bron.iweb.pl
Forum dyskusyjne miłośników pneumatyków i innej broni

Prawo i broń - WBP - Nowelizacja ustawy o broni i amunicji podpisana

9x19 - 2011-02-01, 23:11
Temat postu: Nowelizacja ustawy o broni i amunicji podpisana
W poniedziałek 31 stycznia 2011r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o broni i amunicji. Tekst ujednolicony ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wraz z zaznaczonymi zmianami, znajduje się na stronie internetowej ROMB-u (ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni) http://www.romb.org.pl/as...acji%202010.pdf

Wbrew nieodpowiedzialnym wypowiedziom niektórych dziennikarzy czy policjantów nowelizacja zawęża znacznie krąg osób, które mogą otrzymać i posiadać pozwolenie na broń i nadal przewiduje, że osoby ubiegające się o pozwolenie muszę przejść przez długie i gęste sito procesu weryfikacyjnego nim uzyskają upragnione pozwolenie.

Pierwszy etap to badania lekarskie połączone z konsultacją psychiatryczną i okulistyczną oraz psychologiczne celem ustalenia czy stan zdrowia pozwala im na dysponowanie bronią. Tu odpadną wszyscy, u których występują zaburzenia psychiczne, zaburzenia funkcjonowania psychologicznego, uzależnione od alkoholu i narkotyków.

Etap drugi to weryfikacja dokonana przez organ Policji w drodze wywiadu środowiskowego i sprawdzenia w kartotekach celem ustalenia czy osoba przypadkiem bezzasadnie nie przeszła przez etap I i czy nie była karana za umyślne przestępstwa.
Dotychczas tylko skazanie za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu dyskwalifikowało taką osobę jako posiadacza pozwolenia na broń. Teraz krąg osób uległ znacznemu poszerzeniu – każda osoba skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe , a także sprawca przestępstwa nieumyślnego przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione pod wpływem alkoholu, narkotyków, albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Etap trzeci to druga część weryfikacji dokonywanej przez Policję w postacie poddania kandydata egzaminowi teoretycznemu i praktycznemu ze znajomości przepisów dotyczących broni oraz posługiwania się bronią. Egzamin teoretyczny to test 10 pytań bez możliwości popełnienia omyłki. Egzamin praktyczny to sprawdzian strzelecki. Całość płatna w wysokości od 400 do 1000 zł w zależności od celu pozwolenia, a dodatkowo 50% w przypadku egzaminu poprawkowego.
Etap ten odpada w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników państwowych formacji uzbrojonych i żołnierzy zawodowych oraz członków Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie broni myśliwskiej i członków Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego mających licencję w zakresie broni sportowej.

Natomiast korzystne z punktu widzenia społecznego poczucia sprawiedliwości są w nowelizacji dwa rozwiązania:

1) szczegółowe określenie w art. 10 ust. 3 ustawy „ważnych przyczyn” uzasadniających wydanie pozwolenia na broń. Skończyła się więc uznaniowość Policji w określaniu czy danej osobie należy się broń czy nie. Obywatel po przeczytaniu sam będzie więc mógł określić czy ma szansę na uzyskanie pozwolenia czy też nie. Nie będzie natomiast o tym decydowało „widzi mi się” czy dobry humor załatwiającego sprawę urzędnika.


2) wprowadzenie do ustawy podstawowej zasady prawa, a mianowicie zasady domniemania niewinności. Dotychczas samo podejrzenie popełnienia przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu wykluczało możliwość otrzymania pozwolenia, a także powołało jego utratę. Ale prawomocne uniewinnienie nie powodowało przywrócenia cofniętego pozwolenia. I z tym nie mogło się pogodzić społeczne poczucie sprawiedliwości. Teraz wszystko wróciło do normy i do odmowy wydania lub cofnięcia pozwolenia niezbędny jest prawomocny prawomocny wyrok sądowy. Samo podejrzenie może spowodować prewencyjne zdeponowanie broni od jej posiadacza, ale nie powodu z automatu utraty pozwolenia.

Tyle słów wprowadzenia. Zachęcam do przeczytania ustawy i zapoznania się z wprowadzonymi zmianami we wskazanym wyżej linku.

Po lekturze proponuję przedstawiać w niniejszym temacie pytania związane z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi do ustawy o broni i amunicji, które wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Uwaga – posty, które będą tylko emocjonalnymi wypowiedziami, a nie pytaniami czy objaśnieniami nowych przepisów będą usuwane z tego tematu. Emocjonalne komentarze proszę zamieszczać w innych tematach.

Ze względów redakcyjnych - gdy sam będę odpowiadał na zadane pytanie - wówczas będę usuwał post z pytaniem, a pytanie bćdzie cytatem w moim poście. Po prostu będzie przejrzyściej.

9x19 - 2011-02-02, 10:30

adi-000 napisał/a:
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - że przy zakupie broni na pozwolenie kolekcjonerskie będę mógł sobie kupić nawet 1000 szt. amunicji do niego, ale później już nie dokupię żadnej amunicji bo w pozwoleniu (Czerwonej książeczce) jest ograniczenie.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt. 7 ustawy o broni i amunicji pozwolenie na broń uprawnia do posiadania do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych broni i amunicji do niej, które mogą być posiadane do celów: ochrony osobistej, ochrony osób lub mienia, łowieckich, sportowych, rekonstrukcji historycznych. A art. 14 jako podstawę do nabywania amunicji wymienia legitymację posiadacza broni i podkreśla, że chodzi o amunicję do broni w niej wymienionej.

Natomiast znowelizowany art. 30 ust. 2 pkt. 3 litera „a” ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym wskazuje, że amunicję sprzedaje się osobom fizycznym na podstawie legitymacji lub promesy. Dodatkowo pkt. 5 podaje, że proch strzelnicy i społonki sprzedaje się osobom, które okażą legitymację posiadacza broni kolekcjonerskiej.

Wszystko to więc wskazuje, że wolno kupować w dowolnych ilościach amunicję do broni kolekcjonerskiej. Tym samym zapis w legitymacji o zakazie nabywania amunicji do broni kolekcjonerskiej – wprowadzony rozporządzeniem – przestaje obowiązywać z chwilą wejścia w życie ustawy o nowelizacji obu wymienionych ustaw.

9x19 - 2011-02-02, 10:49

Pala127 napisał/a:
Jeżeli WPA wydał pozwolenie na starych zasadach, na broń palną sportową, które ograniczył tylko do broni bocznego zapłonu, to czy z mocy prawa po wejściu w życie noweli na to samo zezwolenie (bez zmieniania treści decyzji adm.) będzie można nabyć broń centralnego zapłonu i WPA będzie musiał wydać promesę na centralny zapłon.
Czy też może trzeba będzie wystąpić o zmianę treści decyzji tak aby odpowiadała ona standardom ustalonym przez nowelizację i ponownie zapłacić 242zł?

W tym zakresie nic się nie dzieje z automatu. Nadal posiadasz pozwolenie tylko na broń palną sportową bocznego zapłonu. By móc dysponować bronią sportową centralnego zapłonu niezbędne jest wystąpienie o zmianę pozwolenia na broń w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie rodzaju i ilości egzemplarzy broni. Jest to możliwe, jeżeli Twoje pozwolenie zostało wydane na podstawie ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji. Pozwolenia wydanego na podstawie wcześniejszej ustawy, wydanej w 1961r., nie da się już zmienić i wtedy trzeba całą procedurę uzyskania pozwolenia przejść od nowa.

9x19 - 2011-02-02, 10:55

gatling napisał/a:
Mam pytanie praktyczne,
Jakie dokumenty, od A - Z złożyć do W P A, do podania o broń sportową? Chciałbym być pierwszym w/g nowych zasad.

Takie same jak dotychczas:
1) podanie z uzasadnieniem, w którym należy wmienić rodzaj i ilość broni jaką chce się posiadać oraz wskazać na dowody potwierdzające uprawianie strzelectwa sportowego,
2) dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia w kwocie 242 zł,
3) orzeczenie lekarskie,
4) orzeczenie psychologiczne,
5) patent,
6) licencję,
7) legitymację członkowską PZSS (chyba, że chcesz zdawać egzamin przed organem Policji to wtedy legitymacja nei jest potrzebna),
8) zaświadczenie o członkowstwie w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim (klubie strzeleckim).

Sventevith - 2011-02-02, 10:57

9x19 napisał/a:

Dodatkowo pkt. 5 podaje, że proch strzelnicy i społonki sprzedaje się osobom, które okażą legitymację posiadacza broni kolekcjonerskiej.


Tylko po co, jak elaborować amunicję mogą tylko myśliwi i sportowcy ?

Old Cadet - 2011-02-02, 11:00

Sventevith napisał/a:
Tylko po co, jak elaborować amunicję mogą tylko myśliwi i sportowcy ?


Pół godziny klęczenia na grochu, połączone z czytaniem nowelizacji!!!

9x19 - 2011-02-02, 11:02

Sphinx napisał/a:
Bishi napisał/a:
Czyli w ubieganiu się o pozwolenie na broń do ochrony osobistej nie musze już być zamordowany 5 razy, zgwałcony 3x, pobity 12x itp. Wystarczy że stwierdze iż mieszkam w niebezpiecznej dzielnicy?

Jak myślisz co kryje się pod tym pojęciem: "stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia — dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia"?

W tym zakresie nic się niezmieniło. Ustawa mówi, że za ważną przyczynę, uzasadniającą wydanie pozwolenia do celów ochrony osobistej należy rozumieć "stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia". Jest to nadal kryterium ocenne, a ocena nadal należy do organu Policji.

9x19 - 2011-02-02, 11:17

Pala127 napisał/a:
Rozumiem, że żądanie ode mnie powtórnych badań lekarskich (mam aktualne jeszcze przez 4 lata) przy zmianie decyzji jest bezprawne?

Oczywiście, że jest bezprawne. Obowiązek przedstawienia orzeczeń istnieje tylko w momencie występowania z podaniem o wydanie pozwolenia na broń (pomijam rejestrację broni pneumatycznej czy kwestię broni do ochrony osobistej). Ty pozwolenie już masz i występujesz tylko o jego zmianę. Tak więc nie można podania o zmianę pozwolenia w trybie a rt. 155 kpa traktować jako "wystąpienia z podaniem o wydanie pozwolenia". Ale takie bezprawie miało już miejsce w niektórych WPA KWP.

9x19 - 2011-02-02, 14:16

mathix napisał/a:
Czy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 marca 2000 r. odnosi się również do znowelizowanej ustawy czy traci moc prawną?

Jeżeli pytasz o rozporządzenie MSWiA z 20.03.2000r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń (Dz.U. nr 19,poz. 240 z późn. zm.), to z chwilą wejścia w życie nowelizacji ustawy traci ono swoją moc z urzędu. Uchylona bowiem została podstawa prawna do jego wydania.

Pozostałe pozostają w mocy. Ustawa przewiduje zmianę tylko czterech rozporządzeń, ale daje na to jeszcze 12 miesięcy.

Sventevith - 2011-02-02, 14:19

Old Cadet napisał/a:
Sventevith napisał/a:
Tylko po co, jak elaborować amunicję mogą tylko myśliwi i sportowcy ?


Pół godziny klęczenia na grochu, połączone z czytaniem nowelizacji!!!


Worek z grochem już uszyłem więc przetestuje pierwszy raz nie na Mosinie, a na kolanach ;-)

W nowelizacji już znalazłem zapis "lub kolekcjonerską" więcej w tym temacie z pracy się nie odzywam. :shame:

Old Cadet - 2011-02-02, 14:23

mathix napisał/a:
Czy ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 marca 2000 r. odnosi się również do znowelizowanej ustawy czy traci moc prawną?


Jak rozumiem pytasz o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic?

Tu nic się nie zmienia. Rozporządzenie to pozostaje w mocy.

Jeśli chodzi o rozporządzenia to znika delegacja z dotychczasowego art. 10, ust. 5 do wydania rozporządzenia określającego rodzaje broni i amunicji szególnie niebezpiecznych oraz rodzaje broni odpowiadające celom ...
W dniu wejścia w życie nowelizacji przestają obowiązywać rozporządzenia wydane na mocy tej delegacji tzw. "szczególnie niebezpieczne". Materia tych rozporządzeń została przeniesiona do tresli ustawy.

M.L. - 2011-02-02, 14:24

Pokrótce chciałbym przedstawić swoją opinię na temat nowelizacji ustawy.

Moim zdaniem jej największym plusem są czytelne warunki wystarczające dla uzyskania broni dla celów sportowych.

Cytat:
Art. 10. ust. 3 pkt 3) znowelizowanej ustawy
Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności:
3) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego — dla pozwolenia na broń do celów sportowych;


Jestem strzelcem z krótkim stażem i uważam, że taki przepis zdecydowanie ułatwi mi i innym strzelcom sportowym dostęp do własnej broni dla celów sportowych.

Dotychczas pomimo, że spełniałem warunki członkostwa w klubie sportowym, posiadałem patent i otrzymałem licencję PZSS nie miałem szans na posiadanie własnej jednostki niezbędnej (ze względu na pragmatykę kosztową) do uprawiania IPSC/IPDA.

Po wejściu ustawy w życie będę mógł wystąpić z kompletem dokumentów i czytając literalnie ustawę po nowelizacji, zakładając, że przejdę psychologa i lekarza, powinienem dostać pozwolenie.

Uzyskiwanie i utrzymanie pozwolenia na broń dla celów sportowych.
Proszę zwrócić uwagę na słowa "w szczególności" w noweli.
Oznaczają one, że istnieją inne ważne przyczyny niż wymienione w ustawie.
Oznacza to, że spełniając warunki wymienione explicite w ustawie z całą pewnością istnieje przesłanka ważnej przyczyny.
Natomiast z powyższego przepisu nie wynika wnioskowanie, że
jeżeli ktoś nie należy do stowarzyszenia lub nie posiada licencji to nie jest spełniona ważna przyczyna posiadania pozwolenia na broń sportową.
Pozwolę sobie to przełożyć w skrótowej formie:

    Masz licencję to dostaniesz pozwolenie na broń.
    Nie masz licencji to nie zabiorą Ci pozwolenia na broń.

Przykładem 1:
Strzelec ma licencję. Dostaje pozwolenie na pistolet. Uprawia 60x w ciągu roku IPSC/IPDA. Nie ma czasu na robienie srebrnej odznaki. Nie interesują go zawody statyczne. Nie odnawia licencji w PZSS, bo szkoda kasy i czasu. Startuje tylko w zawodach, które w Regulaminie nie wymagają licencji PZSS oraz trenuje we własnym zakresie na strzelnicy.
Opinia:
Moim daniem taka osoba, mimo, że nie spełnia wymienionych w ustawie warunków "ważnej przyczyny" (nie posiada licencji), de facto spełnia warunki "ważnej przyczyny" (aktywnie uprawia strzelectwo IPSC).

Przykład 2:
Neurotyczny nonkonformista nie zamierza wstępować do klubu sportowego. Jest za delegalizacją związków sportowych. Jest zainteresowany uprawianiem strzelectwa sportowego, lecz opracowuje własną tajną metodę treningów. Trenuje z broni klubowej na strzelnicy. Startuje z bronią klubową w zawodach nie wymagających licencji PZSS, osiągając 100/100 za każdym razem dzięki tajnej metodzie. Po 5 latach karabin klubowy psuje się. Występuje do WPA KP i otrzymuje pozwolenie na broń sportową.
Opinia:
W tym przypadku osoba nie spełnia żadnego warunku wymienionego w ustawie. A mimo to, moim zdaniem, otrzyma pozwolenie na broń dostarczając inne dowody na ważną przyczynę posiadania pozwolenia na broń dla celów sportowych.

I chyba to by było na tyle jeśli chodzi o plusy nowelizacji.
Reszta negatywnej wypowiedzi o działalności PZSS w trakcie prac nad nowelą może zostać uznana za emocjonalną i pozostającą bez związku z nowelą więc przenoszę do innego wątku.

9x19 - 2011-02-02, 14:32

nrepeb napisał/a:
... dlaczego ustawodawca jest niekonsekwetny w stosunku do osob skazanych za nieumyslne popelnienie przestepstwa? Samo zalozenie nieumyslnosci zaklada, ze osoba dzialala bez zamierzonego celu. ...

Wróć jeszcze raz do znowelizowanego tekstu i przeczytaj art. 16 ust. 1 pkt. 6 litera ""b", który stwierdza, że pozwolenia nie wydaje się osobom skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
— przeciwko życiu i zdrowiu,
— przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

To zaledwie pare przestępstw. Jednak społeczne poczucie sprawiedliwości wymaga, by osoby które dopuściły się nieumyślnego spowodowania śmierci, ciężkiego i średniego uszkodzenia ciała oraz narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia nie mogły dysponować bronią, bo jest to specyficznie uprawnienie. Do tego dochodzą osoby, które dopuściły się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo gdy zbiegły z miejsca zdarzenia. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji są przestępstwami nieumyślnymi, ale ładunek złej woli i lekceważenia prawa przez osoby siadające za kierownicę pod wpływem wymienionych substancji, albo uciekających z miejsca wypadku (prawie zawsze pijane) jest tak duży, że skandalem byłoby, aby te osoby miały pozwolenie na broń.

montrala - 2011-02-02, 14:41

9x19 napisał/a:
Do tego dochodzą osoby, które dopuściły się przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających albo gdy zbiegły z miejsca zdarzenia. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji są przestępstwami nieumyślnymi, ale ładunek złej woli i lekceważenia prawa przez osoby siadające za kierownicę pod wpływem wymienionych substancji, albo uciekających z miejsca wypadku (prawie zawsze pijane) jest tak duży, że skandalem byłoby, aby te osoby miały pozwolenie na broń.


Skandalem czy nie, ale po prostu jak ktoś nie potrafi się powstrzymać od jazdy po pijanemu, lub zbiega z miejsca wypadku, to nie wykazuje poziomu odpowiedzialności wystarczającego do posiadania broni palnej. To nie kara, to zapobieganie posiadaniu broni przez ludzi skrajnie nieodpowiedzialnych.

9x19 - 2011-02-02, 15:02
Temat postu: Re: Promesa
Rado napisał/a:
W starej ustawie jest zapis o tym, że promesa na zakup broni jest ważna 3 miesiące, w zapisach po nowelizacji ten termin nie jest oznaczony...
Czy to znaczy, że promesa będzie ważna bezterminowo?
Jeśli tak to skończą się problemy osób ściągających broń z zagranicy, gdzie to niejednokrotnie trwa ponad 3 miesiące...

Art. 12 mówiący o terminie ważności promesy został zmieniony. Nie wpomina jednak o tym, że zaświadczenie wydawane jest na określony czas. Ale nadal jednak pozostaje w mocy rozporządzenie z 22.12.2003r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni ..., gdzie mamy wzór promesy, a na niej zapis "Zaświadczenie traci ważność po upływie 3 miesięcy od daty jego wydstawienia. W przypadku upływu terminu ważności podlega zwrotowi do organu, który je wydał".

wojtek_pl - 2011-02-02, 15:05
Temat postu: Re: Promesa
9x19 napisał/a:
Rado napisał/a:
W starej ustawie jest zapis o tym, że promesa na zakup broni jest ważna 3 miesiące, w zapisach po nowelizacji ten termin nie jest oznaczony...
Czy to znaczy, że promesa będzie ważna bezterminowo?
Jeśli tak to skończą się problemy osób ściągających broń z zagranicy, gdzie to niejednokrotnie trwa ponad 3 miesiące...

Art. 12 mówiący o terminie ważności promesy został zmieniony. Nie wpomina jednak o tym, że zaświadczenie wydawane jest na określony czas. Ale nadal jednak pozostaje w mocy rozporządzenie z 22.12.2003r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni ..., gdzie mamy wzór promesy, a na niej zapis "Zaświadczenie traci ważność po upływie 3 miesięcy od daty jego wydstawienia. W przypadku upływu terminu ważności podlega zwrotowi do organu, który je wydał".

Moim zdaniem rozporządzenie wymaga zmiany. Bo poprzednio w ustawie był termin 3 miesięcy to i we wzorze promesy również. A teraz w ustawie nie ma. Pewnie będzie tak jak ze sprzedażą amunicji dla broni kolekcjonerskiej: ustawa sobie a rozporządzenia sobie... :evil:

Rado - 2011-02-02, 15:07
Temat postu: Re: Promesa
9x19 napisał/a:
Rado napisał/a:
W starej ustawie jest zapis o tym, że promesa na zakup broni jest ważna 3 miesiące, w zapisach po nowelizacji ten termin nie jest oznaczony...
Czy to znaczy, że promesa będzie ważna bezterminowo?
Jeśli tak to skończą się problemy osób ściągających broń z zagranicy, gdzie to niejednokrotnie trwa ponad 3 miesiące...

Art. 12 mówiący o terminie ważności promesy został zmieniony. Nie wpomina jednak o tym, że zaświadczenie wydawane jest na określony czas. Ale nadal jednak pozostaje w mocy rozporządzenie z 22.12.2003r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni ..., gdzie mamy wzór promesy, a na niej zapis "Zaświadczenie traci ważność po upływie 3 miesięcy od daty jego wydstawienia. W przypadku upływu terminu ważności podlega zwrotowi do organu, który je wydał".


Czyli znów mamy rozporządznie ogarniczające Ustawę... czy tak może być?

9x19 - 2011-02-02, 15:07

WRB napisał/a:
Witam serdecznie. Jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mam pytanie.Czy w myśl nowej ustawy, posiadając patent strzelecki i licencję, ale nie posiadając tzw.rocznego stażu w strukturach PZSS mogę wystąpić o pozwolenie na broń sportową???

Oczywiście, że mogą. Ważną przyczyną do wydania pozwolenia na broń sportową jest posiadanie patentu, licencji oraz udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim. Tym stowarzyszeniem nie musi być PZSS. Może to być klub strzelecki pozostający poza strukturami PZSS, Bractwo Kurkowe itp.

Przynależność do PZSS, bez określenia jej długości, potrzena jest tylko wraz z licencją i patentem do zwolnienia z egzaminu przed organem Policji. Po uzyskaniu pozwolenia można szeregi PZSS bezkarnie opuścić .

9x19 - 2011-02-02, 15:10

columba napisał/a:
Posiadam patent, licencję oraz zezwolenie na broń palną bocznego i centralnego zapłonu do celów sportowych. Gdybym chciał teraz wystąpić o pozwolenie kolekcjonerskie, czy muszę przejść całą procedurę od nowa? ( lekarz, psycholog,egzamin itd.)

Oczywiście. Ubiegasz się o całkiem nowe pozwolenie. Jednak jeżeli masz patent, licencję i przynależność do PZSS, to ubiegając się o pozwolenie na kolekcjonowanie broni palnej sportowej będziesz zwolniony z egzaminu. I to jedyna ulga.

9x19 - 2011-02-02, 16:08

nrepeb napisał/a:
Kwestia wzroku - czyli nadal obowiazuja badania z wymogami podobnymi jak w zasadniczym WP - czyli maksymalnie bodajze 5,5 dioptrii? I to nie zart - bo moj kolega jest bliskowidzem niedaleko tej granicy i dostal swego czasu kategorie A. Co oczywiscie moim zdaniem w warunkach cywilnych nie jest wada, bo spokojnie moze zalozyc okulary....

Mic w tym zakresie się nie zmienia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7.09.2000r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń nie ulega zmianie.

9x19 - 2011-02-02, 16:16

nrepeb napisał/a:
Pozwolenie kolekcjonerskie/pamiatkowe/darowizna. Moze jeszcze dla mnie na to nie czas, ale: czy np. wchodzac legalnie w posiadanie dubeltowki dowolnego systemu i uzyskujac tego rodzaju pozwolenie istnieje szansa realna uzyskania mozliwosci legalnego strzelania z niej na strzelnicy? Nawet gdyby ta dubeltowka nie opuszczala przez chocby pol roku tejze placowki. Czy nadal jest to w gestii lokalnego komendanta Policji, ktory moze odmowic przeniesienia jej, bo "tak"?

Art. 10 ust. 8 zakazuje noszenia broni pamiątkowej i kolekcjonerskiej bez zgody właściwego organu Policji. Z kolei art. 10 ust. 9 podaje definicję "noszenia broni" i stwierdza, że oznacza to każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. Jeżeli broń nie będzie załadowana tj. gdy nie będzie miała naboju w komorze nabojowej, ani naboi w podpiętym magazynku, to nie mamy do czynienia z noszeniem broni, a więc zakaz ten staje się bezprzedmiotowy.

9x19 - 2011-02-02, 16:24

Sunray napisał/a:
O pozwoleniu sportowym: czy staż lub tzw. 'osobo-starty' wpływają bezpośrednio, lub pośrednio, na możliwość skutecznego złożenia podania o pozwolenie? ...

Po nowelizacji kwestia ta jest bezprzedmiotowa, gdyż uzyskanie pozwolenia na broń palną jest uwarunkowenie wystąpieniem trzech ważnych przyczyn:
1) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim - może to być zaświadczenie z jakiegokolwiek klubu strzeleckiego, nawet pozostającego poza strukturami PZSS,
2) posiadanie patentu,
3) posiadanie licencji.

Nie ma więc obowiązku wykazywania się konkretną ilością startów w zawodach odpowiedniej rangi albo osiągania wyników, które pozwolą zaliczyć wnioskodawcę do wybitnych zawodników.

9x19 - 2011-02-02, 16:27

Sunray napisał/a:
O pozwoleniu sportowym: "posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego"
Chodzi, jak rozumiem, o zdany egzamin na patent strzelecki, oraz...? ...

Chodzi o posiadanie dwóch konkretnych dokumentów - patentu i licencji. Ich posiadanie świadczy o zdanym egzaminie.

9x19 - 2011-02-02, 16:28

Sunray napisał/a:
O pozwoleniu kolekcjonerskim: czy mogłyby być problemy z zakupem amunicji do powyższej? Temat się przewijał już na Forum, ale warto podbić odpowiedź.

Na pozwolenie kolekcjonerskie będzie można kupować amunicję. Jest odpowiedź na ten temat w jednym z poprzednich postów.

9x19 - 2011-02-02, 16:33

bartek75 napisał/a:
1. Czy wejście w życie nowej ustawy UoBiA wpłynie pozytywnie na proces rozszerzenia posiadanych jednostek (egzemplarzy) w trybie art. 155 kpa? Oraz czy formułujac wniosek do WPA należy/warto powołać się na wybrane art. noweli?

2. Ponieważ nie miałem jeszcze czsu zapoznać się z całością nowej ustawy chcę jeszcze zapytać czy procedura wydawania pozwoleń i rozszerzeń nadal przynależy wojewódzkim WPA, czy przeszła na powiatowe komendy policji? ...

Ad. 1
Moim zdaniem nie wpłynie. Zmiana w trybie art. 155 kpa nadal jest decyzją uznaniową i ocena w tym zakresie pozostaje w gestii organu Policji.

Ad. 2
Nie nastąpiła tu żadna zmiana. To był projekt rządowy. Zmianę takową przewidywał projekt społeczny, który nadal leży bez biegu w Sejmie.

9x19 - 2011-02-02, 16:45

vicio6 napisał/a:
Czy w związku z nowelizacją nie powinno nastąpić „odświeżenie” rozporządzenia w sprawie przenoszenia broni MON w związku z pojawieniem się nowych kategorii broni?

Na razie jest to bez sensu. Skoro ustawa stwierdza, że noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez jej posiadacza, to co tu regulować.

9x19 - 2011-02-02, 16:47

capital napisał/a:
A co ze zmianą posiadanej decyzji w trybie 155. Czy dalej będzie jak jest?
Tak, nadal będzie tak jak jest. Zmiana w trybie art. 155 kpa, to decyzja uznaniowa. Ocena okoliczności należy do Policji.
9x19 - 2011-02-02, 17:14

arkady73 napisał/a:
Pytanie: Jestem instruktorem strzelectwa sportowego i posiadam zarejstrowaną działalność gospodarczą w zakresie nauki strzelania. Posiadam 10 sztuk broni do celów sportowych. Czy w świetle nowej nowelizacji powinienem zmienić "status" tej broni na szkoleniowy lub szkoleniowo/ sportowy (???) aby jej używać do działalności gospodarczej oraz czy ewentualnie taka zmiana spowoduje jakieś dodatkowe utrudnienia np. osobna zgoda na nabywanie amunicji, sposób przechowywania ( magazyn broni) itd. ?

Możesz ubiegać się na nowy cel - szkoleniowy, gdyż masz zarejestrowaną działalność gospodarczą. Jako osoba fizyczna nie musisz mieć magazynu. przy celu szkoleniowym możesz posiadać szerszy zakres broni (np. sportową i myśliwską), ale wiąże się to z nowym egzaminem. Jeżeli będzie to broń sportowa do celów szkoleniowych, to mając patent, licencję i członkostwo w PZSS jesteś z kolei zwolniony z egzaminu.

9x19 - 2011-02-02, 17:20

M.L. napisał/a:
Uzyskiwanie i utrzymanie pozwolenia na broń dla celów sportowych.
Proszę zwrócić uwagę na słowa "w szczególności" w noweli.
Oznaczają one, że istnieją inne ważne przyczyny niż wymienione w ustawie.
Oznacza to, że spełniając warunki wymienione explicite w ustawie z całą pewnością istnieje przesłanka ważnej przyczyny.
Natomiast z powyższego przepisu nie wynika wnioskowanie, że
jeżeli ktoś nie należy do stowarzyszenia lub nie posiada licencji to nie jest spełniona ważna przyczyna posiadania pozwolenia na broń sportową.... .

Całkowita zgoda. Użycie zwrotu "w szczególności" wkazuje, że katalog nie jest zamknięty. Podobnie jak otwarty jest również katalog celów, w których może być wydane pozowlenie na broń.

Tak więc zarówno przy starej ustawie, jak znowelizowanej, istnieje więc możliwość uzyskania przykładowo pozwolenia na broń palną sportową do celów rekreacyjnych, albo na broń do celu sportowo - szkoleniowego.

9x19 - 2011-02-02, 17:23

wojtek_pl napisał/a:
Napiszę ci , że masz posiadać licencję i tyle. Nie ma słowa o tym czy ma ona być ważna czy nie. Ma być. Taki mały myk w ustawie... :)

Nie przesadzaj. Używać skutecznie można tylko ważny dokument. Tego nie trzeba zapisywać w ustawie.

9x19 - 2011-02-02, 17:27

ROMB Poznań napisał/a:
9x19 napisał/a:
Ważną przyczyną do wydania pozwolenia na broń sportową jest posiadanie patentu, licencji oraz udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim. Tym stowarzyszeniem nie musi być PZSS. Może to być klub strzelecki pozostający poza strukturami PZSS, Bractwo Kurkowe itp.


Czy ROMB wystarczy?
Czy jest pewne, że ROMB wystarczy również na pozwolenie do celów kolekcjonerskich?


Nie wiem. Odpowiedź znajdziesz w statucie ROMB-u.

9x19 - 2011-02-02, 17:29

Robert.S. napisał/a:
Jeśli nowelizacja poszła do podpisania w takiej wersji,
to narobi trochę bigosu szczególnie dotyczyć to będzie miłośników czarnego prochu.
Art. 13 ustawa 1.
Mówiąca o nie rejestracji broni wg art. 11 pkt 1-3a i pkt 5-7
co odnosi się do tekstu z przed zmiany!!!!

Nikt nie jest doskonały, a dokonana nowelizacja również. Ewidentny błąd ustawodawcy, który czasowo może być usunięty przez interpretację przepisów art. 9 - 13 ustawy.

9x19 - 2011-02-02, 17:33

hagar napisał/a:
Moje pytania dotyczą pozwolenia kolekcjonerskiego. Już kilka razy przeczytałem ustawę i nic tam nie znajduję, na temat który mnie interesuje.
1) Czy poza zestawem standardowym (opata skarbowa, zdany egzamin, badania, zaświadczenie o niekaralności) oraz zaświadczeniem o przynależności do stowarzyszenia mającego w statucie kolekcjonerstwo (jak ma np. ROMB), będzie potrzeba jeszcze jakiś dokumentów?

2) Ile czasu będzie trzeba być członkiem takiego stowarzyszenia by występować o pozwolenie?

Ważnym elementem będzie jeszcze podanie, gdzie wyłuszczysz jaką broń i w ilu egzemplarzach chcesz posiadać. Uzasadnienie też jest ważną rzeczą.

Zaświadczenie o niekaralności nie jest potrzebne, bo to wysyła Policja.

Ustawa nie stawia warunków w kwestii stażu w stowarzyszeniu kolekcjonerskim. Trzeba tylko udokumentować członkowstwo w nim.

Cpt. Nemo - 2011-02-02, 18:55

ZDT napisał/a:
Literalnie rzecz biorąc, przesłanką pozwolenia kolekcjonerskiego jest przynależność do dowolnego stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Tak to należy rozumieć, czy jednak wymagane jest stowarzyszenie kolekcjonerów broni?


A coz to za roznica ?
Legalne Stowarzyszenie kolekcjonerow broni zaklada sie w trzy osoby za niecale 10zl w gora 30 dni z czego jeden dzien dzialan a 30 oczekiwania w najgorszym razie. Stowarzyszenie zwykle powoluje sie nad wyraz latwo. Zatem nie wiem czemu sie tym tak ludzie przejmuja :)

mathix - 2011-02-02, 19:06

9x19 napisał/a:
(...) Pozostałe pozostają w mocy. Ustawa przewiduje zmianę tylko czterech rozporządzeń, ale daje na to jeszcze 12 miesięcy.

Dzięki za odpowiedź. Mógłbyś bliżej wyjaśnić o co chodzi ze zmianą tych rozporządzeń?

9x19 napisał/a:
Art. 10 ust. 8 zakazuje noszenia broni pamiątkowej i kolekcjonerskiej bez zgody właściwego organu Policji. Z kolei art. 10 ust. 9 podaje definicję "noszenia broni" i stwierdza, że oznacza to każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń. Jeżeli broń nie będzie załadowana tj. gdy nie będzie miała naboju w komorze nabojowej, ani naboi w podpiętym magazynku, to nie mamy do czynienia z noszeniem broni, a więc zakaz ten staje się bezprzedmiotowy.

Czy to oznacza, że będzie można sobie załadować zestaw magazynków do posiadanego na pozwolenie sportowe Glocka w cieple domowego zacisza i przewieźć załadowane magazynki na strzelnicę, pod warunkiem niepodpinania żadnego z nich do pistoletu?

Makepeace - 2011-02-02, 19:44

9x19 napisał/a:
Robert.S. napisał/a:
Jeśli nowelizacja poszła do podpisania w takiej wersji,
to narobi trochę bigosu szczególnie dotyczyć to będzie miłośników czarnego prochu.
Art. 13 ustawa 1.
Mówiąca o nie rejestracji broni wg art. 11 pkt 1-3a i pkt 5-7
co odnosi się do tekstu z przed zmiany!!!!

Nikt nie jest doskonały, a dokonana nowelizacja również. Ewidentny błąd ustawodawcy, który czasowo może być usunięty przez interpretację przepisów art. 9 - 13 ustawy.


Jaki błąd ustawodawcy? Poseł Czartoryski dostał to co chciał, czyli brak rejestracji broni pozbawionej cech użytkowych (zreszta całkiem konsekwentnie, bo na sprzedaz takiej broni sklep nie będzie musiał od wejścia w życie ustawy posiadać koncesji) a broń CP sprzed 1885 roku objęta została wymogiem rejestracji przez posiadacza. Miotacze gazu i bron alarmowa również. Dlatego została zmieniona numeracja punktów w art. 11. Tu się polepszyło a tam się pogorszyło. Oczywiście posłowie zapomnieli odpowiednio dostosować art. 13. I te przepisy będą odpowiednio interpretowane. Zgodnie z celem ustawodawcy.

9x19 napisał/a:
Moim skromnym zdanie nie masz racji.

9x19 - 2011-02-02, 20:09

ZDT napisał/a:
Czy w sytuacji, gdy majątek, w skład którego wchodzi broń, został odziedziczony przez kilka osób, a dział spadku nie nastąpił (względnie mimo działu broń pozostała objęta współwłasnością), każdy ze spadkobierców może wystąpić o pozwolenie „pamiątkowe”?

Czy dwie osoby posiadające pozwolenia na broń i będące współwłaścicielami jednego egzemplarza broni, mogą zarejestrować każda na siebie ten egzemplarz? Czy w tym zakresie zachodzi jakaś różnica dla współwłasności idealnej oraz współwłasności w częściach ułamkowych? Powody, dla których ktoś chciałby w praktyce skorzystać z takiego modelu, niech będą obojętne.


Jeden egzemplarz broni może być zarejestrowany tylko na jedną osobę. Istotą pozwolenia na broń pamiątkową jest jego wydanie na konkretny egzemplarz broni.

ZDT napisał/a:
Czy posiadacz pozwoleń na broń dwóch różnych kategorii, będący jednocześnie posiadaczem jednego egzemplarza broni może domagać się zarejestrowania tego egzemplarza w legitymacjach związanych z oboma pozwoleniami? Oczywiście przy założeniu, że dany egzemplarz broni spełnia wymagania ustawowe dla obu pozwoleń. Powody, dla których posiadacz dwóch pozwoleń miałby chcieć rejestrować jedną i tę samą broń na oba pozwolenia, też niech pozostaną w tym teoretycznym modelu obojętne.

Oczywiście, że może. Sam ma tak zarejestrowaną broń. Ale wtedy na jeden egzemplarz idą dwa miejsca z pozwoleń np. sztucer zarejestrowany w celu sportowym i łowieckim zabiera jedno miejsce z pozwolenia sportowego i jedno z myśliwskiego.

ZDT napisał/a:
Czy w sytuacji, gdy w trakcie prac parlamentarnych bardzo długo rozważano koncepcję posiadania broni do celów rekreacyjnych, a ustawowa lista celów posiadania jest otwarta, wniosek o wydanie pozwolenia do celów rekreacyjnych ma jakieś poważne szanse na uwzględnienie? Mam na myśli oczywiście szanse przed sądami administracyjnymi, bo przed organami administracji na pewno nie.

Oczywiście, że takie szanse są. Kwestia tylko odpowiedniego uzasadnienia konieczności posiadania broni sportowej do celów rekreacyjnych. Czy odmówiłbyś wydania pozwolenia na kbks osobie niepełnosprawnej w zakresie narządów ruchu, która ma strzelnicę na swoim podwórku i nie może wyjechać na ogólnodostępną strzelnicę, która jest w odległości 50 km, a w związku z tym nie może brać udziału w zawodach sportowych?

PS. Aby nie było wątpliwości znam co najmniej trzy takie strzelnice, które działają zgodnie z literą prawa.

ZDT napisał/a:
Literalnie rzecz biorąc, przesłanką pozwolenia kolekcjonerskiego jest przynależność do dowolnego stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Tak to należy rozumieć, czy jednak wymagane jest stowarzyszenie kolekcjonerów broni?

Chyba jednak jest to zbyt swobodna interpretacja przepisu. Moim zdaniem musi być to stowarzyszenie, które jest jednak związane z kolekcjonowaniem broni, militarów, akcesoria do broni itp. Trudno byłoby logicznie uzasadnić przyznanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich osobie należącej stowarzyszenia kolekcjonerów znaczków pocztowych, pudełek zapałczanych czy etykiet do piwa. Wprawdzie jest to bez wątpienia kolekcjonerstwo, ale chyba jednak ustawodawcy nie o to chodziło.

ZDT napisał/a:
Na koniec pytanie o przepis art. 5 ust. 2 ustawy nowelizującej. Dla przypomnienia: „Jeżeli pozwolenie będzie dotyczyło jedynie broni, o której mowa w ust. 1, od wnioskodawcy nie
wymaga się członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.” I teraz pytanie, a właściwie pytania:
- broni, o której mowa, czyli konkretnych egzemplarzy scalaków sprzed 1850 roku, czy jakichkolwiek scalaków sprzed 1850?
- w jaki sposób pozwolenie może dotyczyć scalaków sprzed 1850 (wszystko jedno, czy konkretnych, czy nie) – przecież w pozwoleniu określa się jedynie cel i liczbę egzemplarzy?
„Na marginesie”: to miłe, że posiadacz pozwolenia kolekcjonerskiego może sobie sam wytwarzać amunicję.

Po pierwsze – osoba musi posiadać w dniu wejścia w życie nowelizacji konkretny egzemplarz broni palnej na nabój scalony wytworzony przed 1850r. lub replikę takiej broni.
Po drugie – pominąłeś jeden element decyzji: rodzaj broni.
A w związku z tym decyzja może brzmieć:
„wydaję pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich w postaci jednego egzemplarza broni palnej wytworzonej przed 1850r. na nabój scalony”
albo
„wydaję pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich w postaci jednego egzemplarza repliki broni palnej wytworzonej przed 1850r. na nabój scalony”.

9x19 - 2011-02-02, 20:34

kobusz napisał/a:
To jak to w końcu będzie z bronią czarnoprochową?
Nakażą rejestracji?
To się Koledzy z działu CP ucieszą :evil:

Nie nakażą. Broń, na którą nie potrzeba pozwolenia i która nie mieści się w wykazie broni wymienionym w art. 9 ustawy o broni i amunicji, nie musi być rejestrowana. Natomiast właściciele replik broni palnej rozdzielnego ładowania mogą wnioskować o wydanie im Europejskiej karty broni palnej i wówczas będą mogli po jej okazaniu i okazaniu dowodui tożsamości nabywać w sklepach z bronią proch strzelniczy czarny (dymny).

9x19 - 2011-02-02, 21:37

mkmarcin napisał/a:
Mam takie pytanie, po przeczytaniu nowelizacji nasuneło mi się jedno - broń pneumatyczna (wykaz broni której nie trzeba rejstrować) czy to oznacza że można mieć wiatrowki powyzej 17 J ?

Artykuł 9 ust. 4., który mówi, że broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych —
właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, nie uległ zmianie. Broń ta, czyli wiatrówki powyżej 17 J, nadal podlega rejestracji.

9x19 - 2011-02-02, 21:45

buba9999 napisał/a:
Czy dobrze wyczytałem, że w tej chwili nie będzie ograniczenia: "za wyjątkiem broni opracowanej konstrukcyjnie po 1945 roku..." na pozwolenie do celów kolekcjonerskich?
Od kiedy konkretnie ma wejść w życie ta ustawa?
Ciekawe czy będą wymieniać stare książeczki w których jest wpis o braku możliwości zakupu amunicji na cele kolekcjonerskie czy sprzedawcy po prostu nie będą na to "książeczkowe nieporozumienie" patrzeć?

Po wejściu w życie nowelizacji nie będzie rozporządzenia o broni szczególnie niebezpiecznej, a więc to organiczenie zniknie. Ustawa w art. 10 ust. 4 określa jaka broń jest przeznaczona do konkretnego celu. Na pozwolenie kolekcjonerskie będzie można więc posiadać taką broń jaka jest do wszystkich pozostałych celów (zajrzyj do ustawy).

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Miejmy nadzieję, że w lutym 2011r.

Ustawa nowelizacyjna w art. 4 stwierdza, że zachowują ważność dokumenty potwierdzające legalność posiadania broni, wydane do dnia wejścia w życie tejże ustawy. Nie należy więc liczyć na wymianę legitymacji. a sprzedawcy będą musieli respoktować obie ustawy - o broni i amunicji oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją ...

9x19 - 2011-02-02, 22:20

kobusz napisał/a:
Rozumiem, że nadal osoby mające pozwolenie na broń do celów sportowego i myśliwskiego również będą mogły kupować czarny proch.


Nowelizacja wprowadza również zmiany do ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.3) i obecnie w jej artykule 30 są dwa następujące ustępy:
5) proch strzelniczy i spłonki sprzedaje się osobom, które okażą legitymację posiadacza broni myśliwskiej, sportowej oraz posiadaczom broni kolekcjonerskiej,
6) proch strzelniczy czarny (dymny) sprzedaje się pełnoletnim właścicielom replik broni palnej rozdzielnego ładowania, którzy okażą dowód tożsamości oraz Europejską kartę broni palnej.

Jeżeli uznamy, że proch strzelniczy czarny (dymny) mieści się w pojęciu „proch strzelniczy”, to odpowiedź będzie twierdząca.

9x19 - 2011-02-02, 22:46

sp1der napisał/a:
Witam! Mnie natomiast nurtuje pytanie o egzamin, który neleży zdać, aby otrzymać pozwolenie. Wiadomo już może jak to konkretnie ma wyglądać? Pamiętam, że przy ustawie posła Czumy albo KPP były jakieś projekty dot. tej kwestii. Po przeczytaniu pierwszego postu domyślam się, że coś z tego zostało - mam rację?

Nowelizacja jest projektem rządowym. Projekt posła Czumy został już dawno temu odrzucony, a projekt KPP leży u Marszałka Sejmu. Omawiana nowelizacja nic nie zmienia w zakresie przebiegu egzaminu. Rozporządzenie MSWiA z 20.03.2000r. w sprawie egzaminu .... (Dz.U. Nr 19, poz. 241 z późn. zm.) obowiązuje nadal i ustawa nowelizacyjna nie przewiduje jego zmiany.

9x19 - 2011-02-02, 23:36
Temat postu: Re: laserowe lub noktowizyjne urządzenia
PMB napisał/a:
Cytat:
Po wejściu w życie nowelizacji nie będzie rozporządzenia o broni szczególnie niebezpiecznej


W nowelizacji, zdaje sie, nie ma wyraźnego wskazania derogacyjnego co do "Rozporządznia Ministra SWiA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji" - powinno ono przestać obowiazywac wobec uregulowania danej materii w ustawie ale czy tak bedzie - zobaczymy w praktyce. Jezeli tak bedzie to zniknie także zakaz używania laserowych lub noktowizyjnych urządzeń służących do zwiększenia dokładności celowania". Czyli celowiki z laserowym wskaźnikiem celu czy poczciwy NSP-3 nie bedą szczególnie niebezpieczne?


Ustawą nie uchyla się rozporządzeń. Poza tym rozporządzenie o broni szczególnie niebezpiecznej zostało wydane w oparciu art. 10 ust. 5 ustawy o broni i amunicji. Ten przepis został uchylony przez ustawę nowelizacyjną, a więc z chwilą wejścia w życie tejże ustawy przestaje obowiązywać to rozporządzenie. Powód - uchylona podstawa prawna do jego wydania. To dzieje się z urzędu. Tak samo jest z czterema innymi rozporządzeniami, ale w ich przypadku ustawa mówi, że będą obowiązywać do wydania nowych w oparciu o nowe podstawy prawne, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy (patrz art. 6 ust. 1 ustawy nowelizacyjnej).

Co do laserów i noktowizorów to masz rację.

9x19 - 2011-02-03, 00:40

Flobert napisał/a:
Czy dobrze rozumiem, że niejasność w przynależnej strzelcowi ilości sztuk w podaniu może być przyczyną do odrzucenia wniosku? Czyli nie, bo aplikującemu może się tam pozwolenie i należy, ale nie uzasadnił on adekwatnie chęci/potrzeby posiadania TAKIEJ ilości broni? Pytam bo w przypadku kolekcjonerstwa to bardzo dyskusyjny temat. Z ilu sztuk składa się kolekcja? Instynkt podpowiada, że im więcej sztuk, tym lepiej.

I czy sprecyzowanie swoich zainteresowań w celu uzasadnienia, może może skutkować pozwoleniem z ograniczeniami. Czyli np. jak napiszę, że interesuję się szerokim zakresem broni od rewolwerów z dzikiego zachodu po współczesną broń sprtową to mi wklepią w pozwoleniu "broń krótka i jej repliki do 1899 r; Broń bocznego zapłonu w kalibrze do 6 mm"?


Podanie w zakresie ilości musi być tak napisane, by obiektywnie uzasadniało chęć posiadania takiej właśnie ilości broni. Trzeba użyć takich argumentów, by przeciętny czytający podanie człowiek stwierdził, że autor ma rację. To niestety trudna sztuka.

W podaniu najważniejsze jest żądanie czyli określenie celu w jakim ma być wydane pozwolenie oraz rodzaju i ilości egzemplarzy broni. Tym żądaniem organ Policji jest związany i nie może go zmienić. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś wnosi o wydanie pozwolenia na 10 egzemplarzy broni, a organ daje mu tylko na 5. Jest to ewidentne naruszenie prawa. Ostatnio miało to miejsce w WPA w Gdańsku i taka decyzja została z hukiem uchylona przez KGP.

9x19 - 2011-02-03, 08:58

Flobert napisał/a:
(Sorry jeśli to dzielenie włosa na czworo, ale lepiej się dowiedzieć tu i teraz, niż potem od prokuratora)
Czy rozładowana broń oznacza rozładowany magazanek, czy też można mieć pistolet w jednej kieszeni, a pełny magazynek w drugiej?

Ustawa nie podaje definicji broni rozaładowanej, ale należy przez to rozumieć broń, która nie ma naboju w komorze nabojowej ani naboju (nabojów) w podpiętym magazynku. Z kolei w rozporządzeniu z 10.04.2000r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego (Dz.U. Nr 31, poz. 390) mówi się, że w takich środkach przewozi się broń w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych. A rozporządzenie z 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. Nr 61, poz. 548 z późn. zm.) podaje, że jako broń załadowaną należy rozumieć broń z co najmniej jednym nabojem umieszczonym w komorze nabojowej lub w znajdującym się w broni magazynku.

9x19 - 2011-02-03, 09:07

mat_16v napisał/a:
Czy w myśl nowej ustawy, pozwolenie na broń sportową jest wydawane na określony czas?, czy zostanie ono cofnięte jeżeli przestane być członkiem stowarzyszenia o charakterze strzeleckim?
Czy może zostać mi potem cofnięte jeżeli nie będę w ogóle korzystał z posiadanej broni?

W pozwoleniach na broń nie podaje się okresów ich ważności, a więc są bezterminowe. Wyjątkiem są pozwolenia na broń wydawane są wyłącznie dyplomatom.
Obowiązujący od dawna art. 18 ust. 4 ustawy mówi, że właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania. Te okoliczności mogą być w każdej sprawie inne, ale na pewno jedną z nich jest uprawianie strzelectwa. Zaprzestanie strzelania może być powodem wszczęcia procedury o cofnięcie pozwolenia. Na pewno jednak nie powinno być w sytuacji, gdy takie zaprzestanie jest usprawiedliwione i jest tylko okresowe np. wyjazd do pracy za granicę na okres roku. Ustanie członkostwa też moim zdaniem nie powinno pociągać za sobą takich restrykcji, gdyż nie ma obowiązku uprawiania sportu, a w tym strzelectwa, w sposób zorganizowany w klubie.

9x19 - 2011-02-03, 10:43

ZDT napisał/a:
9x19 napisał/a:
ZDT napisał/a:
Czy w sytuacji, gdy majątek, w skład którego wchodzi broń, został odziedziczony przez kilka osób, a dział spadku nie nastąpił (względnie mimo działu broń pozostała objęta współwłasnością), każdy ze spadkobierców może wystąpić o pozwolenie „pamiątkowe”?

Czy dwie osoby posiadające pozwolenia na broń i będące współwłaścicielami jednego egzemplarza broni, mogą zarejestrować każda na siebie ten egzemplarz? Czy w tym zakresie zachodzi jakaś różnica dla współwłasności idealnej oraz współwłasności w częściach ułamkowych? Powody, dla których ktoś chciałby w praktyce skorzystać z takiego modelu, niech będą obojętne.


Jeden egzemplarz broni może być zarejestrowany tylko na jedną osobę. Istotą pozwolenia na broń pamiątkową jest jego wydanie na konkretny egzemplarz broni.Dzięki. Z tym, że moje drugie pytanie dotyczyło dowolnej broni, a nie tylko pamiątkowej. Problem nie jest jednak czysto teoretyczny, jak mogłoby się wydawać. Są sobie małżonkowie, oboje chętni do sportowego uprawiania strzelectwa. Każde chce mieć pozwolenie i chcą strzelać mniej więcej z takiej samej broni, ale nie stać ich na to, żeby wszystko kupować podwójnie. Nie stać ich też na dwa sejfy. Jak jest w tej sytuacji: też nie mogą zarejestrować tego samego egzemplarza każde na siebie?

Już odpowiedziałem. Jeden egzemplarz broni może być zarejestrowany na jedną osobę. Jeżeli chodzi o broń sportową czy myśliwską, to jest jeszcze rozwiązanie w art. 28 ustawy o broni i amunicji - możliwość użyczania broni.

9x19 - 2011-02-03, 12:28

Józef Stelmach napisał/a:
Witam
Mam następujące pytanie:
Do tej pory, mnie , jako myśliwemu odmawiano prawa do rejestracji broni będącej na wyposażeniu wojska, policji itd., nie mogłem np. kupić i zarejestrować karabinu Sako TRG22 mimo, że spełniał on kryteria broni myśliwskiej ale był w użyciu przez nasze formacje zbrojne. Czy w nowej ustawie zakaz ten zostal utrzymany, czy tez myśliwi będą mogli taką broń nabywać i rejestrować legalnie bez narażania się na szykany ze strony KWP. Darz Bór

Po nowelizacji do celów łowieckich będzie można posiadać broń dopuszczoną do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów. Czyli całość zagadnienia dotyczące definicji broni myśliwskiej przeszła do prawa łowieckiego. Definicje broni myśliwskiej daje w tej chwili rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. nr 61, poz. 548 z późn. zm.) przepis ten stwierdza, że do wykonywania polowania nie można używać broni czarnoprochowej. Jako cechy broni myśliwskiej wymienia się tam m. in. lufę gwintowaną, kaliber minimum 5,6 mm, półpłaszczowe naboje myśliwskie, energię pocisku nie mniejszą niż 1000 J itp. Tak więc dotychczasowe wykluczenia typu broń wojskowa tracą ważność. na dobrą sprawę należałoby poważnie rozważyć czy bronią myśliwską nie będzie mogła być - w świetle wspomnianego rozporządzenia - broń krótka odpowiedniej mocy. :P

Old Cadet - 2011-02-03, 17:10

BrunoGL napisał/a:
Jeśli więc składając wniosek o wydanie pozwolenia na zakup broni do celów kolekcjonerskich, złożę też oświadczenie, że broń, którą zamierzam kupić odpowiada tej wymienionej w art.10 ust.4 ptk.4 (od A do D) to z egzaminu jestem zwolniony obligatoryjnie?


Musisz prosić o pozwolenie na posiadanie XX sztuk broni sportowej do celów kolekcjonerskich. I wnieść o zwolnienie z egzaminu policyjnego na podstawie art. 16 ust. 2.

9x19 - 2011-02-03, 18:10

BrunoGL napisał/a:
Art.10 ust. 4a znowelizowanej ustawy mówi o tym, że do celów sportowych można używać broni "bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm". Czy dobrze więc rozumiem, że znika ograniczenie "boczniaków" do .22lr i strzeladełka takie jak Sako Quad w kalibrach .22LR,. 22WMR, .17HMR, .17Mach2 (tego ostatniego kalibru nie znam) są jak najbardziej legalne? Swoją drogą CZ sprzedaje podobny zestaw (CZ 455).

Dobrze rozumiesz. Każda broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm spełnia wymogi definicji broni palnej sportowej.

BrunoGL napisał/a:
Drugie nawiązujące do powyższego pytanie: Czy jeśli broń i taki zestaw 4ech luf ma TEN SAM fabryczny numer(bo całość jest fabrycznym zestawem), to na zakup zużywam JEDNĄ promesę, a nie tyle ile luf?

Jest to zestaw fabryczny czyli jeden egzemplarz broni, a więc i jedna promesa. Gdyby inaczej to ujmować, a więc traktować osobno każdą lufę, to konsekwentnie osobno też trzeba by policzyć również szkielet broni i osobno zamek. Czyli łącznie 6 promes. Wbrew pozorom taki tok rozumowania nie jest obcy niektórym pracownikom WPA np. z KSP w Warszawie, gdzie właścicielowi pozwolenia na broń palną myśliwską każą rozszerzyć pozwolenie co do rodzaju broni (co do ilości ma jeszcze parę wolnych miejsc), bo chce kupić … dodatkową lufę do posiadanego sztucera.

BrunoGL napisał/a:
No i temat rzeka: kolekcjonowanie. Mam licencję i patent PZSS i "sportowe" pozwolenie.
Art.16 ust. 2 mówi że "od egzaminu, o którym mowa w ust.1 zwolnieni są (...) oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego — w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów".
Jeśli więc składając wniosek o wydanie pozwolenia na zakup broni do celów kolekcjonerskich, złożę też oświadczenie, że broń, którą zamierzam kupić odpowiada tej wymienionej w art.10 ust.4 ptk.4 (od A do D) to z egzaminu jestem zwolniony obligatoryjnie? Czy też może dopiero PO zakupie "właściwy organ" oceni czy zwolnić mnie, czy obciążyć opłatą i egzaminem? Dzięki za odpowiedź i pozdrawiam.
Swoją drogą Wielki Szacunek dla 9x19 za ogrom wyjaśnień i cierpliwość przy wyjaśnianiu!

Odpowiedzi już Ci udzielono, ale pozwolę sobie jeszcze uściślić.
Egzamin bądź zwolnienie z niego następuje w postępowaniu o wydanie pozwolenia na broń, a więc przed wydaniem decyzji administracyjnej. Jest on płatny – 1000 zł, a za poprawkę 500 zł.

Gdy złożysz podanie o wydanie pozwolenia na broń palną, a więc na broń bojową, sportową, myśliwską itp. do celów kolekcjonerskich, to będziesz musiał zdawać egzamin. Zwolnione w tym zakresie są tylko osoby będące funkcjonariuszami lub pracownikami państwowych formacji uzbrojonych oraz żołnierze zawodowi.

Gdy złożysz wniosek o wydanie pozwolenia tylko na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich, a masz patent, licencję i jesteś członkiem PZSS, to będziesz zwolniony z egzaminu. Zwolnienie będzie Ci również przysługiwało, gdy jako członek Polskiego Związku Łowieckiego, będziesz chciał kolekcjonować tylko broń myśliwską.

9x19 - 2011-02-03, 21:33

marcyrul napisał/a:
Czy czytając dosłownie art 10 ust 4a dobrze myślę że obecnie będzie można kupić na pozwolenie sportowe broń długą bocznego zapłonu samopowtarzalną? ...

Tak dobrze myślisz. Musi to być tylko bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm. Ograniczenie tego stwierdzenia może być tylko jedno - nie może ona mieć cech broni szczególnie niebezpiecznej, o której mowa w art. 10 ust. 5 (np. nie może ona być samoczynna).

9x19 - 2011-02-03, 22:09

maciek_b napisał/a:
Mam takie pytanko:
Jestem członkiem grupy rekonstrukcyjnej a konkretnie Chorągwi Rycerskiej ale w planach mamy robić grupę partyzantów. Czy przedstawiając zaświadczenie, że jestem członkiem takiej grupy mogę wystąpić o pozwolenie na broń kolekcjonerską? pozdrawiam

Moim zdaniem tak. Przepis mówi, że ważną przyczyną do uzyskania pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności. Niemniej w podaniu i zaświadczeniu należy zaznaczyć, że charakter grupy ulega zmianie i będzie obejmował sprawy z historii ostatniej wojny.

Flobert - 2011-02-04, 00:33

Czy naprawdę kolekcjonerom nie wolno wytwarzać amunicji na własny użytek? przecież podobno:

6. Zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci:
(...)
4) amunicji wytworzonej niefabrycznie, w tym także takiej, do której wytworzenia wykorzystywane są
fabrycznie nowe elementy amunicji, z wyłączeniem amunicji wytwarzanej na własny użytek przez
osoby posiadające pozwolenie na broń myśliwską, sportową lub kolekcjonerską.

Old Cadet - 2011-02-04, 00:44

Flobert napisał/a:
Czy naprawdę kolekcjonerom nie wolno wytwarzać amunicji na własny użytek?


A niby dlaczego. Sam sobie odpowiedziałeś, że będzie wolno.

Makepeace - 2011-02-04, 01:12

9x19 napisał/a:
maciek_b napisał/a:
Mam takie pytanko:
Jestem członkiem grupy rekonstrukcyjnej a konkretnie Chorągwi Rycerskiej ale w planach mamy robić grupę partyzantów. Czy przedstawiając zaświadczenie, że jestem członkiem takiej grupy mogę wystąpić o pozwolenie na broń kolekcjonerską? pozdrawiam

Moim zdaniem tak. Przepis mówi, że ważną przyczyną do uzyskania pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności. Niemniej w podaniu i zaświadczeniu należy zaznaczyć, że charakter grupy ulega zmianie i będzie obejmował sprawy z historii ostatniej wojny.


Czlonek choragwi rycerskiej moze tez wystapic na poczatek o pozwolenie na kusze. Wydaje sie, ze po przejsciu do kolejnej epoki mozna bedzie poslugiwac sie hakownica, potem odpowiednio arkebuzem, muszkietem i wreszcie jakas odtylcowka CP.

Delwin - 2011-02-04, 09:06

Makepeace: nie powinnaś mieszać w powyższym zestawieniu broń podlegającą zezwoleniu (czyli kusze) i tą bezzezwoleniową (wszystkie pozostałe chyba, że znajdziesz arkebuz na naboje scalone). Ponadto nie ma w polskim prawie takiej kategorii broni jak "odtylcówka CP"! Co to za wynalazek?
9x19 - 2011-02-04, 09:27

Makepeace napisał/a:
... Czlonek choragwi rycerskiej moze tez wystapic na poczatek o pozwolenie na kusze. Wydaje sie, ze po przejsciu do kolejnej epoki mozna bedzie poslugiwac sie hakownica, potem odpowiednio arkebuzem, muszkietem i wreszcie jakas odtylcowka CP.

To są już pozaustawowe ograniczenia ważnej przyczyny, którą jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej.

P_iter - 2011-02-04, 10:32

9x19 napisał/a:


Obowiązujący od dawna art. 18 ust. 4 ustawy mówi, że właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania. Te okoliczności mogą być w każdej sprawie inne, ale na pewno jedną z nich jest uprawianie strzelectwa. Zaprzestanie strzelania może być powodem wszczęcia procedury o cofnięcie pozwolenia .


Czy sam fakt odbywania indywidualnych treningów na strzelnicy jest wystarczający do uznania osoby posiadającej pozwolenie na broń do celów sportowych za "osobę uprawiającą sporty strzeleckie"? Czy też, gdzieś jest narzucona konieczność startu w zawodach i czy te zawody (jeśli tak) muszą być współzawodnictwem z obserwatorem z ramienia PZSS? Inaczej: czy skrzyknięcie paru kumpli pod hasłem "Robimy zawody" należy traktować jako współzawodnictwo sportowe?

Matti - 2011-02-04, 11:59

Cytat:
ZDT napisał/a:
Literalnie rzecz biorąc, przesłanką pozwolenia kolekcjonerskiego jest przynależność do dowolnego stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Tak to należy rozumieć, czy jednak wymagane jest stowarzyszenie kolekcjonerów broni?


A coz to za roznica ?
Legalne Stowarzyszenie kolekcjonerow broni zaklada sie w trzy osoby za niecale 10zl w gora 30 dni z czego jeden dzien dzialan a 30 oczekiwania w najgorszym razie. Stowarzyszenie zwykle powoluje sie nad wyraz latwo. Zatem nie wiem czemu sie tym tak ludzie przejmuja


Czy to oznacza, że wystarczy z dwoma kumplami założyć trzyosobowe Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni aby uzyskać całkowicie nieuznaniowo pozwolenie na zakup trzech Nagantów albo TT-tek i na elaborację amunicji do nich ? Jeśli tak, to warto by ten wątek rozwinąć szczegółowo...

ToKKotai - 2011-02-04, 12:31

Matti napisał/a:
Czy to oznacza, że wystarczy z dwoma kumplami założyć trzyosobowe Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni aby uzyskać całkowicie nieuznaniowo pozwolenie na zakup trzech Nagantów albo TT-tek i na elaborację amunicji do nich ? Jeśli tak, to warto by ten wątek rozwinąć szczegółowo...


Nie tylko elaboracji, także zakupu fabrycznej. Jak Kol. 9x19 już nadmienił rozporządzenie o broni szczególnie niebezpiecznej stało się nieaktualne.

montrala - 2011-02-04, 13:31

P_iter napisał/a:

Czy sam fakt odbywania indywidualnych treningów na strzelnicy jest wystarczający do uznania osoby posiadającej pozwolenie na broń do celów sportowych za "osobę uprawiającą sporty strzeleckie"? Czy też, gdzieś jest narzucona konieczność startu w zawodach i czy te zawody (jeśli tak) muszą być współzawodnictwem z obserwatorem z ramienia PZSS? Inaczej: czy skrzyknięcie paru kumpli pod hasłem "Robimy zawody" należy traktować jako współzawodnictwo sportowe?


Wystarczy. Sportem jest nie tylko udział w Euro2012, ale również kopanie szmacianki za śmietnikiem w gronie dobrych kumpli. W zasadzie to drugie jest sportem nawet bardziej.

9x19 - 2011-02-04, 14:17

Sokole Oko napisał/a:
Czy nowa ustawa zmienia zasady uzyskiwania rozszerzenia decyzji względem ilości posiadanych sztuk broni palnej dla osób, które pozwolenie na broń sportową uzyskały między rokiem 2001 a 2010?
Czy po wejściu nowej ustawy w życie, by uzyskać rozszerzenie dalej niezbędne będzie przedstawienie w WPA iluś-tam startów w interesujących delikwenta konkurencjach i czy konkurencje te będą nazywać się po staremu: np. psp, pcz, ksp, kcz; czy też już: pistolet, karabin, strzelba?
A może jako uzasadnienie wystarczy udokumentować członkostwo w stowarzyszeniu strzeleckim oraz posiadać patent i licencję?
Czy składając podanie o rozszerzenie warto poczekać aż nowa ustawa zacznie obowiązywać?

Tu nowa ustawa nic nie zmienia. Wydanie pozwolenia na broń zgodnie z brzmieniem art. 10 ustawy o broni i amunicji to decyzja związana. Czyli jeżeli spełniasz wymogi (przedstawiłeś ważną przyczynę) i nie zachodzą wobec Ciebie negatywne przesłanki, to organ Policji jest zobowiązany wydać Ci pozwolenie.

Zmiana posiadanego już pozwolenia w trybie art. 155 kpa, to już decyzja uznaniowa. Oceny dokonuje organ Policji, który może sprawę załatwić zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Ale ta ocena nie może mieć cech dowolności, czyli musi być obiektywnie uzasadniona i może być poddana kontroli sądu administracyjnego. Dlatego w takim wypadku trzeba udowodnić więcej niż przy ubieganiu się o pozwolenie, gdzie wystarczy podać Policji na tacy ważne przyczyny.

Sądzę, że po wejściu w życie nowelizacji Policji winna jednak sprawy zmian decyzji w trybie art. 155 kpa załatwiać w duchu nowelizacji, która ułatwia praworządnym obywatelom dostęp do broni.

Rattlesnake - 2011-02-04, 14:39

Matti napisał/a:
Cytat:
ZDT napisał/a:
Literalnie rzecz biorąc, przesłanką pozwolenia kolekcjonerskiego jest przynależność do dowolnego stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Tak to należy rozumieć, czy jednak wymagane jest stowarzyszenie kolekcjonerów broni?


A coz to za roznica ?
Legalne Stowarzyszenie kolekcjonerow broni zaklada sie w trzy osoby za niecale 10zl w gora 30 dni z czego jeden dzien dzialan a 30 oczekiwania w najgorszym razie. Stowarzyszenie zwykle powoluje sie nad wyraz latwo. Zatem nie wiem czemu sie tym tak ludzie przejmuja


Czy to oznacza, że wystarczy z dwoma kumplami założyć trzyosobowe Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni aby uzyskać całkowicie nieuznaniowo pozwolenie na zakup trzech Nagantów albo TT-tek i na elaborację amunicji do nich ? Jeśli tak, to warto by ten wątek rozwinąć szczegółowo...


1. Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia.

zakładanie stowarzyszeń

Cpt. Nemo - 2011-02-04, 14:51

Rattlesnake napisał/a:
Cytat:
Czy to oznacza, że wystarczy z dwoma kumplami założyć trzyosobowe Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni aby uzyskać całkowicie nieuznaniowo pozwolenie na zakup trzech Nagantów albo TT-tek i na elaborację amunicji do nich ? Jeśli tak, to warto by ten wątek rozwinąć szczegółowo...


1. Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 15 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia.

zakładanie stowarzyszeń


Oszalales dobry czlowieku ?
A po cholere Ci Stowarzyszenie rejestrowane ? Masz za duzo czasu, pieniedzy i za malo zobowiazan ? Chcesz calym krajem zarzadzac czy tylko zdobyc pozwolenie na bron kolekcjonerska ?

Cytat:
Zawiązanie stowarzyszenia zwykłego jest prostszym, niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, sposobem na podjęcie i prowadzenie formalnej działalności społecznej.

Madry czlowiek zaklada Stowarzyszenie zwykle w powyzszym celu.
Cytat:
Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby fizyczne (art. 40-43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Osoby prawne (np. firmy, inne organizacje) nie mogą być założycielami ani członkami stowarzyszenia zwykłego. Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe, decydują, jaka będzie nazwa stowarzyszenia i po co ono powstaje (jaki jest jego cel). Ustalają też, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę jaki ma teren działania oraz określają regulamin działalności (dokument ten pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym). Wybierają również przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie.

Cytat:
Za wniosek o rejestrację opłaty skarbowe wynoszą 5 zł, a za każdy załącznik – 50 gr. Starostwo ma na odpowiedź 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Starosta – jeśli nie ma uwag i zastrzeżeń co do celu powstania stowarzyszenia – wpisuje je do swojej ewidencji stowarzyszeń. Jeśli w ciągu tych 30 dni starostwo powiatowe nie zakaże działalności stowarzyszenia (np. z powodu niezgodności regulaminu z przepisami prawa) może ono rozpocząć działalność.

Cytat:
Zdolność sądowa
Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, ale jest organizacją społeczną i w związku z tym ma zdolność sądową. Oznacza to, że może występować przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie (art. 64 k.p.c.).

http://poradnik.ngo.pl/x/340827

Prawo trzeba troche znac, a poradniki umiec czytac, zanim sie zacznie doradzac :) Bo mozna niechcacy wskazac najgorsza, najtrudniejsza i najdrozsza droge do osiagniecia celu.

Centralne Stowarzyszenie Kolekcjonerow Broni Wszelakiej = max 30dni, trzy osoby i 15 zlotych lacznie z piwem dla zalozycieli :)

Old Cadet - 2011-02-04, 16:40

piotrpat napisał/a:
1. Co to jest miejsce stałego pobytu?
Przykład: posiadacz ma np dwa domy, w obu bywa, w jednym jest zameldowany na stałe, w drugim może być zameldowany na pobyt czasowy. W obu ma skrzynki na broń. Trzyma tam gdzie aktualnie jest - np tydzień tu, tydzień tam. Ma zgodę KWP na przechowywanie broni poza miejscem stałego zameldowania. Co ma podać wg nowej ustawy jako miejsce stałego pobytu. ....


Taka zgoda nie jest potrzebna. Stosowne rozporządzenie mówi tylko JAK broń należy przechowywać, nie wspomina o tym GDZIE. W związku z tym mozna ją przechowywać wszędzie. U siebie w domu, w domu kogoś z rodziny, u znajomych, w miejscu pracy itd.

9x19 - 2011-02-04, 17:32

piotrpat napisał/a:
Koledzy, no to ja mam trzy takie pytania bo niestety ta nowa ustawa sprawia na mnie wrażenie jeszcze bardziej niejasnej od poprzedniej:

1. Co to jest miejsce stałego pobytu?
Przykład: posiadacz ma np dwa domy, w obu bywa, w jednym jest zameldowany na stałe, w drugim może być zameldowany na pobyt czasowy. W obu ma skrzynki na broń. Trzyma tam gdzie aktualnie jest - np tydzień tu, tydzień tam. Ma zgodę KWP na przechowywanie broni poza miejscem stałego zameldowania. Co ma podać wg nowej ustawy jako miejsce stałego pobytu. Czy jesli nic nie zrobi "z automatu" przyjete będzie, że "stały pobyt" to tam gdzie jest na stałe zameldowany?

To było też w starej ustawie. Można powiedzieć, że jest to miejsce, w którym dana osoba stale przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla wygody i możliwości udowodnienia utożsamiałbym ze stałym meldunkiem. Porównaj to z art. 25 kodeksu cywilnego – miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoby przebywa z zamiarem stałego pobytu.

piotrpat napisał/a:
2. Czy wyrok za niezapłacony mandat to "przestępstwo" czy dalej "wykroczenie"

Wykroczenie to nie przestępstwo. Wykroczenie pozostaje wykroczeniem niezależnie od tego czy otrzymało się za nie upomnienie, mandat karny od policjanta czy innego uprawnionego funkcjonariusza, czy też wyrok w sądzie grodzkim.

piotrpat napisał/a:
3. Co jest z bronią czarnoprochową rozdzielnego ładowania sprzed 1885 ? - Czy po kupnie rejestruję ją czy nie? no bo pozwolenia nie potrzebuję? A co jeśli już mam broń CP rozdzielnego ładowania sprzed 1850 - czy gdzieś rejestruję czy nadal jest bez jakiejkolwiek kontroli władz?

Częściowej odpowiedzi udzielono Ci już w poście wyżej. Nie ma obowiązku przechowywania broni w swoim mieszkaniu, ani uzyskiwania zgody na przechowywanie w innym miejscu. Możesz mieszkać w Warszawie, a broń przechowywać w mieszkaniu kolegi w Szczecinie, albo w miejscu swojej pracy w Rzeszowie.

Broń palna rozdzielnego ładowania (czyli jak to nazywasz broń CP), wytworzona przed rokiem 1885 oraz repliki tej broni nie podlegają rejestracji. Tak samo jak dotychczas posiadana broń palna rozdzielnego ładowania sprzed 1850r. Jednak gdy będziesz chciał nabywać w sklepach czarny proch do tej broni, to musisz uzyskać z WPA KWP Europejską kartę broni palnej na posiadaną broń.

AGC - 2011-02-04, 19:27

9x19 napisał/a:
Flobert napisał/a:
(Sorry jeśli to dzielenie włosa na czworo, ale lepiej się dowiedzieć tu i teraz, niż potem od prokuratora)
Czy rozładowana broń oznacza rozładowany magazanek, czy też można mieć pistolet w jednej kieszeni, a pełny magazynek w drugiej?

Ustawa nie podaje definicji broni rozaładowanej, ale należy przez to rozumieć broń, która nie ma naboju w komorze nabojowej ani naboju (nabojów) w podpiętym magazynku. Z kolei w rozporządzeniu z 10.04.2000r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego (Dz.U. Nr 31, poz. 390) mówi się, że w takich środkach przewozi się broń w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych. A rozporządzenie z 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. Nr 61, poz. 548 z późn. zm.) podaje, że jako broń załadowaną należy rozumieć broń z co najmniej jednym nabojem umieszczonym w komorze nabojowej lub w znajdującym się w broni magazynku.

Przecież w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji w par. 8 jest napisane, że broń co celów sportowych przenosi się bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych.
Czy to Rozporządzenie przestało obowiązywać? Patrząc na art. 32 ust. 2. nowej ustawy chyba nadal obowiązuje..

9x19 - 2011-02-04, 20:57

Wspomniane rozporządzenie nadal obowiązuje. Natomiast my tutaj rozpatrujemy znowelizowany art. 10 ust. 9 ustawy o broni i amunicji, który teraz brzmi: "w rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń." I sensem pytania jest wyjaśnienie pojęcia "załadowanej broni". Czy brak naboju w komorze nabojowej i niepodpięty magazynek wystarcza by uznać, że broń ta nie jest załadowana czy nie? Czy do tego trzeba jeszcze dorzucić całkowicie rozładowany magazynek czy nie? Ja osobiście uważam, że rozładowana broń nie może mieć naboju w komorze nabojowej i musi mieć odpięty magazynek (gdy magazynka ze względów technicznych nie odłącza się od broni, to musi też być pusty). Nie trzeba natomiast rozładowywać odpiętego od broni magazynka.

Z kolei wskazane przeze Ciebie rozporządzenie mówi o tym, że "broń co celów sportowych przenosi się bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych." I trudno to przyjąć za równoznaczne z rozładowaniem broni. Bo pojęcie rozładowanej broni dotyczy broni, czyli rozładowuje się broń, a nie odpięty od niej magazynek.

montrala - 2011-02-04, 21:18

W najnowszym numerze "Strzału" znajduje się krótka historia prac nad nowelizacją, podsumowanie głównych zmian oraz przytoczenie sylwetek polityków, którzy wykazali się przyjazną strzelcom postawą (i niespecjalnie przyjazną też). Polecam lekturę.
9x19 - 2011-02-04, 23:18

Giorgio napisał/a:
Ustawa z 99 roku to gniot, a jej nowelizacja pokazuje poziom naszego prawa, czyli poniżej wszelkiej krytyki. Skoro jednak wchodzi w życie a normalny człowiek może się zagubic czytając tekst ustawy zatem prośba o odpowiedź.
Z jednej strony na pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich mozna posiadać broń wymienioną w punktach 1-6. Z drugiej strony zapis o broni szczególnie niebezpiecznej i kto może ją posiadać art. 29. Jak to zatem jest? Jako kolekcjoner mogę posiadać broń maszynową czy nie? A może tylko broń maszynową przystosowaną do strzelania amunicją ślepą tak jak jest zapisane w celu rekonstrukcji historycznych?

Z broni samoczynnej kolekcjoner może posiadać tylko samoczynną broń palną konstrukcyjnie przeznaczoną do strzelania wyłącznie amunicją ślepą. Art. 10 ust. 5, jako przepis szczególny, wyłącza ogólny zapis z art. 10 ust. 4 pkt. 7 mówiący o możliwości posiadania broni wymienionej w punktach 1 – 6.

Giorgio napisał/a:
Sprawa druga. Co ma zrobić podmiot realizujący przedsięwzięcia artystyczne i filmowe? O jakie pozwolenie wystąpić, żeby móc używać broni maszynowej na planie? Czy w ogóle jest to możliwe? Czy w ogóle używanie broni na planach filmowych w Polsce jest legalne? Z tego co wiem to większość przepisów mówi, że broni wolno używać jedynie na strzelnicy.

Podmiot realizujący przedsięwzięcia artystyczne i filmowe nie dostanie pozwolenia na broń maszynową (samoczynną), gdyż wyłącza taką możliwość przepis art. 10 ust. 5. Tak zresztą też było przed obecną nowelizacją ustawy o broni i amunicji. Tym podmiotom pozostaje tylko skorzystać z usług podmiotów, które mają pozwolenie na tego typu broń lub dysponują taką bronią np. wojsko, do którego nie stosuje się ustawy o broni i amunicji. Na strzelnicy istnieje obowiązek strzelania w celach szkoleniowych i sportowych.

Giorgio napisał/a:
Sprawa trzecia. Uważam, że zapis stowarzyszenia kolekcjonerskiego nie precyzuje konieczności przynależenia do stowarzyszenia kolekcjonerów broni. To jest własnie przykład jakości polskiego prawa. Czyli wystarczy dowolne stowarzyszenie kolekcjonerskie, nawet kapsli butelkowych.

Odpowiedź jest już na stronie trzeciej tego tematu w moim poście z 2.02.2011r. godz. 7,09 PM, stanowiącym odpowiedź na zapytanie ZDT, ale powtórzę jeszcze raz:
Chyba jednak jest to zbyt swobodna interpretacja przepisu. Moim zdaniem musi być to stowarzyszenie, które jest jednak związane z kolekcjonowaniem broni, militarów, akcesoria do broni itp. Trudno byłoby logicznie uzasadnić przyznanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich osobie należącej stowarzyszenia kolekcjonerów znaczków pocztowych, pudełek zapałczanych czy etykiet do piwa. Wprawdzie jest to bez wątpienia kolekcjonerstwo, ale chyba jednak ustawodawcy nie o to chodziło.

Giorgio napisał/a:

Sprawa kolejna. Rozumiem, że można olać pozwolenia do celów sportowych skoro kolekcjonerskie staje się pozwoleniem równorzednym, jak nie lepszym. Wydaje mi się jednak, że zapis o monopolu PZSSu na pozwolenia sportowe (licencja) jest bezprawny. Czyli co sprawa do rzecznika praw obywatela?

Taka jest wola ustawodawcy. Polecam lekturę ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. nr 127, poz. 857), gdzie w art. 13 ust. 1 pkt. 2 został ustanowiony monopol wszystkich POLSKICH związków sportowych w zakresie ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek.Może nam się to podobać, albo i nie, ale takie jest prawo. Inną sprawą jest, że PZSS uchwalając uchwałę o licencjach zawodniczych naruszył prawo i przekroczył swoje upoważnienia.

Cpt. Nemo - 2011-02-04, 23:48

ubot napisał/a:
Wracając do egzaminu na broń palną, to czy zgodnie z nowelizacją ustawy nie jest przypadkiem tak że uzyskując (bez egzaminu) broń gazową lub historyczną, po min. 3 latach bezproblemowego posiadania takiej broni uzyskuję się prawo do starania się o pozwolenie posiadania broni ostrej (bez prawa noszenia) również bez egzaminu..?


B
Nie umiesz przeczytac tekstu Ustawy ?
Bo jesli umiesz to przytocz paragraf w ktorym ona to potwierdza ?

9x19 - 2011-02-04, 23:50

ubot napisał/a:
Witam,
Wracając do egzaminu na broń palną, to czy zgodnie z nowelizacją ustawy nie jest przypadkiem tak że uzyskując (bez egzaminu) broń gazową lub historyczną, po min. 3 latach bezproblemowego posiadania takiej broni uzyskuję się prawo do starania się o pozwolenie posiadania broni ostrej (bez prawa noszenia) również bez egzaminu..?
Wg. mnie nowelizacja jednak znacznie ułatwia dostęp do broni i czyni je jednak zdecydowanie mniej "uznaniowym" niż do tej pory.
Pozdrawiam
Robert

Niestety nie. Pomarzyć dobra rzecz. Od egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze państwowych formacji uzbrojonych oraz żołnierze zawodowi, a także członkowie PZŁ w zakresie broni myśliwskich i członkowie PZSS mający licencje i patent w zakresie broni sportowej. Dodatkowo - po wejściu w życie nowelizacji - posiadacze licencji zawodnika, trenera, sędziego przy ubieganiu się o dopuszczenie do posiadania broni sportowej na świadectwo. I to wszystko.

PS. Tekst nowelizacji i ujednolicony tekst ustawy o broni i amunicji znajduje się w dziale prawnym ROMB-u http://www.romb.org.pl/?id=57

9x19 - 2011-02-05, 12:41

Proton napisał/a:
ToKKotai napisał/a:
Jak Kol. 9x19 już nadmienił rozporządzenie o broni szczególnie niebezpiecznej stało się nieaktualne.


Czyli to będzie nieaktualne?

BROŃ SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNA napisał/a:
1. Bronią szczególnie niebezpieczną jest:
1) automatyczna broń palna, to jest broń palna przeładowująca się samoczynnie po każdym oddanym strzale, przystosowana przez wytwórcę do odstrzelenia za jednym uruchomieniem spustu więcej niż jednego naboju, niezależnie od dokonanych następnie zmian konstrukcyjnych lub przeróbek,
2) broń palna wytworzona lub przerobiona w sposób pozwalający na zatajenie jej przeznaczenia lub ułatwiający jej skryte używanie, a także broń palna imitująca innego rodzaju przedmioty,
3) broń palna wyposażona w tłumik huku lub przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku,
4) broń palna wyposażona w laserowe lub noktowizyjne urządzenia służące do zwiększenia dokładności celowania,
5) broń palna, której nie można wykryć przy pomocy urządzeń przeznaczonych do kontroli osób i bagażu.

Tak, to stanie się nieaktualne w pierwszym dniu obowiązywania ustawy nowelizacyjnej.

Matti - 2011-02-05, 13:28

Cytat:
na strzelnicy strzela się z broni sportowej i szkoleniowej. A jak to teraz będzie wyglądać w kontekscie broni kolekcjonerskiej skoro można kupować amunicję do niej?Na strzelnicy można strzelać z każdej legalnie posiadanej broni, w tym także z replik broni historycznej i wyglada na to, że po wejściu w życie nowelizacji także z broni kolekcjonerskiej.

Za dodatkową opłatą można postrzelać z broni będącej na wyposażeniu danej strzelnicy, ale jak masz własną to wychodzi dużo taniej.

9x19 - 2011-02-05, 14:46

arkady73 napisał/a:
Czy coś się zmieniło w interpretacji tej kwestii ? :
Art. 28.
Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.
PS. Szkoda że nie udało się przeforsować jasnego dla wszystkich zapisu :cry:


Trochę się zmieniło. :P :P :P

Jakiej broni można użyczać? - broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym.
Komu można użyczać? - osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.
Kto może dawać w użyczenie? – ustawa nie wymienia, a więc każdy kto ma broń odpowiadającą celom łowieckim i broń odpowiadającą celom sportowym.

Czyli możliwe są następujące wersje:
1) myśliwy myśliwemu,
2) sportowiec sportowcowi,
3) myśliwy sportowcowi,
4) sportowiec myśliwemu,
5) kolekcjoner oraz osoba mająca broń pamiątkową w postaci broni odpowiadającej celom łowieckim i / lub broni odpowiadającej celom sportowym:
a) myśliwemu,
b) sportowcowi.

Nie mogą natomiast brać w użyczenie broni kolekcjonerzy i osoby mające pozwolenie w celach pamiątkowych.

9x19 - 2011-02-05, 15:39

Giorgio napisał/a:
Z tą bronią filmową to ciekawe. Bo do tej pory widziałem kilka decyzji które dawały broń do realizacji przedsięwzięć artystycznych i filmowych w postaci broni: sportowej, myśliwskiej, bojowej i tu wymienione w ilu sztukach. Czyli idąc tym tropem teraz można sie ubiegać o dopisanie broni kolekcjonerskiej albo do rekonstrukcji historycznej, które umozliwiają posiadanie broni samoczynnej, tak?
Jako ciekawostkę mogę również podać wydaną decyzję "broni do filmów" w postaci broni bojowej, na podstawie której policja rejestrowała karabiny. :) Pomysłowośc WPA i interpretacja przepisów nie zna granic.

W każdej pracy trzeba myśleć, bo to nie boli. Te wygibasy były zupełnie niepotrzebnie. Wystarczyło w decyzji napisać, że „wydaje się pozwolenie na broń palną, w tym bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową w celu realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych w łącznej ilości xy egzemplarzy.”
Ustawa mówiła (i będzie mówić), że w decyzji należy określić cel , w jakim została wydana, rodzaj broni i liczbę egzemplarzy broni. Rodzaje broni do poszczególnych celów przewiduje tzw. rozporządzenie o broni szczególnie niebezpiecznej (po nowelizacji straci moc). Nie przewidywało ono jednak rodzaju broni do celu realizacji filmów. Należało więc oprzeć się na „ustawowych rodzajach broni”, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt. 1 czyli broni palnej przez którą należy rozumieć broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową”. I wtedy nie byłoby opisanych wygibasów.

Giorgio napisał/a:
Nadmieniłęś 9x19, że na strzelnicy strzela się z broni sportowej i szkoleniowej. A jak to teraz będzie wyglądać w kontekscie broni kolekcjonerskiej skoro można kupować amunicję do niej?

Przepraszam, ale takich herezji to ja nie pisałem. Moje stwierdzenie brzmiało „Na strzelnicy istnieje obowiązek strzelania w celach szkoleniowych i sportowych.” Może ująłem to trochę w sposób niezbyt zrozumiały, ale chodzi o to, że strzelanie w celach szkoleniowych i sportowych może odbywać się wyłącznie na strzelnicy (patrz art. 45 ustawy). Natomiast strzelać na strzelnicy można z każdej broni chyba, że jakieś ograniczenia zawiera regulamin konkretnej strzelnicy.

Giorgio napisał/a:
Co do PZSSu to niech sobie mają monopol na strzelectwo wyczynowe, zawody, kadrę, itp. Pytanie tylko dlaczego osoba chcąca strzelać rekreacyjnie na strzelnicy, trenować indywidualnie, itd. musi uzyskiwać licencje. Ja rozumiem, że teraz będzie mogła wyrobić sobie pozwolenie kolekcjonerskie, ale dla mnie z tymi kolekcjonerskimi to jest teraz takie naciąganie i próba przeforsowania dostępu do broni tylko dlatego, że właściwy cel sportowy (co również rozumie sie jako rekerację) stwarza problemy. Jak to mówią jak nie kijem go to pałką. Czy u nas w Polsce nic nie może być proste, jasne i przejrzyste bez zbędnych kombinacji? W sumie to nie wiem po co pytam, skoro i tak odpowiedź każdy zna.

Osoba chcąca strzelać rekreacyjnie na strzelnicy, trenować indywidualnie itp. nie musi uzyskiwać licencji. Do tego wystarczy – zgodnie z brzmieniem art. 10 b ustawy o broni i amunicji – patent strzelecki. Poza tym znowelizowana ustawa nie wyklucza możliwości uzyskania pozwolenia na broń w celach rekreacyjnych. Tyle tylko, że ocena czy jest to „ważna przyczyna” nadal pozostanie w gestii Policji.

9x19 - 2011-02-05, 19:52

Myśliwy_12 napisał/a:
Witam!
Do 9x19 małe pytanko, bo zaczyna mi się już robić ciemno przed oczami od tych pokręconych artykułów.
Art. 56 UoBiA: >Ustawa wchodzi w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisu art.54, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia<.
Co tu jest grane!?

Czytałeś ujednolicony tekst ustawy z 21 maja 1999r. o broni i amunicji. Ta ustawa faktycznie wchodziła w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia i o tym traktował jej art. 56. Natomiast ustaw anowelizacyjna czyli ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy o broni i amunicji faktycznie wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

9x19 - 2011-02-05, 20:16

Giorgio napisał/a:

Czyli jednak można do realizacji filmów ubiegać się o broń maszynową, gdyż wystarczy obecnie zapis w decyzji, że wydaje się pozwolenie na bron kolekcjonerską (lub broń do rekonstrukcji historycznych) w celu realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych. Mam rację? ”

Źle zrozumiałeś. Nie można było wtedy, nie można też będzie po nowelizacji ustawy. Wynika (i będzie to wynikać) z ustawowego zakazu wydawania pozwolenia na broń szczególnie niebezpieczną, która jest dostępna wyłącznie trzem podmiotom:
1) wewnętrznym służbom ochrony,
2) agencjom ochrony,
3) organizatorom kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony.
Katolog jest zamknięty i ograniczenie zapisu w decyzji wynika z mocy ustawy tj. art. 20 ust. 5 i art. 29 ust. 2. Dla jasności można by więc zapis w decyzji uzupełnić i mógłby on brzmieć:
„wydaje się pozwolenie na broń palną, w tym bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową, w wyłączeniem broni szczególnie niebezpiecznej, w celu realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych w łącznej ilości xy egzemplarzy.” Byłoby to wyjaśnienie „łopatologiczne”.

Giorgio napisał/a:
Pytanie tylko, czy w kontekscie wcześniejszych rozważań na planie filmowym wolno używać broni bojowej, sportowej, mysliwskiej, itd. Poza tym osoba posiadająca dopuszczenie ma prawo sie nią posługiwać, a co z aktorem? Pozwolenia nie wymaga się np. przy posługiwaniu się bronią na strzelnicy, ale na planie filmowym? Czy ktos to gdzieś uregulował. Bo mi się wydaje, że wiekszość polskich produkcji filmowych łamie w tym zakresie prawo. Może się mylę.

Poroszę o inny zestaw pytań, bo jak podrążymy temat, to się okaże, że w naszym kraju nie będzie można kręcić filmów, w których są sceny związane ze strzelaniem z broni palnej. A na poważnie to poruszyłeś problem, który obrazuje, że nasza ustawa o broni i amunicji jest oderwana od życia i winna być w końcu rozsądnie i logicznie

montrala - 2011-02-05, 22:02

9x19 napisał/a:
arkady73 napisał/a:
Czy coś się zmieniło w interpretacji tej kwestii ? :
Art. 28.
Broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym oraz amunicji do takiej broni można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.
PS. Szkoda że nie udało się przeforsować jasnego dla wszystkich zapisu :cry:


Trochę się zmieniło. :P :P :P

Jakiej broni można użyczać? - broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym.
Komu można użyczać? - osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.
Kto może dawać w użyczenie? – ustawa nie wymienia, a więc każdy kto ma broń odpowiadającą celom łowieckim i broń odpowiadającą celom sportowym.

Czyli możliwe są następujące wersje:
1) myśliwy myśliwemu,
2) sportowiec sportowcowi,
3) myśliwy sportowcowi,
4) sportowiec myśliwemu,
5) kolekcjoner oraz osoba mająca broń pamiątkową w postaci broni odpowiadającej celom łowieckim i / lub broni odpowiadającej celom sportowym:
a) myśliwemu,
b) sportowcowi.


A czy posiadający broń do ochrony (odpowiadającej celom sportowym) może użyczać jej sportowcowi? Wynika, że chyba tak...

9x19 - 2011-02-05, 22:49

montrala napisał/a:
A czy posiadający broń do ochrony (odpowiadającej celom sportowym) może użyczać jej sportowcowi? Wynika, że chyba tak...

Jak dla mnie jest to zbyt rewolucyjna interpretacja przepisu, który wprowadza pewien wyjątek od generalnej zasady, że trzeba mieć pozwolenie na posiadaną broń. :P

9x19 - 2011-02-05, 22:56

usmoł napisał/a:
Witam.
Takie małe pytanko. W nowej ustawie zawarto zapis dotyczący możliwości przesyłania broni lub amunicji poprzez uprawnionego operatora pocztowego. Czy w tym układzie będzie można przesyłać również istotne części amunicji, czyli proch i spłonki ?? Kiedy będzie coś wiadomo odnośnie owych operatorów pocztowych ?

Znowelizowany art. 36 ust. 1 ustawy stwierdza, że dopuszcza się przesyłanie broni lub amunicji. Czyli można przesyłać zarówno broń, jak i amunicję. Ale szczegółowy tryb i warunki przesyłania broni lub amunicji będzie określony dopiero w rozporządzeniu wydanym przez trzech ministrów (właściwych do spraw wewnętrznych, łączności i finansów publicznych). Trudno powiedzieć kiedy to nastąpi.

9x19 - 2011-02-06, 09:53

dawid1976 napisał/a:
Czy Policja moze sprawdzic, że bylem kiedyś u lekarza psychiatry?
( trauma po stracie bliskich - byłem dwa razy po leki, a nie chciałbym o tym mówić )
Zakładam, że pójdę do innego lekarza na badania do pozwolenia i je przejdę nie zgłaszając mu tego faktu.

Policja nie ma takich uprawnień. Dla Policji miarodajne są wyniki badań. Policja może się od nich odwołać, ale i tak wtedy orzeczenie wydane w trybie odwoławczym będzie wiążące.

Guliwer - 2011-02-06, 10:46

dawid1976 napisał:
Cytat:
Czy Policja moze sprawdzic, że bylem kiedyś u lekarza psychiatry?
( trauma po stracie bliskich - byłem dwa razy po leki, a nie chciałbym o tym mówić )
Zakładam, że pójdę do innego lekarza na badania do pozwolenia i je przejdę nie zgłaszając mu tego faktu.

Szczegółowe wyliczenie stanów chorobowych, które dyskwalifikują od otrzymania zezwolenia na broń zawiera Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2005 r.w sprawie wykazu stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego wykluczających możliwość wydania pozwolenia na broń i rejestracji broni:
organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi;
zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, z wyłączeniem palenia tytoniu;
schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe;
zaburzenia nastroju (afektywne);
zaburzenia nerwicowe lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, dysocjacyjne, pod postacią somatyczną;
przewlekająca się reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne;
przewlekłe zaburzenia behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi z wyłączeniem dysfunkcji seksualnych niespowodowanych zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną;
zaburzenia osobowości;
zaburzenia nawyków i popędów;
zaburzenia preferencji seksualnych (transwestytyzm fetyszystyczny, ekshibicjonizm, oglądactwo, pedofilia, sadomasochizm);
upośledzenie umysłowe;
całościowe zaburzenia rozwojowe;
zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
(za e-prawnik.pl)

Psychiatra zapyta Cię, czy leczyłeś się psychiatrycznie, bądź odwykowo i jesteś zobowiązany powiedzieć prawdę. Chodziłeś do psychiatry z powodu ostrej reakcji na stres a ta jednostka nie jest wymieniona we wzmiankowanym rozporządzeniu. Ale to tylko moje prywatne zdanie.

Gwena - 2011-02-06, 10:52

Cytat:
Czy Policja moze sprawdzic, że bylem kiedyś u lekarza psychiatry?


Bycie jednorazowe lub nawet bycie stałym pacjentem lekarza psychiatrii jest takim samym byciem u lekarza jak u ortodonty. I nie ma żadnego znaczenia dla pozwolenia na broń.
Powiem więcej - z punktu widzenia psychologii osoba która tłumi jakąś potężną traumę sama (np. jak wyżej po stracie rodziny) zamiast skorzystać z pomocy fachowca, może być mniej odpowiedzialna i łatwiej jej psychika może "pęknąć".

Istotne są konkretne choroby psychiczne wymienione w rozporządzeniu MZ, a nie skorzystanie z pomocy lekarskiej.

Sentinel - 2011-02-06, 10:53

Dokładnie tak jak kolega napisał. Psychiatra to też lekarz, i policja o tym wie. To, że ktoś był u psychiatry czy psychologa nie czynie z niego człowieka chorego psychicznie. Tylko ludzie nie mający świadomości i ułomności ludzkiej nie pójdą do lekarza jak czują, że cos się z nimi dzieje. Takie czasy.

Poza tym, nie ukrywaj tego faktu. To w razie ukrycia prawdy zagra na Twoją niekorzyść. Otwarcie mówiąc o tym oraz mając kopię dokumentacji raczej zyskasz w oczach jako osoba odpowiedzialna.

9x19 - 2011-02-06, 12:33

beryl napisał/a:
A tak z ciekawości, zakładając teoretycznie że ktoś otrzymuje negatywny wynik badania psychologicznego, czy jest to dyskwalifikacja dożywotnia czy po jakimś czasie mozna znów próbować ?

Nie jestem psychologiem, ale wydaje mi się, że stany związane z badaniem psychologicznym są stanami przejściowymi. Powtórzone badanie po jakimś czasie może więc dać zupełnie inny wynik.

tomekwroclawski - 2011-02-06, 12:51

To moze moja historia.
Standardowym elementem testów psychologicznych jest tzw. test Ravena, popularnie zwany testem na inteligencje.
Ale ... potrafi takze wykryc cos takiego, jak mikro urazy, powstałe w wyniku porodu przez tzw. cesarskie ciecie.
Wyobrazcie sobie moje zdziwienia, kiedy Pan psycholog, z usmiechem na ustach zapytal sie mnie, czy wiem, ze posiadam uraz mozgu ... Malo z krzesla tam nie spadlem.
Badanie zakonczylo sie wynikiem pozytywnym, poniewaz zakres wykrytych urazow nie ma znaczenia w temacie pozwolenia na bron.
Wykrycie przez okuliste zeza ukrytego, to byl pikus :)
Doradzal bym nie przejmowac sie nadmiernie tymi badaniami, w gruncie rzeczy 99 % potenacjlnych posiadaczy pozwolenia na bron spokojnie powinno je przejsc.

9x19 - 2011-02-06, 22:22

usmoł napisał/a:
9x19
To że będzie można przesyłać broń i amunicję jak sam wskazałeś, będzie można. Ale mi chodzi o istotne części amunicji, czyli proch i spłonki.

Nie jestem wróżką. A szczegółowy tryb i warunki przesyłania broni lub amunicji będzie dopiero określony w rozporządzeniu wydanym przez trzech ministrów (właściwych do spraw wewnętrznych, łączności i finansów publicznych). Dotychczasowe rozporządzenie (które może jeszcze obowiązywać przez 12 miesięcy) nie regulowało przesyłania amunicji. Dotyczyło tylko broni. W kwestii amunicji nie wiem, czy ze względów bezpieczeństwa, będzie można przesyłać istotne części amunicji, czy tylko amunicję w całości.

9x19 - 2011-02-07, 11:44

P_iter napisał/a:
9x19 napisał/a:

Czyli możliwe są następujące wersje:
1) myśliwy myśliwemu,
2) sportowiec sportowcowi,
3) myśliwy sportowcowi,
4) sportowiec myśliwemu,
5) kolekcjoner oraz osoba mająca broń pamiątkową w postaci broni odpowiadającej celom łowieckim i / lub broni odpowiadającej celom sportowym:
a) myśliwemu,
b) sportowcowi.
Nie mogą natomiast brać w użyczenie broni kolekcjonerzy i osoby mające pozwolenie w celach pamiątkowych.


Czyli wynika z tego, że mogę pożyczyć koledze myśliwemu pistolet centralnego zapłonu zarejestrowany do celów sportowych. Czy coś mi umknęło?


Moim zdaniem tak.

9x19 - 2011-02-07, 11:49

Arnie napisał/a:
Mam pytanie co prawda nie do ustawy, ale do rozporządzenia o przechowywaniu broni. W przypadku pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich, jeżeli nie zamierzam trzymac broni w szafie badź kasecie ustawodawca dopuszcza przechowywanie broni poza w/w zabezpieczeniami pod warunkiem zabezpieczenie pomieszczenia poprzez zamontowanie w nich co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:
- krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych albo szyb o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie,

Dotyczy to pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i ostatnim piętrze.
Zamierzam montować u siebie żaluzje, więc przy okazji chciałbym spelnić warunki zamieszczone w rozporzadzeniu. jakiego rodzaju "żaluzje antywłamaniowe" będą spelniały wymogi Rozporządznia :?:

Właśnie "żaluzje antywłamaniowe". Nic więcej dodać, nic ująć. A najlepiej, najwygodniej i najszybciej, to kupić sobie metalową szafę z zamkiem atestowanym.

pimos - 2011-02-07, 12:27

9x19 napisał/a:
...Dodatkowo - po wejściu w życie nowelizacji - posiadacze licencji zawodnika, trenera, sędziego przy ubieganiu się o dopuszczenie do posiadania broni sportowej na świadectwo. I to wszystko.

Co w takim razie z zawieszonymi postępowaniami w sprawie dopuszczenia ? Czy odwieszone postępowanie będzie rozpatrywane na starych przepisach ( z egzaminem włącznie) czy po nowemu ? Może lepiej wycofać stare podanie i złożyć ponownie wniosek o wydanie dopuszczenia bez załączników, bo przecież mają wszystko w papierach ...?

Old Cadet - 2011-02-07, 12:34

pimos napisał/a:
Co w takim razie z zawieszonymi postępowaniami w sprawie dopuszczenia ? Może lepiej wycofać stare podanie i złożyć ponownie wniosek o wydanie dopuszczenia bez załączników, bo przecież mają wszystko w papierach ...?


Wszystkie postępowania rozpoczęte przed wejściem z życie nowelizacji będa rozpatrywane do końca wg starych przepisów.
Wycofać i złożyć nowe oczywiście można. A co się bardziej opłaca, to już Twoja ocena.

9x19 - 2011-02-07, 12:38

pimos napisał/a:
9x19 napisał/a:
...Dodatkowo - po wejściu w życie nowelizacji - posiadacze licencji zawodnika, trenera, sędziego przy ubieganiu się o dopuszczenie do posiadania broni sportowej na świadectwo. I to wszystko.

Co w takim razie z zawieszonymi postępowaniami w sprawie dopuszczenia ? Czy odwieszone postępowanie będzie rozpatrywane na starych przepisach ( z egzaminem włącznie) czy po nowemu ? Może lepiej wycofać stare podanie i złożyć ponownie wniosek o wydanie dopuszczenia bez załączników, bo przecież mają wszystko w papierach ...?

Postępowania wszczęte na podstawie starych przepisów będą kończone według ustawy sprzed nowelizacji. Nowe przepisy mają zastosowanie tylko do spraw wszczętych po wejściu w życie nowelizacji.

W opisanej sytuacji można złożyć wniosek o podjęcie podstępowania i rezygnację z ubiegania się o dopuszczenie. A po wejściu w życie nowelizacji złożyć nowe podanie o dopuszczenie według nowych zasad. Jak by nie liczyć jest to opłacalne. Trzeba będzie tylko zrobić nowe badania lekarskie i psychologiczne, ale w zakresie broni palnej sportowej będzie się zwolnionym z egzaminu (tylko w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych).

W przypadku dopuszczenia do innych rodzajów broni i innych celów zasady uzyskiwania dopuszczenia pozostają bez zmian (badania, zatrudnienie, egzamin).

9x19 - 2011-02-07, 13:15

pimos napisał/a:
9x19 napisał/a:
Trzeba będzie tylko zrobić nowe badania lekarskie i psychologiczne, ale w zakresie broni palnej sportowej będzie się zwolnionym z egzaminu (tylko w przypadku ubiegania się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych).

Nie do końca rozumiem, o co chodzi w zakresie broni sportowej. Czy dopuszczenie rozróżnia rodzaj broni na świadectwo ? Myślałem, że dopuszczenie do posiadania broni dotyczy wszystkich rodzajów broni włącznie ze szczególnie niebezpieczną ?
Jeśli moje badania są aktualne w rejestrze WPA, to czy po wszczęciu nowego postępowania koniecznym jest złożenie nowych badań ?

Badania były zrobione do poprzedniego podania. Gdyby nowe podanie było złożone w ciągu 2 miesięcy od wykonania poprzednich badań, to wówczas tamte badania byłyby ważne i można byłoby je wykorzystać przy nowym podaniu (nowej sprawie).

Art. 30 ust. 1b ustawy stwierdza, że posiadacze licencji (zawodnika, trenera, sędziego) są zwolnieni z egzaminu w zakresie broni sportowej, gdy ubiegają się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.

Moim zdaniem nie ma uniwersalnego dopuszczenia do posiadania wszelkiej broni.

P_iter - 2011-02-07, 13:26

9x19 napisał/a:
P_iter napisał/a:
9x19 napisał/a:

Czyli możliwe są następujące wersje:
1) myśliwy myśliwemu,
2) sportowiec sportowcowi,
3) myśliwy sportowcowi,
4) sportowiec myśliwemu,
5) kolekcjoner oraz osoba mająca broń pamiątkową w postaci broni odpowiadającej celom łowieckim i / lub broni odpowiadającej celom sportowym:
a) myśliwemu,
b) sportowcowi.
Nie mogą natomiast brać w użyczenie broni kolekcjonerzy i osoby mające pozwolenie w celach pamiątkowych.


Czyli wynika z tego, że mogę pożyczyć koledze myśliwemu pistolet centralnego zapłonu zarejestrowany do celów sportowych. Czy coś mi umknęło?


Moim zdaniem tak.


Dotychczas Stołeczne WPA interpretowało ten zapis nieco inaczej. Jeśli sportowiec miał pozwolenie na karabin centralnego zapłonu, to mógł użyczyć KCZ od myśliwego. Natomiast jeśli myśliwy nie miał pozwolenia na pistolet centralnego zapłonu, to takiego pistoletu od sportowca użyczyć nie mógł. Ponieważ PCZ nie odpowiada warunkom odpowiadającym broni do celów łowieckich na jaką myśliwy może uzyskać pozwolenie. Takie rozumowanie tego zapisu jest spójne jednak stanowi (nad)interpretację zapisu ustawy. Rozumiem, że nigdzie nie zostało to wyjaśnione do końca?

9x19 - 2011-02-07, 15:05

P_iter napisał/a:
9x19 napisał/a:
P_iter napisał/a:
9x19 napisał/a:

Czyli możliwe są następujące wersje:
1) myśliwy myśliwemu,
2) sportowiec sportowcowi,
3) myśliwy sportowcowi,
4) sportowiec myśliwemu,
5) kolekcjoner oraz osoba mająca broń pamiątkową w postaci broni odpowiadającej celom łowieckim i / lub broni odpowiadającej celom sportowym:
a) myśliwemu,
b) sportowcowi.
Nie mogą natomiast brać w użyczenie broni kolekcjonerzy i osoby mające pozwolenie w celach pamiątkowych.


Czyli wynika z tego, że mogę pożyczyć koledze myśliwemu pistolet centralnego zapłonu zarejestrowany do celów sportowych. Czy coś mi umknęło?


Moim zdaniem tak.


Dotychczas Stołeczne WPA interpretowało ten zapis nieco inaczej. Jeśli sportowiec miał pozwolenie na karabin centralnego zapłonu, to mógł użyczyć KCZ od myśliwego. Natomiast jeśli myśliwy nie miał pozwolenia na pistolet centralnego zapłonu, to takiego pistoletu od sportowca użyczyć nie mógł. Ponieważ PCZ nie odpowiada warunkom odpowiadającym broni do celów łowieckich na jaką myśliwy może uzyskać pozwolenie. Takie rozumowanie tego zapisu jest spójne jednak stanowi (nad)interpretację zapisu ustawy. Rozumiem, że nigdzie nie zostało to wyjaśnione do końca?

Byłoby dobrze, gdyby zamiast "interpretować" zaczęli w WPA KSP czytać przepisy ustawy. Już kiedyś nie mając podstawy prawnej podinsp. K. Breńda zmuszał jednego posiadacza broni do zdeponowania WORKS-a podczas postępowania o unieważnienie rejestracji tejże broni. Sprawa unieważnienia została jednak umorzona. Posiadacz broni nie usłyszał słowa przepraszam.

Powtórzę więc tok interpretacji art. 28 ustawy:
Jakiej broni można użyczać? - broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym.
Komu można użyczać? - osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.
Kto może dawać w użyczenie? – ustawa nie wymienia, a więc każdy kto ma broń odpowiadającą celom łowieckim i broń odpowiadającą celom sportowym.

9x19 - 2011-02-07, 23:17

FlyBoy napisał/a:
Mam pozwolenie na broń w UK, czy wyrabiając tutaj (w UK) EKB mogę jechać z bronią na zawody do Polski nie mając pozwolenia w Polsce? Oczywiście cały czas mam obywatelstwo polskie.

TAK. Art. 42 ust. 8 ustawy o broni i amunicji stwierdza, że przepisy o przywożeniu broni do Polski na podstawie Europejskiej karty broni palnej przez cudzoziemców z państw Unii Europejskiej stosuje się odpowiednio do obywateli polskich mających miejsce stałego pobytu na granicą. Mieszkając stale w Wielkiej Brytanii i mając wydaną tam EKBP możesz legalnie z tą bronią przyjeżdżać na zawody do Polski i kupować tu na podstawie tej karty amunicję.

9x19 - 2011-02-08, 08:48

Krzysztof66 napisał/a:
Czy mając pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich mogę już teraz wystąpić o promesę na zakup nowej broni (WORKS11, potem AR15), czy muszę poczekać, aż się ustawa uprawomocni?

Musisz poczekać, aż nowelizacja ustawy wejdzie w życie, a to nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Ustaw. Sprawy wszczęte za życia starych przepisów są prowadzone i kończą się wg tych przepisów. Datą wszczęcia sprawy jest data złożenia podania w WPA. Czyli cierpliwie czekaj.

9x19 - 2011-02-08, 10:17

Rado napisał/a:
Flobert napisał/a:
Czy klasyczny rewolwer brytyjskiej armii Webley kal 0.455 zmieści się w definicji broni do 0.45, czy też to 0.005 lokuje go poza naszym nowym prawem (Nie licząc hipotetycznego rozporządzenia dot. broni myśliwskiej)?


Mieści się... 0.45 było w zarządzeniu, po nowelizacji będzie inaczej - jest zapisane, że do 12 mm - czyli do nieco więcej niż 0.47 cala
art.10, pkt 4 ust. 4b


Po nowelizacji górna granica kalibru broni gwintowanej w ustawie o broni i amunicji to 12 milimetrów. Kaliber 0,455 to 11,6 mm, a więc mieści się w przepisach.

9x19 - 2011-02-08, 10:33

Fenixom napisał/a:
Ustawa wejdzie w życie pod koniec Lutego czy Początkiem Marca ???

14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

9x19 - 2011-02-08, 11:33

Guliwer napisał/a:
Cytat:
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb i warunki przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem operatorów świadczących usługi pocztowe, z uwzględnieniem:
1) zapewnienia możliwości zlokalizowania przesyłanej broni lub amunicji przez organ Policji;
2) poddania tej broni odprawie celnej


Ile czasu mają "właściwi" ministrowie na wydanie rozporządzeń :?:

Nie dłużej niż 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy nowelizacyjnej (art. 6 tej ustawy).

9x19 - 2011-02-08, 12:05
Temat postu: Użyczanie broni szkoleniowej
coval napisał/a:
Witam. Czy ja dobrze rozumiem, że użyczanie broni szkoleniowej dla kogoś kto ma pozwolenie sportowe i w drugą stronę jest jak najbardziej możliwe?

Tak śmiało bym tego nie stawiał. Art. 28 mówi, że broni odpowiadającej celom łowieckim i broni odpowiadającej celom sportowym można użyczać osobom posiadającym pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.

Czyli brać w użyczenie mogą tylko osoby mające pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych. Tu wątpliwości nie ma.

Natomiast wyjaśnienie zwrotu "broń odpowiadająca celom łowickim lub celom sportowym" na gruncie nowelizacji ustawy o broni i amunicji jest kwestią dyskusyjną. Czy chodzi o broń zarejestrowaną do celów łowieckich lub sportowych, czy też o broń która zgodnie ze znowelizowanym art. 10 ust. 4 może być posiadana przez posiadacza pozwolenia na broń sportową lub myśliwską.

mkl1 - 2011-02-08, 12:40

Cytat:

8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.

9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.


a kto Ci każe przenosić załadowana broń np. na strzelnicę, czy na wystawę?
Moim zdaniem broń "kolekcjonerską" można przenosić(przemieszczać) lecz ROZŁADOWANĄ - czyli bez naboju w komorze i magazynkach

9x19 - 2011-02-08, 12:40

capital napisał/a:
Przeczytałem p. 8 i 9 art. 10. Czy jest tak jak myślę? Przecież to niemożliwe? Tyle mądrych głów radziło nad tym i nikt tego nie zauważył? Jakość naszego prawodastwa naprawdę jest marna. Ciekawe jak to wygląda z innymi ustawami. Gratuluję!!!

Wszystko jest możliwe. To efekt walki z tymi, którzy walczyli o utrzymanie uznaniowości i bronili dostępu do broni sportowej dla normalnych ludzi.

capital - 2011-02-08, 12:45

mkl1 napisał/a:
Cytat:

8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.

9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.


a kto Ci każe przenosić załadowana broń np. na strzelnicę, czy na wystawę?
Moim zdaniem broń "kolekcjonerską" można przenosić(przemieszczać) lecz ROZŁADOWANĄ - czyli bez naboju w komorze i magazynkach


A jak mi się zachcę iść z załadowaną parabelką to ładnie poproszę o to Policję 8-)

9x19 - 2011-02-08, 13:00

capital napisał/a:
mkl1 napisał/a:
Cytat:

8. Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.

9. W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń.


a kto Ci każe przenosić załadowana broń np. na strzelnicę, czy na wystawę?
Moim zdaniem broń "kolekcjonerską" można przenosić(przemieszczać) lecz ROZŁADOWANĄ - czyli bez naboju w komorze i magazynkach


A jak mi się zachcę iść z załadowaną parabelką to ładnie poproszę o to Policję 8-)

Tak i wydadzą ci coś takiego jak "zezwolenie na czasowe noszenie broni" w kololrze blue (podobne do promesy).

9x19 - 2011-02-08, 20:55

Gromek napisał/a:
Czy osoba posiadająca pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich np. pistolet w kalibrze 9 mm Parabellum, może kupić amunicję bojową czy tylko amunicję hukową?

Na razie nie może kupić żadnej amunicji. Będzie mogła to uczynić dopiero po wejściu w życie nowelizacji ustawy o broni i amunicji, co jak sądzę nastąpi w ciągu najbliższego miesiąca.

9x19 - 2011-02-08, 21:05

bulter napisał/a:
Czytałem w ostatnim "Strzal-e" opinię przedstawiciela KGP, który mówił aby się zbytnio nie cieszyć, bo ustawa ustawą, ale oni i tak polityki wydawania pozwoleń nie zmienią. Czy mają do tego prawo? Czy po spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie WPA musi wydać pozytywną decyzję, czy znowu zostaną przepychanki w sądach ?

Znowelizowany artykuł 10 ustawy o broni i amunicji, podobnie jak i wcześniejszy, stwierdza, że "właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli ...." Oznacza to, że decyzja wydana na jego podstawie jest decyzją związaną. Czyli Policja ma obowiązek wydania takiej decyzji, gdy zostały spełnione warunki przewidziane przez prawo. W tym wypadku, gdy "wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni." Czyli mówiąc prościej nie wystąpiły przesłanki negatywne i została przedstawiona "ważna przyczyna", którą określa ustawa w art. 10 ust. 3. Należy się liczyć, że Policja będzie próbowała pewnych sztuczek, by sprawa trafiła do sądu administracyjnego, to wtedy orzecznictwo ukształtuje praktykę stosowania przepisów. to taka asekuracja pewnych osób, które nie będą mogły pogodzić się ze zmianą prawa i akceptacją nowej sytuacji. Ale mury runą, runą na pewno .....

9x19 - 2011-02-08, 21:25

kajek67 napisał/a:
Odnośnie broni kolekcjonerskiej nabytej lub pozyskanej z rozbiórek dachów , prac remontowych , czyszczenia studni , pchlich targów , targów staroci itp - jak wg. nowelizacji (i w aspekcie starych przepisów ) wygląda sprawa legalizacji tych (niewątpliwie ) kolekcjonerskich gadżetów .

Tak samo jak poprzednio, czyli bez zmian.

olaf_jr - 2011-02-08, 23:06

9x19 napisał/a:
arkady73 napisał/a:
Pytanie: Jestem instruktorem strzelectwa sportowego i posiadam zarejstrowaną działalność gospodarczą w zakresie nauki strzelania. Posiadam 10 sztuk broni do celów sportowych. Czy w świetle nowej nowelizacji powinienem zmienić "status" tej broni na szkoleniowy lub szkoleniowo/ sportowy (???) aby jej używać do działalności gospodarczej oraz czy ewentualnie taka zmiana spowoduje jakieś dodatkowe utrudnienia np. osobna zgoda na nabywanie amunicji, sposób przechowywania ( magazyn broni) itd. ?

Możesz ubiegać się na nowy cel - szkoleniowy, gdyż masz zarejestrowaną działalność gospodarczą. Jako osoba fizyczna nie musisz mieć magazynu. przy celu szkoleniowym możesz posiadać szerszy zakres broni (np. sportową i myśliwską), ale wiąże się to z nowym egzaminem. Jeżeli będzie to broń sportowa do celów szkoleniowych, to mając patent, licencję i członkostwo w PZSS jesteś z kolei zwolniony z egzaminu.


Jak to jest, że osoba fizyczna nie potrzebuje prowadząc działalność w zakresie szkoleń strzeleckich posiadać magazynu broni. Mógłby Pan rozwinąć ten temat.

9x19 - 2011-02-08, 23:46

olaf_jr napisał/a:
Witam !
Jak według nowej ustawy będą traktowani pracownicy ochrony starający się o pozwolenie na broń sportową, kolekcjonerską, szkoleniową, do ochrony osobistej i do rekonstrukcji. Czy z racji posiadania uprawnień do posługiwania się bronią palną będą oni zwolnieni z egzaminów ?
Dziękuję za odpowiedź.

Pracownik ochrony fizycznej nie ma tu żadnych preferencji i musi zdawać egzaminy.

Jednakże taki pracownik może wystąpić z podaniem o dopuszczenie do posiadania broni i uzyskuje to poprzez wydanie mu stosownej legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni. Nie musi zdawać egzaminu, dokonywać badań, ani ponosić żadnych opłat. Może to otrzymać do ochrony osób i mienia, prowadzenia magazynu, a gdy jest instruktorem strzelectwa również w celu szkoleniowym. Tak było dotychczas i nic się tu nie zmienia.

9x19 - 2011-02-09, 07:54

tomekwroclawski napisał/a:
Tak mi chodzi po głowie, ze na dobra sprawe, w przypadku spełnienia wszelkich wymganych ustawa warunkow, Policja wydaje zezwolenie na szt 1 ( slownie jedna ) jednostke broni bocznego zaplonu i jak najbardziej wszystko jest ok.
Z tego co zrozumialem, w zakresie ilosci oraz rodzaju broni obowiazuje nadal uzaniowosc WPA.
Dobrze mysle, czy sie jednak myle ?

Policja jest związana żądaniem strony i musi ustosunkować się do jej podania, a nie dokonywać samodzielnej zmiany wpisanego do podania żądania. Wyjątkiem jest WPA KWP w Gdańsku, gdzie na żądanie pozwolenia na 10 egzemplarzy, wydano pozwolenie na 5 egzemplarzy. Oczywiście decyzja po odwołaniu została uchylona i w efekcie składający podanie ma już pozwolenie na żądane 10 egzemplarzy.

Jeżeli ktoś wykaże, że strzela z broni bocznego zapłonu (pistolet + karabin), centralnego zapłonu (pistolet + karabin), strzelby śrutowej, broni CP, to nie widzę możliwości odmowy wydania pozwolenia na broń palną sportową w ilości 6 egzemplarzy. Decydować będzie sam fakt uprawiania strzelectwa z takiej broni, a nie osiągane wyniki.

Flobert napisał/a:
Wałkowaliśmy to już w tym wątku;

Jak powiedział 9x19; technicznie rzecz biorąc tak. Jednak praktyka w zakresie ilości, była do tej pory stosunkowo liberalna; składający podanie sam wybiera ilość. Na przykład myśliwy, może z miejsca dostać nawet 20 sztuk, jeśli każdą jakoś w miarę sensownie uzasadni. Dla wszchstronnego sportowca, standardowy/zwyczajowy zestaw starter to 5 sztuk. Mamy nadzieję, że w duchu nowej ustawy, Organ nie będzie z tym robił problemów.

9x19 - 2011-02-09, 08:59

satin napisał/a:
Możliwe ze zadaję głupie pytanie ale samodzielnie nie potrafię sobie na nie odpowiedzieć :)
Jestem członkiem 3 klubów o charakterze sportowo strzeleckim od ponad 2 lat. Dwa z nich należą do PZSS. Bez problemu mogę wystąpić i dostać papierek o "czynnym uprawianiu strzelectwa sportowego", gdyż na pewno wśród ponad 150 osobostartów (krajowych i międzynarodowych) znajda się i takie na srebrna odznakę strzelecką :)
Planuje od czasu do czasu przejechać sie na zawody PZSS po otrzymaniu zezwolenia ale czy będzie tak zawsze ze "utrzymam na nie licencje" to nie wiem :)
Oczywiście posiadam gadżety po tytułem patent, licencja, legitymacja PZSS, sędzia, prowadzący strzelanie. Prowadzę strzelania, sędziuję zawody itp itd. Na instruktora szkoda mi pieniędzy :)
W świetle znowelizowanej ustawy powinienem pójść drogą sportowca czy sportowca-kolekcjonera? :) Nadmienię, że miłością naszego związku nie darzę.
Wystąpić chciałbym o pistolety do tarczy 25m (bz i cz), cz do IPSC, bz pistolet dowolny, może jakis sprytny cz i bz do konkurencji nie ISSF jaką sylwetki. O ekstrasach pod tytułem karabin cz boję się myśleć. Oczywiście na wszystkie jednostki mam poparcie w osobostrtach :)

Zacznij myśleć jak obywatel demokratycznego państwa, który wie jakie mu przysługują prawa i może żądać, a nie prosić, by je respektowano. Po nowelizacji, gdy spełnisz warunki określone w ustawie, pozwolenie na broń palną sportową będzie Ci się należeć bez dyskusji.
Jak masz wątpliwości wystąp o pozwolenie na broń palną sportową do celów sportowych i kolekcjonerskich. Wykorzystasz te same badania, a zapłacisz tylko za dwie decyzja. Oczywiście pod warunkiem, że przedstawisz ważną przycznę:

I. na broń do celów sportowych:
1) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim czyli członkostwo w jakimkolwiek klubie strzeleckim, Bractwie Kurkowym itp. Nie musi to być członkostwo w klubie należącym do PZSS. Wystarczy tu zaświadczenie z klubu, że jesteś jego członkiem i zgodnie ze statutem ma on charakter strzelecki.
2) patent strzelecki,
3) licencję zawodnika,

II. na broń do celów kolekcjonerskich:
- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.

Gdy do tego dołożysz jeszcze legitymację członkowską PZSS, to zostaniesz zwolniony z egzaminu przy ubieganiu się o pozwolenie na broń palną sportową do celów sportowych i kolekcjonerskich.

Nie musisz ubiegać się o to głupawe zaświadczenie "o czynnym uprawianiu strzelectwa sportowego" z PZSS, bo Policja nie może tego od Ciebie żądać, a poza tym jest to dokument sprzeczny z prawem, w którym tenże Związek przekroczył swoje uprawnienia.

Potem miej w nosie wszelkie osobostarty. Twoja licencja, gdy została wydana przed 13 listopada 2010r. w oparciu o ustawę o sporcie kwalifikowanym, nie traci ważności, gdyż jest dokumentem bezterminowym, a żadna ustawa nie pozbawiała jej ważności. Wszelkie uchwały o utracie jej ważności pochodzące z ul. Chocimskiej nie mają mocy prawnej i nie mają w tym zakresie żadnej wartości, a są tylko wyrazem megalomanii ich twórców

9x19 - 2011-02-09, 09:18

Marcin Pałucha Parol napisał/a:
9x19 napisał/a:
Twoja licencja, gdy została wydana przed 13 listopada 2010r. w oparciu o ustawę o sporcie kwalifikowanym, nie traci ważności, gdyż jest dokumentem bezterminowym, a żadna ustawa nie pozbawiała jej ważności. Wszelkie uchwały o utracie jej ważności pochodzące z ul. Chocimskiej nie mają mocy prawnej i nie mają w tym zakresie żadnej wartości, a są tylko wyrazem megalomanii ich twórców


9x19 Ja bym jeszcze dodał ,że w nowelizacji nie ma nigdzie informacji o tym ,że licencja ma być ważna. W prawie o ruchu drogowym jest wyraźnie podane "ważne prawo jazdy, ważny przegląd techniczny". W noweli UoBiA policyjność jak zwykle dała ciała akurat dla nas to dobrze, ale jest to kolejny dowód ,że nie powinni tworzyć prawa bo się na tym nie znają.

Licencja ta jest ważna i nie trzeba pisać, że zachowuje swoją ważność. Ten problem został już wielokrotnie wyjaśniony w orzeczeniach sądów administracyjnych, w których mówi się, że:
"... samo uchylenie podstawy prawnej wydanych decyzji powoduje, że z dniem wejścia w życie takiej zmiany przestaje istnieć podstawa prawna do wydawania w przyszłości takich decyzji. Nie powoduje to natomiast wygaśnięcia uprawnień nabytych na podstawie decyzji wydanych w oparciu o istniejące wówczas podstawy prawne. ...*"


* wyrok II SA/Go 765/10 z 24.11.2010r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielopolskim

9x19 - 2011-02-09, 09:23

kobusz napisał/a:
Drążąc dalej temat rejestracji CP ...
... żadna z części broni odprzodowej CP nie jest istotną, więc można posiadać bez niczyjej zgody :)
... odpadła nam lufa, bo mamy lufę z komorą nabojową, z definicji zamek nie rygluje niczego ...

Nie ma co drążyć. Sprawa jest jasna - broń CP, na którą nie potrzeba pozwolenia, nie podlega rejestracji. W tym temacie zostało to już wyjaśnione (patrz mój post z 2.02.2011r. godz. 7,34) i nie ma co ciągnąć jałowej dyskusji.

9x19 - 2011-02-09, 17:07

mkmarcin napisał/a:
Mam jeszcze jedno pytanie które mnie nurtuje, posiadam legitymację klubową, legitymację PZSS, patent, oraz licencję zawodnika - skladam prosbę o pozwolenie na broń, dostaje je, ale czy w przyszłym roku będę musiał odnawiać licencję zawodnika ? czy wystarczy raz ? Oczywiście chodzi o bron do celów sportowych .

Niewątpliwą przesłanką otrzymania takiego pozwolenia jest uprawianie strzelectwa sportowego. Licencja, patent, przynależność do klubu są tego zewnętrznymi wyrazami i jednocześnie ważną przyczyną uzasadniającą wydanie pozwolenia na broń. Jeżeli nadal będziesz uprawiał strzelectwa, a nawet zmienisz klub, to brak podstaw do cofnięcia Ci pozwolenia. Ustawa mówi, że można to zrobić, gdy odpadną okoliczności faktyczne (liczba mnoga), które stanowiły podstawę do jego wydania. Gdyby nawet uznać, że licencja była okolicznością faktyczną, to pozostały jeszcze inne okoliczności (nadal uprawiasz strzelectwo, masz patent, jesteś w jakimś klubie strzeleckim), a sama licencja to tylko jedna okoliczność. Na pewno nie jest ustaniem okoliczności przejście do innego klubu np. z klubu PZSS do klubu, który pozostaje poza strukturami tego związku. W takim wypadku nie zmienia się nawet ważna przyczyna, gdyż nadal należysz do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim.

A poza tym razem z podaniem o cel sportowy wstąp do stowarzyszenia kolekcjonerskiego i złóż podanie o pozwolenie na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich. zapłacisz tylko drugą opłatę za wydanie pozwolenie - 242 zł - ale nie będziesz musiał zdawać egzaminu i martwić się o jakąś bzdurną licencję strzelecką.

9x19 - 2011-02-09, 18:49

WRB napisał/a:
Czy legitymacja członkowska klubu oraz legitymacja PZSS z opłaconymi składkami, są w myśl nowej ustawy wystarczającymi aktami dokumentującymi członkostwo w stowarzyszeniu strzeleckim, czy WPA upomni się o odpowiedni kwitek z PZSS???


Znowelizowany przepis mówi o „udokumentowanym członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim”, czyli należałoby przedstawić na tą okoliczność jakiś dokument. Najwłaściwszym będzie na pewno legitymacja członkowska PZSS. Zresztą wg § 15 ust. 6 Statutu PZSS legitymacja członkowska z opłaconymi na bieżąco składkami potwierdza członkowstwo osoby fizycznej w tym Związku. Również dobrym dokumentem jest zaświadczenie z klubu strzeleckiego, który jest członkiem PZSS, potwierdzające członkowstwo w PZSS osoby fizycznej. Ponieważ nie ma w naszym prawie formalnej teorii dowodów Policja nie ma prawa żądać „żółtego kwitka z hologramem z PZSS”, gdyż żaden przepis prawa tego nie wymaga. Niezależnie od tego pod pojęciem „stowarzyszenia o charakterze strzeleckim” należy rozumieć każde stowarzyszenie i każdy klub strzelecki, jak również Bractwo Kurkowe. Takie stowarzyszenie nie musi mieć nic wspólnego z PZSS.

9x19 - 2011-02-09, 19:02

cezary.pl napisał/a:
Czy licencja (bezterminowa) do strzelań: pneumatycznych, kulowych wydana 15 lipca 2005 r. jest ważna? Pozdrawiam Cezary

Ważne są tylko licencje wydane w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym, która weszła w życie 1 września 2005r. A więc licencje wydane po tej ostatniej dacie.

9x19 - 2011-02-09, 19:29

Adam's napisał/a:
1."7. Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni."
Oznacza to ze Policja moze to zrobic na moj wniosek czy w/g wlasnego widzimisie?

W postępowaniu administracyjnym Policja jest związana żądaniem strony, a więc musi się ustosunkować do tego co napisano w podaniu i albo załatwić pozytywnie sprawę, albo negatywnie. Nie ma tu miejsca na samowolę. Jeżeli napiszesz, że chcesz broń do ochrony domu i nie masz zamiaru jej nosić, to dostaniesz decyzję z ograniczonym prawem noszenia.

Adam's napisał/a:
2."oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego — w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów."
Czy mozna z tego wysnuc wniosek iz posiadanie np. licencji na st. pneumatyczne zwalnia w calosci z egzaminow na bron sportowa (kule, srut)? Czy te odrebne przypisy ( jakie? regulamin wydawania licencji?, ustawa o sporcie?) precyzuja to?

W kwestii broni sportowej inne przepisy dotyczące zdawania egzaminu to przepisy związane z wydawaniem patentu strzeleckiego. Dotychczas był to egzamin obejmujący broń pneumatyczną, broń palną kulową i broń palną śrutową. Jeżeli masz patent tylko na strzelectwo pneumatyczne, to znaczy, że nie zdawałeś egzaminu na broń palną kulową i śrutową, a więc nie uzyskasz w tym zakresie zwolnienia. Jeżeli masz na broń pneumatyczną i kulową, to nie zostaniesz zwolniony z egzaminu na broń śrutową.

Adam's napisał/a:
3. "1a. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób posiadających licencję (...) sędziego strzelectwa sportowego,(...), ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.
1b. Osoby, o których mowa w ust. 1a, są zwolnione z egzaminu w zakresie broni sportowej określonego w art. 16 ust. 1, jeśli zdały taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów."

Jak rozumiem, nie majac licencji sportowej na bron gladkolufowa, a majac licencje sedziego w zakresie strzelan srutowych i kulowych (albo karabin, pistolet, nie pamietam jaki podzial tam jest, a nie mam papierka pod reka) moge sie ubiegac o dopuszczenie do posiadania calej gamy broni sportowej? I czy pod pojeciem organizacji moze sie kryc np. zapoznanie obslugi zawodow z rodzajami broni z ktora moga sie zetknac na zawodach, odbywajace sie w inny dzien i w innym miejscu?

Dodane pozniej: i ile placi sie za wydanie takiego dopuszczenia?

Odpowiedź masz w punkcie 1b. – „jeśli zdały taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów”. Reszta uwag jak w punkcie wyżej o patentach strzeleckich. Nie zdawałeś egzaminu ze śrutu, nie dostaniesz dopuszczenia do broni śrutowej.

Za decyzję dopuszczenia do posiadania broni wnosi się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Do tego dodaj jeszcze płatne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, które też trzeba przedstawić wraz z podaniem (badania takie jak na pozwolenie na broń).

Adam's napisał/a:
4."4) do celów sportowych — broni palnej:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,"

Czy to oznacza, ze nie dostaniemy decyzji zezwalajacej np. na posiadanie 1 pistoletu bocznego zaplonu, 1 pistoletu centralnego tylko na 1 szt. b. sportowej centr. zaplonu i 1 szt. b. sportowej bocznego zaplonu?

W pozwoleniu na broń określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Dotychczas rodzaj broni do celu sportowego określało rozporządzenie o broni szczególnie niebezpiecznej, które znika z obrotu prawnego w momencie wejścia w życie nowelizacji ustawy o broni i amunicji. Czyli powstaje pytanie co to jest rodzaj broni? Czy jest to podział taki jak w art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy, gdzie pod pojęciem broni palnej należy rozumieć broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową? Czy też rodzajem broni jest broń przypisana do celu sportowego w art. 10 ust. 4 pkt. 4, a więc broń:
- bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
- centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
- gładkolufowa,
- przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego)?
Jedno jest pewne, jak nie napiszesz, że chcesz pistolet bocznego zapłonu, to na pewno nie wpiszą Ci tego w pozwoleniu, a co najwyżej broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm.

Adam's napisał/a:
5.I ostatnie pytanko, czy mozna ubiegac sie o pozwolenie na posiadanie np. 6 szt. broni sportowej (bez podzialu na boczny i centralny zaplon) z wylaczeniem broni gladkolufowej?

Próbować można.

9x19 - 2011-02-09, 20:28

michał.b napisał/a:
Czy mogę złożyć wniosek z podaniem o broń do celów sportowych i broń do celów kolekcjonerskich na jednym wniosku? Czy jeżeli złożę tylko do celów sportowych, a miesiąc później do celów kolekcjonerskich, to mogę poprosić aby komendant wziął pod uwagę moje aktualne badania z pierwszego wniosku? Chyba nie muszę robić od nowa jeżeli są ważne dwa miesiące?

Możesz to wszystko wpisać w jednym podaniu. W przypadku, gdy najpierw złożysz podanie o pozwolenie sportowe, to podanie o kolekcjonerskie musi został złożone przed upływem 2 miesięcy od zrobienia badań lekarskich i psychologicznych, by skorzystać z już złożonych w WPA orzeczeń. Jeżeli spóźnisz się chociaż jeden dzień, to będziesz musiał zrobić ponowne badania. I zapłacić za nie. :P

9x19 - 2011-02-09, 20:41

sprengkapsel napisał/a:
zakładam że będę się starał o zezwolenie "kolekcjonerskie ". Ustawa mówi ,o ile dobrze rozumiem ,że w przypadku uzyskania takiego zezwolenia będzie ono także obejmować broń do celów rekonstrukcyjnych . Czy w wniosku należy o tym wspominać ? czy mając takie zezwolenie możliwość kupna np broni samoczynnej hukowej wypływa niejako automatycznie ?

Jeżeli pozwolenie będzie opiewać na wszystkie rodzaje broni, które można posiadać do celów kolekcjonerskich, to tak.

9x19 - 2011-02-09, 20:43

michał.b napisał/a:
9x19 napisał/a:
michał.b napisał/a:
Czy mogę złożyć wniosek z podaniem o broń do celów sportowych i broń do celów kolekcjonerskich na jednym wniosku? Czy jeżeli złożę tylko do celów sportowych, a miesiąc później do celów kolekcjonerskich, to mogę poprosić aby komendant wziął pod uwagę moje aktualne badania z pierwszego wniosku? Chyba nie muszę robić od nowa jeżeli są ważne dwa miesiące?

Możesz to wszystko wpisać w jednym podaniu. W przypadku, gdy najpierw złożysz podanie o pozwolenie sportowe, to podanie o kolekcjonerskie musi został złożone przed upływem 2 miesięcy od zrobienia badań lekarskich i psychologicznych, by skorzystać z już złożonych w WPA orzeczeń. Jeżeli spóźnisz się chociaż jeden dzień, to będziesz musiał zrobić ponowne badania. I zapłacić za nie. :P


Opłata będzie za dwie decyzje? Jedna może być zaakceptowana, a druga nie, czy albo obie zaakceptowane albo obie odrzcone?

Za każde pozwolenie płaci się osobno 242 zł. Jeżeli chodzi o drugie pytanie, to każda wersja jest możliwa.

9x19 - 2011-02-09, 21:05

sprengkapsel napisał/a:
A jak to wygląda technicznie .
Składam wniosek z badaniami ,zaświadczeniami płacę 1000 zł przystępuję do egzaminu (zakładam optymistycznie ze go zdaję ) i wtedy Policja wyciąga jekieś "kwity " które w jej oczach dyskwalifikują mnie jak przyszłego posiadacza .
Czy inna wersja .

Składam wniosek z badaniami itd. Policja mnie "prześwietla" i jak jest O.K. to przystępuję do egzaminu
Która z tych wersji jest poprawna ?

Druga.

9x19 - 2011-02-09, 22:00

Janek_M napisał/a:
A jakie są(będą po wprowadzeniu nowej ustawy)koszty pozwolenia-mówię już o całkowitych więc badania,egzamin,administracja itp...?

Takie same jak były. Decyzja -242 zł, egzamin kolekcjonerski 1000 zł, sportowy 800 zł, badania - ok. 500 zł.

Janek_M - 2011-02-11, 11:17

Czy ktoś wie ile osób w Polsce posiada pozwolenie na broń? Bo na Wikipedii podają że 385.000 to wychodzi co setny obywatel, natomiast gdzieś czytałem(Niewiem czy nie w Polityce) że na Tysiąc obywateli Polski średnio 3 ma pozwolenie więc 1/333.33 [i jest to najmniejszy współczynnik w Europie ]a to dość duża różnica(ponad 3 krotna)...skąd ona wynika?
montrala - 2011-02-11, 11:40

Janek_M napisał/a:
Czy ktoś wie ile osób w Polsce posiada pozwolenie na broń? Bo na Wikipedii podają że 385.000 to wychodzi co setny obywatel, natomiast gdzieś czytałem(Niewiem czy nie w Polityce) że na Tysiąc obywateli Polski średnio 3 ma pozwolenie więc 1/333.33 [i jest to najmniejszy współczynnik w Europie ]a to dość duża różnica(ponad 3 krotna)...skąd ona wynika?


Bo często są mylone różne wartości. Mamy 4 wartości do wyboru (od najniższej):
1. Liczba osób posiadających pozwolenia.
2. Liczba pozwoleń.
3. Liczba posiadanych przez obywateli sztuk broni.
4. Liczba sztuk broni na które wydano pozwolenia.

Ile czego jest to Ci z pamięci nie napiszę.

Zinngiesser - 2011-02-11, 12:58

Dane i komentarze prawie aktualne:

http://www.statystyka.pol...pozwolenia.html
http://www.policja.pl/por...?poz=6&update=1
http://www.ferajna.airguns.pl/node/411
http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?t=40476
http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?p=781206

(Nie wynika z nich jednak ilu obywateli posiada pozwolenia na bron bojowa, mysliwska i sportowa, oraz ile osob ma pozwolenia na bojowa i mysliwska, bojowa i sportowa oraz mysliwska i sportowa. Dopiero takie dane mozna porownywac z liczba mieszkancow Polski. "Bron" gozowa w tej statystyce oraz brak informacji o ilosci osob posiadajacych pozwolenia - przy uwzglednieniu nakladania sie roznych pozwolen - zafalszowuje skale niedostepnosci broni dla obywateli.)

9x19 - 2011-02-12, 08:54

Robson napisał/a:
Witam, jestem tu nowy wiec przepraszam jeśli się z czymś zakręcę.
Jestem żołnierzem zawodowym czy dobrze rozumie, że o pozwolenie na kolekcjonowanie broni muszę wystąpić do właściwego Komendanta ŻW czy wystarczy do KWP?
2 pyt. jakie mnie czekają opłaty bo z egzaminu jestem zwolniony nie orientuje się jak z badaniami i opłatami skarbowymi?
3pyt. posiadam na dzień dzisiejszy dubeltówkę syst. Lefaucheux więc jeśli ja "zarejestruje" (na Policji lub ŻW tutaj nie wiem) do dnia wejścia nowelizacji w życie to czy będę musiał należeć do stowarzyszenia kolekcjonerów żeby uzyskać pozwolenie na kolekcjonowanie broni?

Żołnierz zawodowy wszystkie sprawy związane z broni, za wyjątkiem dopuszczenia do posiadania broni, załatwia w swoim Oddziale Żandarmerii Wojskowej. Tylkio dopuszczenie do posiadania broni w Komendzie Wojewódzkiej Policji.

Żołnierz zawodowy zwolniony jest z badań lekarskich i psychologicznych oraz nie składa egzaminów.

Osoby posiadające, w dniu wejścia w życie ustawy nowelizacjynej, broń palną na nabój
scalony wytworzoną przed 1850 r. lub replikę tej broni, w terminie roku od dnia jej
wejścia w życie, mogą wystąpić do właściwego organu Policji o wydanie pozwolenia
na broń do celów kolekcjonerskich. Oczywiście żołnierze zawodowi do Komendanta Oddziału Żandarmerii, co wynika z art. 9 ust. 5 ustawy. Nie muszą wtedy być członkami stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim.

PS. Warto sprawdzić czy żołnierz zawodowy wstępując do stowarzyszenia krajowego nie musi zawiadamiać o tym raportem swojego przełożonego. Taki obowiązek mają np. policjanci.

9x19 - 2011-02-12, 09:16

sprengkapsel napisał/a:
w 1996 roku zostałem skazany przez sąd ( wypadek motocyklowy )
Z tego co się orientuje to paragraf z którego zostałem skazany nie wyklucza mnie z potencjalnych ubiegających sie o zezwolenie ( nie bylem pod wpływem alkoholu czy narkotyków)
Jednakże znając entuzjazm Policji do wydawania pozwoleń mam obawy czy na podstawie tego wyroku Policja nie będzie robić problemów .
Po jakim czasie następuje tkzw. Zatarcie skazania , i czy w ogóle coś takiego istnieje ?

Po prawie 15 latach takie skazanie na pewno już dawno uległo zatarciu. Najpóźniej po 5 latach od wykonania kary np. gdy była wymierzona grzywna samoistna. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za niebyłe. I takie historyczne skazanie nie może być podstawą do odmowy wydania pozwolenia na broń.

9x19 - 2011-02-12, 20:27

maciek_b napisał/a:
Jezeli nie należę do PZSS, nie mam patentu strzeleckiego i nie biorę udziału w zawodach strzeleckich to jest jakaś minimalna szansa na otrzymanie pozwolenia na broń sportową?

Nie jest i nie będzie to możliwe. Art. 10b ustawy i broni i amunicji - obowiązujący od 16 października 2010r. - stwierdza wyraźnie, że uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach. Czyli pierwszy niezbędny warunek to posiadanie patentu strzeleckiego. Tego nie przeskoczysz. Z kolei nie mając licencji i członkostwa w klubie zdajesz się całkowicie na uznaniowość Policji, która będzie ustalać czy Twoje podanie zawiera ważną przyczynę czy nie. Możesz próbować starać się o pozwolenie na broń kolekcjonerską, ale tu musisz być członkiem stowarzyszenia kolekcjonerskiego.

maciek_b - 2011-02-12, 21:56

9x19 napisał/a:
maciek_b napisał/a:
Jezeli nie należę do PZSS, nie mam patentu strzeleckiego i nie biorę udziału w zawodach strzeleckich to jest jakaś minimalna szansa na otrzymanie pozwolenia na broń sportową?

Nie jest i nie będzie to możliwe. Art. 10b ustawy i broni i amunicji - obowiązujący od 16 października 2010r. - stwierdza wyraźnie, że uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach. Czyli pierwszy niezbędny warunek to posiadanie patentu strzeleckiego. Tego nie przeskoczysz. Z kolei nie mając licencji i członkostwa w klubie zdajesz się całkowicie na uznaniowość Policji, która będzie ustalać czy Twoje podanie zawiera ważną przyczynę czy nie. Możesz próbować starać się o pozwolenie na broń kolekcjonerską, ale tu musisz być członkiem stowarzyszenia kolekcjonerskiego.
a gdybym był członkiem LOKu? LOK pod kątem pozwolenia na broń sportową...
9x19 - 2011-02-12, 22:57

maciek_b napisał/a:
9x19 napisał/a:
maciek_b napisał/a:
Jezeli nie należę do PZSS, nie mam patentu strzeleckiego i nie biorę udziału w zawodach strzeleckich to jest jakaś minimalna szansa na otrzymanie pozwolenia na broń sportową?

Nie jest i nie będzie to możliwe. Art. 10b ustawy i broni i amunicji - obowiązujący od 16 października 2010r. - stwierdza wyraźnie, że uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach. Czyli pierwszy niezbędny warunek to posiadanie patentu strzeleckiego. Tego nie przeskoczysz. Z kolei nie mając licencji i członkostwa w klubie zdajesz się całkowicie na uznaniowość Policji, która będzie ustalać czy Twoje podanie zawiera ważną przyczynę czy nie. Możesz próbować starać się o pozwolenie na broń kolekcjonerską, ale tu musisz być członkiem stowarzyszenia kolekcjonerskiego.
a gdybym był członkiem LOKu? LOK pod kątem pozwolenia na broń sportową...

Zajrzyj do znowelizowanego art. 10 ust. 3 pkt. 3 ustawy o broni i amunicji (jest na stronie internetowej ROMB-u) i będziesz wiedział, że są trzy ważny przyczny uzasadaniające wydanie pozwolenie na broń palną sportową, które muszą wystąpić łącznie:

1) udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
2) posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, czyli posiadanie patentu strzeleckiego,
3) posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego.

Pkt. 1 - stowarzyszeniem może być LOK, ale jeżeli nie będziesz jednocześnie członkiem PZSS, to w toku postępowania o wydanie pozwolenia będziesz musiał zdawać egzamin przed organem Policji.

9x19 - 2011-02-12, 23:09

Robson napisał/a:
9x19n dziękuję za wcześniejszą informacje tylko dalej nie wiem czy w ogóle jakieś koszty mnie czekają?
Rejestracja Lefoszek nie jest wymagana wiec co powinienem uzyskać od ŻW po jej zarejestrowaniu- potwierdzenie rejestracji czy np. legitymacje posiadacza broni a i czy przy jej rejestrowaniu muszę ją mieć na placówce ŻW?

Broń systemu Lefaucheux to broń na nabój scalony. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o broni i amunicji będzie wymagane na tą broń pozwolenie (dotychczas bez pozwolenia były broń sprzed 1850r. lub jej repliki, a po nowelizacji broń sprzed 1885r. rozdzielnego ładowania i jej repliki).

Osoba mająca "lefoszkę" w dniu wejścia w życie nowelizacji będzie miała 12 miesięcy na wystąpienie o wydanie na nią pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich. Nie będzie musiała w tym wypadku być członkiem stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Przejdzie tylko badania lekarskie i psychologiczne oraz zda egzamin przed organem Policji.

Żołnierz zawodowy nie przechodzi badań i nie zdaje egzaminu. Pozwolenie kosztuje go 242 zł opłaty skarbowej. Po uzyskaniu pozwolenia kolekcjonerskiego na posiadaną lefoszkę zostanie mu wydana legitymacja posiadacza broni, do której zostanie mu wpisana jego lefoszka. Wszystko oczywiście załatwia w Żandarmerii Wojskowej.

9x19 - 2011-02-12, 23:46

Robson napisał/a:
Czyli jak mniemam jeśli np. Komendant ŻW z jakiś jemu znanych powodów odmówi mi takiego pozwolenia to mogę stracić rzeczoną dubeltówkę? a i na ile takie pozwolenie opiewa sztuk broni ?
Nawet jeśli szybciej tą dubeltówkę zarejestruję to i tak będę musiał po wejściu w życie nowelizacji o takie pozwolenie na kolekcjonowanie wystąpić czy tak?

Obecnie lefoszka jest bez zezwolenia i NIE trzeba jej rejestrować. I nikt Ci jej nie zarejestruje, bo nie ma do tego podstawy prawnej.

Po wejściu w życie nowelizacji lefoszka będzie na POZWOLENIE i ich posiadacze będą mieli 12 miesiący na uzyskanie takiego pozwolenia.

Nie sądzę, by Komendant ŻW mógł odmówić wydania pozwolenia na lefoszkę, która była w rękach wnioskodawcy w dniu wejścia w życie nowelizacji. Po prostu będzie musiał wydać takie pozwolenie, chyba, że wnioskodawca będzie cechował się negatywnymi przesłankami (karalność za przestępstwa, alkoholizm). Takie pozwolenie będzie opiewać tylko na ten jeden, posiadany w dniu wejścia w życie, egzemplarz broni. Chyba, że wnioskodawca będzie miał kilka takich egzemplarzy, to wtedy na taką ilość jaką posiada.

Robson napisał/a:
Już naprawdę dzisiaj ostatnie moje pytanie jak się ma taka sprawa chciałbym mieć więcej broni np. mauser, mannlicher itp. żeby uzyskać pozwolenie kolekcjonerskie na te karabiny będę musiał całą tą procedurę przechodzić od nowa?

Jak będziesz członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim, to możesz od razu wystąpić o pozwolenie na lefoszkę i inne rodzaje broni do celów kolekcjonerskich.

9x19 - 2011-02-15, 18:13

Janek_M napisał/a:
9x19 już ostatnie pytania...obiecuje :-D
Jak będzie wyglądała sprawa z bronią otrzymaną jako spadek/darowizna -czemu aż tak policja się jej boi(we wszystkich artykułach Policja twierdzi że to najgorszy zapis ustawy)? Jakie będą dla niej ułatwienia-czegoś się policja musi bać że akurat jej a nie np. kolekcjonerskiej. No i czy będzie można jej normalnie używać-w sensie przewozić i strzelać na strzelnicy a do tego dokupować kolejne egzemplarze...?

Pytanie nie do mnie. Zapytaj Policji.

Ważną przyczyną uzasadniającą uzyskanie pozwolenia na broń do celów pamiątkowych jest udokumentowane jej nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia. Czyli kryteria do spełnienia praktycznie bardzo łatwe. Bo przecież sąsiad sąsiadowi też może przekazać broń w drodze darowizny.

Ale pamiętać trzeba, że obdarowany musi też przejść badania lekarskie i psychologiczne, nie być karanym, a nadto zdać egzamin przed organem Policji. Czyli przejść pozytywnie przez pewną procedurę weryfikacyjną prowadzoną przez Policję. Czyli nie tak łatwo jak twierdzi Policja.

W znowelizowanych przepisach nie ma zakazu strzelania z broni pamiątkowej.

Dokupić następnych egzemplarzy broni do celów pamiątkowych się nie da, bo samo pozwolenie dostaje się dlatego, że uzyskało się broń w drodze spadku, darowizny, wyróżnienia.

PS. Zacznij sobie czytać znowelizowane przepisy.

9x19 - 2011-02-15, 18:29

Janek_M napisał/a:
To czemu Policja tak boi się tej broni jak tak samo łatwo uzyskać kolekcjonerską, a do niej można dokupować następne jednostki...dziwny jest ten świat [Czesław Niemen].

A są już dostępne wersje oficjalne a nie wypisane same poprawki? Bo było coś na stronie Airguns Ferajna ale to było na ich własny użytek i nie wiem na ile to miarodajne...

Pytania kieruj do Policji. A teksty nowelizacji i ujednoliconego tekstu znajdziesz na stronie internetowej ROMB-u http://www.romb.org.pl/?id=57

9x19 - 2011-02-16, 19:59

usmoł napisał/a:
Pytanie: 1 lutego zamieściliście na stronie ROMB-u tekst podpisanej ustawy w bardzo przejrzysty sposób, czyli to co stare wykreślone, to co nowe na niebiesko. Ok, tylko dlaczego to się różni i to dość znacznie od tego co ukazało się w DZ.U jak i również w późniejszym terminie na stronie ROMB-u ??
I proszę pytań nie usuwać jako nieistotne, gdyż wszystko ma znaczenie.
A co do poprzednich odpowiedzi, to nie wiem, ale .... osoba prywatna nie będzie mogła otrzymać poprzez operatora pocztowego broni oraz amunicji zakupionej w kraju.
Czy mam ( nie tylko ja ) czuć się wprowadzonym w błąd ??

Wejdź na stronę RPOMB-u i poczytaj sobie jeszcze raz co tam jest umieszczone, a dowiesz się, że znajduje się tam:
1) tekst ujednolicony aktualnie obowiązującej ustawy o broni i amunicji,
2) tekst ustawy nowelizacyjnej podpisanej przez Prezydenta i jeszcze nie opublikowanej w Dzienniku Ustaw,
3) tekst ujednolicony ustawy o broni i amunicji, który będzie prawem, gdy zostanie opublikowana ustawa nowelizacyjna, o której mowa wyżej w pkt. 2. To "ujednolicenie" w dwóch kolorach zawdzięczamy żmudnej pracy jednego z naszych kolegów. A zostało to zrobione w tym celu, by każdy mógł sobie porównać co jest i co będzie w przyszłości prawem.

A nowelizacja jeszcze nie zostało opublikowana w Dzienniku Ustaw, więc Twoje pretensje nie mają żadnych podstaw.

usmoł - 2011-02-21, 13:00

Ok, ale tekst podpisany funkcjonuje np w Lexie - gdyż jeden z art ustawy już obowiązuje, pozostałe wejdą 9 m-cy od daty podpisania. Do Twojego punktu 3 ( bardzo dobrze że ujęliście w dwóch kolorach, łatwiej po prostu porównać ). Wejdź na stronę ROMB-u i też porównaj sobie. Zamieszczone są dwa akty prawne które się różnią - pierwszy to ten zamieszczony z poprawkami na niebiesko, drugi który zamieszczony jest po nim.
Brak odpowiedzi na zdanie zaczynające się od - A co do poprzednich ......
Pisanie o możliwości zakupu broni i amunicji przez internet na terenie kraju, co mi po tym skoro nikt mi tego nie prześle. Martwy zapis, nic więcej.

johnykovalsky - 2011-02-21, 14:01

"3. udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim.... "

Czy jakieś dodatkowe rozporządzenie określa czas przynależności do klubu strzeleckiego, po którym można wystąpić o pozwolenie?

9x19 - 2011-02-21, 14:01

usmoł napisał/a:
Ok, ale tekst podpisany funkcjonuje np w Lexie - gdyż jeden z art ustawy już obowiązuje, pozostałe wejdą 9 m-cy od daty podpisania. Do Twojego punktu 3 ( bardzo dobrze że ujęliście w dwóch kolorach, łatwiej po prostu porównać ). Wejdź na stronę ROMB-u i też porównaj sobie. Zamieszczone są dwa akty prawne które się różnią - pierwszy to ten zamieszczony z poprawkami na niebiesko, drugi który zamieszczony jest po nim.
Brak odpowiedzi na zdanie zaczynające się od - A co do poprzednich ......
Pisanie o możliwości zakupu broni i amunicji przez internet na terenie kraju, co mi po tym skoro nikt mi tego nie prześle. Martwy zapis, nic więcej.

Przyjmij do wiadomościu, że USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym została wprawdzie podpisana przez Prezydenta RP, ale nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw. A więc jeszcze nie jest obowiązującym prawem i żadnej jej artykuł jeszcze nie obowiązuje!!! Więc nie pisz głupstw.

Fenixom - 2011-02-22, 18:18

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)
godz. 17:30
sala 24/bud. G

Projekt inicjatywy ustawodawczej Komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


Co dalej z UOBIA ?? Jakie zapadły decyzje ?? Co zmieniono ??

kobusz - 2011-02-22, 19:25

Poczekaj, Kolega/Koleżanka @Makepeace jest jeszcze zajęty/zajęta, może sie jeszcze nie skończyło spotkanie :-D

Strony strzeleckiej zapewne nie wpuszczono na spotkanie :evil:

Zobaczymy, więc ustawę jak oni będą chcieli albo póżniej ... tak ponoć jest w demokratycznych krajach i jak napisał/napisała @Makepeace "nikt nikomu za to nic nie zrobi..."

Janek_M - 2011-02-22, 19:36

A jak to jest(aktualnie) z Folbretami? Bo byłem na wystawie z powstania styczniowego i oprócz Colta Navy(pięknie podpisanego "Rewolwer systemu Colta Navy" -Yeah full pro) były dwa folbrety- to jak z nimi jest?
szeryf - 2011-02-22, 19:39

Trzeba było Makepeace lepiej uświadamiać.
kobusz - 2011-02-22, 20:09

Nawet Koledzy bliżsi sprawie powstawania noweli nie liczyli na taki obrót sprawy ... dlatego uwolniono zakazane tematy.

Kolega/Koleżanka @Makepeace winien jest "piwo" za ułatwienia w pracy.
Mam nadzieję, że obdarzy nas jeszcze obecnością i wypowie się na forum.
Z ciekawości chciałbym usłyszeć głos władzy z uzasadnieniem społecznym dlaczego tak ogranicza dostępność do broni. Kiedyś usłyszałem tekst, że nie wydają bo przepisy są niejasne. Teraz byłyby za oczywiste ...

sas88 - 2011-02-22, 20:12

Cytat:
A jak to jest(aktualnie) z Folbretami? Bo byłem na wystawie z powstania styczniowego i oprócz Colta Navy(pięknie podpisanego "Rewolwer systemu Colta Navy" -Yeah full pro) były dwa folbrety- to jak z nimi jest?


Flobert a Flobert, to różnica. Systemy sprzed 1850 są legalne (póki co).

Janek_M - 2011-02-22, 20:13

sas88 napisał/a:
Cytat:
A jak to jest(aktualnie) z Folbretami? Bo byłem na wystawie z powstania styczniowego i oprócz Colta Navy(pięknie podpisanego "Rewolwer systemu Colta Navy" -Yeah full pro) były dwa folbrety- to jak z nimi jest?


Flobert a Flobert, to różnica. Systemy sprzed 1850 są legalne (póki co).

Mi chodziło ogólnie czy takie coś(Flobert) już było w tamtych czasach... :P

variag - 2011-02-22, 20:23

Cytat:

Mi chodziło ogólnie czy takie coś(Flobert) już było w tamtych czasach...

Było, ba, powstańcy lubowali się z tym fotografować.
Fotki w CP, w temacie "broń Powstania Styczniowego".

Fenixom - 2011-02-22, 20:32

To jak jest w końcu lepiej niż było czy gorzej ???
Arnie - 2011-02-22, 20:35

W kwestii Flobertow nic sie nie zmieniło.
sas88 - 2011-02-22, 20:36

Tu jest krótki temat ze zdjęciami o historycznych Flobertach:
http://bron.iweb.pl/viewt...ghlight=#682149

W życiu nie widziałem fotki powstańca z Flobertem. Na wuj powstańcowi Flobert? Na huki Moskali miał brać, czy jak?
Ta niepasteryzowana Perła najwyraźniej szkodzi.

Fenixom - 2011-02-22, 20:37

A w innych kwestiach Broń Sportowa , Kolekcjonerska , do Ochrony Osobistej itp ???
Arnie - 2011-02-22, 20:40

Chłopie nie obraź się :) . Piszesz w kazdym mozliwym wątku o broni, o dostęoie do broni a temat nowej ustawy został juz tak dokladnie przewalkowany, ze juz naprawdę nie ma co pisać :)
Janek_M - 2011-02-22, 20:41

Czyli jednak niektóre Floberty były legalne a zaraz nie będą więc coś się raczej zmieniło :-?
Fenixom - 2011-02-22, 20:44

:)
Arnie - 2011-02-22, 20:44

Janek_M napisał/a:
Czyli jednak niektóre Floberty były legalne a zaraz nie będą więc coś się raczej zmieniło :-?
A pokaz mi replikę Floberta robioną wspólczesnie :) bo to, ze sam system zostal wynaleziony przed 1850r. nie wystarczy, żeby kupic bez pozwolenia.
Arnie - 2011-02-22, 20:46

Fenixom napisał/a:
Więc albo wiesz co dziś było na Komisji ASW i możesz coś napisać ale nie wiesz nic więc nie pisz ok !! Zadałem proste pytanie i żądam prostej odpowiedzi !!
Odpowiedź uzyskasz w opublikowanym Dzienniku Ustaw :) i nie dnerwuj sie tak :) . Mniej pisz na forum a więcej czytaj.
Fenixom - 2011-02-22, 20:46

-->>Arnie

Nie w każdym to po pierwsze kolego a druga sprawa to każdy z forum chciał by wiedzieć dlaczego Ustawa Podpisana przez Prezydenta RP trafia nagle znów do Sejmu. Bo z tego co wiem to miała wejść w życie pod koniec Lutego prawda ??? Początek Marca !!

Więc albo wiesz co dziś było na Komisji ASW i możesz coś napisać na ten temat a jeśli nie wiesz nic to to nic nie pisz ok !!! Zadałem proste pytanie i żądam prostej odpowiedzi !! Wszystko w temacie !!

szeryf - 2011-02-22, 20:47

A kto mówi o replikach?
Arnie - 2011-02-22, 20:49

szeryf napisał/a:
A kto mówi o replikach?
No fakt :-D tylko oryginal kosztuje troche drożej jak Navy
Janek_M - 2011-02-22, 20:50

A kto mówił że trafiła znów do sejmu? Po prostu chyba dalej jej nie opublikowali w Dz.U i tyle, raczej nie ma jak trafić do sejmu bo podpis prezydenta kończy drogę legistacyjną bezpowrotnie.
Fenixom - 2011-02-22, 20:53

http://orka.sejm.gov.pl/P...enPage&Expand=1
Wot te na - 2011-02-22, 20:55

Fenixom do czasu obowiązywania "starej" ustawy na floberty z przed 1850r. nie potrzeba pozwolenia. Gdy zacznie obowiązywać (jeśli zacznie) nowa ustawa wszelka broń systemu floberta będzie na pozwolenie. :cry:
Fenixom - 2011-02-22, 20:59

Kolego [Wot te na] ja to wszystko wiem tylko moje pytanie brzmi czy nie została zmieniona treść ustawy odnośnie broni do celów : Sportowych , Kolekcjonerskich , Pamiątkowych , Darowizny , Ochrona Osobista ??? :)
WRB - 2011-02-22, 21:05

Fenixom napisał/a:
http://orka.sejm.gov.pl/PlanyKom.nsf/wgDat?OpenPage&Expand=1


Może coś przegapiłem, ale co to może oznaczać? Że ustawa podpisana przez prezydenta nie wejdzie w życie?

marekpajer - 2011-02-22, 21:12

Ja się zabiję :mad: chyba przestanę to czytać......
Matti - 2011-02-22, 21:30

Nie ma takiej możliwości żeby ustawa uchwalona przez Parlament i podpisana przez Prezydenta nie weszła w życie. Gdyby tak się stało, byłoby to rażącym naruszeniem Konstytucji RP i dawałoby możliwość ingerencji na poziomie Trybunału Konstytucyjnego.

Pamiętaj, że druki, do których odsyła strona ASW są datowane na luty i grudzień 2010, nie na luty 2011.

sas88 - 2011-02-23, 17:20

Wchodzi w życie od 10 marca.
michał.b - 2011-02-23, 17:50

Dz. U. 2011 nr 38 poz. 195
Rlyeh - 2011-02-23, 18:31

http://dokumenty.rcl.gov.pl/items.jsp?id=3489
Janek_M - 2011-02-23, 18:50

A ja mam takie dość proste pytanie, czy jak należę do klubu kolekcjonera i na członkowstwo w nim się opieram przy pozwoleniu na broń to czy policja sprawdza ten klub/gada z przewodniczącym itp?
No powiedzmy że(w tym miejscu nie chce nikogo oskarżać ani oczerniać więc pisze czysto teoretycznie) jest jeden jedyny klub który znam le przewodniczący nie słynie z uczciwości(delikatnie to ujmując jest na to duuuużo paragrafów) tak jak i spora część kolekcjonerów z tego klubu. No i pytanie czy lepiej się pchać by za przysłowiową flaszkę dali Ci legitymację czy szukać lepszego klubu?

Arnie - 2011-02-23, 18:56

Weź pytanie zadaj po ludzku bo to jakis belkot jest. Jak jestes czlonkiem to dostajesz oficjalne pisemko potwierdzające, ze nim jestes i koniec - co tu jest do rozstrząsania.
9x19 - 2011-02-23, 18:58

Najlepiej to nie naruszać prawa i mieć wszystko uczciwie. Jak mawiał mój kolega - "Jestem uczciwy, łapówek nie biorę. Jak pukają do drzwi, to wiem, że to DO nie, a nie PO mnie." :P
Janek_M - 2011-02-23, 19:18

Poprostu znam jeden klub kolekcjonera ale tam w dużej części są ludzie z którymi większość z nas nie chciała by mieć żadnego kontaktu i wolałbym by się nie dowiedzieli jak będę próbował zrobić pozwolenie. Po prostu bym dostał od nich legitymację i zbytnio z nimi nie zadawał.
Więc pytam wprost czy Policja w chwili wydawania pozwolenia informuje klub że jego członek je dostaje?

Edit: Lub czy ROMB jest stowarzyszeniem kolekcjonerskim w myśl ustawy?

BrunoGL - 2011-02-23, 19:20

Janek_M napisał/a:
Poprostu znam jeden klub kolekcjonera ale tam w dużej części są ludzie z którymi większość z nas nie chciała by mieć żadnego kontaktu i wolałbym by się nie dowiedzieli jak będę próbował zrobić pozwolenie. Po prostu bym dostał od nich legitymację i zbytnio z nimi nie zadawał.


Zbierz paru fajnych, uczciwych i generalnie porządnych ludzi. Załóż własne stowarzyszenie. Problem zniknie.
Sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem.

Fenixom - 2011-02-23, 19:30

Popieram kolegę BrunoGL :)
gatling - 2011-02-23, 20:06

Jest projekt nowej nowelizacji Ustawy o Broni i Amunicji.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3872

Na razie jest to poprawienie błędów dotyczących rejestracji i jeszcze jeden punkt. Ustawa ma wejść z dniem ogłoszenia.

Fenixom - 2011-02-23, 20:13

sas88 napisał/a:
Wchodzi w życie od 10 marca.

I tak powinno być ;laughing:

Arnie - 2011-02-23, 20:18

Rany boskie :evil: Ustawa wchodzi w zycie 10 marca. "Nowa" nowelizacja wejdzie w życie z dniem ogloszenia.
johnykovalsky - 2011-02-23, 20:19

"Komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy" :)
Makepeace - 2011-02-23, 20:24

johnykovalsky napisał/a:
"Komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy" :)


Taaak, jeszcze dwa posiedzenia komisji SWiA, jedno posiedzenie KON senatu, sprawozdanie, III czytanie, glosowania. Jak się pospieszą to prezydent za tydzień podpisze.

kobusz - 2011-02-23, 20:45

... no dobrze ale podpisze nowelę noweli w czasie gdy już będzie obowiązywała nowelizacja z 5 stycznia tego roku. Poza tym to tylko sprostowanie nie wpływające na sposób wydawania pozwoleń ani ich czas ... tylko na sprecyzowanie błędu pkt.13
9x19 - 2011-02-23, 20:58

Makepeace napisał/a:
Fenixom napisał/a:
A kiedy New Uobia ukaże się w Dzienniku Ustaw ile czasu na to jest ??? Bo dziś już jest 15 lutego a Prezydent podpisał Ustawę 31 Stycznia 2011 roku :)
Rozumiem że to trwa ale tak długo?? Mam nadzieje że do 28 lutego już Ustawa wejdzie w życie :)Marne szanse. Może zacznie obwowiązywać od 1 kwietnia.


Zacznie obowiązywać od 10 marca 2011r., a więc 20 dni przed 1 kwietnia. :P

Janek_M - 2011-02-23, 21:11

9x19 napisał/a:
Makepeace napisał/a:
Fenixom napisał/a:
A kiedy New Uobia ukaże się w Dzienniku Ustaw ile czasu na to jest ??? Bo dziś już jest 15 lutego a Prezydent podpisał Ustawę 31 Stycznia 2011 roku :)
Rozumiem że to trwa ale tak długo?? Mam nadzieje że do 28 lutego już Ustawa wejdzie w życie :)Marne szanse. Może zacznie obwowiązywać od 1 kwietnia.


Zacznie obowiązywać od 10 marca 2011r., a więc 20 dni przed 1 kwietnia. :P

I tak żałuję że jednak nie od 1 kwietnia... taka Prima Aprillisowa ustawa :P

gatling - 2011-02-23, 23:43

Cytat:
Oby po wejściu Nowelizacji UOBIA było normalnie odnośnie kwesti wydawania pozwoleń.


Tak będzie, cały Sejm głosował za, 100%, a nie jest to częste.
Mogą być robione szopki w początkowym okresie obowiązywania ustawy, ale po to są sądy. Wystarczy kilka głośnych przegranych przez Policję spraw w sądach a wszystko znormalnieje.

Flobert - 2011-02-24, 15:24

W ustawie napisane jest, że na pozw. kolekcjonerskie można posiadać broń bocznego zapłonu do 6mm, a jednocześnie, broń od 1850 do 1885 roku jest bez pozwolenia tylko jeśli jest rozdzielnego ładowania. Na jakich zasadach wobec tego można posiadać wczesną broń bojową na amunicję scaloną bocznego zapłonu, taką jak karabin Henry'ego albo Spencera?
MaciekSz - 2011-02-24, 15:40

Flobert napisał/a:
Na jakich zasadach wobec tego można posiadać wczesną broń bojową na amunicję scaloną bocznego zapłonu, taką jak karabin Henry'ego albo Spencera?


Dobre pytanie. Male przeoczenie :/

Punkt 4d to chyba jedyne wyjscie.

Old Cadet - 2011-02-24, 16:28

MaciekSz napisał/a:
Dobre pytanie. Male przeoczenie :/
Punkt 4d to chyba jedyne wyjscie.


Nie ma przeoczenia.

Sportowa: art. 10, ust. 4, pkt 4, lit d.
Kolekcjonerska i pamiątkowa: art. 10, ust. 4, pkt 7.

9x19 - 2011-02-24, 16:31

Flobert napisał/a:
W ustawie napisane jest, że na pozw. kolekcjonerskie można posiadać broń bocznego zapłonu do 6mm, a jednocześnie, broń od 1850 do 1885 roku jest bez pozwolenia tylko jeśli jest rozdzielnego ładowania. Na jakich zasadach wobec tego można posiadać wczesną broń bojową na amunicję scaloną bocznego zapłonu, taką jak karabin Henry'ego albo Spencera?

Jak mi odpowiesz jaki miały kaliber te karabiny, kiedy zostały wyprodukowane i jakiego używano do nich prochu, to spróbuję odpowiedzieć. :P

Old Cadet - 2011-02-24, 16:38

9x19 napisał/a:
Jak mi odpowiesz jaki miały kaliber te karabiny, kiedy zostały wyprodukowane i jakiego używano do nich prochu, to spróbuję odpowiedzieć. :P


Oba starsze niż 1885, oba kalibru ponad 6 mm, oba na nabój scalony bocznego zapłonu elaborowany wyłącznie prochem czarnym.
W związku z tym (jak pisałem powyżej) potrzebne pozwolenie:
Sportowe: art. 10, ust. 4, pkt 4, lit d.
Kolekcjonerskie lub pamiątkowe: art. 10, ust. 4, pkt 7.

MaciekSz - 2011-02-24, 19:39

Old Cadet napisał/a:


Sportowa: art. 10, ust. 4, pkt 4, lit d.
Kolekcjonerska i pamiątkowa: art. 10, ust. 4, pkt 7.


Milo widziec, ze sie zgadzamy :)

Sentinel - 2011-02-24, 20:13

Panowie, Wy sie już cieszycie a tu sejm nam niespodziankę szykuje w postaci obowiązku rejestracji broni CP

http://orka.sejm.gov.pl/D.../$file/3872.pdf

MaciekSz - 2011-02-24, 20:20

Wez no moze przeczytaj to jeszcze raz.
bugmenot.com - 2011-02-24, 20:20

Sentinel napisał/a:
Panowie, Wy sie już cieszycie a tu sejm nam niespodziankę szykuje w postaci obowiązku rejestracji broni CP

http://orka.sejm.gov.pl/D.../$file/3872.pdf

Chyba coś źle przeczytałeś..

Sentinel - 2011-02-24, 20:33

Racja - przepraszam za zamieszanie. Masz rację. Na chwilę obecną jest mały problem po obecnej nowelizacji funkcjonujący zapis wręcz nakłada obowiązek rejestracji broni CP.
MaciekSz - 2011-02-24, 21:01

Czytaj dalej - jestes na dobrej drodze :)
Razorblade1967 - 2011-02-24, 21:09

Sentinel napisał/a:
Na chwilę obecną jest mały problem po obecnej nowelizacji funkcjonujący zapis wręcz nakłada obowiązek rejestracji broni CP.


Żeby było zabawniej to ten "problem" będzie chyba większy dla WPA niż dla użytkownika broni. Wiadomo wynikł z błędu w Sejmie, Senacie i kancelarii Prezydenta (kompletnie nie rozumiem faktu, że chyba nikt z "decydentów" nie przeczytał tego w całości?), ale jego skutkiem jest nie tylko obowiązek rejestracji replik, a też miotaczy gazu, broni alarmowej do 6mm, ale też (co najzabawniejsze) broni w zasobach firm obracających bronią.

Co zabawniejsze w obecnym brzmieniu ustawa nie określa jak dokonać rejestracji bo wyraźnie stanowi, że karta rejestracyjna dotyczy "deka" (które w obecnym brzmieniu ustawy rejestracji nie podlega) i broni pneumatycznej, a legitymacja posiadacza broni (czy świadectwo broni), broni na którą wymagane jest zezwolenie (czyli tam mi CP mi nie mogą wpisać). W związku z powyższym nie określona jest też opłata skarbowa, a jak jest nieokreślona to jej nie ma. :P

Czyli tak naprawdę jeśli w dniu wejścia w życie nowelizacji pojawię się w WPA z żądaniem rejestracji moich kilku sztuk broni CP, to nie bardzo wiadomo jak mają postąpić. Ustawa nakłada obowiązek rejestracji (prawa nawet powstałego przez pomyłkę nie można "olewać" - nie mogę zrobić tego ani ja, ani "oni"), ale brak jest określenia dokumentu w którym należy tego dokonać. Jestem ciekawy jak z tego zamierzają wybrnąć?

Przy okazji błąd co prawda stanowi, że broń z art. 11 pkt 10 należy zarejestrować, ale określa tylko termin dla nowo zakupionej. Dla dotychczas posiadanej terminu brak. W sumie będzie zabawnie - aż mnie kusi pojawić się z dokumentami i żądaniem wykonania zapisu ustawy (ale dokładnie zgodnie z jej brzmieniem). :)

Flobert - 2011-02-24, 21:39

Możesz sprzedać komuś czarnoprochowca i od razu odkupić. Ale będzie rejestrowania :P
Gromek - 2011-02-24, 21:53

Chcąc ubiegać się o broń palną do celów kolekcjonerskich, muszę być członkiem stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Czy takie stowarzyszenie musi mieć jakiś statut? Na wcześniejszych stronach spotkałem się z wypowiedziami w stylu: zbierasz trzy osoby i zakładasz stowarzyszenie. Ok, ale jak do tego podejść, żeby Policja nie podważyła działalności tego stowarzyszenia. Jeżeli jest potrzebny statut, to jak go napisać, aby osoby będące członkami w tym stowarzyszeniu mogły bez problemu wystąpić o pozwolenie na broń?
Bishi - 2011-02-24, 22:07

Gromek napisał/a:
Chcąc ubiegać się o broń palną do celów kolekcjonerskich, muszę być członkiem stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Czy takie stowarzyszenie musi mieć jakiś statut? Na wcześniejszych stronach spotkałem się z wypowiedziami w stylu: zbierasz trzy osoby i zakładasz stowarzyszenie. Ok, ale jak do tego podejść, żeby Policja nie podważyła działalności tego stowarzyszenia. Jeżeli jest potrzebny statut, to jak go napisać, aby osoby będące członkami w tym stowarzyszeniu mogły bez problemu wystąpić o pozwolenie na broń?


Zakładanie stowarzyszenia tylko po to by zdobyć pozwolenie to kiepski i niezbyt łatwy do wykonania pomysł.

Cpt. Nemo - 2011-02-25, 00:32

Bishi napisał/a:
Zakładanie stowarzyszenia tylko po to by zdobyć pozwolenie to kiepski i niezbyt łatwy do wykonania pomysł.

Pomysl moze i kiepski, ale nie trudny, tylko bardzo latwy.
Najlatwiejszy z mozliwych i jest to prawdziwe Stowarzyszenie Zwykle ktorego praw i istnienia nikt nie moze podwazyc.
Co do formalnosci, prosze sobie wpisac w Google fraze - stowarzyszenie zwykle.
W trzy osoby za 15zlotych w gora 30 dni. Bez problemow i klopotow i innych oplat.

9x19 - 2011-02-25, 00:42

Razorblade1967 napisał/a:
... Przy okazji błąd co prawda stanowi, że broń z art. 11 pkt 10 należy zarejestrować, ale określa tylko termin dla nowo zakupionej. Dla dotychczas posiadanej terminu brak. W sumie będzie zabawnie - aż mnie kusi pojawić się z dokumentami i żądaniem wykonania zapisu ustawy (ale dokładnie zgodnie z jej brzmieniem). :)

22 lutego 2011r. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wniosła do laski marszałkowskiej projekt ustawy zmieniającej ustawę z 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy o broni i amunicji ... http://orka.sejm.gov.pl/D.../$file/3872.pdf :P

Razorblade1967 - 2011-02-25, 07:23

9x19 napisał/a:
Razorblade1967 napisał/a:
W sumie będzie zabawnie - aż mnie kusi pojawić się z dokumentami i żądaniem wykonania zapisu ustawy (ale dokładnie zgodnie z jej brzmieniem). :)

22 lutego 2011r. Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wniosła do laski marszałkowskiej projekt ustawy zmieniającej ustawę z 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy o broni i amunicji ...

No i zepsuli całą zabawę ... :wink: :mad:

Bishi napisał/a:
Zakładanie stowarzyszenia tylko po to by zdobyć pozwolenie to kiepski i niezbyt łatwy do wykonania pomysł.

Ja to bym zachował spokój - jak znam życie to zapewne cześć istniejących stowarzyszeń dokona po prostu zmiany istniejącego statutu dostosowując go do wymogów nowelizacji ustawy (np. właśnie do nowego "wymogu" zrzeszania się kolekcjonerów broni). Tak więc nie sądzę, aby pojedynczy ludzie musieli masowo zakładać stowarzyszenia, życie nie znosi próżni ... :)

f-sz - 2011-02-26, 12:29

Po pierwsze Cześć. Jestem nowy na forum, ogólnie siedzę w PCP i broni krótkiej od paru lat, strzelałem także pare?(dziesiąt) razy z varmintów i chcę kupić własnego by zacząć uprawiać sport profesjonalnie i jeździć na jakieś long zawody. Jestem f-szem Policji w związku z tym mam pare pytań dotyczących pozwolenia na sportową. Aktualnie jestem członkiem stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, wyczytałem w ustawie, że jako f-sz jestem zwolniony z kosztownych badań oraz egzaminu przed organem Policji. Czy jednak muszę dalej posiadać kwalifikacje sportowe, o których mowa w art. 10b ustawy, czyli patent strzelecki;
oraz posiadać licencję PZSS? Dziękuje i pozdrawiam Was serdecznie.

Old Cadet - 2011-02-26, 12:56

Mówiąc językiem nieprawniczym to przynależność do stowarzyszenia + patent + licencja są przesłankami, po spełnieniu których (oczywiście jeśli nie zachodza przesłanki negatywne) organ jest zobowiązany wydać pozwolenie sportowe.

Pozytywna decyzja może jednak nastąpić również, gdy ubiegający się nie przedstawi tych trzech ww przesłanek, ale przedstawi inne przesłanki nieopisane w ustawie. Tu jednak organ ma całkowitą dowolność i decyzja będzie uznaniowa. A praktyka uczy, że w takim przypadku organ wydaje decyzje pozytywna bardzo niechętnie.

Flobert - 2011-02-26, 13:56

f-sz napisał/a:
Czy jednak muszę dalej posiadać kwalifikacje sportowe, o których mowa w art. 10b ustawy, czyli patent strzelecki;
oraz posiadać licencję PZSS? Dziękuje i pozdrawiam Was serdecznie.


Przed patentem strzeleckim nie ma ucieczki. Jeśli jednak, zamiast wyrabiać licencję, zapiszesz się do dowolnego klubu lub stowarzyszenia z kolekcjonerstwem w statucie i wystąpisz o pozw. kolekcjonerskie, będziesz mógł także nabywać broń i amunicję myśliwską oraz obronną i będziesz miał spokój z pogróżkami, że jak nie wyrobisz rocznego limitu startów, stracisz pozwolenie.

Old Cadet - 2011-02-26, 14:08

Flobert napisał/a:
Przed patentem strzeleckim nie ma ucieczki.


Przy sportowym po 10.03 przed licencją raczej też nie będzie ucieczki.
Powtarzam:
Mówiąc językiem nieprawniczym to przynależność do stowarzyszenia + patent + licencja są przesłankami, po spełnieniu których (oczywiście jeśli nie zachodza przesłanki negatywne) organ będzie zobowiązany wydać pozwolenie sportowe.

Pozytywna decyzja może jednak nastąpić również, gdy ubiegający się nie przedstawi tych trzech ww przesłanek, ale przedstawi inne przesłanki nieopisane w ustawie. Tu jednak organ będzie miał całkowitą dowolność i decyzja będzie uznaniowa. A praktyka uczy, że w takim przypadku organ wydaje decyzje pozytywna bardzo niechętnie.

WRB - 2011-02-26, 14:19

Tylko, że przecież patent strzelecki, to jest banał. Każdy "normalny" obywatel naszego pięknego kraju, nie powinien mieć z tym kłopotów.
Jedyny kłopot, to koszt takiego patentu.
400 PLN kurs na patent, drugie tyle egzamin i ok.50 PLN badania lekarskie.Ewentualna poprawka 100 zł. Razem daje to bez poprawki 850 zł.
Jedyne czego się obawiałem to strzelanie do rzutków, ale okazało się, że nie potrzebnie, bo strąciłem 4 na 5 strzałów.

f-sz - 2011-02-26, 14:30

Dzięki Panowie. Widzę, że najpierw muszę prześledzić całe to forum - jest na nim cała masa informacji a także odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują. Na marginesie jestem także instruktorem strzelać policyjnych, ale to nijako się ma do broni długodystansowej typu Howa 1500 czy Savage 223.
WRB - 2011-02-26, 14:49

Rlyeh napisał/a:
Kurs na patent jest obowiązkowy? Od kiedy?


Czy jest obowiązkowy, to nie wiem. Nie mam pojęcia, czy można podejść do egzaminu eksternistycznego na patent.
W WKS mieliśmy 3 dniowy kurs. Teoria i strzelanie.

mkl1 - 2011-02-26, 17:03

f-sz napisał/a:
Dzięki Panowie. Widzę, że najpierw muszę prześledzić całe to forum - jest na nim cała masa informacji a także odpowiedzi na pytania, które mnie nurtują. Na marginesie jestem także instruktorem strzelać policyjnych, ale to nijako się ma do broni długodystansowej typu Howa 1500 czy Savage 223.


Jesteś instruktorem z legitymacja wydana przez właściwego ministra sportu?czy tzw. resortowym?

No tak ale to nie zmienia faktu, bo bez zezwolenia przełozonego, nie możesz podjąc pracy jako INSTRUKTOR 'cywilny" więc nie ma szans by ta droga ubiegać sie o pozwolenie do celów szkoleniowych.

A papier na karabin CZ to dwie drogi
Sportowa
Łowiecka...

michał.b - 2011-02-26, 17:18

mkl1 napisał/a:

A papier na karabin CZ to dwie drogi
Sportowa
Łowiecka...


... kolekcjonerska,
pamiątkowa. W sumie cztery. :)

adi-000 napisał/a:
Flobert napisał/a:
wystąpisz o pozw. kolekcjonerskie, będziesz mógł także nabywać broń i amunicję myśliwską oraz obronną


Według startej ustawy to tylko nabędziesz amunicję na promesę przy zakupie broni na pozwolenie kolekcjonerskie i tylko ten jeden raz.
Jak będzie po nowelizacji to nie wiem bo chyba trzeba będzie opracować nowy wzór książeczki.


Cytat:
5) proch strzelniczy i spłonki sprzedaje
się osobom, które okażą legitymację
posiadacza broni myśliwskiej, sportowej
oraz posiadaczom broni kolekcjonerskiej,


Można elaborować. :)

9x19 - 2011-02-27, 10:33

Janek_M napisał/a:
Hmmma wyjaśni mi ktoś co składa się na egzamin? Czytałem że część teoretyczna i praktyczna? Ale jak one wyglądają? Jakiś test czy po prostu rozmowa z policjantem? I co w nim za super rzeczy są że jest aż tak kosmicznie drogi(1000zł)?

Egzamin składa się z testu 10 pytań i na każde trzeba odpowiedzieć prawidłowo. Jeden błąd powoduje konieczność przystąpienia do (płatnej!!! 50%) poprawki. W teście wybiera się jedną z trzech wariantów odpowiedzi (tylko jedna jest prawdziwa). Potem strzelanie na strzelnicy. Szczegóły w rozporządzeniu MSWiA z 20.03.2000r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania borni ... (Dz.U. nr 19, poz. 2410).

Ceny są takie jakie ustalił minister. Po prostu miał taką, a nie inną fantazję.

9x19 - 2011-02-27, 10:53

Flobert napisał/a:
Ja jeszcze w SWOJEJ sprawie. Fama głosi, że nowelizacja delegalizuje Floberty. Ale amunicja Floberta została zaprojektowana, zdaje się w latach 40 XIX wieku. A wszystko sprzed 1850 i jego repliki, o ile dobrze rozumiem, jest bez pozwolenia. Inaczej, papierowe patrony też byłyby na pozwolenie...?


Nie byłbym taki pewny. Wprawdzie jest to nabój scalony, ale …. Bronią palną jest urządzenie, które miota itp. pociski w wyniku działania materiału miotającego. Z kolei materiałem miotającym jest proch strzelnicy, a tego nie ma w nabojach Floberta. :P

9x19 - 2011-02-27, 11:05

adi-000 napisał/a:
Flobert napisał/a:
wystąpisz o pozw. kolekcjonerskie, będziesz mógł także nabywać broń i amunicję myśliwską oraz obronną

Według startej ustawy to tylko nabędziesz amunicję na promesę przy zakupie broni na pozwolenie kolekcjonerskie i tylko ten jeden raz.
Jak będzie po nowelizacji to nie wiem bo chyba trzeba będzie opracować nowy wzór książeczki.

Po nowelizacji będzie można zakupić sobie nawet wagon amunicji do broni kolekcjonerskiej na podstawie legitymacji posiadacza broni.

Znowelizowany art. 10 ust. 4 pkt. 7 ustawy o broni i amunicji:
Pozwolenie na broń, wydane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania następujących rodzajów BRONI I AMUNICJI DO NIEJ:
7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych.

Do tego proszę przeczytać art. 14 ustawy o broni i amunicji o nabywaniu amunicji na podstawie legitymacji posiadacza borni oraz znowelizowany art. 30 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, zpóźn. zm.) i wszystko już będzie jasne.

A po przeczytaniu tego proszę przestać podnosić temat zapisów w książeczkach, które zostały wprowadzone rozporządzeniem, a nie ustawą. W naszym systemie prawnym rozporządzenie nie może zmieniać zapisu ustawy.

9x19 - 2011-02-27, 11:25

dropop napisał/a:
Witam !
Jak według nowej ustawy będą traktowani pracownicy ochrony starający się o pozwolenie na broń sportową, kolekcjonerską, szkoleniową, do ochrony osobistej i do rekonstrukcji. Czy z racji posiadania uprawnień do posługiwania się bronią palną będą oni zwolnieni z egzaminów ?

''Pracownik ochrony fizycznej nie ma tu żadnych preferencji i musi zdawać egzaminy...''
tak a skąd takie wnioski ? Pracownik ochrony po otrzymaniu decyzji i liencji otrzymuje za parę zł opłaty skarbowej Legitymację Osoby Dopuszczonej Do Posiadania Broni (dokument ze zdjęciem) gdzie na ostatniej stronie są wpisane cele : A -ochrona osobista, B- ochrona bezpieczeństwa innych osób oraz mienia, G-szkoleniowy, I- prowadzenie strzelnicy, K- realizacja przedsięwzięć artystycznych,
w środku legitymacji są miejsca na wpisanie celu posiadania i nr decyzji oraz pieczątka i podpis ….

Licencjonowany pracownik ochrony fizycznej w odrębnym trybie – poprzez wypisanie legitymacji – uzyskuje dopuszczenie do posiadania broni i może wyłącznie dysponować bronią wydaną na świadectwo broni (bronią obiektową).

Natomiast, gdy będzie się ubiegał o pozwolenie na broń, to – niezależnie od celu i rodzaju broni – będzie musiał przejść standardową procedurę obejmującą badania lekarskie i psychologiczne, oraz zdać egzamin przed organem Policji. Od tego ostatnie w zakresie broni myśliwskiej zwalnia go członkostwo w PZŁ, a w zakresie broni sportowej – patent, licencja, członkostwo w PZSS.

9x19 - 2011-02-27, 11:36

michał.b napisał/a:
Chciałbym sprowadzić pistolet zza granicy - HK USP 9SD (Tactical), jest wyposażony w lufę zakończoną gwintem. Chciałem zamocować na nim kompensator, ale czy taką broń można zarejestrować? W razie odmowy zarejestrowania co z nią zrobić? Zwrócić? Jak?

Mogą być z tym pewne kłopoty, gdyż znowelizowany art. 10 ust. 5 pkt. 3 ustawy o broni i amunicji stwierdza, że Pozwolenie na broń, o którym mowa w art. 10 ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku. Ten gwint na końcu może stanowić problem.

Aby nie popaść w tarapaty należy w podaniu o potwierdzenie uprzedniej zgody przewozowej (zakładam zakup z kraju Unii) zaznaczyć, że ten pistolet będzie miał na końcu lufy gwint przeznaczony do zamontowania kompensatora. Jeżeli uprzednia zgoda przewozowa zostanie potwierdzona, to potem ten gwint będzie problemem WPA, a nie Twoim.

9x19 - 2011-02-27, 12:14

Janek_M napisał/a:
9x19 napisał/a:
Szczegóły w rozporządzeniu MSWiA z 20.03.2000r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania borni ... (Dz.U. nr 19, poz. 2410).
Ceny są takie jakie ustalił minister. Po prostu miał taką, a nie inną fantazję.

Janek_M napisał/a:
9x19 napisał/a:
Szczegóły w rozporządzeniu MSWiA z 20.03.2000r. w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania borni ... (Dz.U. nr 19, poz. 2410).
Ceny są takie jakie ustalił minister. Po prostu miał taką, a nie inną fantazję.

&5 pkt. 7 napisał/a:
Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w stosunku do osób, które wystąpiły o wydanie pozwolenia na broń w celach kolekcjonerskich lub pamiątkowych albo o wydanie pozwolenia na posiadanie kuszy. W tych przypadkach egzamin przeprowadza się na strzelnicy lub w siedzibie organu, o którym mowa w &2. ust. 1

Co to może oznaczać? No i w tym rozporządzeniu piszę że koszty egzaminu kolekcjonerskiego to 600zł...

Zajrzyj do nowelizacji rozporządzenia – Dziennik Ustaw z 2003r., Nr 8, poz. 102. Ceny się tam trochę zmieniły.


A oznacza to, że w myśl obowiązującego rozporządzenia starający się o broni kolekcjonerską i pamiątkową nie przechodzą tej części egzaminu, który nazywa się sprawdzianem strzeleckim (strzelaniem, celem uzyskania jakiegoś wyniku).

Janek_M napisał/a:
No i ostatnie pytanie -w jakiej formie są pytania teoretyczne? Coś w stylu "W ustawie o XXX z dnia xx.xx.xxxx paragraf 5 pkt.4 ust.12 mówi o: "(raczej nie do zdania) czy bardziej życiowe np. "Broń przechowywujemy:
a)Naładowaną w Szafie pancernej
b)Nienaładowaną z otwartym zamkiem(w stanie nie zaryglowanym)w szafie pancernej
c)Nienaładowaną w miejscu niedostępnym dla dzieci
d)Nienaładowaną z zaryglowanym zamkiem w szafie pancernej
"?

Zajrzyj na stronę Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego, tam w dziale „Do pobrania” są przykładowe pytania na patent. Podobne są na egzaminie policyjnym. http://www.strzelectwo.lo...taniapatent.doc
PS. W przykładzie Twojego pytania żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.

9x19 - 2011-02-27, 21:11

Losiek napisał/a:
Mam pytanie: czy w świetle art 30 pkt 1a i 1b (UOBiA po nowelizacji) będąc licencjonowanym zawodnikiem klubu można wystąpić o dopuszczenie do posiadania broni i samodzielnie jeździć z bronią klubową na zawody wyjazdowe pod warunkiem zgody właściciela broni (klubu)?

Oczywiście, że można. Po to została wprowadzona ta nowelizacja. Nie potrzeba zgody na wystąpienie o takie dopuszczenie, ale potrzebna będzie zgoda klubu na zabranie broni czyli wydanie jej z magazynu. Jadąc na zawody należy zabrać wtedy legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwwo broni.

9x19 - 2011-02-27, 21:26

nechoda napisał/a:
Drogi 9x19
Tak sobie myślę że jako myśliwy mógłbym zafundować sobie lefoszkę. Wielu aktualnych użytkowników biorąc pod uwagę koszty pozwolenia kolekcjonerskiego, egzaminy itd będzie chciało sprzedać za niewielkie pieniądze. Polować z czarnoprochowców wprawdzie niewolno, ale miec jako ciekawostkę warto.
Jak to wygląda w świetle prawa u myśliwych?

Niestety muszę przykro rozczarować. Myśliwi mogą posiadać wyłącznie broń dopuszczoną do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów, a te spośród broni myśliwskiej wykluczają broń czarnoprochową.

9x19 - 2011-02-27, 22:38

mkl1 napisał/a:
ale jako "myśliwy" chyba mozna wystąpic o "kolekcjonerskie" w tym zakresie i byc zwolnionym z egzaminu?

Myśliwy będzie zwolniony z egzaminu na pozwolenie kolekcjonerskie, gdy w podaniu będzie wnosił o wydanie pozwolenia na broń palną myśliwską do celów kolekcjonerskich. Gdy będzie ponadto chciał mieć lefoszkę, to egzamin go nie minie, bo to nie jest broń myśliwska. A to dlatego, iż zwolnienie dostaje tylko w zakresie broni myśliwskiej.

Rado - 2011-02-28, 13:14

Pytanie dla upewnienia się....
W nowelizacji znika ograniczenie kalibrów broni gładkolufowej do celów sportowych (przynajmniej tak mi sie wydaje).
Czy do tego celu można teraz będzie kupować broń gładkolufową o innych kalibrach niż 12-tka?

montrala - 2011-02-28, 14:24

Rado napisał/a:
Pytanie dla upewnienia się....
W nowelizacji znika ograniczenie kalibrów broni gładkolufowej do celów sportowych (przynajmniej tak mi sie wydaje).
Czy do tego celu można teraz będzie kupować broń gładkolufową o innych kalibrach niż 12-tka?


Tak. Np. 20 lub .410.

satin - 2011-02-28, 14:31

9x19 napisał/a:
Losiek napisał/a:
Mam pytanie: czy w świetle art 30 pkt 1a i 1b (UOBiA po nowelizacji) będąc licencjonowanym zawodnikiem klubu można wystąpić o dopuszczenie do posiadania broni i samodzielnie jeździć z bronią klubową na zawody wyjazdowe pod warunkiem zgody właściciela broni (klubu)?

Oczywiście, że można. Po to została wprowadzona ta nowelizacja. Nie potrzeba zgody na wystąpienie o takie dopuszczenie, ale potrzebna będzie zgoda klubu na zabranie broni czyli wydanie jej z magazynu. Jadąc na zawody należy zabrać wtedy legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwwo broni.


Ale jest napisane w punkcie drugim
Cytat:
2. Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ Policji.


Tym samym licencjonowany zawodnik o taką zgodę musi wystąpić aczkolwiek jest zwolniony z egzaminu. Dobrze rozumiem słowo pisane ? :)

9x19 - 2011-02-28, 14:43

Licencjonowany zawodnik musi uzyskać dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych. Aby to uzyskać musi napisać podanie, wnieść opłatę skarbową 10 zł, dołączyć do tego orzeczenie lekarskie i psychologiczne i potem otrzyma decyzję administracyjnyją o dopuszczenie go do posiadania broni oraz legitymację osoby dopuszczonej do broni. NIE musi przy tym być zatrudnionym w klubie i ne musi zdawać egzaminu w zakresie broni sportowej.

Jak już to wrzystko otrzyma, to będzie mógł brać broń klubową, jak klub się na to zgodzi, gdyż broń jest własnością klubu.

Czy teraz jest to zrozumiałe?

9x19 - 2011-02-28, 17:54

satin napisał/a:
Tak dziękuje. Ostatnia wątpliwość jaka mi się nasuwa to czy to pozwolenie z klubu ma w sobie zawierać listę broni z zakresu imienia czy nazwiska (model i numer broni) czy dotyczy broni sportowej w ogólnym rozumieniu będącej własnością klubu? Dodatkowo czy takie pozwolenie wydaje się na czas niekreślony czy na potrzebę konkretnych zawodów czy treningu?

A co ty chcesz wszystko formalizować! Pozwolenie takie same jakie uzyskujesz od innego posiadacza broni, by wziąć na strzelnicy jego zabawkę do ręki!!!! Jak Ci prezes klubu powie, że możesz jeździć z bronią klubową na zawody, bo masz dopuszczenie do posiadania broni, to pojedziesz. Jak powie nie, to nic ni zrobisz. W tym sense chodzi o pozwolenie z klubu i nie ma ono nic wspólnego z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania dopuszczenia do posiadania broni.

9x19 - 2011-02-28, 20:19

satin napisał/a:
Ja jestem ostatnim, który lubi formalizować, ja nawet banknotów nie lubię tylko elektroniczny pieniądz :)
Pamiętam tylko, że były kiedyś głosy na tym forum, że przy użyczeniu (dla posiadacza pozwolenia) warto było mieć jakiś dokument stwierdzający umowę w tym zakresie.

Natomiast jeśli w tym wypadku (w razie kontroli) wystarczy legitymacja z dopuszczeniem jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany i szczęśliwy. Jak rozumiem będzie ona ważna dla klubu A i Klubu B jak i Klubu C, do których należę, a których prezes mi na to zezwolił.

PS. Masz rację muszę nauczyć się myśleć inaczej - tzn. egzekwować swoje prawa :)

Osoba posiadająca dopuszczenie do posiadania broni przemieszczając się z bronią obiektową musi mieć przy sobie legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwo broni na każdy posiadany w tym momencie egzemplarz broni. Jeżeli nie ma jednego z tych dokumentów, to dopuszcza się wykroczenia z ustawy o broni i amunicji.

9x19 - 2011-02-28, 20:24

Flobert napisał/a:
Czy muzea będą mogły posiadać broń automatyczną?

Czy coś się zmienia w sprawie broni zabytkowej, np. Czy znalezienie na strychu sprawnej broni z czasów II lub I wojny światowej jest ważnym powodem do otrzymania na tę broń pozwolenia do celów pamiątkowych?

Czy ewentualne pozbawienie takiej broni cech użytkowych w celu posiadania jej bez pozwolenia, nie łamie ustawy o ochronie zabytków?

A dlaczego nie? Przecież art. 11 ustawy o broni i amunicji stwierdza, że "pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku ... 1) gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów;"

Za ważną przycznę posiadania broni pamiątkowej zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt. 6 ustawy o broni i amunicji uważa się "udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia". Znalezienie broni na strychu nie spełnia tych wymogów, ani to spadek, ani darowizna, ani wyróżnienie. :P

Nie znam ustawy o ochronie zabytków, ale - moim zdaniem - takie okaleczanie broni jest barbarzyństwem.

9x19 - 2011-02-28, 21:37

michał.b napisał/a:
Załóżmy, że mam pozwolenie na broń do celów sportowych i kolekcjonerskich. Chciałbym przerejestrować broń z jednego celu na drugi, czy wiąże się to z jakąś opłatą, czy wystarczy złożyć sam wniosek?

Jeżeli posiadasz pozwolenie na oba rodzaje celów, to przerejestrowanie broni dokonywane jest na podstawie wniosku i przedstawienia legitymacji posiadacza broni, w której dokonuje się stosownej adnotacji. Nie ponosi się przy tym żadnych kosztów. W tym zakresie nowelizacja nic nie zmienia.

Sphinx - 2011-02-28, 22:34

9x19 napisał/a:
michał.b napisał/a:
Chciałbym sprowadzić pistolet zza granicy - HK USP 9SD (Tactical), jest wyposażony w lufę zakończoną gwintem. Chciałem zamocować na nim kompensator, ale czy taką broń można zarejestrować? W razie odmowy zarejestrowania co z nią zrobić? Zwrócić? Jak?

Mogą być z tym pewne kłopoty, gdyż znowelizowany art. 10 ust. 5 pkt. 3 ustawy o broni i amunicji stwierdza, że Pozwolenie na broń, o którym mowa w art. 10 ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci broni palnej wyposażonej w tłumik huku lub przystosowanej do strzelania z użyciem tłumika huku. Ten gwint na końcu może stanowić problem.

Aby nie popaść w tarapaty należy w podaniu o potwierdzenie uprzedniej zgody przewozowej (zakładam zakup z kraju Unii) zaznaczyć, że ten pistolet będzie miał na końcu lufy gwint przeznaczony do zamontowania kompensatora. Jeżeli uprzednia zgoda przewozowa zostanie potwierdzona, to potem ten gwint będzie problemem WPA, a nie Twoim.


Na gwint broni krótkiej równie dobrze można nakręcić tłumik jak i kompensator. Gwint na końcu lufy występuje również w wielu egzemplarzach broni długiej - można nakręcić dowolny kompensator, urządzenie wylotowe, nakrętkę itd. Przyjęcie założenia, że sam gwint stanowi przystosowanie broni do strzelania z użyciem tłumika jest zbyt daleko idące. Na tej samej zasadzie można przyjąć, że rura żeliwna stanowi lufę gładką - vide znana sprawa tzw. donaldówki. Obecnie np. większość tłumików do broni długiej współpracuje z odpowiednim urządzeniem wylotowym nakręconym na gwint lufy. Tłumik mocuje się nie na gwincie lufy tylko na "szybkim złączu" urządzenia wylotowego.

Pozwolę sobie nie zgodzić się z radą kol. 9x19 dot. zaznaczenia w podaniu, że lufa ma gwint. Efekt może być taki jak w przypadku znanego zapytania WORKS 11, skutkującego powstaniem niesławnej pamięci czarnej listy. Obawiam się, że teraz może być podobnie.

Wiele wydziałów rejestruje bez oglądania broni, a te, które chcą widzieć broń, przeważnie tylko sprawdzają numery a nie wnikają w wygląd, gwinty, śrubki i inne duperele - zresztą broń rzadko kiedy świeci gołym gwintem na lufie - najczęściej jest nakrętka i nikt nawet nie zwróci na to uwagi.

Ale jeżeli zostaną uczuleni przez samego zainteresowanego, że broń ma gwint itd. to są duże szanse, że udadzą się po radę do jednej ze swoich wyroczni. Analiza dotychczasowych działań tych wyroczni prowadzi do wniosku, że skutkiem pytania będzie odpowiedź, oczywiście negatywna - jest gwint, czyli można nakręcić tłumik lub urządzenie do odpalania granatów nasadkowych albo, dajmy na to, wyrzutnię taktycznych ładunków nuklearnych. No bo w sumie można - podobnie jak można opancerzyć traktor i przerobić go na czołg albo montując karabin na motolotni przerobić ją w ten sposób na myśliwiec z wczesnego okresu I WŚ.

I znowu pojawi się kartka z powielacza - tym razem o treści, że broni z gwintem na lufie nie rejestrujemy. I znowu ktoś się podrapie po głowie, bo nie taką odpowiedź chciał usłyszeć na swoje pytanie.

9x19 - 2011-02-28, 23:32

Sphinx napisał/a:
... Pozwolę sobie nie zgodzić się z radą kol. 9x19 dot. zaznaczenia w podaniu, że lufa ma gwint. Efekt może być taki jak w przypadku znanego zapytania WORKS 11, skutkującego powstaniem niesławnej pamięci czarnej listy. Obawiam się, że teraz może być podobnie. ...

Możesz się nie zgadzać. Twój wybór, tylko co zrobisz jak przy rejestracji usłyszysz, że tego nie zarejestrujemy? Poza tym ja nie proponuję pytania czy można, tylko proponuję poinformować o stanie faktycznym i gwincie do kompensatora. Odmowa potwierdzenia uprzedniej zgody przewozowej musi nastąpić w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie (nie dotyczy KWP w Poznaniu, bo tam mają swój kpa :P ) do KGP, a potem prawo do skargi do sądu administracyjnego. To znacznie lepsza sytuacja niż odprawienie z kwitkiem - tego nie zarejestrujemy!

Sphinx - 2011-03-01, 22:04

9x19 napisał/a:
Możesz się nie zgadzać. Twój wybór, tylko co zrobisz jak przy rejestracji usłyszysz, że tego nie zarejestrujemy? Poza tym ja nie proponuję pytania czy można, tylko proponuję poinformować o stanie faktycznym i gwincie do kompensatora. Odmowa potwierdzenia uprzedniej zgody przewozowej musi nastąpić w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie (nie dotyczy KWP w Poznaniu, bo tam mają swój kpa :P ) do KGP, a potem prawo do skargi do sądu administracyjnego. To znacznie lepsza sytuacja niż odprawienie z kwitkiem - tego nie zarejestrujemy!

Nie napisałem, że Ty proponujesz pytanie. Napisałem, że pytanie do resortowej wyroczni może skierować jakiś pilny pracownik wydziału, zaalarmowany nietypowym i niezwykłym przypadkiem ujęcia - zgodnie z Twoją radą - kwestii gwintu w podaniu o poświadczenie zgody. Jeżeli wydział wystosuje takie pytanie do guru bronioznawców, to skutkiem będzie najprawdopodobniej, jak napisałem, odmowa. Na postanowienie w tym przedmiocie będzie można, jak słusznie zauważyłeś, wnieść zażalenie. Tylko co to da?

W omawianej przez nas, hipotetycznej sytuacji zażalenia na odmowę poświadczenia uprzedniej zgody, organ odwoławczy - o ile nie zrobi tego od razu organ I instancji - dopuści z urzędu dowód z opinii biegłego z zakresu broni palnej, zakreślając mu zakres opinii i następujące pytania:
1) Czy na gwint zewnętrzny lufy przedmiotowej broni można nakręcić tłumik?
2) Czy przedmiotowa broń jest to broń szczególnie niebezpieczna w rozumieniu ustawy?

Biegły stwierdzi, że na zakończeniu lufy przedmiotowej broni ujawniono obecność gwintu po stronie zewnętrznej, na który można nakręcić tłumik, a więc jest to broń przystosowana do strzelania z użyciem tłumika huku i jako taka stanowi broń szczególnie niebezpieczną, na którą nie może być wydane pozwolenie.

Bo rzeczywiście na gwint można nakręcić równie dobrze tłumik huku jak i kompensator, zwykłą nakrętkę jak i urządzenie wylotowe do odpalania granatów nasadkowych - biegły będzie miał rację. Może będziesz wnosił o uzupełnienie opinii, wywołanie kolejnej? I niby kolejny biegły powie, że nie można nakręcić tłumika na gwint? Wątpliwe. I co zrobisz w takim wypadku?

Podtrzymuję zdanie, że wpisanie gwintu w podaniu o poświadczenie zgody może potencjalnie sprawić więcej złego niż dobrego, i to na własne życzenie. Z kolei jest wysoce wątpliwe, żeby ktokolwiek dopatrzył się fizycznej obecności gwintu przy rejestracji, jeżeli nie zostanie to wskazane palcem.


capital napisał/a:
To już było omawiane jak i to, że myśliwi z podobną nonszalancją kupują broń wojskową typu M98k, czy SWT40... i nie przyjmują argumentów, że teoretycznie nie powinni takiej broni kupić.


Pomimo, że tysiące "nonszalanckich" myśliwych "nie przyjmuje argumentów, że teoretycznie nie powinni takiej broni kupić" to jednak faktycznie posiadają "broń wojskową" typu Mosin czy SWT-40, a na dodatek ktoś im tą broń zarejestrował.

M.Cz. napisał w ostatnim numerze BiA artykuł o SWT-40 w zastosowaniach myśliwskich dla tych "nonszalanckich".

9x19 - 2011-03-01, 22:40

Sphinx napisał/a:
... Podtrzymuję zdanie, że wpisanie gwintu w podaniu o poświadczenie zgody może potencjalnie sprawić więcej złego niż dobrego, i to na własne życzenie. Z kolei jest wysoce wątpliwe, żeby ktokolwiek dopatrzył się fizycznej obecności gwintu przy rejestracji, jeżeli nie zostanie to wskazane palcem...

Wątpliwe? Obyś się nie mylił. Już kiedyś widziałem jak pewien sportowiec chciał zarejestrować strzelbę kaliber 12/89 do celów sportowych (obowiązujący jeszcze przepis dopuszcza 12/76) i nawet miał fakturę na kaliber 12. Policjant popatrzył na petenta, na strzelbę i zapytał czy ma iść po suwmiarkę? Petenet natychmiast .... wyparował razem zes trzelbą, którą szybciutko zwrócił do sklepu. Nie łudźmy się, że przeciwnik ma mniej wiedzy od nas. Bo możemy się bardzo rozczarować.

Flobert - 2011-03-02, 15:17

Zaraz, rozumiem, że 16, 12, 10 itp. To kalibry (czy tam wagomiary) broni gładkolufowej.

Ale czy mianownik (12/cośtam) to też kaliber czy tylko naważka i długość naboju :?:

big_brotherco - 2011-03-02, 15:19

Długość komory nabojowej w mm.
Janek_M - 2011-03-06, 14:05

Hmm a jak to jest-teraz wejdą rewolwery które były rozdzielnego ładowania ale na proch nitro, to można posiadać do niego proch-czyli będzie można posiadać proch nitro do replik które są do tego dostosowane?
Arnie - 2011-03-06, 14:14

Janek_M napisał/a:
wejdą rewolwery które były rozdzielnego ładowania ale na proch nitro
A gdzie widziałes taki rewolwer :?:
Janek_M - 2011-03-06, 14:17

Arnie napisał/a:
Janek_M napisał/a:
wejdą rewolwery które były rozdzielnego ładowania ale na proch nitro
A gdzie widziałes taki rewolwer :?:
Czasami się trafiają Colty(częściej Remingtony) bez napisu "Black Powder Only" i podobno to oznacza że można grzać z nitro...
Arnie - 2011-03-06, 14:22

Ten rewolwer wystepuje w 2 wersjach: z bębnem na proch czarny rozdzielnego ładowania i z bębnem na amunicje scaloną.
art841 - 2011-03-06, 14:35

9x19 napisał/a:
WRB napisał/a:
Witam serdecznie. Jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
Mam pytanie.Czy w myśl nowej ustawy, posiadając patent strzelecki i licencję, ale nie posiadając tzw.rocznego stażu w strukturach PZSS mogę wystąpić o pozwolenie na broń sportową???

Oczywiście, że mogą. Ważną przyczyną do wydania pozwolenia na broń sportową jest posiadanie patentu, licencji oraz udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim. Tym stowarzyszeniem nie musi być PZSS. Może to być klub strzelecki pozostający poza strukturami PZSS, Bractwo Kurkowe itp.

Przynależność do PZSS, bez określenia jej długości, potrzena jest tylko wraz z licencją i patentem do zwolnienia z egzaminu przed organem Policji. Po uzyskaniu pozwolenia można szeregi PZSS bezkarnie opuścić .

Czy możesz powiedzieć gdzie jest napisane, że aby być zwolnionym z egzaminu trzeba należeć do PZSS?

9x19 napisał/a:
Flobert napisał/a:
(Sorry jeśli to dzielenie włosa na czworo, ale lepiej się dowiedzieć tu i teraz, niż potem od prokuratora)
Czy rozładowana broń oznacza rozładowany magazanek, czy też można mieć pistolet w jednej kieszeni, a pełny magazynek w drugiej?

Ustawa nie podaje definicji broni rozaładowanej, ale należy przez to rozumieć broń, która nie ma naboju w komorze nabojowej ani naboju (nabojów) w podpiętym magazynku. Z kolei w rozporządzeniu z 10.04.2000r. w sprawie przewożenia broni i amunicji środkami transportu publicznego (Dz.U. Nr 31, poz. 390) mówi się, że w takich środkach przewozi się broń w stanie rozładowanym, bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych. A rozporządzenie z 23 marca 2005r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz.U. Nr 61, poz. 548 z późn. zm.) podaje, że jako broń załadowaną należy rozumieć broń z co najmniej jednym nabojem umieszczonym w komorze nabojowej lub w znajdującym się w broni magazynku.

Jak rozumieć zdanie o magazynkach i łącznik "i".
Czy można mieć naboje w magazynku nie podpiętym do broni czy też nie? Chodzi oczywiście o broń sportową.

Old Cadet - 2011-03-06, 14:38

art841 napisał/a:
Czy możesz napisać gdzie jest napisane, że aby być zwolnionym z egzaminu musze należeć do PZSS?


art. 16, ust. 2.

9x19 - 2011-03-06, 17:14

art841 napisał/a:
… Jak rozumieć zdanie o magazynkach i łącznik "i". Czy można mieć naboje w magazynku nie podpiętym do broni czy też nie? Chodzi oczywiście o broń sportową.

„i” jest spójnikiem i należy to rozumieć jako rzecz łączną, a więc bez amunicji w komorze nabojowej, a także bez amunicji w magazynkach. W środkach transportu publicznego amunicję należy przewozić w opakowaniach fabrycznych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej lub w pudełkach i pojemnikach, w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju.

Uwaga - do wszystkich, którzy z nieznanych powodów chcą nosić broń, czyli przemieszczać ją wraz z amunicją w komorze nabojowej lub magazynkach podpiętych do broni!
Broń sportową przemieszczamy rozładowaną, bez amunicji w komorze nabojowej i magazynkach nabojowych. Jeżeli komuś marzy się noszenie broni załadowanej, to proponuję wystąpić o broń do ochrony osobistej.

mkl1 - 2011-03-06, 18:08

Poszło dalej:
http://www.senat.pl/k7/dok/uch/071/1128uch.pdf

Jędrek_10 - 2011-03-06, 18:12

Byłem szybszy http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?p=976100#976100 :-D :-D
beryl - 2011-03-07, 22:41

Witam,
czy składając podanie należy wyszczególnić rodzaj broni (mam na myśli pistolet i karabin CZ) o jaki się ubiegam czy wystarczy wnioskować o "ogólne" promesy na broń CZ ?

Old Cadet - 2011-03-07, 22:45

beryl napisał/a:
Witam,
czy składając podanie należy wyszczególnić rodzaj broni (mam na myśli pistolet i karabin CZ) o jaki się ubiegam czy wystarczy wnioskować o "ogólne" promesy na broń CZ ?


Na jakie pozwolenie?

beryl - 2011-03-07, 23:03

Do celów sportowych rzecz jasna.
Old Cadet - 2011-03-07, 23:11

beryl napisał/a:
Do celów sportowych rzecz jasna.


Ja wnosiłbym o:
zezwolenie na posiadanie xx sztuk broni sportowej do celów sportowych.

Jeśli dostaniesz pozytywną decyzję na tak napisane podanie, to będziesz mógł na każdą z promes kupić wszystko, co od czwartku będzie uznawane za broń sportową.

beryl - 2011-03-07, 23:28

Dziękuję za info. Pozdrawiam.
kobusz - 2011-03-07, 23:29

Chciałbym zwócić uwagę jak "powiało" optymizmem :-D
teraz pisze się "xx" sztuk a nie "x" :) :) :)

Czy mają prawo zakwestionować niewyszczególnienia o jakie jednostki konkretnie chodzi i zarządać wpisania konkretów?

9x19 - 2011-03-07, 23:32

A jak będą mocno dociekliwi, to można napisać - wnoszę o wydanie pozwolenia na broń palną sportową, w postaci broni bocznego i centralnego zapłonu, gładkolufowej i czarnoprochowej, w łącznej ilość XXX egzemplarzy do celów sportowych.

W decyzji (pozwoleniu na broń) musi być wymieniony cel, w jakim zostało wydane pozwolenie oraz rodzaj i liczba egzemplarzy broni. Sposób redakcji art. 12 ustawy o broni i amunicji nie daje podstaw do stwierdzenia, że należy podać ilość poszczególnych rodzajów broni, a nie ich łączną liczbę.

9x19 - 2011-03-08, 10:32

Krzysztof66 napisał/a:
Mam pytanie o przenoszenie broni kolekcjonerskiej. Nie zamierzam nosić jej załadowanej (mam też pozwolenie na broń do ochrony osobistej, której też praktycznie nie noszę - Beretta 92 trochę waży i jest dość duża), ale czy mogę mieć, oczywiście poza bronią, np. w torbie sportowej, załadowane magazynki do pistoletów lub np. załadowane łódki do SKSa?

Noszeniem broni jest przemieszczanie broni załadowanej. Na noszenie broni kolekcjonerskiej niezbędna jest zgoda Policji. Gdy nie ma amunicji w komorze nabojowej broni, ani w magazynkach dołączonych do tej broni (stałych lub dołączanych), to nie ma "przenoszenia broni". Gdy magazynki są luzem, to nie jest broń załadowana.

Old Cadet - 2011-03-09, 10:22

mkl1 napisał/a:
Poszło dalej:
http://www.senat.pl/k7/dok/uch/071/1128uch.pdf


Prezydent podpisał 08.03.2011.

9x19 - 2011-03-09, 11:45

http://www.prezydent.pl/a...ec-2011-r-.html
9x19 - 2011-03-09, 12:38

mkl1 napisał/a:
Mam wobec tego pytanie czy to zmienia, czy nie zmieniadaty wejscia w zycie?
Wg. mnie nie, czyli "wchodzi jutro", ale ?

Nowelizacja ustawy o broni i amunicji wchodzi w życie z dniem jutrzejszym i tu nie ma żadnych zmian.

Natomiast "nowelizacja do nowelizacji" wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zinngiesser - 2011-03-10, 00:01

9x19 napisał/a:
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ustawy/podpisane/art,9,marzec-2011-r-.html


Piątek, 4 marca 2011

Marzec 2011 r.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach - podpisana 3 marca 2011 roku.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – podpisana 8 marca 2011 r.

Ciekawe, pod data 4 marca jest informacja, ze Prezydent podpisal ustawe 8 marca. Wczoraj w nocy i dzisiaj rano jeszcze tego newsa nie bylo.

Zinngiesser - 2011-03-10, 00:07

http://dziennikustaw.gov.pl/items.jsp?id=3506

Od godziny 21:30:06 dnia 9 marca 2011 r. jest na stronie RCL-u!

"Dziennik Ustaw", 2011, nr 51, poz. 263.

kobusz - 2011-03-10, 07:01

Tempo iście powalające. Szkoda, że na główną ustawę o zmianie ustawy musieliśmy tyle czekać.
Witamy w nowej rzeczywistości :)
PODZIEKOWANIA DLA WSZYSTKICH JĄ TWORZĄCYCH.

marekp - 2011-03-10, 09:23

Tempo jest takie, jak szybkie sa dyskusje i prace w komisji. Dzieki Opatrznosci w art. 13 zostalo odwolanie do punktu 3a krory nie istnial. To pozwolilo na unikniecie dyskusji ze moze tak mialo byc. Wiec to ze byl to blad bylo oczywiste. Dzieki temu nowelizacja byla traktowana tak jak powinna byc. To znaczy jako redakcyjna i dzieki temu obie nowelizacje weszly w zycie tego samego dnia. Na ogol prawo nie powinno byc szybko zmieniane. To co sie caly czas dzieje. Po kilka nowelizacji na dzien (okolo 800 na rok jest). Kto sie polapie w tym zmieniajacym sie prawie? Sedziowie czasem wydaja wyroki na podstawie niewaznych przepisow! Szybko i duzo to nie znaczy dobrze. Wiec to ze szybko w tym przypadku dobrze ale na ogol dobrze nie jest.

W kazdym razie ustawa jest i powinna od dzis obowiazywac. Chce pojsc dzis jeszcze po EKB - zobaczymy jak to bedzie dzialalo w praktyce.

MarekP

Gromek - 2011-03-10, 09:49

Podzielisz się wrażeniami? :-D
big_brotherco - 2011-03-10, 10:46

Dziękujemy kolegom z ROMB, Fundacji Strzelectwa i wszystkim tym, którzy poświęcili wiele miesięcy swego czasu na doprowadzenie do w miarę szczęśliwego finału ! Doprowadzenie do ustawowej likwidacji uznaniowości (poza bronią do ochrony osobistej - ale nie można mieć wszystkiego od razu :wink: ) jest głównie ich zasługą.
Dzięki - Jarku, Piotrze, Janku, Grzegorzu ! Dzięki - wszyscy pozostali koledzy !

bronsportowa - 2011-03-10, 11:25
Temat postu: Jak będzie
big_brotherco napisał/a:
[b]...Doprowadzenie do ustawowej likwidacji uznaniowości (poza bronią do ochrony osobistej...
[color=darkblue]


Musimy pamiętać, że egzamin na pozwolenie na broń kolekcjonerską i pamiątkową pozostaje domeną Policji. Obawiam się, że te egzaminy jak dziś będą zaporowe.

Wprowadzenie do katalogu przesłanek wykluczających przestępstwa skarbowego (art. 15 ust. 1 pkt 6a) pokazuje tok myślenia resortu.

Nadto art 10 ust 1: Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
- w mojej ocenie przeniesiono dowolność i uznaniowość w ten artykuł. Konia z rzędem temu, który poda nam definicję "zagrożenia dla samego siebie". Obawiam się, że nasz ulubiony organ będzie sobie folgował tym zapisem.

Niemniej ustawa zawiera i niekwestionowane pozytywy co powinno cieszyć wszystkich zwolenników legalnego dostępu do broni. Szczególnie sportowej.

MaciekSz - 2011-03-10, 11:39
Temat postu: Re: Jak będzie
bronsportowa napisał/a:

Musimy pamiętać, że egzamin na pozwolenie na broń kolekcjonerską i pamiątkową pozostaje domeną Policji. Obawiam się, że te egzaminy jak dziś będą zaporowe.


A cos wiecej na ten temat? Na czym polega dzisiaj ich zaporowosc?

bulter - 2011-03-10, 12:09

cyt. "W praktyce pozwolenia kolekcjonerskie, a także pamiątkowe mogą okazać się fikcją
prawną, bo Policja może utrzymać aktualny poziom trudności egzaminów dziś
trudnych do zdania nawet przez specjalistów (trzeba mieć 10/10 pkt w egzaminie
testowym)."

Z całym szacunkiem Łukasz, ale czy trochę nie przesadzasz? :P

kobusz - 2011-03-10, 13:36

Po prostu lepiej zna przeciwnika niż my... :-?
montrala - 2011-03-10, 13:50
Temat postu: Re: Jak będzie
bronsportowa napisał/a:

Nadto art 10 ust 1: Właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni.
- w mojej ocenie przeniesiono dowolność i uznaniowość w ten artykuł. Konia z rzędem temu, który poda nam definicję "zagrożenia dla samego siebie". Obawiam się, że nasz ulubiony organ będzie sobie folgował tym zapisem.


To prawda. Ale pamiętaj, że to na organie będzie ciążył obowiązek udowodnienia że "stanowi". Sądy będą z tym miały wiele radości :shock:

bronsportowa - 2011-03-10, 14:05
Temat postu: przesada
Kol. Bulter pyta czy ww. teza o trudności egzaminów na Policji nie jest przesadna... Znam przypadek wybitnego prawnika, adwokata, ze stopniem naukowym, który miał z tym egz. trudności. I dla mnie to jest wiarygodne. Wystarczy spojrzeć na zakres ustaw i rozporządzeń do nauki przed egz. na Policji. Nie tylko nieprawnika wpędzić to może w konfuzję. Test wyboru 10 pytań i zaliczenie przy 100% poprawności daje możliwość odsiania ludzi, którzy przeszli procedurę do tego momentu.

Pamiętajmy, że zakres wiedzy osób z forum, które śledzą zmiany przepisów prawa i tak naprawdę studiują na tym forum - będącym swoistym broniowym Uniwersytetem nie jest reprezentatywny. Znamy temat od podszewki, jak również tricki czarnej strony mocy i w miarę jako praworządni obywatele próbujemy się przygotować na te ciosy poniżej pasa w relacji urzędnik obywatel. Nie sądzę, że taki cios odparuje statystyczny Nowak czy Kowalski.

Dlatego uważam, że czynnik społeczny będzie musiał cały czas przyglądać się stosowaniu prawa i dot. broni sportowej i kolekcjonerskiej czy pamiątkowej. Alarmować jeśli będzie ono łamane.

A Kobusza pozdrawiam serdecznie - ma rację - z dokumentów procesowych spraw z całej Polski można czytać niezłe kwiatki błędnego koła urzędniczego. Wspomniany "Przeciwnik" ma bardzo ciemne oblicze, gra całkowicie nie fair. Tyle, że niestety nie możemy mu odgwizdać czerwonej kartki... tfu niebieskiej ;)

Montrala - 100% zgody. Tylko, że ja straciłem zaufanie do tego organu administracji jakim jest organ wydający pozwolenia. Obawiam się, że asekurancko będzie wszczynał postępowania i oddawał sprawę pod decyzję sądu. Szybkość postępowań sądowych, finalnie przyznających nam rację potrafi przysporzyć siwego włosa.

bulter - 2011-03-10, 14:19

Można gdzieś obejrzeć przykładowe testy jakie policja stosowała do tej pory na egzaminach ?
9x19 - 2011-03-10, 14:51

Moim skromnym zdaniem niżej cytowany artykuł 15 ustawy o broni i amunicji zawiera zamknięte katalogi przyczyn, które stanowią przeszkodę w wydaniu pozwolenia na broń. Redakcyjne ujęcie pkt. 6 wskazuje, że osoby stanowiące zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego to tylko i wyłącznie osoby prawomocnie skazane za umyślne i nieumyślne przestępstwa, które wymienione są w tymże punkcie.

Art. 15.
1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
— przeciwko życiu i zdrowiu,
— przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.


Przepis ten – tak jak każdy inny godzący w prawa obywateli – nie może być pod żadnym pozorem interpretowany rozszerzająco i nic do tego co już w tym przepisie napisano nie może być dodawane.

bronsportowa napisał/a:
.... Musimy pamiętać, że egzamin na pozwolenie na broń kolekcjonerską i pamiątkową pozostaje domeną Policji. Obawiam się, że te egzaminy jak dziś będą zaporowe....

Osoby, które będą się ubiegać o pozwolenie na broń palną SPORTOWĄ do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych, a mają patent, licencję i są członkami PZSS, korzystają ze zwolnienia z egzaminu przed organem Policji. A bronią sportową jest teraz prawie wszystko. Ze zwolnienia z egzaminu korzystają też członkowie PZŁ w zakresie broni myśliwskiej.

bulter napisał/a:
Można gdzieś obejrzeć przykładowe testy jakie policja stosowała do tej pory na egzaminach ?

Obejrzyj pytania na patent strzelecki jakie znajdują się na stronie Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego i już będziesz wiedział.

bronsportowa - 2011-03-10, 15:14
Temat postu: ...
9x19 napisał/a:
Moim skromnym zdaniem niżej cytowany artykuł 15 ustawy o broni i amunicji zawiera zamknięte katalogi przyczyn, które stanowią przeszkodę w wydaniu pozwolenia na broń.


Moim też. Ale obaj wiemy, że dotychczas nasi przeciwnicy procesowi delikatnie mówiąc, interpretowali prawo, falandyzując je nieco.

szogun - 2011-03-10, 17:58
Temat postu: Re: ...
bronsportowa napisał/a:
... falandyzując je nieco.


Łukasz, mały przykład na to "nieco"(zresztą takich przykładów sam masz pewno dużo): wniosek w trybie art. 155. Posiadana broń -3 szt.
Załączniki (mimo, że wymagane bezprawnie, ale czego się nie robi dla kochanej władzy ;) ): 6 lat PZSS, 2 kluby, w roku praktycznie codzienne treningi na strzelnicy!, ponad 90! zawodów w roku, żółty papier z PZSS, patent, licencja, itp. itd.....
I....nie, bo: ilość 3 sztuk jest wystarczająca do uprawiania strzelectwa :shock: a organ nie znajduje tutaj słusznego interesu społecznego :shock: :evil:

Jaki "mądry" to wymyślił? Ulubiony :wink: ostatnio wydział Jurka - poznańskie WPA :mad:

Oczywiście poszło wyżej, ale kopanie się z koniem (w dodatku głupim) nikogo nie cieszy... :-/

9x19 - 2011-03-10, 21:44

MaciekSz napisał/a:
Jakie przepisy "rządzą" zmiana ilosci sztuk broni, na jaka jest wydane pozwolenie?
KPA czy cos innego?

Kpa i uznaniowość Policji. Niestety.

Gwena - 2011-03-10, 23:27

9x19 napisał/a:

Kpa i uznaniowość Policji. Niestety.


Tak, ale nie do końca - bo wiele łatwiej będzie w sądach, co może doprowadzić (oby) do stanu jaki mają obecnie myśliwi w sprawach o rozszerzenia. Jednak policja będzie musiała przedstawić jakieś (mniej lub bardziej) rzeczowe argumenty przeciwko rozszerzeniu, a sąd nie będzie traktował samego faktu posiadania broni przez sportowca jako wyjątkowego przywileju.
Ciężko będzie policji uzasadnić dlaczego odmawiają rozszerzenia komuś kto ma np. tylko boczny zapłon, a chce strzelać (lub już strzela) np. IPSC skoro komuś "świeżemu" będą musieli dać kilka sztuk broni.

9x19 - 2011-03-11, 00:49

johnykovalsky napisał/a:
A czy mogą na starcie odmówić wydanie wszystkich sztuk o które się występuje?
Są spełnione wszystkie warunki na broń sportową, jest Patent na broń kulową i śrutową więc składamy podanie np:
1 pistolet centralny
1 pistolet sportowy
1 karabin sportowy
1 strzelba

Zawody klubu odbywają się w tych 4 konkurencjach

Czy i na jakiej podstawie mogą odmówić wydania wszystkich 4 sztuk broni?

Byłoby to zastosowanie jakichś pozaustawowych kryteriów. Ustawa nie wymienia wśród ważnych przyczyn konieczności uprawiania strzelectwa i uczestniczenia w zawodach. Starający się o broń może dopiero chcieć rozpocząć uprawianie strzelectwa. Tak więc nie widzę powodu do odmowy. Sytuacja jest obecnie identyczna jak z myśliwymi. Oni też nie muszą udowadniać, że już polowali i gdy polowali z bronią kulową, to dostaną pozwolenie na sztucer, a gdy z bronią gładkolufową, to na strzelbę. Sportowiec obecnie też nie musi wykazywać osobostartów, uczestnictwa w zawodach itp. On ma przedstawić ważną przyczynę posiadania broni, a tą przy broni sportowej jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b, oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego. I praktycznie nic więcej, ale jeżeli chce być zwolniony z egzaminu, to musi jeszcze udowodnić swoje członkostwo w PZSS :P .

wokal - 2011-03-11, 09:32

johnykovalsky napisał/a:
A czy mogą na starcie odmówić wydanie wszystkich sztuk o które się występuje?
Są spełnione wszystkie warunki na broń sportową, jest Patent na broń kulową i śrutową więc składamy podanie np:
1 pistolet centralny
1 pistolet sportowy
1 karabin sportowy
1 strzelba

Zawody klubu odbywają się w tych 4 konkurencjach

Czy i na jakiej podstawie mogą odmówić wydania wszystkich 4 sztuk broni?

Witaj - pod koniec zeszłego roku otrzymałem pozwolenie na 5 szt. broni do celów sportowych z KWP Radom - w podaniu napisałem dokładnie tak: 5szt. broni do celów sportowych centralnego i bocznego zapłonu w kalibrze od 5,6 do 11,43.
I taką decyzję otrzymałem! Jak napiszesz tak jak tu napisałeś , to pewnie Ci dadzą , ale jak będziesz chciał kupić np. rewolwer - to już lipa - bo go nie uwzględniłeś w podaniu.
Moja rada jest taka , w podaniu napisz tak jak ja, a jak będą chcieli uzasadnienie, to wtedy po krótce napiszesz co w przyszłości (jakie dyscypliny) planujesz uprawiać.
powodzenia

9x19 - 2011-03-11, 09:58

Ty też nie kupisz wszystkiego, co obecnie dopuszczone jest jako broń sportowa (np. centralny zapłonu 12 mm). :P najlepiej pisać, że wnosi się o "wydanie do celów sportowych broni palnej sportowej". A jak już będą dociekliwi, to można dodać "w postaci broni bocznego i centralnego zapłonu, śrutowej i czarnoprochowej". Żadnego rozdrabniania się na kalibry, czy typy i modele broni (pistolety, rewolwery, karabiny itp.).
variag - 2011-03-11, 10:23

Więc jak, w duchu nowej ustawy napisać w podaniu żeby uwzględnić też broń bocznego zapłonu, broń centranego zapłonu (w obydwu przypadkach długa i krótka) i "broń przystosowaną wyłącznie do strzelania prochem czarnym"?
Co się pod ta kategorią teraz będzie kryło?
Czyżby dubeltówki Lefaucheux? Miały przecież ostrzał wyłącznie dla prochu dymnego.

wokal - 2011-03-11, 10:48

9x19 napisał/a:
Ty też nie kupisz wszystkiego, co obecnie dopuszczone jest jako broń sportowa (np. centralny zapłonu 12 mm).

Kupie, kupie - decyzję dali na od 5,6 do 12mm mimo mojego błędu.:-)

capital - 2011-03-11, 11:27

wokal napisał/a:
johnykovalsky napisał/a:
A czy mogą na starcie odmówić wydanie wszystkich sztuk o które się występuje?
Są spełnione wszystkie warunki na broń sportową, jest Patent na broń kulową i śrutową więc składamy podanie np:
1 pistolet centralny
1 pistolet sportowy
1 karabin sportowy
1 strzelba

Zawody klubu odbywają się w tych 4 konkurencjach

Czy i na jakiej podstawie mogą odmówić wydania wszystkich 4 sztuk broni?

Witaj - pod koniec zeszłego roku otrzymałem pozwolenie na 5 szt. broni do celów sportowych z KWP Radom - w podaniu napisałem dokładnie tak: 5szt. broni do celów sportowych centralnego i bocznego zapłonu w kalibrze od 5,6 do 11,43.
I taką decyzję otrzymałem! Jak napiszesz tak jak tu napisałeś , to pewnie Ci dadzą , ale jak będziesz chciał kupić np. rewolwer - to już lipa - bo go nie uwzględniłeś w podaniu.
Moja rada jest taka , w podaniu napisz tak jak ja, a jak będą chcieli uzasadnienie, to wtedy po krótce napiszesz co w przyszłości (jakie dyscypliny) planujesz uprawiać.
powodzenia


A moim zdaniem charakter wiążący ma decyzja, a nie podanie. Decyzja może dać Tobie szersze uprawnienia o jakie pisałeś. Zawsze można sie odwołać od takiej decyzji, która jest na np. 3 jednostki broni sportowej, a Ty wnioskowałeś o 3 jed. bocznego zapłonu. Nie składasz odwołania, a więc akceptujesz taka decyzję.
Ja np. mam decyzję na 3 jednostki broni sportowej, do której to liczby dodano jeszcze 3 jednostki broni centralnego zapłonu (luty 2011).

past - 2011-03-11, 11:43

Witam

Zadzwoniłem dziś do WPA KWP we Wrocławiu z pytaniem , co się zmieniło. Pani spytała czy czytałem nowelizację. Spytała czy posiadam licencje , patent. Potem odpowiedziała "musimy stosować się do wymagań ustawy". Miejmy nadzieję że kolejne kroki będą równie miłe :)

lekomin - 2011-03-11, 11:48

Ja składam wniosek o pozwolenie w poniedziałek, wczoraj zrobiłem ostatnie badania. Wpisałem 6 sztuk broni sportowej.
W podaniu nic o osobostartach, wypunktowałem tylko posiadane uprawnienia, wyczerpujące wymagania wymienione w Art. 10 ustawy po nowelizacji a dotyczące broni sportowej. Na potwierdzenie członkostwa w klubie strzeleckim mam "kwit z hologramem" z PZSS.

Trzymajcie kciuki. Znacie kogoś, kto już złożył wniosek po nowelizacji ustawy? Ciekawe, czy będę pierwszy :)

variag - 2011-03-11, 12:44

lekomin napisał/a:
Ja składam wniosek o pozwolenie w poniedziałek, wczoraj zrobiłem ostatnie badania. Wpisałem 6 sztuk broni sportowej.


Ja też wyszedłem z założenia że w poniedziałek, bo "w piątek to zły początek "
I dopiszę (choć sam nie wiem po co te "czarnoprochowe"), w końcu to nic nie kosztuje
:one:

sas88 - 2011-03-11, 14:03

Ad Variag. broń przystosowana wyłącznie do strzelania prochem czarnym to oprócz lefoszek i iglicówek również broń wyprodukowana po 1855 roku i nie będąca repliką, czyli np. współczesne odprzodowe in-line.
MaciekSz - 2011-03-11, 14:09

Tak na marginesie, bardzo jestem ciekaw, o ile wzrosnie ogolna liczba pozwolen w ciagu najblizszego roku. Obstawiam nie wiecej niz 5%. Kto przyjmuje?
gatling - 2011-03-11, 17:09

Cytat:
strzelania prochem czarnym to oprócz lefoszek i iglicówek również broń wyprodukowana po 1855 roku


To nie ten rok. Teraz aktualny 1885, trzydzieści lat później.

sas88 - 2011-03-11, 19:17

Oczywiście. klasyczna literówka, a raczej cyfrówka :-D .
robo_chlop - 2011-03-11, 19:31

Witam.
W gronie moich znajomych praktycznie nie ma kogoś kto by się nie wybierał z kwitami po następną sztuke.Myślę że lekko o 30 % jeśli chodzi o ilość broni, a pozwoleń nowych to stawiam na 10%.

sprengkapsel - 2011-03-11, 19:36

Mam pytanie . Być może naiwne , ale co to dokładnie jest 'broń sportowa kolekcjonerska "
W jaki sposób odróżnić broń sportową kolekcjonerską od broni kolekcjonerskiej ?
Wszak na zawodach ( na świecie ) strzela się prawie z wszystkiego .

Rlyeh - 2011-03-11, 19:42

A w jakich ramach zawiera się pojęcie "broni sportowej"?
WRB - 2011-03-11, 19:43

Czy po wejściu w życie nowej ustawy, wizyta dzielnicowego jest konieczna???
Old Cadet - 2011-03-11, 19:48

sprengkapsel napisał/a:
W jaki sposób odróżnić broń sportową kolekcjonerską od broni kolekcjonerskiej ? Wszak na zawodach ( na świecie ) strzela się prawie z wszystkiego .


Nie chodzi o to, co się robi na zawodach na świecie. Chodzi o zawiłości naszej kochanej ustawy.
Zadałeś pytanie chyba nieprecyzyjnie. Powinieneś zapytać: co to jest broń sportowa posiadana na pozwolenie kolekcjonerskie?
Otóż jest to broń, posiadana na zezwolenie wydane na xx egzemplarzy broni sportowej do celów kolekcjonerskich.
Broń technicznie jest opisana w art. 10, ust. 4, pkt 4), czyli:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm.
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm.
c) gładkolufowa.
d) przestosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego.
A cel jej posiadania jest kolekcjonerski. Co oczywiście nie wyklucza strzelania z takiej broni na strzelnicach, bo zakazu takiego strzelania nie ma.
Oczywiście można napisać podanie po prostu o zezwolenie posiadanie xx egzemplarze broni do celów kolekcjonerskich. Ale poprzedni sposób napisania podania dla niektórych jest sensowniejszy. Dlaczego, to już było pisane.

Old Cadet - 2011-03-11, 19:50

Rlyeh napisał/a:
A w jakich ramach zawiera się pojęcie "broni sportowej"?


Broń sportowa jest opisana w art. 10, ust. 4, pkt 4), czyli:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm.
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm.
c) gładkolufowa.
d) przestosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego.

Old Cadet - 2011-03-11, 19:53

WRB napisał/a:
Czy po wejściu w życie nowej ustawy, wizyta dzielnicowego jest konieczna???


Tu nic sie nie zmieniło.

Rlyeh - 2011-03-11, 19:56

Old Cadet napisał/a:
Rlyeh napisał/a:
A w jakich ramach zawiera się pojęcie "broni sportowej"?


Broń sportowa jest opisana w art. 10, ust. 4, pkt 4), czyli:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm.
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm.
c) gładkolufowa.
d) przestosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego.

Wiem, to była odpowiedź na pytanie powyżej. Ale dzięki.

9x19 - 2011-03-15, 22:24

sprengkapsel napisał/a:
Czy dobrze rozumiem, że - pozwolenie na broń alarmową i gazową jest jest tylko wtedy równoczesne jeśli posiadamy pozwolenia na broń 1) ochrony osobistej;
2) ochrony osób i mienia; …

Źle rozumiesz. Pozwolenie na broń palną bojową do ochrony osobistej lub ochrony osób albo mienia daje jednoczesne prawo do posiadania broni gazowej lub alarmowej. To taki bonus dla posiadaczy broni bojowej. Niemniej można osobno posiadać pozwolenie na broń gazową albo alarmową do ochrony osobistej, do ochrony osób lub mienia, do celów szkoleniowych oraz do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych. Nadto można też posiadać broń alarmową na pozwolenie do celów rekonstrukcji historycznych.

sprengkapsel napisał/a:
… . Czyli posiadając pozwolenie na broń sportową kolekcjonerską czy np kolekcjonerską to broni alarmowej już nie możemy kupić ?

Mając pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich broni alarmowej nie można kupić, gdyż nie mieści się ona w pojęciu broni sportowej. Natomiast pozwolenie na broń kolekcjonerską (bez dodatku „sportową”) uprawnia do posiadania także broni alarmowej.

waldy - 2011-03-17, 10:29
Temat postu: Nowelizacja nie tylko UBiA
Myślę, że warto wspomnieć jeszcze o jednym - mamy nowelizację UBiA a od 11 kwietnia wchodzi w życie nowelizacja KPA (kodeks postępowania administracyjnego). Zmienia się tam brzmienie art. 37 par.1 dając możliwość złożenia zażalenia do organu wyższego stopnia (KGP) na przewlekłe prowadzenie postępowania. A więc jeśli WPA będzie się ociągać przy załatwianiu sprawy, swoje żale można przelać na papier i wysłać gdzie trzeba....
lekomin - 2011-03-17, 13:29

Khm.. a ja tu troszkę piasku w szprychy wrzucę.
Złożyłem podanie w poniedziałek, na podstawie nowej ustawy. W podaniu miałem wpisaną "broń sportową". Licencję mam na strzelania kulowe i pneumatyczne, nie na śrut. Więc policjant zauważył logicznie, że nie może mi wpisać broni sportowej bo mógłbym sobie kupić strzelbę, do czego teoretycznie nie mam prawa. Skończyło się na wpisaniu x sztuk broni centralnego zapłonu i x sztuk broni bocznego zapłonu.

Jak wygląda tak naprawdę sprawa np. ze strzelbami gładkolufowymi. Pamiętam, że w zeszłym roku jak zdawałem egzamin na patent w Wawie, to do Rembertowa na strzelbę jechało dosłownie kilka osób z kilkudziesięciu zdających. WPA może dać pozwolenie na "broń sportową za wyjątkiem broni gładkolufowej"?

9x19 - 2011-03-17, 14:00

lekomin napisał/a:
.... WPA może dać pozwolenie na "broń sportową za wyjątkiem broni gładkolufowej"?

Tak. Nie spełniasz bowiem kryterium z art. 10b ustawy o broni i amunicji, który wymaga do uprawiania strzelectwa odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem czyli popularnym patentem strzeleckim.

Dawniej patent wydawano na strzelectwo pneumatyczne, kulowe i śrutowe, a obecnie na pistolet (pneumatyk oraz boczny i centralny zapłon), karabin (pneumatyk oraz boczny i centralny zapłon) i strzelbę gładkolufową (śrut).

Jeżeli nie masz patentu, a przez to i licencji, na śrut (strzelbę gładkolufową), to możesz dostać pozwolenie na broń palną sportową z wyłączeniem strzelby gładkolufowej. Czyli będziesz mógł nabyć i posiadać tylko broń palną:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) przystosowaną do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego).

9x19 - 2011-03-19, 12:31

pkzp napisał/a:
I jeszcze jedno pytanie jeśli można. Kolega wystapił o dopuszczenie do posiadania broni na podstawie art. 30 ust. 1. Jest funkcjonariuszem jednej z państwowych formacji uzbrojonych o których mowa w art. 15 i 16. Według pracownika WPA jest on zobowiązany zdać egzamin i dostarczyć badania. Rzeczywiście w art. 30 napisane jest: "....z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust 1-5 i art. 16 ust. 1 (...)". O zwolnieniu z egzaminu mówi art. 15 ust. 6. Czy sposób redakcji art. 30 wyklucza zastosowanie zwolnienia o którym mówi art. 15 ust. 6? Ale jeśli interpretacja WPA jest właściwa, to zastosowanie jej w przypadku art. 17 ust. 3, w ogóle wykluczałoby możliwość zwolnienia z egzaminu funkcjonariuszy występujących o pozwolenie na broń . Proszę o rozjaśnienie sprawy.

Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo. Pracownik WPA miał rację. Ubieganie się o dopuszczenie do posiadania broni na zasadzie art. 30 ust. 1 ustawy o broni i amunicji nie zwlania funkcjonariuszy państwowych formacji uzbrojonych, ani z dostarczania badań, ani z egzaminu. Przywilej zwolnienia z obu tych obowiązków dotyczy tylko licencjonowanych pracowników ochrony (art. 30 ust. 3) i po nowelizacji licencjonowanych zawodników, trenerów i sędziów, którzy ubiegają się o dopuszczenie do posiadania broni sportowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych (art. 30 1a i 1b ).

PS. O zwolnieniach z egzaminu mówi art. 16 ust. 2, a art. 15 ust. 6 wspomina o zwolnieniu z dostarczania badań.

9x19 - 2011-03-19, 12:39

pkzp napisał/a:
Pytanie 1: czy osoby posiadające pozwolenie na broń (np. do celów kolekcjonerskich) mogą nabywać broń od podmiotów posiadających broń na których nie ciąży obowiązek posiadania pozwolenia - art. 11 ust 1 lub 3 (np. muzea)?
Pytanie 2: czy ktoś zna przepis zabraniający strzelania z broni gromadzonej w zbiorach muzealnych?
Może powinienem zadać te pytania w innym dziale, w razie czego proszę je przenieść gdzie trzeba :-D pozdr

Ad 1 - zbyć legalnie broń może tylko osoba (podmiot), który ma ją legalnie. Takim podmiotem będzie muzeum, gdyż ma broń legalnie, ale na podstawie innych przepisów, a nie ustawy o broni i amunicji.

Art. 11 pkt. 3 dotyczy używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji. Nie zwalnia natomiast od posiadania pozwolenia na broń przez jej właściciela. Czyli np. sędzia na zawodach żeglarskich nie musi posiadać pozwolenia na broń. Ale podmiot (osoba), która mu tą broń dał do ręki musi mieć na nią pozwolenie.

Ad. 2 - ustawa o broni i amunicji nie zawiera takiego przepisu.

pkzp - 2011-03-19, 13:44

Dzięki za odpowiedź. Jak zawsze szybko i merytorycznie. Przepisy podawałem z pamięci i pomyliłem art. 15 z 16 - za co przepraszam :shame:
W kwestii sprzedaży broni przez muzeum interesuje mnie również czy ktoś zna takie przypadki i czy Policja rejestrowała takie egzemplarze.
W temacie strzelania z broni muzealnej oczywiście UOBiA nie stanowi zakazu, chodziło mi raczej o regulacje wynikające z innych ustaw (ja nie znalazłem).
Odnośnie art. 11 ust. 3 to oczywiście masz rację (czytać trzeba uważnie i ze zrozumieniem).
Co do art. 30 ust. 1 - koniec złudzeń (na szczęście jest jeszcze ust. 1a i 1b - chwała nowelizacji!).
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :-D

Lesterasalas - 2011-03-21, 16:12

Witam,

A co z "Wnioskiem o wydanie zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych"? Umarło to śmiercią naturalną?

Pzdr
A.

9x19 - 2011-03-21, 17:07

Lesterasalas napisał/a:
Witam,

A co z "Wnioskiem o wydanie zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych"? Umarło to śmiercią naturalną?

Pzdr
A.

Może przypomnij coś bliżej. :-D

calwero - 2011-03-21, 17:44

Lesterasalas napisał/a:
Witam,

A co z "Wnioskiem o wydanie zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych"? Umarło to śmiercią naturalną?

Pzdr
A.


" żółty papierek " ?

9x19 - 2011-03-21, 17:52

A komu i po co jest on potrzebny? W każdym razie nie ma co załączać go do podania o pozwolenie na broń, a Policja nawet nie ma podstawy prawnej i faktycznej tego żądać. Niektórym osobom z pewnego Związku zdaje się, że ten "dokument" coś znaczy. Ale tylko tym osobom, i nikomu więcej.
michał.b - 2011-03-21, 20:34

Chciałem zadać pytanie:
Gdybym chciał podarować komuś z rodziny pistolet to musi być spisana umowa darowizny (chodzi mi o cel pamiątkowy). OK, ale gdzie musi być przechowywana broń przez ten czas nim osoba obdarowana dostanie pozwolenie? W depozycie policji? Jeśli nie dostanie pozwolenia (załóżmy, żę nie przejdzie badań) to co z nią zrobić? Rozumiem można być zwolnionym z egzaminu na broń sportową do celów pamiątkowych.

AKM - 2011-03-21, 20:47

michał.b napisał/a:
ale gdzie musi być przechowywana broń przez ten czas nim osoba obdarowana dostanie pozwolenie?


W depozycie Policji.

michał.b napisał/a:
Jeśli nie dostanie pozwolenia (załóżmy, żę nie przejdzie badań) to co z nią zrobić?


Sprzedać osobie uprawnionej do nabycia bądź zezłomować.

9x19 - 2011-03-21, 21:05

michał.b napisał/a:
... Rozumiem można być zwolnionym z egzaminu na broń sportową do celów pamiątkowych.

Tak pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki przewidziane w art. 16 ust. 2 ustawy o broni i amunicji tj. zainteresowany będzie miał patent, licencję i będzie członkiem PZSS.

Old Cadet - 2011-03-21, 22:06

michał.b napisał/a:
ale gdzie musi być przechowywana broń przez ten czas nim osoba obdarowana dostanie pozwolenie?


Umowa darowizny to tylko przeniesienie prawa własności, nie musi oznaczać fizycznego przekazania darowanej rzeczy obdarowanemu.
W umowie trzeba zaznaczyć, że broń pozostaje w posiadaniu obdarowującego do czasu, aż obdarowany otrzyma pozwolenie.

Gromek - 2011-03-21, 23:04

W niedługim czasie chcę wystąpić o pozwolenie na broń do celów sportowych, czy oprócz niżej wymienionych pozycji muszę jeszcze coś "posiadać" lub wiedzieć (coś co wyjdzie dopiero w "praniu")

- podanie z uzasadnieniem
- dowód wniesienia opłaty skarbowej
- legitymację członkowską PZSS,
- orzeczenie lekarskie,
- orzeczenie psychologiczne,
- patent,
- licencję,
- zaświadczenie o członkowstwie w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim.

Sunray - 2011-03-21, 23:10

Gromek napisał/a:
W niedługim czasie chcę wystąpić o pozwolenie na broń do celów sportowych, czy oprócz niżej wymienionych pozycji muszę jeszcze coś "posiadać" lub wiedzieć (coś co wyjdzie dopiero w "praniu")

Cytat:

2) orzeczenie lekarskie,
3) orzeczenie psychologiczne,
4) patent,
5) licencję zawodnika,
6) legitymację członkowską PZSS,
7) zaświadczenie o członkostwie w klubie strzeleckim,

Dokumentacja na podstawie wypowiedzi http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?p=981995#981995

Vis wz 32 - 2011-03-22, 08:54

Witam
Mam pytanie do 9X19. Posiadam pozwolenie na broń sportową i kolekcjonerską. Zamierzam osiedlić się na stałe zagranicą. Strzelectwo sportowe będę uprawiał w Polsce jak i kraju zamieszkania. Czy mogę się spotkać z sytuacja próby cofnięcia obu pozwoleń ze względu na mój pobyt zagranicą? Nadmienię , iż posiadam i będę posiadał miejsce zamieszkania w Polsce.

Jako nowy uczestnik forum witam i pozdrawiam wszystkich.

9x19 - 2011-03-22, 09:11

Obligatoryjne cofnięcie pozwolenia na broń następuje, gdy jego posiadacz nie ma miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
michał.b - 2011-03-22, 21:06

Chciałem się zapytać co właściwie WPA robi przez miesiąc (a nawet dłużej) rozpatrując wniosek o pozwolenie na broń – na pewno zapytanie do KRK i wywiad środowiskowy w postaci wizyty dzielnicowego u wnioskodawcy i sąsiadów. Dlaczego niektóre sprawy są dłużej rozpatrywane ze względu na ich „złożoność”? Co w nich jest takiego skomplikowanego?
Duce - 2011-03-22, 21:55

michał.b napisał/a:
Chciałem się zapytać co właściwie WPA robi przez miesiąc (a nawet dłużej) rozpatrując wniosek o pozwolenie na broń – na pewno zapytanie do KRK i wywiad środowiskowy w postaci wizyty dzielnicowego u wnioskodawcy i sąsiadów. Dlaczego niektóre sprawy są dłużej rozpatrywane ze względu na ich „złożoność”? Co w nich jest takiego skomplikowanego?


Mnie postępowanie przedłużono z powodu "konieczności wykonania czynności z udziałem strony". W tym samym piśmie wyznaczono mi termin 7 dni na zapoznanie się z zebranym materiałem. Znany mi inny przypadek z WPA KWP Katowice dostąpił tego samego zaszczytu. W przypadku gdy można na podstawie zebranego materiału wydać decyzję zgodną z żądaniem strony wydaje mi się to bez sensu. Bo po co przedłużać postępowanie skoro wynik postępowania ma być zgodny z prośbą petenta? W takim przypadku nawet decyzja nie musi zawierać uzasadnienia. Wspomniany przypadek kolegi właśnie polegał tylko na tym że stawił się on obejrzeć zebrany materiał po czym wydano mu decyzję pozytywną. Mnie natomiast 2 dni po piśmie przedłużającym postępowanie przysłano kolejne pismo abym udokumentował spełnienie warunków dotyczących przechowywania broni. Szafy nie miałem, napisałem pismo, że kupię szafę jak dostanę pozwolenie (9x19 - dziękuję ponownie za konsultacje) i w końcu wydali mi decyzję pozytywną przed upływem terminu wyznaczonego w postanowieniu o przedłużeniu postępowania.

W moim przypadku policja zgromadziła:
- moje podanie z załącznikami,
- wyciąg z KRK,
- wyciąg z KSIP,
- opinię od dzielnicowego.
Wszystko powyższe mieli na tydzień przed upływem pierwszego terminu. W czasie przedłużonym zgromadzili:
- moje pismo o tym że nie mam szafy ale ją kiedyś kupię :) ,
- moje oświadczenie, że zapoznałem się ze zgromadzonym materiałem.

9x19 - 2011-03-22, 22:21

michał.b napisał/a:
... Dlaczego niektóre sprawy są dłużej rozpatrywane ze względu na ich „złożoność”? Co w nich jest takiego skomplikowanego?

W wielu znanych mi sprawach niekompetencja urzędnicza (na razie wstrzymam się z podawaniem nazwisk, ale wrócę jeszcze kiedyś do tego tematu). Jak urzędnik nie wie co zrobić i jaką wydać decyzję, to przedłuża sprawę i wymyśla bzdury.

Jeżeli materiał jest kompletny, to wystarczy, że WPA wykona trzy czynności:
- wyśle zapytanie o karalność,
- dokona komputerowego sprawdzenia w Centralnej Bazie Krajowego Systemu Informacji Policyjnej (KSIP),
- poprosi dzielnicowego o wywiad.

I na koniec pisemko do zainteresowanego, że może sobie przejrzeć akta i ewentualnie wypowiedzieć co do zebranego materiału przed wydaniem decyzji.

Śmiem twierdzić, że w 3/4 spraw nie wykonuje się już żadnych innych czynności, a toczą się one dłużej niż jeden miesiąc.

Janek_M - 2011-03-23, 08:43

9x19 napisał/a:

Jeżeli materiał jest kompletny, to wystarczy, że WPA wykona trzy czynności:
- wyśle zapytanie o karalność,
- dokona komputerowego sprawdzenia w Centralnej Bazie Krajowego Systemu Informacji Policyjnej (KSIP),
- poprosi dzielnicowego o wywiad.

Hmmm a teraz gdy policja musi wydać pozwolenie obligatoryjnie po spełnieniu warunków nadal jest wywiad środowiskowy? Bo szczerze mówiąc tej części raczej nie miałbym szansy przejść z racji na jednego sąsiada(wszyscy inni są niesamowicie miłymi ludźmi) z którym moja babcia od jakiś 60 lat prowadzi wojnę i na bank by zwymyślał na złość mnie(jak ostatnio wzywał nadzór budowlany bo rodzice malowali dom)... :-?

Co w takim wypadku zrobi Policja(jak jeden sąsiad złoży inne zeznania niż reszta)? Ewentualnie czy zeznania osób z tzw. "żółtymi papierami" są brane pod uwagę? Bo akurat Ci nizbyt mili państwo je posiadają przez co takie rzeczy jak np. bezpodstawne wzywanie policji im uchodzą płazem...

9x19 - 2011-03-23, 08:49

Nie przesadzaj, dzielnicowy to na pewno też myślący człowiek. Poza tym muszą w wywiadzie być obiektywne, sprawdzalne rzeczy. Wszystkie rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym muszą opierać się na dowodach, a nie plotkach. Jeżeli dzielnicowy ustali, że w ciągu ostatniego miesiąca trzy razy leżałeś pijany jak bela na chodniku przed blokiem, to na pewno jest to sygnał i podstawa do złożenia odwołania od przedstawionych przez Ciebie orzeczeń - lekarskiego i psychologicznego, bo być może jesteś uzależniony od alkoholu (Policja ma prawo złożyć odwołanie od orzeczeń w terminie 45 dni od dnia ich otrzymania.
po2 - 2011-03-23, 11:27

Czołem!
Mam takie pytanie, przeprowadziłem się kilka miesięcy temu, nie przemeldowałem się jeszcze, dodam tylko, że 3 ulice dalej, także mieszkam ciągle w tym samym mieście tylko na innej ulicy.
Chodzi mi o to, czy składając podanie mogę podać adres zameldowania i adres zamieszkania, czy konieczne jest abym się przemeldował? Pytam dlatego, gdyż rozmawiałem z moim nowym dzielnicowym( bo akurat składałem badania do licencji w wpa i chciałem go poinformowac, aby mnie nie szukał pod starym adresem w razie wywiadu środowiskowego), także zapytałem go o tą kwestie to odpowiedział, że absolutnie musze się zameldowac w nowym miejscu, bo inaczej w ogóle moje podanie nie będzie rozpatrzone, jeszcze mi pogrozil palcem, że grozi mi mandat za brak zameldowania w nowym miejscu…Nie na rekę mi teraz na szybko się przemeldowywać, bo musiałbym zmieniac dane w urzedzie skarbowym, banku, pracy plus wymiana dowodu też trochę trwa, a podanie chciałbym złożyć jak najszybciej, ale teraz to już nie wiem po tej rozmowie z dzielnicowym.
I drugie pytanie czy jak robiłem dosłownie 2 tyg temu obowiązkowe badania do licencji( w szpitalu wojskowym-psycholog,psychiatra plus lekarz orzecznik, oczywiście za ciężka kasę), to muszę zaś powtórnie robić do pozwolenia? Dodam ze do dopuszczeń (mam B,G,I), nie musialem robić żadnych badań, uznawali te z licencji. Pozdr.

9x19 - 2011-03-23, 11:39

po2 napisał/a:
...I drugie pytanie czy jak robiłem dosłownie 2 tyg temu obowiązkowe badania do licencji( w szpitalu wojskowym-psycholog,psychiatra plus lekarz orzecznik, oczywiście za ciężka kasę), to muszę zaś powtórnie robić do pozwolenia? Dodam ze do dopuszczeń (mam B,G,I), nie musialem robić żadnych badań, uznawali te z licencji. Pozdr.

Jako licencjonowany pracownik ochrony nie musiałeś robić badań do uzyskania legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, gdyż podstawą uzyskania tych uprawnień (dopuszczeń) była licencja.

Badania robione na licencję pracownika ochrony są innymi badaniami, niż badania robione do uzyskania pozwolenia na broń. to nie jest kwestia uznania czy nie uznania badań przeze WPA. Po prostu podstawa prawna i zakres badań, oraz uprawnione podmioty do ich wykonania, są zupełnie inne.

W kwestii adresu (meldunki jeszcze obowiązują) zawsze można podać ades zamieszkania i adres do korespondencji (mogą być różne). Jeżeli jednak z dawnym miejscem zameldowania nic Cię już nie wiąże, to lepiej dopełnić formalności i zameldować się pod nowym adresem.

Bialy88 - 2011-03-23, 23:42

Czytałem ten temat, i mam teraz straszny mętlik.

Chcąc mieć pozwolenie na 1 sztukę MP40 (tylko na ślepaki, typowo do rekonstrukcji:) ), oraz jedną sztukę... no właśnie, obrzyna, czyli sawed-off shotgun (na ostrą i ślepą). Tutaj jestem ciekaw z klasyfikacją prawną.

Pytanie, czy w takiej sytuacji bardziej się opłaca obie na cele kolekcjonerskie rejestrować, czy jedną na rekonstrukcje, a drugą na kolekcjonerskie? Pytanie czysto praktyczne (żeby np. nie dublować kosztów wydania takich pozwoleń). Jak jest wydawane takie pozwolenie, tzn jak wygląda to z płatnościami? mają jakieś wspólne "punkty"?

Pytam, bo:
MP40 - rekonstrukcje (rekonstrukcje, z tego co wyczytałem, tylko i wyłącznie na ślepaki)
obrzyn- rekonstrukcje lub kolekcjonerskie

Najsensowniejszym wydaje mi się ubiegać na pozwolenie na obie bronie na kolekcjonerskie.
Jak wygląda pozwolenie na broń, w moim wypadku dostanę osobne trzy pozwolenia (czyli płatności X3), czy jedno z wymienionymi broniami i rodzajem amunicji do nich?(płatnosć X1 "za zestaw") Czy za jakiś czas, chcąc dokupić sobie jakąś broń i wyrabiając na nią pozwolenie, będę płacił 100% kosztów, które poniosę wcześniej?

Przepraszam że do tematu stricte o nowelizacji ustawy dołączyłem też wątek o samych pozwoleniach, ale jak wcześniej wspomniałem- mam mętlik odnośnie tego tematu, a zakładanie kilku tematów na forum wg mnie mija się z celem.

Pozdrawiam,
Bialy

Sunray - 2011-03-24, 00:08

Myślę, że trochę się rozpędziłeś. Samodzielne zmodyfikowanie strzelby do obrzyna jest chyba nielegalne, a gotowych egzemplarzy z tego co się pobieżnie orientuję- próżno by szukać w sklepach.
9x19 - 2011-03-24, 00:24

Bialy88 napisał/a:
Czytałem ten temat, i mam teraz straszny mętlik...

Po przeczytaniu Twojego postu mam to samo. :P

Za wydanie każdego pozwolenia (niezależnie od celu) wnosi się opłatę skarbową w wysokości 242 zł. Gdy będziesz chciał pozwolenie kolekcjonerskie i rekonstrukcyjne to wyniesie to 484 zł (2 x 242 zł).

W toku postępowania musisz zdać płatny egzamin. Opłata zależy od celu. Najdroższy jest kolekcjonerski - 1000 zł. Rekonstrukcja 400 zł. Gdy zdajesz dwa egzaminy płacisz za jeden egzamin tj. ten z najwyższą stawką. Za poprawkę egzaminu płaci się już tylko 50%.

Gdy występuje się o dwa pozwolenia, to oszczędza się na badaniach lekarskich i psychologicznych. Przechodzi się je tylko raz. Tak samo oszczędza się na opłacie za egzamin.

sas88 - 2011-03-24, 00:29

Cytat:
gotowych egzemplarzy z tego co się pobieżnie orientuję- próżno by szukać w sklepach.


W polskich na pewno, alew Stanach można takie rzeczy nabyć:

taunus_73 - 2011-03-24, 07:36

po2 napisał/a:
Czołem!
Chodzi mi o to, czy składając podanie mogę podać adres zameldowania i adres zamieszkania, czy konieczne jest abym się przemeldował?


Podczas rozmowy z prawnikiem z CSP (nota bene podczas szkolenia na patent) odpowiedział na podobne pytanie, że nie musisz przebywać 24h w miejscu zameldowania. To, że jesteś nie znany w miejscu zameldowania to nie twój problem i nie działa na twoją niekorzyść.

Hunter3 - 2011-03-24, 10:33

Jednak znów zostawiono furtkę do uznaniowości Policji, chodzi mi o "prewencyjne" zdeponowanie broni wobec osób nie skazanych jeszcze prawomocnym wyrokiem ale wobec których toczy sie takie postępowanie. Ustawa mówi " Policja może" a nie musi więc kto będzie decydował w jakich przypadkach "może" a w których "nie musi". W efekcie będzie tak że np. gościowi co ma sprawę za lewe oprogramowanie jak nie będzie kumplem Józka z komisariatu w Pcimiu to mu się cofnie a jak będzie kumplem to nie cofnie a wystarczyło tylko dodać " z użyciem przemocy" czyli przestępstwa przeciwko życiu i mieniu z użyciem przemocy" i sprawa byłaby jasna tak jak to było w projekcie Komisji Przyjazne Państwo. Sprawy w sądach trwają latami same zarzuty prokuratur często nie ostają się w Sądach, można być bez broni latami bo co jak sprawa trwa dłużej niż 3 lata?
No a co z dyrektywami unijnymi o których w ustawie nie ma śladu? Pozdrawiam

Old Cadet - 2011-03-24, 12:16

Zwróć uwagę, że przed nowelizacją w przypadku samego postępowania prokuratorskiego przeciko posiadaczowi tracił on pozwolenie. I jak postępowanie umorzono, lub gdy sąd go uniewinnił to pozwolenia już nie odzyskiwał, musiał się o nie starać od zera.

Pytasz co się stanie dziś w przypadku postępowania trwającego dłużej niż 3 lata? Policja będzie musiała broń z depozytu zwrócić.

Co rozumiesz pod określeniem, że w "ustawie nie ma śladu po dyrektywach"?

9x19 - 2011-03-24, 12:24

Hunter3 napisał/a:
Jednak znów zostawiono furtkę do uznaniowości Policji, chodzi mi o "prewencyjne" zdeponowanie broni wobec osób nie skazanych jeszcze prawomocnym wyrokiem ale wobec których toczy sie takie postępowanie.

No tak. Jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Zanim zaczniesz krytykę zajrzyj najpierw do rządowego projektu zmiany ustawy o broni i amunicji, a później porównaj to z tym co faktycznie wyszło z parlamentu. Tym, którzy walczyli w parlamencie o nasze prawa należy się duży szacunek i podziękowanie. Wywalczyli to co mogli wywalczyć. A wywalczyli dużo, nawet bardzo dużo.

Lepsza była obligatoryjność cofnięcia w momencie przedstawienia zarzutów o przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu? Teraz do cofnięcia potrzebny jest prawomocny wyrok. Uznaniowa możliwość prewencyjnego zdeponowania jest prawidłowym rozwiązaniem. A z tymi znajomościami, to nie przesadzaj. Rzucasz hasło o przestępstwa z użyciem przemocy. Kradzież nie jest takim czynem. Chciałbyś, aby sąsiad, który Cię przykładowo parę razy okradał paradował z bronią mimo postawionych mu zarzutów? Ktoś musi w końcu oceniać zaistniałą sytuację i podejmować decyzje. Nie myśl, że każdy kto nosi niebieski mundur jest potencjalnym łapówkarzem, głupkiem i osobą czyhającą tylko na biednych posiadaczy broni, którym należy ją natychmiast zdeponować.

Hunter3 - 2011-03-24, 14:15

No ale po co ta uznaniowość? nie możemy tworzyć prawa jednoznacznie rozumianego? bez interpretacji? Jak już grzebaliśmy w tej ustawie to całkowicie trzeba było stworzyć takie unormowania prawne które nie budziłyby później kontrowersji. Tak tylko u nas się tworzy prawo. Pewnie że jestem zadowolony z tego co zrobiono ale jedna jaskółka nie czyni wiosny. Brawo za czekanie z decyzją do prawomocnego wyroku, rozumiem też potrzebę zdeponowania broni komuś kto kogoś pobił, napadł to logiczne ale pozostawienie decyzji urzędnikowi wierząc że podejmie ją w oparciu o zdrowy rozsądek jest naiwne tak jak przekonanie że pracownicy Policji są wolni od układów i układzików, gierek i własnego "widzimisię" Nie generalizuję bo znam normalnie funkcjonujące WPA ale znam też takie w których każdy co ma na pieńku z ich jakimiś kumplami ma po prostu przerąbane. Zainteresowanym mogę dostarczyć dokumenty z postępowań gdzie były nieprawdziwe odpisy niby prawomocnych wyroków skazujących opinie z wywiadu środowiskowego " obywatel xxx jest osobą spokojną nie nadużywa alkoholu ma dobrą opinię sasiadów ale w opinii KPP w XXX nie może posiadać broni myśliwskiej" Decyzje o zawieszeniu postępowań i decyzje wznawiające postępowania w celu cofnięcia pozwolenia pomimo nie ustąpienia przyczyń będących podstawą zawieszenia. Moja wiara w pracowników Policji jest bardzo ograniczona, wszystkich którzy uważają że krzywdzę ich taką opinią przepraszam, pewnie dobrze pracują ale nie wszyscy a prawo powinno być nieuznaniowe. Przykro mi ale mam złe przykłady. Oceńcie taką sytuację: gość ma 27 lat pozwolenie, nigdy nie karany w 2007 roku postawiono mu zarzuty o wyłudzenie kredytów w banku w 1999 roku kiedy był Dyrektorem przedsiębiorstwa i w imieniu którego podpisywał umowy kredytowe. W 2007 roku uzyskał decyzję o zawieszeniu postępowania do czasu orzeczenia prawomocnego wyroku bo sprawa nie zagraża interesowi społecznemu szeroko rozumianemu- wiadomo od 1999 roku do 2007 ma broń i nie ma z nim problemów więc uzasadnionej obawy że użyje jej w celach sprzecznych nie mogło się ostać. Sprawa w Sądzie trwa do dziś w pierwszej instancji ale w 2010 roku wznowiono postępowanie w celu cofnięcia pozwolenia pomimo braku zakończenia postępowania karnego, do dziś po sądach z tym postanowieniem lata a wydawać by się mogło że sprawa jest prosta. Co zyskał dzięki nowej ustawie ano na pewno że nie cofną mu pozwolenia ale złośliwie mu zdeponują broń na 3 lata i będą się dziadki cieszyć.
Swoją drogą od decyzji o zawieszeniu minęło już 4 lata a w KPA stoi że po 3 latach wniosek będący podstawą wszczęcia uznaje się za nieważny, ciekaw jestem Waszej opinii.
A Dyrektywy które Rzad Polski miał przyjąć do końca Lipca 2010r dzielące broń na kategorie A,B,C,D ?
Teraz sprawa broni krótkiej, gość co ma pozwolenie na super nowoczesny karabin snajperski jakim jest sztucer myśliwski nie może mieć broni krótkiej (która chyba jest znacznie groźniejsza w mniemaniu decydujących) toż to absurd nad absurdy. Gdybym był przestępcą chcącym zdobyć broń to poszedłbym jak po swoją do myśliwego bo nie ma się czym bronić i tego sztucera przed bandziorem. Czy posiadanie broni długiej nie jest wystarczającym czynnikiem pozwalającym każdemu co zechce uzyskać również pozwolenie na broń krótką. Ja tak miałem, dobrze że się wcześniej dowiedziałem że planuje się napaść na mój dom pod moją nieobecność i w porę temu zapobiegłem, nie wiem czy chce mieć broń krótką ale to ja powinienem o tym zdecydować mając pozwolenie na broń długą i groźną. Wszystkie kraje w koło mają już ustawy zgodne z dyrektywami tylko nam Polakom się wmawia że jesteśmy głupkami świata i zaraz się pozabijamy. Najpierw były wiatrówki jak już zniesiono obowiązek pozwoleń to pod warunkiem że lufy będą nie gwintowane w zamyśle miało to spowodować że jak już ktoś przerobi na palną to może strzelając do "władzy" nie trafi. Sami siebie narażamy na śmieszność i daleko nam jeszcze do wyzbycia się cech pokolenia niewolników wychowanych przez okupanta. Sorry za mój pesymizm ale jak już wcześniej powiedziałem daleko jeszcze do pełnej normalności. Będę wdzięczny za Wasze zdanie, z góry dzięki

Arnie - 2011-03-24, 14:20

Hunter3 napisał/a:
Najpierw były wiatrówki jak już zniesiono obowiązek pozwoleń to pod warunkiem że lufy będą nie gwintowane w zamyśle miało to spowodować że jak już ktoś przerobi na palną to może strzelając do "władzy" nie trafi.
Geneza wiatrówek gładkolufowych byla zupelnie inna. W zamysle ustawa miala zezwolic na strzelanie z paintballa. Ktos bystry sie zorientował, że na podstawie tej ustawy mozna legalnie wprowadzic wiatrówki i tak poszło :)
Old Cadet - 2011-03-24, 14:29

Hunter3 napisał/a:
A Dyrektywy które Rzad Polski miał przyjąć do końca Lipca 2010r dzielące broń na kategorie A,B,C,D ?
(...) Będę wdzięczny za Wasze zdanie, z góry dzięki


Nowelizacja nie jest efektem zgodnej współpracy wszystkich zainteresowanych normalnością. Jest efektem walki, czasami zupełnie brutalnej i brudnej między MSWiA/KGP i tzw. stroną społeczną reprezentowaną przede wszystkim przez Federację Rozwoju Strzelectwa w Polsce. A na wojnie bywa różnie, coś się zdobywa, coś się traci. Główne cele strona społeczna osiągnęła, innych nie dała rady zdobyć, jeszcze inne były atakowane tylko po to, by zmylić przeciwnika. Polecam teksty w Strzale 1-2/11 i 2-3/11, tam jest więcej szczegółów i troche tego jak to wyglądało od kulis i kuchni.

A co do Dyrektywy, to ona wcale nie wymusza ona podziału na A, B, C, D. Polskie "rodzaje broni" są dostosowane do tego podziału przez tzw. rozporządzenie dostosowawcze.

Hunter3 - 2011-03-24, 15:57

Może i tak z tym ABCD ale na pewno nie z prawem do dostępu jaki tym ABCD w dyrektywach jest
Old Cadet - 2011-03-24, 16:02

Wydaje Ci się. Dyrektywa mówi o tym bardzo ogólnie i umożliwia przyjęcie przez kraje członkowskiego rozwiązań zaostrzających warunki dyrektywowe.
Dlatego przepisy w różnych krajach UE tak bardzo się różnią, porównaj W.Brytanię i Finlandię.

9x19 - 2011-03-24, 18:25

Hunter3 napisał/a:
… No ale po co ta uznaniowość? nie możemy tworzyć prawa jednoznacznie rozumianego? bez interpretacji? …

Jeszcze się taki nie urodził, który by takie prawo ustanowił. Interpretacja i uznaniowość występują na codzień w prawie.
Przykład art. 148 kodeksu karnego - kto zabija człowieka podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
I zaczyna się jazda z uznaniowością i interpretacją. Pierwsze – człowiek, od którego do którego momentu mamy do czynienia z człowiekiem? Na ten temat wypowiedziało się już wielu mądrych ludzi, napisano tmy rozpraw naukowych i do końca nie ma jednomyślności. Następna rzecz do oceny kwestia winy i uznaniowość przy wymiarze kary. Tego się nie uniknie. Ktoś to musi zbadać, ocenić i podjąć decyzję. To tyle tego OT.


Hunter3 napisał/a:
…. Oceńcie taką sytuację: gość ma 27 lat pozwolenie, nigdy nie karany w 2007 roku postawiono mu zarzuty o wyłudzenie kredytów w banku w 1999 roku kiedy był Dyrektorem przedsiębiorstwa i w imieniu którego podpisywał umowy kredytowe. W 2007 roku uzyskał decyzję o zawieszeniu postępowania do czasu orzeczenia prawomocnego wyroku bo sprawa nie zagraża interesowi społecznemu szeroko rozumianemu- wiadomo od 1999 roku do 2007 ma broń i nie ma z nim problemów więc uzasadnionej obawy że użyje jej w celach sprzecznych nie mogło się ostać. Sprawa w Sądzie trwa do dziś w pierwszej instancji ale w 2010 roku wznowiono postępowanie w celu cofnięcia pozwolenia pomimo braku zakończenia postępowania karnego, do dziś po sądach z tym postanowieniem lata a wydawać by się mogło że sprawa jest prosta. Co zyskał dzięki nowej ustawie ano na pewno że nie cofną mu pozwolenia ale złośliwie mu zdeponują broń na 3 lata i będą się dziadki cieszyć.
Swoją drogą od decyzji o zawieszeniu minęło już 4 lata a w KPA stoi że po 3 latach wniosek będący podstawą wszczęcia uznaje się za nieważny, ciekaw jestem Waszej opinii. ….


No więc oceniamy. W WPA ktoś bezprawnie zawiesił postępowanie, bo zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 6 ustawy o broni pozwolenie należało obligatoryjnie cofnąć, gdyż bohater Twojej opowieści miał zarzut za czyn przeciwko mieniu. Po pewnym czasie, kto inny uznał, że błąd należy naprawić i podjął postępowanie.

Termin 3 lat zawieszenia dotyczy tylko i wyłącznie postępowań wszczętych i zawieszonych na wniosek osoby zainteresowanej. W opisywanej sprawie postępowanie wszczęto z urzędu i ten przepis nie dotyczy takiego stanu faktycznego.

Na nowelizacji ustawy dyrektor nic nie zyskał, bo jego postępowanie tyczy się na podstawie przepisów dotychczasowych.

Krzysztof66 - 2011-03-24, 18:56

Chciałbym zapytać, jak to jest teraz z zakupem amunicji do broni kolekcjonerskiej? Mam kilka sztuk takiej broni, wpisanych do starego pozwolenia, bez tego idiotycznego ograniczenia na ostatniej stronie. Do tej pory, bez większego problemu mogłem na to pozwolenie kupować 9x19 czy np. 7,62x39. Książeczka jest już pełna, więc przy zakupie kolejnego egzemplarza broni kolekcjonerskiej (mogę kupić jeszcze sporo) otrzymam nową książeczkę. O ile wiem, wzór tych legitymacji nie uległ zmianie, więc nadal zawiera ona to ograniczenie zakupu amunicji do broni kolekcjonerskiej. Czy sklepy będą sprzedawać na taką legitymację amunicję, czy będzie jak dotychczas, że raczej nie? Czy trwają jakieś prace nad wprowadzeniem nowych legitymacji lub np. nad wydaniem jakiegoś rozporządzenia o wykreślaniu przez KWP zapisu o ograniczeniu lub coś innego?
Hunter3 - 2011-03-24, 18:56

Dzięki Kolego za fachowe informacje. Nawiązując do opisanego wznowionego postępowania to jeśli miałoby ono być wznowione wskutek wcześniejszej błędnej decyzji nie należałoby w uzasadnieniu wznowienia o tym napisać? bo w decyzji o wznowieniu nie ma mowy o tym że wznawia się z powodu błędniejszej decyzji poprzedniej. Uzasadnienie jest takie że się wznawia i już, żadną miarą obydwie decyzje ze sobą nie korespondują. Jeżeli przyczyny zawieszenia nie ustąpiły a uzasadnienie nie wskazuje na podjęcie z powodu błędu to jak to Kolega oceni?
W sprawie dyrektora należy rozumieć że decyzja w jego sprawie będzie podjęta według starych zasad mimo obowiązujących nowych unormowań?
Dyrektor zyskał, zyskał to że jak mu nawet cofną to po uniewinnieniu przez sąd zaraz mu wydadzą bo spełni warunki a uznaniowości już nie ma a tym bardziej pozaustawowej tzw. czarnej listy jaką Policja do tej pory sobie prowadziła której skutkami były decyzje nie bo nie bo się nam nie podobasz ba nawet jak by go skazano to po okresie zatarcia pozwolenie dostanie więc zyskał na pewno jak wielu do tej pory uznaniowo pokrzywdzonych. Dzięki wielkie za informacje. Pozdrawiam

9x19 - 2011-03-24, 20:25

Hunter3 napisał/a:
... bo w decyzji o wznowieniu nie ma mowy o tym że wznawia się z powodu błędniejszej decyzji poprzedniej. Uzasadnienie jest takie że się wznawia i już, żadną miarą obydwie decyzje ze sobą nie korespondują. Jeżeli przyczyny zawieszenia nie ustąpiły a uzasadnienie nie wskazuje na podjęcie z powodu błędu to jak to Kolega oceni? ...

Jeżeli postępowanie zostało zawieszone niezgodnie z prawem, to nie powinno się wznawiać postępowania, tylko organ wyższego stopnia winien wydać postanowienie o stwierdzeniu nieważności postanowienia o zawieszeniu. Inaczej WPA brnie dalej w kłopoty.

9x19 - 2011-03-24, 20:34

Krzysztof66 napisał/a:
... O ile wiem, wzór tych legitymacji nie uległ zmianie, więc nadal zawiera ona to ograniczenie zakupu amunicji do broni kolekcjonerskiej. Czy sklepy będą sprzedawać na taką legitymację amunicję, czy będzie jak dotychczas, że raczej nie? Czy trwają jakieś prace nad wprowadzeniem nowych legitymacji lub np. nad wydaniem jakiegoś rozporządzenia o wykreślaniu przez KWP zapisu o ograniczeniu lub coś innego?

W kwestii prac nad zmianą rozporządzenia o wzorze legitymacji posiadacza broni właściwym do udzielenia odpowiedzi jest Minister Spraw Wewnątrznych i Sdministracji. Nie sądzę, by z własnej inicjatywy coś zrobił w tym kierunku.

Moim zdaniem sklepy powinny sprzedawać amunicję do broni kolekcjonerskiej w oparciu o treścć art. 14 i 10 ust. 4 ustawy o broni i amunicji oraz aret. 30 ust. 2 pkt. 3a ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresiea wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, z późn. zm.).

Hunter3 - 2011-03-24, 21:31

W jakim czasie organ wyższego szczebla mógł błędną decyzję o zwieszeniu uchylić skoro ta została podjęta w 2007 roku a do dziś nie została uchylona?
9x19 - 2011-03-24, 21:34

Zawiesza się postanowieniem (nie decyzją) - nie ma terminu, gdy podstawą unieważnienia jest rażące naruszenie prawa.
Wrobelek - 2011-03-24, 22:30

Cześć,
czytam to forum od kilku dni dopiero (na moje nieszczęście) i dlatego właśnie potrzebuje porady.
Złożyłem ostatnio (po 10 marca) podanie w WPA o pozwolenie na broń do celów sportowych. Wszystko by było ok ale przegapiłem wejście nowelizacji ustawy w związku z tym złożyłem podanie 'na starych zasadach' - złożyłem listę startów, żółty papierek i generalnie wszystko co było wymagane przed 10 marca. Dodatkowo w podaniu sam się ograniczyłem do broni krótkiej i jedynie 1 jednostki.
Po złożeniu podania doniosłem prośbę o rozszerzenie podania o kolejną jednostkę - motywując startami w konkurencjach pistoletowych bocznego zapłonu.
Teraz chciałbym jednak poprawić swój błąd ale obawiam się, że na to już jest za późno.
Po pierwsze chodzi mi o zmianę pozwolenia na broń centralnego i bocznego zapłonu bez sprecyzowania czy chodzi o broń długą czy krótką, a po drugie oczywiście o rozszerzenie ilości.
Strzelam od paru lat (2007) konkurencje statyczne, a od niedawna zacząłem bawić się w dynamiczne, gdzie koledzy mnie uświadomili, że w przyszłości będę potrzebować więcej broni, a z rozszerzeniem może być kłopot.
Boje się, że jak złoże kolejne pismo do WPA podczas trwania postępowania to albo mi je odrzucą albo będą przedłużać bo pomyślą, że sobie jaja robię.
Czy możecie mi coś doradzić w tej kwesti?

calwero - 2011-03-25, 06:17

napisz ile sztuk jeszcze potrzebujesz zanosisz i niech się WPA martwi .
Wrobelek - 2011-03-25, 08:07

calwero napisał/a:
napisz ile sztuk jeszcze potrzebujesz zanosisz i niech się WPA martwi .


Wiesz ale ja się obawiam, że jak tam co 2 dni im będę zmieniać decyzję to raz, że postępowanie się przedłuży, dwa - stwierdzą że zachowuje się niepoważnie i utrudnią mi życie w jakiś sposób. Poza tym co mam napisać? 'Jednak zmieniłem zdanie, proszę o 5 sztuk'

Wrobelek - 2011-03-25, 08:07

calwero napisał/a:
napisz ile sztuk jeszcze potrzebujesz zanosisz i niech się WPA martwi .


Wiesz ale ja się obawiam, że jak tam co 2 dni im będę zmieniać decyzję to raz, że postępowanie się przedłuży, dwa - stwierdzą że zachowuje się niepoważnie i utrudnią mi życie w jakiś sposób. Poza tym co mam napisać? 'Jednak zmieniłem zdanie, proszę o 5 sztuk'? To mi odpiszą, że z uwagi na mój brak zdecydowania wstrzymują postępowanie do czasu aż się namyśle.

past - 2011-03-25, 08:08

Witam

Finalizuję właśnie papierologię dotyczącą pozwolenia na broń sportową i mam dylemat ile sztuk wpisać. Wpisałem 4 szt. Bo względy finansowe na wiecej nie pozwalają , a i nie jestem pewien czy więcej wykorzystam
Ale
- czy obecnie promesa jest bezterminowa i powiedzmy dodatkowe sztuki "wiszą na moim koncie"??
- czy jest sens występować o wiecej - zamierzam kupić 2 szt długa i krótka boczny zapłon i podobnie centralny zapłon. Obecnie strzelam statycznie , ale ciągnie mnie do strzelań dynamicznych.

9x19 - 2011-03-25, 08:12

Wrobelek napisał/a:
... Boje się, że jak złoże kolejne pismo do WPA podczas trwania postępowania to albo mi je odrzucą albo będą przedłużać bo pomyślą, że sobie jaja robię.
Czy możecie mi coś doradzić w tej kwesti?

To ty składasz podanie i Ty decydujesz o co będzie się toczyć postępowanie, a nie WPA. W związku z tym masz trzy wyjścia:

1) napisać pismo "Niniejszym modyfikuję swoje podanie z dnia ..... i wnoszę o wydanie mi pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych w postaci ..... (i tu wypisujesz o co Ci chodzi),

2) jeżeli od zrobienia badań nie minęły dwa miesiące, to wycofujesz swoje podanie (Niniejszym rezygnuję z pozwolenia ....) i po jego załatwieniu składasz nowe, które będzie rozpatrzone na nowych zasadach. Warunek jest jeden - nowe podanie musi być złożone w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od zrobienia badań.

3) nie patrzysz na terminy z pkt. 2, składasz podanie o rezygnacji z pozwolenia, a po jego załatwieniu robisz nowe badania, składasz nowe podanie i nie masz problemu z pozwoleniem, gdyż rozpatrywane jest ono na nowych zasadach.

gaston17 - 2011-03-25, 08:22

Zawieszenie postępowania
Art. 97. § 1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:
1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105),
2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,
3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.
§ 2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Art. 98. § 1. Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
§ 2. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
Hunter sam musisz pilnować swojej sprawy.Jeśli wnioskowałeś o zawieszenie postępowania to teraz musisz złożyć wniosek o podjęcie.

9x19 - 2011-03-25, 08:40

W sprawie opisanej przez Huntera nie jest możliwe zawieszenie postępowania w oparciu o art. 98 kpa, gdyż ta sprawa została wszczęta z urzędu. W grę wchodzić może tylko art. 97, a wtedy nie trzeba nic pilnować, bo kwestia podjęcia należy do organu administracji. Opisywana sprawa nie nadaje sią jednak do zawieszenia (ale tą instytucję można z powodzeniem wykorzystywać do przedłużenia postępowania jeżeli jest szansa na szybkie uniewinnienie w sprawie karnej :P ).
Wrobelek - 2011-03-25, 08:42

9x19 napisał/a:

To ty składasz podanie i Ty decydujesz o co będzie się toczyć postępowanie, a nie WPA. W związku z tym masz trzy wyjścia:

1) napisać pismo "Niniejszym modyfikuję swoje podanie z dnia ..... i wnoszę o wydanie mi pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych w postaci ..... (i tu wypisujesz o co Ci chodzi),

2) jeżeli od zrobienia badań nie minęły dwa miesiące, to wycofujesz swoje podanie (Niniejszym rezygnuję z pozwolenia ....) i po jego załatwieniu składasz nowe, które będzie rozpatrzone na nowych zasadach. Warunek jest jeden - nowe podanie musi być złożone w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od zrobienia badań.


Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że w kontekście wyjścia pierwszego (które mi najbardziej odpowiada) w trakcie trwania postępowania mogę dowolnie modyfikować swój wniosek?
Nie będzie to miało żadnego wpływu na toczące się postępowanie? Nie muszę też dodatkowo uzasadniać swojej zmiany decyzji?

9x19 - 2011-03-25, 08:49

Wrobelek napisał/a:
.... Dzięki za odpowiedź. Rozumiem, że w kontekście wyjścia pierwszego (które mi najbardziej odpowiada) w trakcie trwania postępowania mogę dowolnie modyfikować swój wniosek?
Nie będzie to miało żadnego wpływu na toczące się postępowanie? Nie muszę też dodatkowo uzasadniać swojej zmiany decyzji?

Jeżeli obracasz się w zakresie broni sportowej do celów sportowych, to możesz zmieniać swoje podanie aż do momentu wydania decyzji. Pamiętać jednak musisz, że stare podania obarczone są uznaniowością, z której Policja będzie korzystać. Czyli będziesz musiał przedstawić dowody, że startujesz w tych konkurencjach, do jakich używa się broni o jaką się ubiegasz. Gdy będziesz chciał karabin centralnego zapłonu, to Policja będzie wymagać komunikatów ze startów w konkurencji karabinowej. Problem ten natomiast znika, gdy podanie będzie rozpatrywane na nowych zasadach.

Wrobelek - 2011-03-25, 08:55

9x19 napisał/a:

Jeżeli obracasz się w zakresie broni sportowej do celów sportowych, to możesz zmieniać swoje podanie aż do momentu wydania decyzji. Pamiętać jednak musisz, że stare podania obarczone są uznaniowością, z której Policja będzie korzystać. Czyli będziesz musiał przedstawić dowody, że startujesz w tych konkurencjach, do jakich używa się broni o jaką się ubiegasz. Gdy będziesz chciał karabin centralnego zapłonu, to Policja będzie wymagać komunikatów ze startów w konkurencji karabinowej. Problem ten natomiast znika, gdy podanie będzie rozpatrywane na nowych zasadach.


Podanie złożyłem już po 10.03 więc jak sądzę rozpatrywane jest na nowych zasadach.
Jeszcze raz dziękuje za Twoją pomoc, ułatwiła mi podjęcie decyzji co robić dalej.

Pozdrawiam

Hunter3 - 2011-03-25, 11:41

"
gaston17 napisał/a:
Zawieszenie postępowania
Art. 97. § 1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:
1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105),
2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony,
3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności prawnych,
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.
§ 2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Art. 98. § 1. Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
§ 2. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
Hunter sam musisz pilnować swojej sprawy.Jeśli wnioskowałeś o zawieszenie postępowania to teraz musisz złożyć wniosek o podjęcie.
"

Do zawieszenia doszło właśnie na podstawie punktu 4. decyzja nie była skarżona czy też żalona i jest prawomocna do dziś bo postępowanie zostało zawieszone do zakończenia konkretnego postępowania karnego które się nie zakończyło więc przyczyna nie ustąpiła. Po co wnioskować o wznowienie jak obecna sytuacja jest wygodna, problem w tym że milicjanty chcą za wszelką cenę wznowić właśnie i cofnąć pozwolenie mimo nie ustąpienia przyczyny zawieszenia ale nie uzasadniają tym że popełniono błąd przy zawieszeniu. Jak to się ma do sytuacji po 10 Marca? czy jak postępowanie zostanie wznowione to będzie rozpatrywane według nowych unormowań? Wyrok Sądu spodziewany jest uniewinnieniem więc obawa jest tylko jedna że wznawiając przed zakończeniem sprawy karnej będącej przyczyną zawieszenia cofną pozwolenie a potem trzeba będzie się bujać z nimi, tak przynajmniej było to kombinowane w Lutym 2010 bo do dziś nie ma prawomocnego rozstrzygnięcia zasadności wznowienia postępowania czyli nie jest wznowione na dzień dzisiejszy a przez nowelizację troszkę się zmieniło. Sprawa nie jest czysta w WPA bo jest kontekst personalny.

9x19 - 2011-03-25, 12:47

Jeżeli sprawa nadal jest zawieszona, to nie trzeba nic robić.

Jeżeli WPA zacznie działania do podjęcia postępowania, to należy natychmiast podjąć działania opóźniające. I przeciągać postępowanie ile się daaaaa .... Czasami da się rok, dwa ... :P

Hunter3 - 2011-03-25, 13:04

9x19 napisał/a:
Jeżeli sprawa nadal jest zawieszona, to nie trzeba nic robić.

Jeżeli WPA zacznie działania do podjęcia postępowania, to należy natychmiast podjąć działania opóźniające. I przeciągać postępowanie ile się daaaaa .... Czasami da się rok, dwa ... :P


Nic dodać nic ująć, w pełni zgoda. Pozdrawiam

Rlyeh - 2011-03-25, 13:26

past napisał/a:
Witam

Finalizuję właśnie papierologię dotyczącą pozwolenia na broń sportową i mam dylemat ile sztuk wpisać. Wpisałem 4 szt. Bo względy finansowe na wiecej nie pozwalają , a i nie jestem pewien czy więcej wykorzystam
Ale
- czy obecnie promesa jest bezterminowa i powiedzmy dodatkowe sztuki "wiszą na moim koncie"??
- czy jest sens występować o wiecej - zamierzam kupić 2 szt długa i krótka boczny zapłon i podobnie centralny zapłon. Obecnie strzelam statycznie , ale ciągnie mnie do strzelań dynamicznych.

To, że wpiszesz akurat cztery nie znaczy, że z dniem otrzymania pozwolenia musisz biec do sklepu i wyskakiwać z kasy. Jeżeli kupisz sztuk jeden i zostanie Ci wolnych trzy, możesz uzupełnić braki w arsenale w dowolnym czasie. Jeżeli nawet okaże się, że promesa ma termin ważności, to występujesz o nią ponownie kiedy Ci to będzie pasować, i tyle.

past - 2011-03-25, 13:40

dzięki

okazało się dodatkowo że (przynajmniej we wrocławiu) należy wpłacić dodatkowo 17 złotych " za każde zaświadczenie uprawniające do zakupu broni "

9x19 - 2011-03-25, 14:29

Za każdą pojedynczą promesę należy zapłacić 17 zł, gdyż to wynika z ustawy o opłacie skarbowej. Za wydanie zaświadczenia, a takim jest promesa, wnosi się taką właśnie opłatę skarbową. I to niezależnie czy promesa opiewa na 1 egzemplarz broni, czy na cztery.
szogun - 2011-03-25, 16:51

9x19 napisał/a:
I to niezależnie czy promesa opiewa na 1 egzemplarz broni, czy na cztery.


A my mamy 1 sztukę gratis jeśli występujesz o więcej niż cztery - to nasze WPA jest niezwykle przyjazne dla strzelców, nieprawdaż Jurek? :wink: :wink: :)

9x19 - 2011-03-25, 17:05

Bardzo przyjazne. Tam zastępca naczelnika jak trzeba ,to nawet zmienia treść kodeksu postępowania administracyjnego. Wszystko dla klienta. :P
szogun - 2011-03-25, 17:17

9x19 napisał/a:
Tam zastępca naczelnika jak trzeba ,to nawet zmienia treść kodeksu postępowania administracyjnego. Wszystko dla klienta. :P


Żeby było wszystko jasne (dla nieobeznanych) - zmienia kpa na _niekorzyść_ klienta. Aż tak "przyjazny" to on dla nas nie jest :wink: :roll:

Rado - 2011-03-28, 16:56

Mam pytanie (bo już się zgubiłem w gąszczu informacji)
Czy do wniosku o wydanie pozwolenia na broń muszę dołaczyć legitymację o przynależności do PZSS, czy wystarczy samo zaświadczenie z klubu macierzystego, przynależnego do PZSS? I czy muszę takową legitymację wyrabiać? (czy posiadanie takiej legitymacji jest konieczne do uzyskania licencji strzelca sportowego?)

9x19 - 2011-03-28, 17:31

W polskim prawie administracyjnym nie ma formalnej teorii dowodów, a więc jako dowód należy dopuścić wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 75 § 1 kodeksu postąpowania adminsitracyjnego).

Czyli członkostwo w PZSS, podczas postępowania o wydanie pozwolenia na broń, można udowadniać na różne sposoby:
- okazaniem legitymacji członkowskiej PZSS,
- zaświadczeniem z macierzystego klubu, bowiem bez przynależności do klubu będącego też w PZSS osoba fizyczna nie może nabyć i posiadać członkostwa w tymże Związku, a nadto składki członkowskie zbierane są poprzez macierzysty klub i przekazywane do PZSS za pośrednictwem wojewódzkich związków strzelectwa sportowego,
- oświadczenie złożone przez zainteresowanego (na jego wniosek) przed organem Policji pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania (art. 75 § 2 kpa).

Czy trzeba posiadać legitymację występując o licencję tego nie wiem. Ale stawianie takiego wymogu przez PZSS narusza ustawę o sporcie.

Rado - 2011-03-28, 20:37

Czyli będąc członkiem klubu stowarzyszonego z PZSS jestem też automatycznie członkiem PZSS?
9x19 - 2011-03-28, 20:44

Jak płacisz składki do PZSS, to tak. Członkostwo w PZSS jest bardzo śmieszną konstrukcją prawną. Chodziło chyba tu głównie o wyciągnięcie kasy.
jerbro - 2011-03-28, 21:27

Rado napisał/a:
Mam pytanie (bo już się zgubiłem w gąszczu informacji)
Czy do wniosku o wydanie pozwolenia na broń muszę dołaczyć legitymację o przynależności do PZSS, czy wystarczy samo zaświadczenie z klubu macierzystego, przynależnego do PZSS? I czy muszę takową legitymację wyrabiać? (czy posiadanie takiej legitymacji jest konieczne do uzyskania licencji strzelca sportowego?)


Kolego Rado, legitymacja będzie Ci potrzebna do uzyskania licencji i dopiero ten komplet zwalnia Cię od egzaminu przed organami Policji.
Czyli składka do PZSS 60zł, legitymacja 30zł i licencja 20zł. Sam fakt przynależności Twojego klubu do PZSS nie zwalnia Cię od zapłacenia w/w kasy do Związku.

Rado - 2011-03-28, 21:33

Raz pewnie kiedyś zapłacę...
9x19 - 2011-03-28, 23:03

Nie musisz. Jak będziesz miał patent i licencję, to będąc członkiem jakiegoś klubu strzeleckiego masz już ważny powód do posiadania broni palnej sportowej. Wystarczy tylko jeszcze zdać egzamin przed organem Policji (koszt egzaminu 800 zł, poprawki 400 zł) i masz pozwolenie w kieszeni. :P
past - 2011-03-29, 11:38

Witam

Złożyłem dziś podanie o pozwolenie na broń sportową. Pani w KWP spytała czy mam przy sobie komunikaty. Miałem zaświadczenie z klubu. CZy MUSZĘ dostarczyć komunikaty, i zbierać następne, czy też czekać na ewentualne pisemne zapytanie o uzupełnienie dokumentów? W podaniu napisałem w ilu zawodach brałem udział.
Obecnie sezon strzelecki nabiera rozpędu , więc ilość "osobostartów" wzrasta.

Old Cadet - 2011-03-29, 11:43

past napisał/a:
CZy MUSZĘ dostarczyć komunikaty, (...)


Jeśli do podania załączyłeś patent, licencję i zaświadczenie o człokostwie w klubie, to nie masz obowiązku załączać ŻADNYCH komunikatów. Nawet, jak WPA poprosi Cie o to na piśmie. Odpisz, że nie załączysz, bo prawo tego nie wymaga i maja rozpatrzyć podanie w oparciu o licencję, patent i zaświadczenie o członkostwie w klubie.
Zupełnie niepotrzebnie pisałeś w podaniu w ilu zawodach startowałeś

johnykovalsky - 2011-03-29, 12:22

Past, w jakim wpa składałeś podanie, czy owa pani nie wie że zmieniła się ustawa i nie dostarcza się komunikatów? Czy aby nie wpa Poznań? :-?
tomekwroclawski - 2011-03-29, 12:23

Rzecz jasna za chwile poczytam cos o sobie, ale ...

permanentne chodzenie na wojne to nie do konca dobra metoda.

Fenixom - 2011-03-29, 12:25

Nadal niektóre WPA robią sobie co chcą , ale zapewne sprawy o Pozwolenie na Broń znajdą swój finał w sądzie WSA lub NSA i wtedy sąd wytłumaczy Policji co jest przesłanką do wydania pozwolenia na broń .Bo z tego co czytam to nie zabardzo chcą pogodzić się z przegraną w Sejmie i Senacie ale taka jest rzeczywistość. Jeśli ktoś spełnia warunki nowej Ustawy to ma dostać Pozwolenie koniec kropa :-D Lekarstwem na ten stan rzeczy jest zmiana całej Ustawy o Broni i Amunicji na Nową Ustawę , a organ który wydawał by pozwolenia to samorządy :!:
Old Cadet - 2011-03-29, 12:39

tomekwroclawski napisał/a:
permanentne chodzenie na wojne to nie do konca dobra metoda.


Domaganie się, by urzędnik przestrzegał prawa nazywasz chodzeniem na wojnę?

Na wojnę to zdecydowały się te osoby, które doprowadziły do tego, że nowelizacja wygląda jak wygląda. Gdyby się na to nie zdecydowano, tylko czekano by na okruszki z pańskiego stołu, to nic by się nie zmieniło.

tomekwroclawski - 2011-03-29, 13:48

Wiesz,

przestrzeganie to jedno, interpretacja to drugie, efekt końcowy to jakby cos innego.

Po za tym nikt nie broni, w ramach prowadzonego postepowania, dolaczac innych istotnych dla przeprowadzenia sprawy, faktow, dokumnentow, itp.

Umowmy sie, czyta to forum i korzysta z niego sporo osob, jakas tam grupa przygotowuje sie do wystapienia o swoje pierwsze pozwolenie na bron. Nie mozesz im mowic, jak maja sie zachowywac, albo jakie dokumenty zlozyc.

Jesli chcesz doradzac, to powinienes napisac, ze w swietle ustawy itp. itd. wystarczajace sa .... i uwazasz, ze powinno to wystarczyc....

Gromienie kogos, ze zlozyc wiecej, bo mial, bo mogl sie pochwalic, bo na to zapracowal, nastartowal sie, powalczyl, jest wg. mnie troche nie na miejscu.

Po za tym ... jak sie zachowasz, kiedy sie okaze, ze interpretacja poszczegolnych WPA bedzie ciut odmienna od prezentowanej na forum i jednak pojawia sie odmowy ? Bedzie krzyczal i tuptal, ze WPA to ....., czy masz w zanadrzu argumenty na ewentualne odwolanie ?

Mamy 29.03.2011 r., nowa ustawa na dobra sprawe weszla w zycie z dniem 10.03.2011 r., mozemy sie domyslac, ze na dzien dzisiejszy prawie na pewno nie ma jeszcze ani jednej decyzji wiazacej decyzji administracyjnej, wydanej w swietle nowej ustawy. Nie za wczesnie na mowienie ludziom, co maja robic ?

Old Cadet - 2011-03-29, 14:08

tomekwroclawski napisał/a:
przestrzeganie to jedno, interpretacja to drugie, efekt końcowy to jakby cos innego.


Tu na żadną interpretacje nie ma miejsca. Jeśli jest patent, licencja i członkostwo w klubie, a nie występują przesłanki negatywne z art. 15, to decyzja musi być pozytywna.
A jak - wbrew prawy - będzie negatywna, to wtedy będzie rada jak się odwoływać.

big_brotherco - 2011-03-29, 14:11

Wydaje się tomkuwrocławski, żeś człek młody ale Twój post ostatni nosi ślady myślenia homo sovietikus jednak ... wybacz.
Starycadet ma nie tylko dlatego prawo mówić, jak działać zgodnie z prawem, że jest użytkownikiem tego forum. Jest także jednym z autorów tych wszystkich pozytywnych zmian, jakie udało się w ustawie umieścić i śmiem twierdzić, że jego prawo do mówienia, jak działać zgodnie z prawem jest wyższe niż moje ... i Twoje też.
Tak ! Należy działać zgodnie z literą i duchem ustawy. A jeśli - jak piszesz - WPA zacznie działać wg swojej, niezgodnej z prawem, interpretacji, należy w dalszym ciągu działać zgodnie z prawem, co - także w tym wątku - wielokrotnie już koledzy mądrzejsi od nas opisywali. I tyle ...
I życzmy wszystkim powodzenia. I mądrych urzędników w WPA. A jeśli się nie uda ... see above ;)

tomekwroclawski - 2011-03-29, 14:22

Moze jednak wylacznie praktycznego podejscia do tematu :?:

Nie chce sie czepiac, ale szczerze mowiac nowa ustawa nie jest znowu az tak super i hiper, jak sie moze wydawac.

Akurat tak sie sklada, ze w mojej dzialanosci obowiazuje tzw zezwolenie wydawane przez stosowne miisterstwo w oparciu o ustawe, ktora po prostu wymienia konkretne wymogi, ktorych spelnienie oznacza wydanie / cofniecie zezwolenia. I nie ma pola do dyskusji, interpretacji, zastanawiania sie, nikt nic sobie nie musi udawadniac.
A sprawe owego zezwolenia zalatwia sie z zegarkiem w dloni dokladnie w dwa tygodnie ...

Nie jestem prawnikiem, ale dla mnie zapisy ustawy znowu az tak jasne i jednoznaczne nie sa...

A jak bedzie naprawde. No coz. Zycie pokaze

Tez zycze wszystkim powodzenia.

past - 2011-03-29, 14:42

johnykovalsky napisał/a:
Past, w jakim wpa składałeś podanie, czy owa pani nie wie że zmieniła się ustawa i nie dostarcza się komunikatów? Czy aby nie wpa Poznań? :-?


WPA Wrocław, raczej Panie są miłe i pomocne , telefonicznie objaśniły że wymagają TYLKO tego co jest zgodne z NOWĄ ustawą , po tym i zapoznaniu się z ustawą komunikatów nie brałem. Napisałem o liczbie zawodów , bo nie powinno to wpływać ujemnie na moje podanie.

tomekwroclawski - 2011-03-29, 14:46

Past,

z moich i nie tylko moich doswiadczen wynika, ze faktycznie WPA wrocław jest ok, sadze wiec, ze mozesz byc o wynik spokojny.

Trzymam mocno kciuki :-D

Pochwal sie, jak juz dostaniesz decyzje

Pozdr

9x19 - 2011-03-29, 19:51

tomekwroclawski napisał/a:
... Po za tym ... jak sie zachowasz, kiedy sie okaze, ze interpretacja poszczegolnych WPA bedzie ciut odmienna od prezentowanej na forum i jednak pojawia sie odmowy ? Bedzie krzyczal i tuptal, ze WPA to ....., czy masz w zanadrzu argumenty na ewentualne odwolanie ? ...

Tu nie chodzi o kwestię interpretacji, bo mogą się zdarzyć w drobiazdgach, ale o sprawy zasadnicze. Mamy potencjał i możliwości uczenia też pracowników WPA, by pamiętali o służebnej roli Policji wobec społeczeństwa i konieczności szybkiego i zgodnego z prawem załatwiania spraw obywateli. Muszą się szybko przestawić, by nie zdarzały się takie kwiatki jak w nieżj opisanej sprawie:

Nasz kolega wystąpił po noweliazcji ustawy o pozwolenie na 5 egzemplarzy broni sportowej(2 bocznego i 2 centralnego zapłonu oraz 1 strzelbę), a zdolne WPA wysłało do jego macierzystego klubu takie pisemko z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- w jakich konkurencjach brał udział w latach 2010 – 2011,
- czy konkurencje strzeleckie, w jakich uczestniczy uzasadniają potrzebę posiadania jednostki borni sportowej wskazanego rodzaju,
- czy z posiadanego rozpoznania wynikają przeciwwskazania do posiadania przeze niego pozwolenia na broń palną sportową, ewentualnie czy znane są inne okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na podjęcie stosownej decyzji.

Jednocześnie poproszono o nadesłanie komunikatów z zawodów, w których wymieniony brał udział w latach 2010 – 2011.

Czy sądzisz, że jest to przestrzeganie znowelizowanego art. 10 ustawy o broni i amunicji? Na pewno nie. Ja to oceniam jako samowolę urzędniczą albo ..... I mam wątpliwości czy tenże urzędnik dokładnie przeczytał nowelizację. Przepraszam urzędnik to pół biedy, ale czy czytał ją jego przełożony który taką bzdurę podpisał.

mathix - 2011-03-29, 19:57

@9x19:
Możesz napisać co zrobił Wasz kolega i jego klub po otrzymaniu takiego pisma z WPA? Może to być cenna informacja dla ludzi, który spotka podobny problem (a pewnie wielu spotka znając naszych urzędników).

tomekwroclawski - 2011-03-29, 20:07

A ja oceniam jako naturalna kontynuacje procedur stosowanych dotychczas.

Kwestia ilosci oraz rodzaju jednostek pozostaje nadal w kwestii WPA a takze pozostaje swoboda oceny zebranych materialow dowodowych, otwarcie mowiac w tej materii nic sie nie zmienia.

Umowmy sie : wmawianie ludziom, ze teraz to kazdy dostanie co tylko zechce i ile zechce jest robienie sobie i innym wody z mozgu... Nie widzialem i nie widze nadal w obowiazujacej UoBiA jakiegokolwiek zapisu, z ktorego wynika obowiazek wydania komukolwiek zezwolenia. A juz na kpine zakrawa zakrzykiwanie, jesli ktos sie pochwali, ze doniosl do WPA cos wiecej niz paten, licencje i badania lekarskie...

Wybaczcie koledzy, ale proponuje odpuscic sobie hura optymizm i spojrzec realnie na obecnie obowiazujace prawo. I przestac sobie wmawiac, ze teraz to oda razu po 10 szt albo i wiecej...

9x19 - 2011-03-29, 20:12

tomekwroclawski napisał/a:
... Wybaczcie koledzy, ale proponuje odpuscic sobie hura optymizm i spojrzec realnie na obecnie obowiazujace prawo. I przestac sobie wmawiac, ze teraz to oda razu po 10 szt albo i wiecej...

No 10 to może przesada, ale na kolekcjonerską. Napisałem podanie na 30 kolekcjonerskiej i teraz zasanawiam się czy nie podnieść tego do 100 albo więcej. A powiedz mi gdzie jest przepis, który mi tego zabrania? I daj mi racjonalną granicę wielkości zbioru kolekcjonerskiego np. takiego który będzie obejmował wszystkie pistolety centralnego zapłonu wyprodukowane w XX wieku? Bo samo słowo kolekcja wskazuje, że będzie do zbiór obejmujący ileśtam egzemplarzy broni. :P

calwero - 2011-03-29, 20:30

Hmm poczekajmy aż pierwsza osoba dostanie kwity do ręki , wg. nowej ustawy

/ ciekawe które WPA będzie najszybsze / ? :-D

9x19 - 2011-03-29, 20:30

mathix napisał/a:
@9x19:
Możesz napisać co zrobił Wasz kolega i jego klub po otrzymaniu takiego pisma z WPA? Może to być cenna informacja dla ludzi, który spotka podobny problem (a pewnie wielu spotka znając naszych urzędników).

Co zrobił tego nie wiem. Ja w każdym razie na miesjcu prezesa klubu odpowiedziałbym tak:

W odpowiedzi na pismo informuję, iż z wypowiedzi Kolegi XXX YYY wynika, że występując o wydanie pozwolenia na broń palną sportową przedstawił wraz z podaniem „ważną przyczynę posiadania broni”, a mianowicie udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji oraz licencję właściwego polskiego związku sportowego. Tym samym przekazanie przez nasz Klub odpowiedzi na pytanie zawarte w Waszym piśmie i przesłanie komunikatów z zawodów strzeleckich wydaje się być bezprzedmiotowe i niewątpliwie nie będzie miało jakiegokolwiek wpływu na podjęcie decyzji w sprawie wydania wymienionemu pozwolenia na broń. w związku z tym nie prześlemy również żadnych komunikatów klasyfikacyjnych z zawodów.

I jeżeli jakiekolwiek WPA wyśle takie zapytanie do mojego klubu, to otrzyma taką właśnie odpowiedź.

tomekwroclawski - 2011-03-29, 21:17

Eeeeee

Skoro podłóg nowej ustawy nie trzeba, to .... po co to pismo :shock: :shock: :shock:

calwero - 2011-03-29, 22:12

tomekwroclawski napisał/a:
Eeeeee

Skoro podłóg nowej ustawy nie trzeba, to .... po co to pismo :shock: :shock: :shock:


pewnie się "beton" decyzyjny jeszcze nie oswoił że dowolna uznaniowość się skończyła. ;laughing:

pkzp - 2011-03-29, 22:18

A gdy Policja pyta klub: czy XXX YYY posiada patent? Chyba niewłasciwy adresat pytania? Wydaje mi się, że odpowiedzi powinien udzielić sam zainteresowany, ew. PZSS który patent wydał.
9x19 - 2011-03-29, 22:19

tomekwroclawski napisał/a:
... Nie widzialem i nie widze nadal w obowiazujacej UoBiA jakiegokolwiek zapisu, z ktorego wynika obowiazek wydania komukolwiek zezwolenia. ...

Właśnie to doczytałem. Otóż jest w ustawie taki obowiązek. Znajduje się w art. 10 ust. 1 - "właściwy organ Policji wydaje pozwolenie na broń, jeżeli wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni."

Ten obowiązek wynika z dwóch wytłuszczonych słów: wydaje - jeżeli. W prawie nazywa się to decyzją związaną. I oznacza, że jeżeli spełnione zostały kryteria, to istnieje obowiązek wydania decyzji pozytywnej. Te kryteria zostały określone szczegółowo w art. 10 ust. 3 ustawy i dla sportu jest to udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie patentu i licencji. Jeżeli więc spełniasz te trzy warunki i nie występują po Twojej stornie negatywne przesłanki z art. 15 ust. 1, to Policja ma obowiązek wydania pozytywnej decyzji . I nie ma tu miejsca za żadną swobodną ocenę materiału dowodowego, chyba tylko ocenę czy te dokumenty są prawdziwe.

Taka swobodna ocena może wystąpić, gdy ktoś przedstawia inne okoliczności, które mogłyby uzasadniać wydanie pozwolenia i mogłyby zostać uznane przez Policję za ważną przyczynę. Np. ktoś ma tylko patent i chce pozwolenie na broń palną sportową do celów sportowych. W tej sytuacji Policja dokonuje oceny, czy tu ważna przyczyna posiadania broni zachodzi. Wtedy może zbierać osobostary, komunikaty kwalifikacyjne i inne cuda wianki. Wszystko to jednak odpada, gdy istnieje ustawowa ważna przyczyna.

9x19 - 2011-03-29, 22:22

pkzp napisał/a:
A gdy Policja pyta klub: czy XXX YYY posiada patent? Chyba niewłasciwy adresat pytania? Wydaje mi się, że odpowiedzi powinien udzielić sam zainteresowany, ew. PZSS który patent wydał.

Obawiam się, że tu jedynym dowodem może być tylko okazanie patentu. Kłania się nowy artykuł 10b ustawy o broni i amunicji.

gatling - 2011-03-29, 22:24

Cytat:

Skoro podłóg nowej ustawy nie trzeba, to .... po co to pismo :shock: :shock: :shock:


Po to koledzy pracowali przy ustawie, aby nie było takiego dziadostwa jak przedtem.
Wejdź na stronę ROMBu, pobierz wniosek i wyślij do WPA taki jak tam jest.

Postępując w ten sposób jak piszesz, sam prosisz się o odmowę, bo mówisz, że będziesz zbierał komunikaty. Boisz się, że nie dostaniesz, pękasz, oni wyciągną z tego wniosek, że nie będziesz się odwoływał, tylko zbierał komunikaty. Z tego co piszesz wynika, że nie będziesz się odwoływał, więc na pewno nie dostaniesz, bo tobie można bezkarnie odmówić, nie będziesz ich ciągał po sądach i o to im chodzi.
Koniec.

tomekwroclawski - 2011-03-29, 22:48

Ale ... niby czemu sie odwolywac, skoro sie nalezy z automatu wg. tego, co napisaliscie :?: :?: :?: :?:
Old Cadet - 2011-03-29, 22:57

tomekwroclawski napisał/a:
Ale ... niby czemu sie odwolywac, skoro sie nalezy z automatu wg. tego, co napisaliscie :?: :?: :?: :?:


Bo policja może z premedytacją działać wbrew prawu i dawać odmowy tylko po to, by odstraszyć innych chętnych. To oczywiste. Taką samą metodę stosowali przed nowelizacją, ktoś przyszedł się zapytać i niezleżnie od okoliczności otrzymywał z okienka informację: Pan pozwolenia nie dostanie, nie ma Pan po co składać. I większość chętnych rezygnowała na starcie.
W Strzale 1-2/11 na końcu tekstu "Parlamentarna epopeja" jest napisane, co już pod koniec procesu legislacyjnego kuluarowo mówiło KGP: nie macie się z czego cieszyć, ustawa ustawą, a my i tak nie będziemy wydawać, chyba że ktoś wygra w sądzie. Taką mają "resortową politykę", a prawem wielu z nich gardzi, liczy się święty spokój, wypełnianie poleceń przełożonych (nawet bezprawnych - za bezprawną decyzję administracyjną włos z głowy nie spadnie) i odliczanie lat do emerytury.

Arnie - 2011-03-29, 23:27

No cóz, jak ktoś się starał o pozwolenie w/g starej ustawy to mu się nie miesci w glowie, ze teraz może byc normalniej (jeszcze nie normalnie, ale prawie). Wychodzi cecha często spotykana u osob mających pozwolenie - ja mam i cięzko sie na to pracowalem to inni nie mogą miec łatwo :-?
Fenixom - 2011-03-30, 09:37

Lekarstwem na ten stan rzeczy jest zmiana całej Ustawy o Broni i Amunicji na Nową Ustawę , a organ który wydawał by pozwolenia to samorządy bo jak widać Policja robi wszystko by takich pozwoleń nie wydawać według zasady : Nie bo Nie !! , 40 lat Komuny , zabory Carskie zrobiło swoje wśród społeczeństwa. Im nadal się wydaje że są władza jak 30 lat temu ale się grubo mylą bo czasy Komuny się skończyły już dawno.Prawdą jest też to że jak ktoś będzie donosił więcej niż:Patent , Licencje , Członkowsto i Zaświadczenie o przynależności do Stowarzyszenia Kolekcjonerskiego + badania i to co jest niezbędne ,to WPA przyzwyczaji się do tego i będzie jak dawniej. Nowelizacja UOBIA sobie a WPA sobie , dzięki kilku osobom które wiedzą lepiej niż kolega 9X19 co jest potrzebne :!: :evil:
bartek75 - 2011-03-30, 10:26

W UoBiA z 10.III.2011 r. pewne regulacje zmieniły się na lepsze, szczególnie art. 10, jednak nasza "krwawica" o normalny dostęp do sprzętu, który pozwala nam uprawiać tą wspaniałą dyscyplinę sportu, pozostanie tak długo "krwawicą" dopóki DEFINITYWNIE I RAZ NA ZAWSZE nie zostanie odebrane prawo wydawania pozwoleń na broń policyjnym WPA i przekazane do Urzędów Miasta (powiatowych), analogicznie jak np. prawa jazdy. W aktualnej noweli ta walka została przegrana, jednak w przyszłej pracy nad - najlepiej NOWĄ UoBiA - TO POWINIEN BYĆ PIERWSZY, PRIORYTETOWY I GŁÓWNY przedmiot walki. Tym razem nie można tu już nic popuścić.
PilotHN - 2011-03-30, 11:26

Witam wszystkich Szanownych Formumowiczów, jako że to mój debiut na forum.

Popieram inicjatywę odebrania policji prawa wydawania pozwoleń (w zasadzie na cokolwiek).
Dla przypomnienia - jeszcze nie tak znowu dawno policja/milicja decydowała o wydaniu obywatelowi paszportu. Ludzie kombinowali, cudowali, szukali znajomości, dawali łapówy a "waadza" cwaniakowała jak by tu bardziej upodlić obywatela i wyciągnąć z tego jak najwięcej dla siebie.
Znajomy milicjant - ojciec kolegi ze szkoły, który pełnił funkcję oficera dyżurnego na komendzie, opowiadał, jak to (zgodnie z zaleceniem) łączył zawsze rozmowy z "paszportowym" na biurko, przy którym aktualnie nikt nie siedział...
Kiedy wydawanie paszportów odebrano policji i przeniesiono do starostw, problem skończył się raz na zawsze!
A panowie z "paszportowego" musieli ruszyć kości zza biurek i zająć się inną policyjną robotą lub odejść na mundurową emeryturkę...

lekomin - 2011-03-30, 17:59

Czy ktoś zna jakąś podstawę prawną, która zakazywałaby startu w zawodach organizowanych przez PZSS z bronią posiadaną na podstawie zezwolenia na broń do celów kolekcjonerskich? Chodzi oczywiście o broń sportową, która wypełnia odpowiednie zapisy regulaminów ISSF/PZSS.
michał.b - 2011-03-30, 18:31

lekomin napisał/a:
Czy ktoś zna jakąś podstawę prawną, która zakazywałaby startu w zawodach organizowanych przez PZSS z bronią posiadaną na podstawie zezwolenia na broń do celów kolekcjonerskich? Chodzi oczywiście o broń sportową, która wypełnia odpowiednie zapisy regulaminów ISSF/PZSS.

Myśliwi też biorą udział w zawodach z bronią zarejestrowaną do celów myśliwskich i wcześniej im nikt nie odmawiał wzięcia w nich udziału.
Rozumiem, żeby okazywać PZSS licencję, ale żeby pokazywać im legitymację osoby posiadającej pozwolenie na broń i udowadniać, że jest zarejestrowana do celów sportowych... :?: Nikogo nie powinno obchodzić do jakiego celu masz zarejestowaną broń.

9x19 - 2011-03-30, 20:01

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu (Art. 11 pkt. 2 ustawy o broni i amunicji). Z kolei wzorcowy regulamin strzelnic stanowi, że zabrania się używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika.

Wniosek z tego taki,że jak posiadacz broni przyjdzie na strzelnicę, to w jej granicach może dać swoją zabawkę inne osobie, która nie ma pozwolenia. A ta osoba może legalnie zająć na zawodach stanowisko strzeleckie i strzelać z tej broni. Osoba ta mając zgodę posiadacza broni nie musi legitymować się dokumentem wskazującym legalność trzymanej w ręku tej broni. A skoro tak, to nikt nie może kwestionować możliwości strzelania z tej broni. A więc nie ma w powszechnie obowiązujących przepisach zakazu. Natomiast nic się nie poradzi jak znajdą się nadgorliwcy, którzy na dodatek będą mieli dużo do powiedzenia na tych zawodach. Tego to już się nie przeskoczy.

mkl1 - 2011-03-30, 20:40

Chyba " coś w TYM jest", bo na ostanich zawodach strzelamy z jednej broni z synem i jesteśmy "reprezentowani" komunikatach, pomimo, ze syn nie ma zezwolenia...... ;laughing:
AKM - 2011-03-30, 20:43

michał.b napisał/a:
Myśliwi też biorą udział w zawodach z bronią zarejestrowaną do celów myśliwskich i wcześniej im nikt nie odmawiał wzięcia w nich udziału.


Jest nawet oficjalna wykładnia resortu w tym temacie (oparta na starych przepisach, co podkreślam): http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/289188FA

pkzp - 2011-03-30, 20:48

W takim razie możemy sobie wyobrazić sytuację gdy posiadacz broni zaprasza na strzelnicę, powiedzmy dwudziestu kolegów i organizuje zawody (nawet pod patronatem klubu - a co?). Każdemu z kolegów-zawodników udostępnia po kolei swoją broń i przeprowadzają konkurencję . Sporządzają protokoły z zawodów które tak bardzo lubi Policja. Skoro każdy Kowalski może przyjść na strzelnicę i strzelać legalnie to może też wziąść udział w zawodach. Nie potrzebuje wtedy patentu ani tym bardziej licencji a posiadacz broni może z dumą zaprezentować Policji komunikaty z zawodów, dokumentując tym samym czynne uprawianie strzelectwa.
Rlyeh - 2011-03-30, 21:40

No przecież tak jest w praktyce. Często organizator udostępnia chętnym (gwiazdka - osobom przeszkolonym) odpłatnie lub za zwrot kosztów amunicji broń, i tak rozgrywane są zawody.
9x19 - 2011-03-30, 21:49

pkzp napisał/a:
W takim razie możemy sobie wyobrazić sytuację gdy posiadacz broni zaprasza na strzelnicę, powiedzmy dwudziestu kolegów i organizuje zawody (nawet pod patronatem klubu - a co?).....

I prawidłowo myślisz. Na dodatek może być z tego komunikat, a jako organizator może wystąpić nawet posiadacz broni. Nigdzie nie jest powiedziane, że zawodów nie może organizować osoba prywatna.

Fenixom - 2011-03-31, 13:25

bartek75 napisał/a:
W UoBiA z 10.III.2011 r. pewne regulacje zmieniły się na lepsze, szczególnie art. 10, jednak nasza "krwawica" o normalny dostęp do sprzętu, który pozwala nam uprawiać tą wspaniałą dyscyplinę sportu, pozostanie tak długo "krwawicą" dopóki DEFINITYWNIE I RAZ NA ZAWSZE nie zostanie odebrane prawo wydawania pozwoleń na broń policyjnym WPA i przekazane do Urzędów Miasta (powiatowych), analogicznie jak np. prawa jazdy. W aktualnej noweli ta walka została przegrana, jednak w przyszłej pracy nad - najlepiej NOWĄ UoBiA - TO POWINIEN BYĆ PIERWSZY, PRIORYTETOWY I GŁÓWNY przedmiot walki. Tym razem nie można tu już nic popuścić.PilotHN napisał/a:
Witam wszystkich Szanownych Formumowiczów, jako że to mój debiut na forum.

Popieram inicjatywę odebrania policji prawa wydawania pozwoleń (w zasadzie na cokolwiek).
Dla przypomnienia - jeszcze nie tak znowu dawno policja/milicja decydowała o wydaniu obywatelowi paszportu. Ludzie kombinowali, cudowali, szukali znajomości, dawali łapówy a "waadza" cwaniakowała jak by tu bardziej upodlić obywatela i wyciągnąć z tego jak najwięcej dla siebie.
Znajomy milicjant - ojciec kolegi ze szkoły, który pełnił funkcję oficera dyżurnego na komendzie, opowiadał, jak to (zgodnie z zaleceniem) łączył zawsze rozmowy z "paszportowym" na biurko, przy którym aktualnie nikt nie siedział...
Kiedy wydawanie paszportów odebrano policji i przeniesiono do starostw, problem skończył się raz na zawsze!
A panowie z "paszportowego" musieli ruszyć kości zza biurek i zająć się inną policyjną robotą lub odejść na mundurową emeryturkę...


Popieram was w 100%

pkzp - 2011-03-31, 20:49

calwero napisał/a:
Hmm poczekajmy aż pierwsza osoba dostanie kwity do ręki , wg. nowej ustawy

/ ciekawe które WPA będzie najszybsze / ? :-D


Są już takie osoby :-D Cel kolekcjonerski, ilość - śmiało można powiedzieć kilkadziesiąt egzemplarzy, czas załatwienia sprawy - ok. 2 tygodnie. Niemożliwe? A jednak!

MaciekSz - 2011-03-31, 21:25

Gratulacje :) Napisz moze, jak wygladal ten owiany zla slawa egzamin kolekcjonerski...
pkzp - 2011-03-31, 21:33

Nie było go wcale :) Art. 16 ust. 2
Jurand - 2011-03-31, 22:11

Które WPA?
pkzp - 2011-03-31, 22:30

Dla ścisłości, nie mi się należą gratulacje ale mojemu koledze, który właśnie mnie poprosił aby nie ujawniać szczegółów na forum (jego prawo). Tak czy inaczej, na własne oczy widziałem decyzję. Podziękowania należą się wszystkim, dzięki którym mamy zmienioną ustawę.
Gromek - 2011-04-01, 17:52

Moje gratulacje. :)
asasello - 2011-04-01, 22:39

Brdzoś tajemniczy pkzp.Mam nadzieje że nie wstąpiło w ciebie to co dzisiaj w Guliwera.
tomekwroclawski - 2011-04-03, 21:24

Koledze kolekcjonerkie zajelo to miesiac, jeszcze pod panowaniem starej ustawy, potknal sie jedynie na egzaminie, zdal poprawke, na blad w tescie zwrocil mu uwage prowadzacy egzamin ( ! ).

Atutem byla przynaleznosci do jednego z wiekszych stowarzyszen kolekcjonerskich w kraju. Nie byl to zatem zaden cud ani tajemnicza sprawa.

tomkow - 2011-04-03, 21:57

tomekwroclawski napisał/a:
..Atutem byla przynaleznosci do jednego z wiekszych stowarzyszen kolekcjonerskich w kraju. Nie byl to zatem zaden cud ani tajemnicza sprawa.


I jest ograniczony rokiem 1945? I niemożnością kupna "karabinów strzelców wyborowych" (cokolwiek to sformułowanie oznacza)? Bo teraz gdyby się starał to jedynym ograniczeniem jest broń maszynowa.

Gromek - 2011-04-03, 22:01

[quote="tomekwroclawski"] Atutem byla przynaleznosci do jednego z wiekszych stowarzyszen kolekcjonerskich w kraju. Nie byl to zatem zaden cud ani tajemnicza sprawa. [/quote]
Jak się nazywa to stowarzyszenie?

9x19 - 2011-04-03, 22:30

tomkow napisał/a:
... I jest ograniczony rokiem 1945? I niemożnością kupna "karabinów strzelców wyborowych" (cokolwiek to sformułowanie oznacza)? Bo teraz gdyby się starał to jedynym ograniczeniem jest broń maszynowa.

Wszystko zależy od tego, co jest w treści podania i jak brzmi sformułowanie decyzji przyznającej pozwolenie na broń.

beryl - 2011-04-03, 22:55

A czy posiadając pozwolenie kolekcjonerskie na broń sportową można samodzielnie elaborować amunicję ?
asasello - 2011-04-03, 23:12

Kruca bomba wychodzi na to że tych kolekcjonerów już legion tylko ja taka gapa.
Szkoda że nie mają imion nazwisk należą do tajnych stowarzyszeń kolekcjonerskich a swe kolekcje kryją przed światem.

9x19 - 2011-04-03, 23:29

beryl napisał/a:
A czy posiadając pozwolenie kolekcjonerskie na broń sportową można samodzielnie elaborować amunicję ?

Wróć na pierwszą stronę tego tematu, a potem przeczytaj art. 10 ust. 5 pkt. 4 znowelizowanej ustawy o broni i amunicji. Wtedy dowiesz się, że zabronione jest posiadanie amunicji szczególnie niebezpiecznej w postaci amunicji wytworzonej niefabrycznie, z wyłączeniem amunicji wytworzonej na własny użytek przez osoby podsiadające pozwolenie na broń myśliwksą, sportową lub kolekcjonerską.

beryl - 2011-04-03, 23:50

Dzięki... :shame:
czmiel - 2011-04-04, 00:55

Witam,
Jestem na etapie się starania o pozwolenie na broń palną sportową.
Równocześnie musiałem się przemeldować, w związku z czym adres na patencie nie jest aktualny. Rodzi się moje pytanie: czy muszę wyrabiać nowy patent?

9x19 - 2011-04-04, 08:38

Po co? Orzeczenie nadające patent zawiera: imię i nazwisko, numer Pesel, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania. Dane te są wystarczające do identyfikacji osoby, nawet gdy pominiemy adres zamieszkania. Nie ma więc logicznej potrzeby uaktualniania adresu zamieszkania.
mkl1 - 2011-04-04, 17:22

Pojawił sie tekst jednolity.
http://isap.sejm.gov.pl/D...90530549&type=3
(znalazł go jeden z kolegów i umiescił na innym forum)

przeczytałem i zaskoczyło mnie, ze w "przepisach końcowych i przejściowych" nie ma nic "o Lefoszkach"- no chyba, ze przegapiłem Ciekawe czy to naprawdę "JEDNOLITY"

michał.b - 2011-04-04, 17:55

mkl1 napisał/a:
Pojawił sie tekst jednolity.
http://isap.sejm.gov.pl/D...90530549&type=3
(znalazł go jeden z kolegów i umiescił na innym forum)

przeczytałem i zaskoczyło mnie, ze w "przepisach końcowych i przejściowych" nie ma nic "o Lefoszkach"- no chyba, ze przegapiłem Ciekawe czy to naprawdę "JEDNOLITY"

I słusznie, że nie ma - te przepisy zawarte są w ustawie o zmianie ustawy. Nie zostały dopisane do UBiA.

mkl1 - 2011-04-04, 18:05

Dzięki za wyjaśnienie... :-D
tomekwroclawski - 2011-04-05, 14:59

Bedac dzis w WPA we Wrocławiu, przy okazji rejestracji broni, zapytalem sie o stanowisko WPA odnosnie wymaganych dokumentow przy staraniu sie o pozwolenie na bron i otrzymalem informacje :

" wymagamy, oprocz dokumentow wymienionych w ustawie, takze min. dokumenty potwierdzajce start w zawodach, tzw. komunikaty. Brak udokumentowanych startow bedzie skutkowalo odmowa wydania pozwolenia."

Potraktuje ten post jako informacje dla zainteresownych.

kobusz - 2011-04-05, 15:37

Ciekawe... Sejm i Senat sobie ....a policja sobie ....
... poza tym cytat piękny - mówią wprost, że stosują kryteria pozaustawowe ...

Pamiętacie jak rzecznik policji "płakał", że teraz nie będą mieli wyjścia i będą zmuszeni każdemu wydać pozwolenie... nawet jak dostanie broń w prezencie ?

Arnie - 2011-04-05, 15:54

tomekwroclawski napisał/a:
" wymagamy, oprocz dokumentow wymienionych w ustawie, takze min. dokumenty potwierdzajce start w zawodach, tzw. komunikaty. Brak udokumentowanych startow bedzie skutkowalo odmowa wydania pozwolenia."

Potraktuje ten post jako informacje dla zainteresownych.

Niech całują psa w nos :-D . Odnoszę wrazenie, ze piszesz to z niejaka satysfakcją :-? . To, ze mówią to jeszcze wcale nie znaczy, ze tak zrobią, pozatym od czego sa sady administracujne.
PS: Przez analogię, mówią, ze nie będa rejestrowac broni pneumatycznej bez zyciorysu - i co, i g....no, rejestrują :-D

tomekwroclawski - 2011-04-05, 17:18

Czemu z satysfakcja ?

Nie mam natury psa ogrodnika, gdybys poczytal inne moje posty, zauwazyl bys, ze staram sie dzielic swoja wiedza, podpowiadac i doradzac.

Poniewaz mialem okazje, wiec sie zapytalem i swoja wiedza podzielilem z innymi. Jak sobie poradzicie z takim stanowiskiem WPA, to wylacznie Wasz problem.

9x19 - 2011-04-05, 18:09

tomekwroclawski napisał/a:
Bedac dzis w WPA we Wrocławiu, przy okazji rejestracji broni, zapytalem sie o stanowisko WPA odnosnie wymaganych dokumentow przy staraniu sie o pozwolenie na bron i otrzymalem informacje :
" wymagamy, oprocz dokumentow wymienionych w ustawie, takze min. dokumenty potwierdzajce start w zawodach, tzw. komunikaty. Brak udokumentowanych startow bedzie skutkowalo odmowa wydania pozwolenia." ...

Na stronie internetowej ROMB-u, w dziale PRAWO, została utworzona zakładka WYSKOKI WPA. Będą w niej zamieszczane przykłady działań WPA, które są sprzeczne z prawem i logiką oraz naruszają prawa posiadaczy broni. Przykłady te będą prezentowane z podaniem funkcji, stopnia, imienia i nazwiska ich autorów (urzędnik jest osobą publiczną i musi się liczyć z publiczną krytyką jego poczynań). Wprawdzie nie ma tam jeszcze Wrocławia, ale jak będą w tamtejszym WPA realizową swą nieprzemyślaną wypowiedź, to niewątpliwie szybko się tam znajdzie "reklama" urzędnika, który nie będzie przestrzegał prawa. :P

Gromek - 2011-04-05, 18:12

Myślałem, że jest to problem całego środowiska strzeleckiego, a nie Wasz problem.
montrala - 2011-04-05, 18:24

Gromek napisał/a:
Myślałem, że jest to problem całego środowiska strzeleckiego, a nie Wasz problem.


Pewnie kol. tomekwroclawski uważa, że jest jakoś uprzywilejowany względem pospolitej tłuszczy, bo mu dali, stąd to rozróżnienie.

WRB - 2011-04-05, 19:31

Bardzo ciekawe, co pisze kolega tomekwrocławski.
Jutro właśnie idę do WPA we Wrocławiu, z kompletem dokumentów PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE i składam wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną sportową, do celów sportowych. Macie może panowie, jakąś radę jak skontrować takiego urzędnika?
Żądać wydania na piśmie, że chcą jakichś wydumanych pozaustawowych kwitów, starty, komunikaty, legitymacja Zucha i paszport polsatu?

Fenixom - 2011-04-05, 19:33

Ciekaw jestem czy to coś da ??? Że Romb napiszę że taki albo taki robi to albo tamto jak on dalej będzie to robił , dopuki NSA nie ukruci ich bezprawnych poczynań albo zmieni się to wtedy gdy:

Policji Odbierzę się możliwość wydawania Pozwoleń na Broń !!!!

Sam Przedstawiciel KGP powiedział że będą wydawać Decyzje Odmowne tylko po ty zniechęcić ludzi czyli jak widać Policja nie powinna nigdy już wydawać Pozwoleń na broń , bo zrobią wszystko by ich tylko nie wydawać na zasadzie : NIE BO NIE i pokazania nam że to oni SĄ WAADZA :evil:

tomekwroclawski - 2011-04-05, 19:42

Fenixom.

Emocje na niewiele sie tu zdadza. Mozna sie odwolywac w nieskonczonosc, tylko czy naprawde o to chodzi ?

Padlo pytanie, co mozna zrobic ?

No coz. Jesli kolega WRB brał udział w zawodach, czy to na WKS czy w ramach innego klubu, ktory podlega pod rejon WPA we Wrocławiu, to jest duze prawdopodobienstwo, ze WPA komunikaty z takich zawodow ma i sobie samo poradzi.

WRB - 2011-04-05, 19:48

Nie mam żadnych komunikatów ze startów w zawodach. Licencję mam dopiero od kilku tygodni.
Zresztą nie wiem dlaczego mają żądać ode mnie tych komunikatów, skoro ustawodawca nie przewidział takiej możliwości :-?

szogun - 2011-04-05, 20:03

Nie dawaj żadnych komunikatów! Tylko to co masz i wszystko na piśmie, nic na gębę. Bądź stanowczy, nie daj się zbyć panience z okienka. W razie czego żądaj spotkania z kierownikiem/naczelnikiem wydziału i z nim rozmawiaj jak równy z równym. On jest dla Ciebie a nie Ty dla niego.
Daj znać co załatwiłeś.

AKM - 2011-04-05, 20:05

WRB napisał/a:
Macie może panowie, jakąś radę jak skontrować takiego urzędnika?


Poprosić o podstawę prawną żądania uzupełnienia wniosku. Najlepiej na piśmie.

tomekwroclawski - 2011-04-05, 20:12

Obawiam sie AKM, ze nikt z kolega dyskutowac nie bedzie. Po prostu otrzyma decyzje odmowna i na tym sie skonczy.
past - 2011-04-05, 20:23

Tydzień temu składałem wniosek o pozwolenie na broń sportową właśnie we Wrocławiu. Pytano mnie o komunikaty, których nie miałem ze sobą

Pozostaje teraz problem - klub ma komunikaty, więc ich kopie nie są problemem , ale czy mimo komunikatów walczyc czy dla świętego spokoju dostarczyć.
Kwestią jest - "Don Kiszoteria" czy świety spokój.
Czy My Obywatele jesteśmy dla Państwa czy Państwo jest dla Nas??
ale z drugiej strony "święty spokój jest bezcenny"

9x19 - 2011-04-05, 20:24

WRB napisał/a:
... Macie może panowie, jakąś radę jak skontrować takiego urzędnika?
Żądać wydania na piśmie, że chcą jakichś wydumanych pozaustawowych kwitów, starty, komunikaty, legitymacja Zucha i paszport polsatu?

Złożyć podanie wraz z załącznikami za pokwitowaniem. Jeżeli będą chcieli jeszcze coś dodatkowo, to poprosić o sprecyzowanie tego na piśmie. Z WPA "rozmawia się" tylko pisemnie.

9x19 - 2011-04-05, 20:43

past napisał/a:
... Pozostaje teraz problem - klub ma komunikaty, więc ich kopie nie są problemem , ale czy mimo komunikatów walczyc czy dla świętego spokoju dostarczyć.
Kwestią jest - "Don Kiszoteria" czy świety spokój....

Walczyć! Dziś dzięki nowelizacji stajemy przed urzędnikiem jak równy z równym. Gdy mamy "ważną przyczynę", to możemy ŻĄDAĆ, a nie prosić!

Na dzień dzisiejszy należy złożyć wraz z podaniem tylko i wyłącznie:
1) dowód wniesienia opłaty skarbowej 242 zł za wydanie pozwolenia na broń,
2) orzeczenie lekarskie,
3) orzeczenie psychologiczne,
4) zaświadczenie o członkostwie w klubie strzeleckim,
5) kserokopię patentu strzeleckiego PZSS (oryginał do wglądu),
6) kserokopia licencji PZSS (oryginał do wglądu),
7) kserokopia legitymacji członkowskiej PZSS (oryginał do wglądu).

Lista zamknięta, koniec, kropka. Już nawet żądanie dwóch zdjęć fotograficznych jest bezprawne. Zdjęcie (jedno!) będzie potrzebne dopiero, jak uzyskamy pozwolenie na broń i przyjdziemy zarejestrować pierwszy egzemplarz broni.

tomekwroclawski - 2011-04-05, 21:08

Rozumiem,ze piszesz za kolegow odwolania od decyzji oraz pokrywasz potem ewentualne koszty postepowan przed NSA ?

Skad te emocje i walenie glowa w mur ? Bo zywisz przekonanie, ze na tym to wszystko polega ?

Przepraszam bardzo, ale wypowiadajac sie na forum publicznym, czytanym przez osoby, ktore wlasnie beda wystepowaly lub wystapily o swoje pierwsze pozwolenie, nalezalo by ujac szeroko temat i rzetelnie informowac o skutkach swoich decyzji.
Postepowanie pod Twoje dyktando, prawie na pewno bedzie skutkowalo decyzja odmowna. Szukasz argumetnow na poparcie tezy ? Jakiej ? Co w ten sposob zamierzasz udowodnic ? Ze prawo jest do du** ? Ze " urzedasy" nie maja racji ?

Iles tam osob oleje twoje swietne rady i sie okaze, ze jednak problemu nie bedzie.
I co wowczas ? Oni / my bedziemy BE, bo sie poddalismy, bo ukleklismy przed
" urzedasami " a reszta jest super i cacy ?

Swoja opinie wyraziles juz z 50 razy. I super. Wielkie dziki. Teraz czas oddac glos tym, ktorzy maja najswiezsze informacje i doswiadczenia. I moze dac ludziom glosno sie zastanowic, co dalej...

Napisalem post informacyjny.

Nie polemiczny, nie przyczynek do dyskusji, nie analize nowej UoBiA. Uszanuj to. Ludzie umieja myslec. Poczekajmy na informacje od tych, ktorzy lada moment powinni otrzymac decyzje. Jakie beda, jakie bedzie uzasadnienie w razie odmowy, jakie dokumenty zlozyli.

AKM - 2011-04-05, 21:49

tomekwroclawski napisał/a:
...


Przeginasz! I to zdrowo! Zrób dla innych przynajmniej jedną setną tego, co robi Jerzy, to może będziesz mógł się wypowiadać takim tonem!

EDIT:
A jeszcze pół roku temu byłeś taki cwaniak:

tomekwroclawski napisał/a:
Policja q****a z przeproszeniem jest od pilnowania i stosowania prawa a nie jego interpretowania.


Cóż czerwona książeczka potrafi zrobić z człowiekiem...

szogun - 2011-04-05, 21:50

tomekwroclawski napisał/a:

Postepowanie pod Twoje dyktando, prawie na pewno bedzie skutkowalo decyzja odmowna.


ROTFL :-D :-D

tw - nie ośmieszaj się swoim zachowaniem. Twoich dokonań nie zna nikt, a userowi którego atakujesz, wielu z tego forum (i nie tylko), zwyczajnym strzelcom, zawdzięcza tak wiele, że będą mu wdzięczni długie lata. Twoja krzykliwość - do której masz prawo, bo przecież nikt nie każe płaczących dzieci w żłobku - obnaża tylko Twoją niewiedzę i indolencję. Jeśli chcesz konkurować z kolegą F. to proszę bardzo, ale szybko poznasz znaczenie słowa - ostracyzm.

bartek75 - 2011-04-05, 21:58

Przykro o tym pisać, ale problem nie leży po stronie gościa, który wypisuje tu takie dyrdymały. Problem leży w nas, że z nim dyskutujemy. Tak długo jak bedziemy z nim wchodzić w dialog, tak długo bedzie rozwijał sie powyższy poziom "argumentacji". Analogicznie jak długo WPA bedą wydawały pozwolenia tak długo bedą ciągnęły się nasze problemy a ich - jak ujmuje to trafnie 9x19 - wyskoki.
Proste to jak drut.

Gromek - 2011-04-05, 22:15

Może kolega tomekwroclawski przedstawi się nam swoimi osiągnięciami?
mathix - 2011-04-05, 22:26

@tomekwroclawski: Jak wszyscy będą chylić głowę i posłusznie się poddawać niezgodnym z prawem praktykom to w kwestii wydawania pozwoleń nigdy nie będzie lepiej.
gaston17 - 2011-04-06, 08:12

tomekwroclawski napisał/a:


Napisalem post informacyjny.

Nie polemiczny, nie przyczynek do dyskusji, nie analize nowej UoBiA. Uszanuj to. Ludzie umieja myslec. Poczekajmy na informacje od tych, ktorzy lada moment powinni otrzymac decyzje. Jakie beda, jakie bedzie uzasadnienie w razie odmowy, jakie dokumenty zlozyli.

Więc zapraszam. Może napiszesz jako pierwszy parę słów, jak w dwa tygodnie uzyskałes pozwolenie a kolega o ile pamiętam rozszerzenie o cel szkoleniowy. Bardzo jestem ciekaw co było we wniosku i jaka była argumentacja WPA przy wydaniu decyzji pozytywnej.
Moich dwóch kolegów ubiega się o broń do celów szkoleniowych, sprawa trwa trzy miesiące i wróciła do ponownego rozpatrzenia(stary numer na zmęczenie przeciwnika).Natomiast inny jest na etapie odwołania do WSA.Chodzi o broń do ochrony osobistej.
Jeśli masz jakieś złote myśli lub lekarstwo na WPA to dawaj, chętnie posłuchamy.

kobusz - 2011-04-06, 10:16

Można spytać Pana Premiera dlaczego podległe mu ministerstwo nie szanuje prawa...
http://wiadomosci.onet.pl...,wiadomosc.html
... choć moja wiara w zajęcie się tą sprawą przez w/w jest bliska zeru ... ale może jako temat zastępczy onet przedłoży ...

Fenixom - 2011-04-06, 11:09

Jak z 20 osób spyta oto samo to może odpowie....
kobusz - 2011-04-06, 11:20

... to jest już nas dwóch 8-)
WRB - 2011-04-06, 11:34

No to panowie idę do wrocławskiego WPA. ZA jakiś czas zdam relację, co mają do powiedzenia urzędnicy. Trzymam się twardo rad jakich mi udzieliliście.
montrala - 2011-04-06, 13:11

Ja jak składałem podanie to mi Pani w okienku uprzejmie powiedziała, że nie ma sensu żebym składał, bo i tak nie dostanę pozwolenie i szkoda kosztów. Na to ja równie uprzejmie powiedziałem, że jednak złożę i poczekam na decyzję :)

A papierów nie trzeba nawet zanosić - polecony za potwierdzeniem odbioru.

kobusz - 2011-04-06, 13:18

Trzeba było jej powiedzieć ,że i tak płacisz za "wydanie pozwolenia" więc jak nie wydadzą to i tak Ci oddadzą pieniążki :-D
... swoją drogą wszystkim sportowcom tak mówią ... dlaczego myśliwym nikt tak nie mówi?

WRB - 2011-04-06, 14:08

Wróciłem właśnie z WPA :090:
Niekompetentność urzędników, bynajmniej jednej z nich jest porażająca. Pani miała wyraz twarzy taki, jakby potwierdzający zasadę,że Ja jestem tam dla niej a nie na odwrót.
Ale po kolei. Złożyłem, komplet dokumentów przewidzianych przez ustawę. Jedna z pań, bardziej sympatyczna, zapytała mnie o komunikaty.
Odpowiedziałem jej, na jakiej podstawie prawnej żąda ode mnie tych dokumentów. No bo są potrzebne-padła taka odpowiedż. Uprzejmie poprosiłem raz jeszcze o podstawę prawną tego żądania. Pani skonsultowała się z drugą, mniej sympatyczną i odpowiedziała, że muszę to załączyć.
Druga pani (mniej sympatyczna) mnie "zastrzeliła" tekstem, że mało tego, bez żółtego dokumentu z PZSS nie mam szans na decyzję pozytywną.
Wtedy zapytałem, ją czy zapoznała się z nową ustawą, bo odnoszę wrażenie, że tkwi jeszcze głęboko w starej. Odpowiedziała mi,że mogę składać co chcę ale mogę zapomnieć o pozwoleniu.
Ja na to, że składam tylko te dokumenty, które przewidział ustawodawca i żądam na piśmie tego co Ona mówi, powiedziała. Oczywiście, że dostanę.
Złożyłem wszystkie dokumenty i poszedłem do naczelnika WPA. Przedstawiłem wszystkie herezje jakie głosi pani urzednik i naczelnik odpowiedział, że:
Ustawa mówi, że ważna przyczyna wydania pozwolenia na broń to, patent, członkostwo i licencja i tego się trzymają.
Dodał jeszcze, ustawa mówi,że w szczególności mogą zażądać ode mnie dokumentów potwierdzających moje zaangażowanie w strzelectwo. Ale to w szczególności i jeżeli zażądają, to żądanie będzie oparte na podstawie prawnej.
Nie za bardzo wiem, jaka to jest podstawa prawna, ale poczekam i zobaczę.

Reasumując, Spędziłem tam 1,5 godziny trzymając się rękoma i nogami ustawy. Urzędniczki w WPA niereformowalne, głuche na argumenty strony. Mało tego, jedna z nich (ta bardziej sympatyczna), powiedziała, że nie muszą się na wszystkim znać ;laughing: . Normalnie żal.pl
Naczelnik bardziej otwarty na argumenty powiedział, że zaleci przyjmowanie wniosków z zaświadczeniem z klubu, patentem i licencją!
Teraz czekam cierpliwie, na "żądania" wrocławskiego WPA. Mamy nadzieję,że ich nie będzie.
Jeżeli zaczną rzucać kłody pod nogi, nie ustapię i będę ciągnął sprawę do pozytywnego końca.

johnykovalsky - 2011-04-06, 14:29

WRB, tak trzymaj.
Czy naczelnik wskazał w którym miejscu ustawy jest mowa o "szczególnych przypadkach" i żądaniu potwierdzenia zaangażowania w strzelectwo??? :shock:
Mnie niedługo czeka batalia z poznaniem.... oczywiście także zdam relację, i proponuje utworzenie osobnego wątku w duchu "potyczki z WPA" .

WRB - 2011-04-06, 14:40

johnykovalsky napisał/a:
WRB, tak trzymaj.
Czy naczelnik wskazał w którym miejscu ustawy jest mowa o "szczególnych przypadkach" i żądaniu potwierdzenia zaangażowania w strzelectwo??? :shock:
Mnie niedługo czeka batalia z poznaniem.... oczywiście także zdam relację, i proponuje utworzenie osobnego wątku w duchu "potyczki z WPA" .


Właśnie zapytałem go gdzie w UoBiA jest taki zapis, nie potrafił dokładnie sprecyzować ale powiedział,że jeżeli zażądają, to będzie to żądanie oparte na UoBiA.
Uważam,że to pic na wodę, fotomontaż, żeby zniechęcić ludzi.

P.S-Bardzo liczę na pomoc ROMBU, gdy przyjdzie mi się przeciwstawić tej potężnej machinie urzędniczej!

9x19 - 2011-04-06, 16:21

WRB napisał/a:
.. Przedstawiłem wszystkie herezje jakie głosi pani urzednik i naczelnik odpowiedział, że:
Ustawa mówi, że ważna przyczyna wydania pozwolenia na broń to, patent, członkostwo i licencja i tego się trzymają. Dodał jeszcze, ustawa mówi,że w szczególności mogą zażądać ode mnie dokumentów potwierdzających moje zaangażowanie w strzelectwo. ...

Przedstawienie wraz z podaniem "ustawowej ważnej przyczyny" (patent, licencja, członkostwo) uniemożliwia Policji żądania czegokolwiek więcej. "W szczególności" uniemożliwia to WPA zażądania od petenta "dokumentów potwierdzających jego zaangażowanie w strzelectwo". Wysłanie pisma z takim żądaniem stanowi przekroczenie uprawnień przez urzędnika. Domyślam się co miał na myśli naczelnik ("w szczególności"), ale jest to zupełnie błędna interpretacja przepisu. Jeżeli takowe pismo dostaniesz, to skontaktuj się z ROMB-em i zamieścimy je w zakładce "Wyskoki WPA". Żaden przpis ustawy nie upoważnia WPA do żądania od składającego podanie czegokolwiek poza ustawowymi ważnymi przyczynami oraz orzeczeniami i opłatami skarbowymi.

MaciekSz - 2011-04-06, 19:45

tomekwroclawski napisał/a:

Przepraszam bardzo, ale wypowiadajac sie na forum publicznym, czytanym przez osoby, ktore wlasnie beda wystepowaly lub wystapily o swoje pierwsze pozwolenie, nalezalo by ujac szeroko temat i rzetelnie informowac o skutkach swoich decyzji.
(...)
Iles tam osob oleje twoje swietne rady i sie okaze, ze jednak problemu nie bedzie.
(...)
Swoja opinie wyraziles juz z 50 razy. I super. Wielkie dziki. Teraz czas oddac glos tym, ktorzy maja najswiezsze informacje i doswiadczenia. I moze dac ludziom glosno sie zastanowic, co dalej...


Ales blysnal. Temat byl opisywany tak szeroko, ze szerzej juz chyba nie mozna. Zanim wiec zaczniesz obszczekiwac czlowieka, ktory jest jednoosobowa instytucja i pomogl juz wielu strzelcom, zapoznaj sie z zawartoscia forum. Najlepiej z paru ostatnich lat.

szogun - 2011-04-06, 21:49

WRB napisał/a:
Wróciłem właśnie z WPA. ...(ciach)


Bardzo dobrze robisz. Żadnych ustępstw. Grzecznie, ale stanowczo domagaj sie swoich praw - zobacz, jak podziałała rozmowa z kierownikiem WPA. Przecież dla wielu tutaj, taka osoba to niemalże Bóg, na którą spojrzeć można, ale żeby coś powiedzieć, a tym bardziej wymagać! to ho ho...
Żądaj rozmowy zawsze z kimś kto jest wyżej - jak naczelnik będzie gadał głupoty, udaj się do Komendanta Wojewódzkiego na spotkanie i złóż skargę. KW przyjmuje każdego, trzeba się tylko umówić. Miej argumenty na piśmie, a najlepiej już przygotuj pisemną skargę - niekoniecznie prawniczym tonem, wystarczą "normalne"słowa. Tak jak napisał Jurek - wszystko na piśmie, proś i żądaj by każda głupota która wyszła z ust pani z okienka lub innego urzędnika miał potwierdzenie na kartce.
Na razie postępujesz bardzo dobrze i nie daj się złamać :-D

Flobert - 2011-04-07, 18:50

Zgadzam się. Wybaczcie bezpośredniość, ale jeśli mielibyśmy się naginać do kolejnych, pozaustawowych wymagań, to w praktyce, równie dobrze możemy od razu złożyć pozaustawowy, dobrowolny datek gotówkowy... . Tak będzie łatwiej i szybciej.
WRB - 2011-04-07, 20:33

Właśnie napisałem skargę,na panią urzędnik :mad:
Zastanawiam się tylko, czy od razu udać się do KW, czy zaczekać aż dostanę pismo z WPA.
Naczelnik, po przeczytaniu mojego podania (kopia, której zażądałem za pokwitowaniem, z wyszczególnieniem załączników), powiedział, że spełniam ważną przyczynę wystąpienia o broń ale w związku z wejściem w życie nowej ustawy panuje małe zamieszanie, moje podanie będzie sprawdzane z nową UoBiA i konsultowane przez jakieś tam osoby w WPA, czy jakoś tak.
9x19, mógłbyś zdradzić o co chodzi z tym "w szczególności"?

P.S-Moje podanie oparłem na wzorze wniosku na stronie ROMBu.

AKM - 2011-04-07, 20:40

WRB napisał/a:
9x19, mógłbyś zdradzić o co chodzi z tym "w szczególności"?


Pytanie nie do mnie (może 9x19 mnie poprawi), ale myślę, że chodzi tu o otwarty katalog (w tym przypadku dokumentów). Innymi słowy, aby otrzymać pozwolenie musisz dostarczyć te dokumenty, które są wymienione w ustawie. Ale możesz (nie musisz!) dostarczyć również inne, które są w stanie przekonać organ, że czynnie uprawiasz strzelectwo (np. te nieszczęsne komunikaty).

Powiem szczerze: Ja osobiście w obecnej rzeczywistości prawnej komunikatów bym nie dostarczał! Uważam to za taki sam idiotyzm, jak ewentualne żądanie, aby myśliwy dostarczył dokumentację z udziału w polowaniach bądź wykaz trofeów.

9x19 - 2011-04-07, 21:25

Pudło. To oznacza, że katalog "ważnych przyczyn" jest otwarty. A więc mogę przedstawić inną argumentację uzasadniającą wydanie pozwolenia, której nie przewiduje ustawa. Jednakże wówczas podlega ona ocenie organu Policji (uznaniowość) i gdy ta uzna, że można moją argumentację uznać za "ważną przyczynę" to wydaje pozwolenie. Jeżeli nie uzna, to nie. Czyli sytuacja jak sprzed nowelizacji.

Natomiast jeżeli przedstawiłem ważną przyczynę opisaną w ustawie, to pozwolenie musi mi być wydane i nic innego od petenta nie wolno żądać. Żadnych komunikatów, dodatkowych zaświadczeń itp. Mówiąc krótko - jest ustawowa ważna przyczyna, jest pozwolenie.

WRB napisał/a:
... P.S-Bardzo liczę na pomoc ROMBU, gdy przyjdzie mi się przeciwstawić tej potężnej machinie urzędniczej!


Po to powstał ROMB.

past - 2011-04-08, 17:46

No i Panie i Panowie jest pierwsza odpowiedz WPA WrocławNo i zaczynamy chocholi taniec.

9x19 - 2011-04-08, 18:03

A kiedy to zostało wysłane, bo fragment tego nie ujawnia i nie bardzo wiadomo o co chodzi.
kobusz - 2011-04-08, 18:04

Zwróć uwagę, że nie podali żadnej podstawy prawnej do swojego żądania ...
Belze - 2011-04-08, 18:19

Ja na szczęście podlegam pod WKP Łódź i nigdy nie słyszałem o jakiś problemach związanych z uzyskaniem pozwolenia. Mało tego znajomy kiedyś zawiózł 15 szt broni by zarejestrować. Czyli dostał na 15 szt broni pozwolenie do celów sportowych poczynając od 5,6 mm poprzez centralny zapłon a skonczywszy na strzelbach.
Drugi kolega podlega pod Poznań i tu problemy już wystąpiły. Namówiłem go by na nowych przepisach wystąpił o nową jednostkę i walczył do skutku.

9x19 - 2011-04-08, 18:30

Belze napisał/a:
... Drugi kolega podlega pod Poznań i tu problemy już wystąpiły. Namówiłem go by na nowych przepisach wystąpił o nową jednostkę i walczył do skutku.

Żeby skorzystać z dobrodziejstwa nowelizacji ustawy o broni i amunicji kolega musiałby najpierw zrezygnować z już posiadanego pozwolenia na broń. Po uprawomocnieniu się decyzji cofającej mu pozwolenie mógłby dopiero złożyć nowe podanie wraz z orzeczeniami (lekarskim i psychologicznym) oraz patentem, licencją i członkostwem w klubie (i PZSS - do zwolenia z egzaminu). Wtedy mógłby się ubiegać o broń palną sportową do celów sportowych, do celów kolekcjonerskich (wtąpić do stowarzyszenia kolekcjonerów) oraz o dopuszczenie do posiadania broni obiektowej. I oczywiście pisząc podanie o kilka lub kilkanaście egzemplarzy broni.

past - 2011-04-08, 19:16

9x19 napisał/a:
A kiedy to zostało wysłane, bo fragment tego nie ujawnia i nie bardzo wiadomo o co chodzi.


Wysłano z WPA Wrocław 6.04.2011, całe pismo poszło z prośbą o pomoc na email interwencja-prawna@romb.org.pl
:shame: :shame: :shame: :shame:

Old Cadet - 2011-04-08, 19:17

past napisał/a:
No i Panie i Panowie jest pierwsza odpowiedz WPA Wrocław.


Możliwości są następujące:

- sam z siebie nic nie zdecydują, czekają na nowe wytyczne z KGP, a tych jeszcze nie ma, więc wypisują brednie według starego schematu;

- wytyczne już są i nakazują, by ignorować prawo i maksymalnie zniechęcać do występowania, więc zniechęcają.

- to są totalni ignoranci, i nie rozumieją zapisów znowelizowanej ustawy.

Druga możliwość jest oczywiście najgroźniejsza, bo pokazuje że idą drogą, którą kuluarowo wskazywali w parlamencie. Czyli trzeba będzie walczyć albo w KGP, albo w sądach.

michał.b - 2011-04-08, 19:35

Byłem wczoraj w WPA Łódź i mówili, że czekają na interpretacje z KGP. Jeśli u nich nie ma to we Wrocławiu pewnie też.
rybek - 2011-04-08, 19:38

A co jest napisane powyżej zaznaczonego tekstu, jeśli można wiedzieć ?
W zaznaczonym tekście oni tylko proszą. Prosić zawsze można :P Czy prośba jako taka jest opisaną w KPA (dobrze mówię ?) formą w jakiej załatwia się urzędowe sprawy ?

past - 2011-04-08, 19:53

rybek napisał/a:
A co jest napisane powyżej zaznaczonego tekstu, jeśli można wiedzieć ?
W zaznaczonym tekście oni tylko proszą. Prosić zawsze można :P Czy prośba jako taka jest opisaną w KPA (dobrze mówię ?) formą w jakiej załatwia się urzędowe sprawy ?


pełne pismo

9x19 - 2011-04-08, 20:30

Dawno nie widziałem takiej ignorancji i arogancji urzędniczej. A jest to dziwne, gdyż jak się zajrzy na stronę internetową Wydziału Postępowań Administracyjnch KWP we Wrocławiu:
http://www.dolnoslaska.po...numer=13&menu=2
to wychodzi na to, iż orientują się, że 10 marca 2011r. weszła w życie nowelizacja ustawy o broni i amunicji. Piszą bowiem całkiem rozsądnie:

„Aby uzyskać pozwolenie na broń palną sportową należy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:

1. podanie z uzasadnieniem, które winno zawierać wniosek określający ilość zaświadczeń do zakupu broni,
2. orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż wnioskodawca może dysponować bronią palną, wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa,
3. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
4. zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b ustawy o broni i amunicji oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego,
5. kserokopia dowodu osobistego,
6. dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm,
7. dowód opłaty skarbowej w wysokości 242,00 zł (za decyzję administracyjną) i 17,00 zł za każde zaświadczenie uprawniające do zakupu broni wniesionej na konto:
Urząd Miejski we Wrocławiu, Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział Wrocław
03109023980000000608003288 „


Ciekawe, który z funkcyjnych WPA KWP we Wrocławiu jest autorem pisma przedstawionego na skanie w poście wyżej. Czy jeden z niżej wymienionych? szukamy autora!

Naczelnik Wydziału - mł. insp. mgr Henryk Ziętek tel. (71) 782 4135
Zastępca Naczelnika Wydziału - podinsp. mgr Stanisław Stygar tel. (71) 340 4626
Kierownik Sekcja ds. broni - podinsp. mgr Bogusław Mielnikiewicz tel. (71) 340 4140

Duce - 2011-04-08, 20:34

Ciekawe jest sformułowanie:

Cytat:
Dlatego interesują nas wszelkie dokumenty (...)


Nie widziałem takiego sformułowania w żadnym piśmie urzędowym. Bo prośby mające podstawę prawną brzmią w stylu: "(...)dlatego niezbędnym jest", "należy przedstawić", "zgodnie z (...) wymagane jest". Czyli wiedzą, że nie ma podstawy prawnej takiego żądania i kombinują. Aczkolwiek nie wygląda to na grę na czas bo wtedy wysłaliby to pismo dzień przed upływem 30 dni od wszczęcia postępowania razem z postanowieniem o jego przedłużeniu o kolejny miesiąc z powodu konieczności przeprowadzenia czynności z udziałem strony.

TOMEK.44 - 2011-04-08, 20:45

czyli odpisujemy:
-prosze o podanie postawy prawnej?
- czy informujemy ze w mysl ustawy spełniamy wszystkie warunki?

pkzp - 2011-04-08, 20:53

Strasznie się wygłupili. Wygląda na to, że przysłowiowej "Pani Hani" nie było na odprawie, kiedy omawiano zmiany w ustawie a przełożony nie czytał tego co podpisuje (choć może gorzej-odprawy nie było). Miała gotowca i już. W tym WPA naprawdę pracują również rozsądni ludzie. Odpisać uprzejmie wykazując, że są ignorantami i tyle. To potrwa, ale się przestawią na nowe tory. Cierpiwości :-D
szogun - 2011-04-08, 21:01

Duce napisał/a:

Nie widziałem takiego sformułowania w żadnym piśmie urzędowym. Bo prośby mające podstawę prawną brzmią w stylu: "(...)dlatego niezbędnym jest", "należy przedstawić", "zgodnie z (...) wymagane jest".


I nie tylko - nie ma też zwyczajowego :evil: straszenia w stylu...w przeciwnym przypadku..w razie niedostarczenia...skutkować będzie odmową..skutkować będzie nie wydaniem pozwolenia...itp...

IMHO - pójść, złożyć pismo o umocowanie prawne w/w bzdur, jednocześnie informując ich, że spełniasz wymogi ustawowe i oczekujesz na wydanie decyzji.

WRB - 2011-04-08, 21:30

No to zapewne na dniach, otrzymam identyczne pismo.
Ciekawe, że naczelnik WPA Wrocław stwierdził jednoznacznie, że wszelkie żądania będą mieć podstawy prawne a tu taki kwiatek :evil:

jerbro - 2011-04-08, 22:08

Nie martwcie sie. Za chwilę większe kwiatki będą z WPA w Gdańsku. Dwóch kolegów złozyło papiery o pozwolenie na broń, dopuszczenie do broni obiektowej i pozwolenie na broń kolecjonerską. Gdy dojdą do siebie po przeczytaniu wniosków, to będziemy mieli ubaw. Niestety bez walki się nie obędzie. :evil:
kobusz - 2011-04-08, 22:13

... może pozew zbiorowy?
9x19 - 2011-04-08, 22:35

Pozew zbiorowy to instytucja prawa cywilnego, a nie administracyjnego. A pozwolenia na broń to prawo administracyjne.

jerbro napisał/a:
Nie martwcie sie. Za chwilę większe kwiatki będą z WPA w Gdańsku. ..

Lubię ten Gdańsk, bez tamtejszego WPA zanudziłbym się śmiertelnie. :P

lekomin - 2011-04-08, 22:56

U mnie miesięczny termin mija 14 kwietnia. Zakładam, że przedłużą o miesiąc sobie termin. Mają chyba obowiązek poinformowania mnie o takim wydłużeniu terminu?
9x19 - 2011-04-08, 23:27

Tak. Powinieneś dostać postanowienie z wyjaśnieniem dlaczego nie zakończono sprawy w ciągu miesiąca, a więc w terminie ustawowym i jaki jest nowy termin jej zakończenia. Na to postanowienie nie przysługuje zażalenie. Większość tych postanowień jest tak zdawkowa, że czasami nie wiadomo dlaczego sprawa się ślimaczy.
WRB - 2011-04-11, 16:16

Po ukazaniu się na stronie ROMBu incydentu związanego z wydaniem pozwolenia na broń palną sportową, do celów sportowych, koledze-PAST, Postanowiłem poszperać w internecie, co wujek google mówi na temat pana Podinspektora Bogusława Mielnikiewicza, zastąpcy naczelnika WPAiP KWP Wrocław.
Po przeczytaniu tego artykułu i porównaniu go do pisma jakie otrzymał parę dni temu PAST
http://www.dylematy.onlin...enu=0&r_k=2006&
Odniosłem silne wrażenie, że pan podinspektor nie zapoznał się z nowelą ustawy o broni i amunicji. Dodam,że artykuł jest z 2006 roku :mad:
Podejście pana zastępcy do strzelców jest takie samo jak 5 lat temu i nie ważne, że Sejm uchwalił, Senat przyjął a Prezydent podpisał. Pan zastępca wie lepiej komu się należy broń sportowa a komu nie :P

kobusz - 2011-04-11, 18:00

Usłyszałem niedawno taką opinię.:
"Żaden urzędnik-policjant nie wyda wam broni (pozwolenia) jak nie dostanie konkretnego rozkazu z góry" - pogląd myśliwego ... byłego działacza...
Widac interpreracja nie dotarła z W-wy i przeczołgają wszystkich chętnych.

Co najgorze WPA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewydawanie decyzji... jednak jeśli ma wydać to już może ponieść konsekwencje - jeśli tego się nie zmieni daleko będzie do normalności.... nawet góra z W-wy nie bardzo przejmuje się sprawami w sądach "o nie wydanie" przecież to my płacimy, my się denerwujemy ... dla nich takie sprawy to codzienność ... A wystarczyłaby dobra wola jak w przypadku mysliwych, którzy mają bezproblemowo i kryteria nawet wg. nowej ustawy łatwiejsze do spełnienia od sportowców...

Swoją drogą ciekawe ile osób złożyło podania wg nowych zasad z podziałem na rodzaje?
Czy dostęp do informacji publicznej obejmuje rzeczy na które nie prowadzi Policja statystyk? ( śmiem twierdzić, że oficjalnie zapytane WPA o ilość podań czy wydanych pozwoleń od razu odpowiedzą, że nie prowadzą takich statystyk :) )

9x19 - 2011-04-11, 18:31

kobusz napisał/a:
... Swoją drogą ciekawe ile osób złożyło podania wg nowych zasad z podziałem na rodzaje?
Czy dostęp do informacji publicznej obejmuje rzeczy na które nie prowadzi Policja statystyk? ( śmiem twierdzić, że oficjalnie zapytane WPA o ilość podań czy wydanych pozwoleń od razu odpowiedzą, że nie prowadzą takich statystyk :) )

Takie statystyki są. Można pytać.

kobusz - 2011-04-11, 18:46

Comiesięczne?
Będzie trzeba zadać pytanie konkretniejsze - ile po wejściu w życie ustawy?

Old Cadet - 2011-04-11, 19:10

Pytanie będzie miało sens nie wcześniej niż po wakacjach, skoro proces wydawania decyzji trwa średnio ok. 3 miesięcy. Więc potrzebny jest dłuższy czas i większa próba do wyciągania wniosków.
Można też przypuszczać, że WPA będą twierdziły, że nie mają statystyki z rozbiciem na przed/po nowelizacji. Dlatego, by uzyskać jakikolwiek obraz trzeba raczej poczekać do końca tego roku i porównać 2011 z 2010.

kobusz - 2011-04-11, 20:05

Ok., ale będzie Im miło jak zapytamy po miesiącu, miesiąc po miesiącu, tez będzie jakiś tam obraz :-D ... przecież interesujemy się sprawą ...

Poza tym jak wiesz postępowanie nie powinno trwać dłużej niż jeden miesiąc, chyba że w sprawach szczególnie skomplikowanych dwa miesiące...
Jak mniemam wszyscy na tym forum uważają, że sprawa wydawania pozwoleń na broń sportową wg. nowelizacji mając patent, licencję i przynależność jest sprawą nie tyle skomplikowaną co oczywistą, więc powinna być rozstrzygnięta bez zbędnej zwłoki... a że nie jest - no cóż....

Jeszcze jedno pytanie dla znających temat, czy takie comiesięczne raporty są w centrali czy trzeba pisać do każdego WPA osobno?

gatling - 2011-04-11, 20:24

Zebrałem wszystkie papiery do wniosku o pozwolenie sportowe i należę do stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Mam zamiar napisać jednocześnie o pozwolenie na broń sportową kolekcjonerską. Jak zmodyfikować wniosek, ze strony ROMBu, aby w jednym wystąpić o dwa rodzaje pozwoleń?
Zinngiesser - 2011-04-11, 20:24

Szanowni Koledzy, jako ROMB wcale nie mamy na celu dokladania pracy paniom i panom z WPA. Chcemy m.in. tego, by wszyscy wnioskujacy o bron byli traktowani tak samo: mysliwi i sportowcy, kolekcjonerzy i rekonstruktorzy, identycznie w Gdansku i Bialymstoku, w Katowicach i Radomiu. Czy skonczyla sie w Polsce skrajna patologia, bedziemy wiedzieli dopiero za jakis czas. Za kilka miesiecy postaramy sie o dane ogolnokrajowe. I naturalnie je upublicznimy. Teraz mozemy tylko egzemplifikowac 'nowe' pojedynczymi i oderwanymi od siebie przypadkami, a to stanowczo za malo.
lekomin - 2011-04-12, 08:29

Witam,
właśnie dzwonili z WPA. Kwity z pozytywną decyzją mam do odebrania :-)))))))))))))))
Nie przedłużali terminu, bez komunikatów z zawodów. Komunikaty w moim przypadku nie były problemem bo startuję w zawodach dość regularnie, ale poszedłem z duchem nowej ustawy.
W moim przypadku nowa ustawa zadziałała :) Innym życzę tego samego.

Dziękuje wszystkim użytkownikom a szczególnie 9x19 i bronsportowa za pomoc i odpowiadanie na czasami bardzo infantylne pytania z mojej strony.
pzdr

Old Cadet - 2011-04-12, 08:32

Jakie WPA, o ile sztuk wnosiłeś?
lekomin - 2011-04-12, 08:40

WPA Kielce. 5 sztuk - 3 centralne broń sportowa, 2 boczne broń sportowa. Pozwolenie do celów sportowych oczywiście. Uwinęli się w miesiąc co do dnia prawie.
satin - 2011-04-12, 09:52

Ja najprawdopodobniej składam w przyszłym tygodniu. WPA Gdańsk do celów sportowych (ilość ok 15 sztuk) oraz dopuszczenie. Stowarzyszenia kolekcjonerskiego nie znalazłem więc nie składam. Mam nadzieję, że nie przegnę z liczbą :) Będę informował o postępach - dokumenty pobrałem ze strony ROMBu.
Fenixom - 2011-04-12, 10:03

:-D
pimos - 2011-04-12, 10:11

satin napisał/a:
... WPA Gdańsk do celów sportowych (ilość ok 15 sztuk)

No to się szykuj na niezłą przeprawę. WPA Gdańsk to szczególne miejsce na mapie ignorancji i bezprawia. Widzę, że na liście wyskoków też. 15 sztuk strasznie zaboli ich po oczach, pewnie będą ci proponować 5, działaj rozsądnie - nie pochopnie. Powodzenia.

satin - 2011-04-12, 10:52

pimos napisał/a:
satin napisał/a:
... WPA Gdańsk do celów sportowych (ilość ok 15 sztuk)

No to się szykuj na niezłą przeprawę. WPA Gdańsk to szczególne miejsce na mapie ignorancji i bezprawia. Widzę, że na liście wyskoków też. 15 sztuk strasznie zaboli ich po oczach, pewnie będą ci proponować 5, działaj rozsądnie - nie pochopnie. Powodzenia.


Niby tak. Jednak jak spojrzę na swoje komunikaty, których teraz się nie załącza, to jest tam dość szerokie spektrum broni. Sam biję się z myślami ale wyobrażam sobie, że rozszerzenie nie będzie łatwiejsze :)

pimos - 2011-04-12, 11:11

Przypadkiem nie załączaj komunikatów do podania, tylko to co po nowemu. Jak raz dasz palca, to będą chcieli kciuk. Podanie ze strony ROMBu jest idealnie skonstruowane i wyraźnie stwierdza, że nic więcej nie jesteś zobligowany dostarczać.
Jak będziesz chciał jakichkolwiek porad odnoście tego WPA to wal na priva

P_iter - 2011-04-12, 11:56

Old Cadet napisał/a:
wydawania decyzji trwa średnio ok. 3 miesięcy.


No właśnie jak to jest? Sprawa powinna być rozpatrzona w ciągu 30 dni a jeśli jest "szczególnie skomplikowana" może być przedłużona o kolejne 30 dni. (?) Właśnie dzwoniłem do WPA bo miesiączek minął z pytaniem, co z moim rozszerzeniem. Pani twierdzi, że standardowo mają 60 dni i mogą przedłużyć o kolejne 30. Ogólnie bardzo rozeźlona była. Pewnie wstała lewą nogą...

pimos - 2011-04-12, 12:28

Art. 35 § 1. KPA :
Cytat:
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 3
Cytat:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Ten okres nie jest sztywny, wszelka korespondencja "zatrzymuje licznik" o kolejne 7 czy 14 dni + ile poczta niosła.
Ta Pani z którą rozmawiałeś jest wybitnie niezorientowana lub tylko tam sprząta. Zadzwoń w godzinach urzędowania :P

Fenixom - 2011-04-12, 12:49

A jak sprawa wygląda w WPA KSP Warszawa odnośnie Pozwolenia na Broń Sportową do celów Sportowych i Kolekcjonerskich ??
pimos - 2011-04-12, 12:58

Kodeks Postępowania Administracyjnego dotyczy wszystkich WPA w całej Polsce.
Art 5
Cytat:
organa[ch] administracji publicznej - rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2

4) ministrach - rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra, a także kierowników innych równorzędnych urzędów państwowych załatwiających sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4

Gdziekolwiek złożysz podanie na jakikolwiek rodzaj i cel broni to postępowanie jest we wszystkich przypadkach powinno trwać tyle samo, nawet jak występujesz o pozwolenie na budowę domu czy składasz wniosek o prawo jazdy

past - 2011-04-12, 15:32

Z pomocą 9x19 , oraz kolegi Juranda napisałem ładne pismo odpowiadające na "pytania" WPA Wrocław (str 34 tego wątku) Jednocześnie zgodnie z sugestiamy ww rozszeżyłem moje podanie. Teraz poczekamy na następny krok WPA.

W kazdym razie do tej pory " z pewną taką nieśmiałością" :shame: :shame: podchodziłęm do ROMBu. Ale przekonałem się, że jednak to nie teoretyczny byt. Pomoc jest Realna. Dziekuje Panowie.

WRB - 2011-04-12, 19:24

Przed chwilą, usłyszałem w wiadomościach, że za dwa tygodnie wchodzi nowe prawo, które zlikwiduje urzędniczą bezkarność.
Za rażące błędy i uchybienia urzędnik na zapłacić karę, do wysokości kilkunastu swoich pensji.
Zastanawia mnie tylko, jak to nowe prawo będzie się miało do poczynań WPA?

Sventevith - 2011-04-12, 19:52

Następny przykład sraczki legislacyjnej, która prowadzi do hiperinflacji prawa jaką mamy w obecnych czasach. Obecnie też są procedury aby karać urzędników i jakoś nikt z nich nie korzysta. To są hasła rzucane przed wyborami, tak dostosowane aby wzbudzić odpowiednie emocje.

Politycy jedynie co mogą to ustalać prawo aby pokazać, że są do czegoś potrzebni i coś robią. Prawo samo w sobie nic nie wnosi. Potrzebne są zmiany systemowe, ale tych nikt nie wprowadzi bo takie zmiany trwają latami i nie da się w ciągu jednej kadencji skonsumować ich efektów, a nie daj Boże jeszcze reforma zacznie działać podczas przyszłych rządów opozycji. Kto obecnie pamięta że obniżkę podatków, nam zafundował PiS a nie liberalne PO. Pojawiła się ona za rządów PO i tak jest kojarzona.

To samo mamy z kibolami prawo aby się z nimi rozprawić mamy wystarczające od X lat, ale każda nowa ekipa je zaostrza a zadymy jak były tak są. PO oburzone było wprowadzeniem sądów 24 h przez PiS, że to łamanie praw człowieka, a teraz chce rozprawy przez internet robić od razu na stadionie.

Emocje, emocje, emocje ....

Problem nie jest w prawie tylko niewydolnych sądach. Ale poprawnie działalności sądów nie jest takie łatwe i szybkie do tego nie będzie jednoznaczne kto się do tego przyczynił, lepiej uchwalić prawo i krzyczeć jak to będzie dobrze. Jak widać na niektórych już działa.

jerbro - 2011-04-12, 21:15

satin napisał/a:
Ja najprawdopodobniej składam w przyszłym tygodniu. WPA Gdańsk do celów sportowych (ilość ok 15 sztuk) oraz dopuszczenie. Stowarzyszenia kolekcjonerskiego nie znalazłem więc nie składam. Mam nadzieję, że nie przegnę z liczbą :) Będę informował o postępach - dokumenty pobrałem ze strony ROMBu.


Będę uważnie kibicował Twojemu postępowaniu. Bądź tak dobry i informuj nas o urzędniczych pomysłach WPA Gdańsk.

P_iter - 2011-04-12, 21:38

pimos napisał/a:
Art. 35 § 1. KPA :


Sprawdziłem pismo które dostałem z WPA p.t. "Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego"
Od razu wpisano przewidywaną datę zakończenia sprawy po dwóch miesiącach. Oczywiście w oparciu o art. 35 par 3 kpa. Nikt się nie będzie z 30 dniami pier...przejmował.

9x19 - 2011-04-12, 21:47

satin napisał/a:
... Jednak jak spojrzę na swoje komunikaty, których teraz się nie załącza, to jest tam dość szerokie spektrum broni. Sam biję się z myślami ale wyobrażam sobie, że rozszerzenie nie będzie łatwiejsze :)

Walcz od razu o odpowiednią liczbę, bo potem wcale nie będzie łatwiej, gdyż zmiana decyzji, to już decyzja uznaniowa. a poza tym nastaw się na niezły cyrk w tym Gdańsku http://www.romb.org.pl/index.php?id=103

pkzp - 2011-04-12, 22:52

Mam pytanie do Kolegi 9x19 trochę z innej beczki. Wystąpiłem o dopuszczenie do posiadania broni „po nowemu”, prosząc jednocześnie o wpisanie mi dodatkowego celu : prowadzenie magazynu. Odpowiedź WPA: dopuszczenie –tak, prowadzenie magazynu-nie. Według ich interpretacji art. 30 ust. 1a przewiduje jedynie dopuszczenie „podczas uczestnictwa, organizacji i przeprowadzania ...” , wykluczając inne cele, takie jak prowadzenie magazynu. Jeżeli chcę prowadzić magazyn, muszę zdać egzamin. Czy rzeczywiście osoba posiadająca licencję nie może być zwolniona z egzaminu gdy ubiega się o dopuszczenie do prowadzenia magazynu? Czy zatrudnienie w podmiocie (art29.1)coś zmienia? Jak to ugryźć? Z góry dzięki za pomoc :-D
9x19 - 2011-04-13, 21:38

Obawiam się, że WPA ma rację. Art. 30 ustanawia zasadę, że dopuszczenie odbywa się z zachowaniem zasad z art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, czyli identycznie jak przy ubieganiu się o pozwolenie na broń. Przy dopuszczeniu nie stosuje się jednak art. 16 ust. 2 zezwalającego na zwolnienie z egzaminu. Czyli egzamin zdają wszyscy.

Ustępy 1a i 1b artykułu 30 wprowadzają wyjątki od podanej wyżej zasady, a w związku z tym nie mogą być interpretowane rozszerzająco. Czyli zwolnienie z egzaminu dotyczy wyłącznie posiadaczy licencji ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania zawodów sportowych. Przy innym celu nie ma zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1b.

Inna sprawa, że dopuszczenie do posiadania broni w celu np. szkoleniowym, ochrony osób i mienia, a także podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych zawiera w sobie też prowadzenie magazynu. Co oznacza, że osoba mająca dopuszczenie w wymienionych celach ma jednocześnie prawo do prowadzenia magazynu broni. Nie zachodzi więc potrzeba uzyskiwania odrębnego dopuszczenia do prowadzenia magazynu.

pkzp - 2011-04-13, 22:08

9x19 napisał/a:
Inna sprawa, że dopuszczenie do posiadania broni w celu np. szkoleniowym, ochrony osób i mienia, a także podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych zawiera w sobie też prowadzenie magazynu. Co oznacza, że osoba mająca dopuszczenie w wymienionych celach ma jednocześnie prawo do prowadzenia magazynu broni. Nie zachodzi więc potrzeba uzyskiwania odrębnego dopuszczenia do prowadzenia magazynu.


A to ciekawe. WPA jest innego zdania-prowadzenie magazynu to prowadzenie magazynu. Masz może jakieś argumenty na poparcie tej tezy w starciu. Byłyby pomocne, ponieważ wygląda na to że, merytoryczna dyskusja jest jak najbardziej możliwa. Ostatecznie, zawsze można zastosować konstrukcję: "prowadzenie magazynu podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych" 8-) . Dzieki za odp. :-D

9x19 - 2011-04-13, 22:40

Za brak myślenia i wyskoki niektórych urzędników z WPA nie odpowiadam. Zapytaj więc takiego mędrka jaką literkę wpisuje pracownikom ochrony fizycznej do legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni. Na pewno literę B czyli ochrona bezpieczeństwa innych osób oraz mienia. I ochroniarz z takim wpisem prowadzi w agencji ochrony magazyn, a na pewno nie ma wpisu o "prowadzenia magazynu". Zadaj też pytanie na podstawie jakiego przepisu wpisuje do legitymacji "prowadzenie magazynu". Jeżeli mam dopuszczenie w celu szkoleniowym, to mogę przewozić tą broń z magazynu do miejsca szkolenia czy nie? A może jest mi potrzebne dopuszczenie w celu przemieszczania broni? Po prostu logiczna zasada - jeżeli mogę więcej, to tym bardziej mogę mniej. Jeżeli mogą szkolić, to mogę przewozić broń i mogę ją przechowywać w magazynie.
pkzp - 2011-04-13, 23:10

9x19 napisał/a:
Za brak myślenia i wyskoki niektórych urzędników z WPA nie odpowiadam.
.
Oni zwykle też :) :)
Jednak tutaj trudno winić Panią z WPA (bardzo miłą) - interpretacja przyszła "z góry". Wydaje się, że na obecną chwilę taka będzie "oficjalna wykładnia" stosowana we wszystkich komendach.

9x19 - 2011-04-13, 23:14

Jest na to rada - w trybie zapytania o dostępie do informacji publicznej należy poprosić o udostępnienie kserokopii tej interpretacji. Wtedy się może okazać, że .... nic takiego nie przyszło.
pkzp - 2011-04-13, 23:17

Ależ przyszło, tylko takie "interpretacje" zawsze przychodzą telefonicznie :)
9x19 - 2011-04-14, 09:09

Mimo wszystko napisz.
WRB - 2011-04-14, 12:59

I słowo stało się ciałem :evil:

AKM - 2011-04-14, 13:18

WRB napisał/a:
[url=http://img824.images....th.jpg]Obrazek


Toczka w toczkę z pismem innego Kolegi:

past napisał/a:
[url=http://img585.images....th.jpg]Obrazek


Zmienili tylko daty! Pewno jakieś szablony mają... Lenie!

WRB - 2011-04-14, 13:19

Dokładnie, albo zapas im został po starej ustawie i muszą druki wykorzystać ;laughing:
pkzp - 2011-04-14, 13:32

Mieli tydzień na opamiętanie a oni dalej swoje :shock:
Jak tak dalej pójdzie to przed Wielkanocą dogonią Gdańsk w ilości wyskoków :)

MaciekSz - 2011-04-14, 13:34

To juz nawet nie jest beton.

To jest HYDROBETON* ;laughing:

*impregnowany

PilotHN - 2011-04-14, 14:19

Proponuję zrobić tak: Jeżeli kolega, który otrzymał pierwszy pismo z WPA o treści ... i napisał odpowiedź z żądaniem podstaw prawnych ich bezprawnych żądań, to niech kolejni koledzy (i koleżanki), którzy dostaną tego gotowca z WPA Wrocław, użyją pisma kolegi, (jako swojego gotowca) zmieniając tylko swoje dane i nr sygnatury pisma, którego dotyczy.
Jestem ciekaw, ile czasu zajmie urzędasom z WPA zorientowanie się że Strzelecka Brać leje milicję ich własnymi pałami... :)

9x19 - 2011-04-14, 14:45

Ilość wyskoków WPA KWP we Wrocławiu jak widać będzie rosła http://www.romb.org.pl/index.php?id=112
danwoj-85 - 2011-04-14, 15:02

Witam!
To mój pierwszy post, ale forum czytam od ładnych kilku lat.
Nurtuje mnie kwestia odnośnie egzaminów praktycznych do pozwolenia na broń kolekcjonerską.
W niedalekiej przyszłości będę występował o w/w książeczkę. W związku z tym mam pytanie ponieważ interesuje mnie broń palna centralnego zapłonu w postaci pistoletów i rewolwerów. Na długiej się nie bardzo znam. Czy jeżeli napiszę w podaniu że chcę kolekcjonować wyłącznie pistolety i rewolwery to czy może mnie policja przeegzaminować z broni długiej? Czy egzamin praktyczny jest trudny? (Możliwy do zdania?)
Pozdrawiam.. Daniel.

9x19 - 2011-04-14, 15:16

danwoj-85 napisał/a:
... jeżeli napiszę w podaniu że chcę kolekcjonować wyłącznie pistolety i rewolwery to czy może mnie policja przeegzaminować z broni długiej? Czy egzamin praktyczny jest trudny? (Możliwy do zdania?)

Ty decydujesz o co będziesz się ubiegał. Jeżeli napiszesz, że chcesz pozwolenie wyłącznie na broń palną krótką (pistolety, rewolwery), to w praktyce będziesz egzaminowany tylko z takiej broni. Ale Twoje pozwolenie będzie tylko pozwoleniem na pistolety i rewolwery. Przy pozwoleniu kolekcjonerskim nie przeprowadza się sprawdzianu strzeleckiego (nie strzela się). Egzamin nie jest trudny i można go zdać.

WRB - 2011-04-14, 15:45

Pozwoliłem sobie porozmawiać z WPA ;laughing:
A dokładniej z Panią st. inspektor Anną Kędzierską, Okazuje się bowiem, że to Ona jest autorką tego pisma a pan zastępca naczelnika, tylko parafuje te pismo.
Zapytałem o podstawę prawną i...Pani powiedziała, że podstawa prawna jest, spytałem gdzie? to nakrzyczała na mnie, że pracuje 7 lat w WPA i Ona wie lepiej, mimo to wykazała się totalną nieznajomością prawa. Silnie twierdzi, że nowa ustawa ma charakter reglamentacyjny i uznaniowy.
Mało tego, tkwi w błogiej nieświadomości, że katalog dokumentów jest nadal otwarty.
Dodała też, że to są pierwsze podania o broń sportowa po zmianie ustawy, więc możliwe, że Oni nie maja racji, ale o tym już zadecyduje Warszawa.
Silnie powoływała się na art. 10 a dokładniej na wyraz "w szczególności"

P.S-Urzędasy już się zorientowali, że ja i kolega "past" działamy wspólnie i w porozumieniu, ponieważ przytoczyła mi Jego sprawę i zwróciła uwagę na uderzające podobieństwo podań. ;laughing:
Mało tego kwestionowała moja licencję, patent i członkostwo w klubie, mówiąc, że jest śmiesznie krótki i jestem z góry skazany na niepowodzenie. Uprzejmie ją poinformowałem, że w najszybszym możliwym terminie dostarczę odpowiednią odpowiedź i na tym skończyła się nasza rozmowa.

danwoj-85 - 2011-04-14, 15:50

Dzieki kolego 9x19
A czy warto dopisywać w podaniu co się chce kolekcjonować skoro jeżeli kiedyś będę chciał dożucić do kolekcji jakiś karabinek z rodziny np. AK, a dobrze wiemy że zmiana decyzji pozostała niestety uznaniowa. Czy wiadomo mniej więcej na jakiej broni Policja egzaminuje kolekcjonerów? Mam licencje pracownika ochrony oraz dopuszczenie do posiadania broni i potrafie rozłożyć i złożyć Glauberyta, Mosberga i Kałasznikowa i obawiam że ta wiedza mi nie wystarczy. Gdyby było wiadomo z jakiej broni Policja może nas egzaminować można by bylo się wcześniej odpowiednio przygotować na egzamin np na strzelnicy (rozkładanie i składanie)

lekomin - 2011-04-14, 16:26

W ustawie jest mowa o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim a nie w "klubie strzeleckim". PZSS jest takim stowarzyszeniem. Masz patent i licencję, więc znając realia jesteś też członkiem PZSS.
danwoj-85 - 2011-04-14, 16:52

A czy ROMB jest stoważyszeniem o charakterze kolekcjonerskim?
9x19 - 2011-04-14, 17:25

Najpierw chcesz pistolet i rewolwer, a potem karabin. Zdecyduj się i nie bierz do głowy egzaminu oraz składania i rozkładania broni. Martw się raczej o pytania testowe (10 i na każde trzeba opowiedzieć prawidłowo). Oczywiście, że podanie na całość broni kolekcjonerskiej jest właściwsze. Wszelkich ograniczeń liczbowych, czy rodzajowych należy unikać. Bo potem zmiana ma już zupełnie cechy uznaniowości. A do egzaminu Policja niewątpliwe takiej broni jaką posiada (P-83, Glock, P99).
Sventevith - 2011-04-14, 18:16

Wczoraj byłem złożyć podanko o dwie promesy. Wypełniłem we wniosku 2 egzemplarze broni myśliwskiej. Pan w okienku popatrzył i przyjął. Ostatnim razem ten sam pan prosił o wyszczególnienie czy chodzi o kulową czy śrutową. Więc może powoli odpuszczają.

No chyba że przyjdzie pismo, że nie wyszczególniłem i proszą o uzupełnienie wniosku.

Bishi - 2011-04-14, 19:56

danwoj-85 napisał/a:
A czy ROMB jest stoważyszeniem o charakterze kolekcjonerskim?


Na razie nie jest żadnym stowarzyszeniem bo od pół roku mają problemy z rejestracją, ale jak się kiedyś uda to jak najbardziej.

beryl - 2011-04-14, 20:21

A gdzie jest napisane że stowarzyszenie musi być zarejestrowane ?. Stowarzyszenie może założyć kilka osób.
danwoj-85 - 2011-04-14, 21:21

9x19 napisał/a:
Najpierw chcesz pistolet i rewolwer, a potem karabin. Zdecyduj się i nie bierz do głowy egzaminu oraz składania i rozkładania broni. Martw się raczej o pytania testowe (10 i na każde trzeba opowiedzieć prawidłowo). Oczywiście, że podanie na całość broni kolekcjonerskiej jest właściwsze. Wszelkich ograniczeń liczbowych, czy rodzajowych należy unikać. Bo potem zmiana ma już zupełnie cechy uznaniowości. A do egzaminu Policja niewątpliwe takiej broni jaką posiada (P-83, Glock, P99).


Chcę kolekcjonować broń krótką ale może mi się za x lat odwidzieć i zapragnę dokupić coś dłuższego :) ale może wtedy będzie kolejna nowelizacja albo całkiem nowa ustawa, która pozwoli na rozszerzenie decyzji bez większych problemów. Muszę jeszcze zdecydować czy się ograniczyć tylko do krótkiej, czy brać na wszystko: )

Moim zdaniem teorie można wykuć. Od kilku lat czytam to forum i grzebię w papierach (ustawa oraz rozporządzenia, pytania na patent strzelecki). Wiem też że trzeba odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania. Gdzieś słyszałem że egzamin teoretyczny na Policji jest ciężki do zdania nawet przez prawników. Jak. Jest naprawde?

satin - 2011-04-14, 21:56

Zakończyłem dziś badania i mam wszystkie potrzebne dokumenty i w zasadzie gotów jestem by złożyć podanie o broń do celów sportowych (wychodzi mi jednak 18 sztuk).

Usiłuję również przygotować podanie do celów kolekcjonerskich by nieco może odciążyć ciężar gatunkowy pozwolenia sportowego i wykorzystać zrobione badania.

Z wcześniejszych wyjaśnień rozumiem, że ustanie członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim nie jest wystarczająca przesłanką do cofnięcia pozwolenia do celów sportowych. Czy to dotyczy również pozwolenia kolekcjonerskiego, że ustanie członkostwa w stowarzyszeniu kolekcjonerskim nie ejst wystaraczającą przesłanka do cofnięcia takiego pozwolenia?

Dodatkowo nie chciałbym się ograniczać i jak przy broni sportowej chciałbym kolekcjonować każdą broń sportową do celów kolekcjonerskich. Modyfikacja podania do celów sportowych na stronie ROMBu celem przystosowania do podania o broń sportową do celów kolekcjonerskich może, jak rozumiem, polegać na usunięciu przeznaczenie/konkurencji tam zawartych i pozostawienia samych nazw typu pistolet, rewolwer,karabin itp

Bishi - 2011-04-14, 21:59

beryl napisał/a:
A gdzie jest napisane że stowarzyszenie musi być zarejestrowane ?. Stowarzyszenie może założyć kilka osób.


W takim wypadku każdy by sobie na komputerze dziergiał co chce i drukował :)

Cytat:
5) udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim — dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich

9x19 - 2011-04-14, 22:08

satin napisał/a:
... Usiłuję również przygotować podanie do celów kolekcjonerskich by nieco może odciążyć ciężar gatunkowy pozwolenia sportowego i wykorzystać zrobione badania....

Wzór podania o wydanie pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych i kolekcjonerskich oraz na dopuszczenie do posiadania broni został już opracowany. Podejrzewam, że za parę godzin powinien by- już na stronie ROMB-u.

danwoj-85 napisał/a:
... Gdzieś słyszałem że egzamin teoretyczny na Policji jest ciężki do zdania nawet przez prawników. Jak. Jest naprawde?

Nie przesadzaj. Jest do zdania. Nie trzeba się tylko denerwować i należy czytać spokojnie pytania, a także nie śpieszyć się.

Old Cadet - 2011-04-14, 23:01

beryl napisał/a:
A gdzie jest napisane że stowarzyszenie musi być zarejestrowane ?. Stowarzyszenie może założyć kilka osób.


Oczywiście, że stowarzyszenie może założyć kilka osób, dokładnie wystarczą trzy. Mogą one założyć "stowarzyszenie zwykłe" - rozdział 6 Prawa o stowarzyszeniach. Ale i ono musi być zgłoszone organowi nadzorującemu (staroście), jak starosta w ciągu 30 dni, poprzez sąd nie zakarze dzialalności takiego stowarzyszenia to rozpoczyna ono działalność.
Jeśłi takie stowarzyszenie ma charakter kolekcjonerski, to członkostwo w nim jak najbardziej jest ustawową ważną przyczyną dla uzyskania pozwolenia do celów kolekcjonerskich.

Ustawa "Prawo o stawrzyszeniach" jest niedługa i raczej nie pozostawia wątpliwości, nawet dla kogoś kto nie jest prawnikiem.

satin - 2011-04-15, 10:25

9x19 dzięki, czekam cierpliwie. Możesz mi jeszcze pomóc i rozwiać wątpliwości odnośnie członkostwa w stowarzyszeniu kolekcjonerskim po uzyskaniu pozwolenia?
tomekwroclawski - 2011-04-15, 19:56

A ja osobiscie sugerowal by Ci wniosek o bron do celow sportowych i to raczej na minimalna ilosc jednostek na poczatek. Potem spokojnie rozszerzenie o kolejne jednostki.

W podpisu wynika, ze sporo strzelasz i zapewne tez masz sie czym pochwalic. Wiec raczej nie spodziewal bym sie decyzji odmownej. W przypadku roszerzen rowniez.

Rlyeh - 2011-04-15, 20:06

Cytat:
W podpisu wynika, ze sporo strzelasz i zapewne tez masz sie czym pochwalic. Wiec raczej nie spodziewal bym sie decyzji odmownej. W przypadku roszerzen rowniez.
To znaczy że jeżeli ktoś jest w jednym klubie to jest mniej sportowcem niż ten, co jest w dwóch?
lekomin - 2011-04-15, 20:23

tomekwrocławski,
a czemu na minimalną ilość? Ja dostałem na 5 sztuk, wg. nowych przepisów w ten poniedziałek. I to bez złożenia jakiegokolwiek komunikatu.

9x19 - 2011-04-15, 20:34

satin napisał/a:
9x19 dzięki, czekam cierpliwie. Możesz mi jeszcze pomóc i rozwiać wątpliwości odnośnie członkostwa w stowarzyszeniu kolekcjonerskim po uzyskaniu pozwolenia?

Członkostwo w stowarzyszeniu kolekcjonerskim jest ważną przyczyną posiadania broni przy ubieganiu się o pozwolenie. Natomiast art. 18 ust. 4 ustawy o broni i amunicji stwierdza, że organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktycznie, które stanowiły podstawą do jego wydania.

Pozostaje kwestią interpretacji czy członkostwo należy utożsamiać z okolicznością faktyczną. Byłbym skłonny nie stawiać znaku równości między tymi pojęciami. Bowiem pozwolenie na broń kolekcjonerską dostaje się niewątpliwie dlatego, by móc kolekcjonować, zbierać broń. Natomiast przynależność do stowarzyszenia jest tu rzeczą drugorzędną, która tylko jest zewnętrznym wyrazem kolekcjonowania. Poza tym wystąpienie ze stowarzyszenia kolekcjonerskiego nie uniemożliwia kolekcjonowania. A więc nie można stosować tu analogii z członkostwem w Polskim Związku Łowieckim, gdzie utrata tego członkostwa uniemożliwia polowanie. Ale nawet i tutaj (przy utracie członkostwa w PZLŁ) nie ma obligatoryjności w cofnięciu pozwolenia (znam przypadek pozostawienia pozwolenia myśliwemu, który wystąpił z PZŁ - został tylko uprzedzony, że nie daje mu to prawa do wykonywania polowania).

Reasumując uważam, że utrata członkostwa w stowarzyszeniu kolekcjonerskim nie powinna być podstawą do cofnięcia pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich.

9x19 - 2011-04-15, 20:38

tomekwroclawski napisał/a:
A ja osobiscie sugerowal by Ci wniosek o bron do celow sportowych i to raczej na minimalna ilosc jednostek na poczatek. Potem spokojnie rozszerzenie o kolejne jednostki.

W podpisu wynika, ze sporo strzelasz i zapewne tez masz sie czym pochwalic. Wiec raczej nie spodziewal bym sie decyzji odmownej. W przypadku roszerzen rowniez.

Przepraszam, ale Twoja rada wygląda na dywersję. W obecnym stanie prawnym posiadanie ważnej przyczyny zobowiązuje Policję do wydania pozwolenia na broń. Nie ma więc tu żadnej uznaniowości. Natomiast zmiana już posiadanego pozwolenia w zakresie ilości egzemplarzy broni, to już całkowita uznaniowość. A praktyka wykazuje, że wtedy urzędnicy WPA potrafią pokazać pazurki.

Tak więc występując o pozwolenie należy wnosić o maksymalną ilość egzemplarzy broni. Rekord podania o jakim wiem to 400 egz. :P

pekin - 2011-04-15, 21:17

tomekwroclawski napisał/a:
A ja osobiscie sugerowal by Ci wniosek o bron do celow sportowych i to raczej na minimalna ilosc jednostek na poczatek. Potem spokojnie rozszerzenie o kolejne jednostki.

W podpisu wynika, ze sporo strzelasz i zapewne tez masz sie czym pochwalic. Wiec raczej nie spodziewal bym sie decyzji odmownej. W przypadku roszerzen rowniez.

Gościu czytam twoje posty i szlag mnie trafia na takie porady . Ja 8 lat temu wystąpiłem o pozwolenie na 2 szt i teraz mam zamiar wystąpić o rozszerzenie , w Poznaniu mam na to małe szanse . Czuję że skończy się na rezygnacji z obecnego pozwolenia i zacznę wszystko od nowa (dodatkowe koszty za badania) . Mnie też udzielano takich "mundrych" rad w 2002 . Nie występuj przecież i tak nie dostaniesz ,trzeba mieć znajomości ,kupę kasy ,nie dadzą , nie warto . nie dostaniesz . K@@@@@ du** dostałem bez pleców ,łapówek włażenia komukolwiek w D... czego i wszystkim teraz z całego serca życzę , jak jest możliwożć brać ile się da bo za chwilę coś się zmieni i będzie kicha . KRAJU POLAN POWSTAŃ Z KOLAN .
Ps . Mój kolega obecny na tym forum (razem zdawaliśmy patent strzelecki) na zmianę decyzji zmarnował 7 miesięcy a 8 lat temu pozwolenie dostał podobnie jak ja w 30 dni z małym hakiem

9x19 - 2011-04-15, 21:39

http://www.szczecin.kwp.g...e-szkolenie-wpa
pekin - 2011-04-15, 21:57

9x19 napisał/a:
http://www.szczecin.kwp.gov.pl/component/content/article/35-garnizon/7112--ogolnopolskie-szkolenie-wpa

Ciekawe co ustalali ? Do czego się doczepić żeby nie dać 8-)

Domiś - 2011-04-15, 22:02

Nareszcie krotko i na temat: :-D

http://bip.poznan.kwp.pol...anie_broni.html

http://bip.poznan.kwp.pol.../1394/Bron.html

pozdrawiam

p.s.
Jedziemy na egzamin w srode do Lodzi ciekawe jak bedzie po nowemu.

Rado - 2011-04-15, 23:25

Ciekawe, że w Poznaniu przy broni sportowej życzą sobie podział na boczny, centralny i gładkolufowe przy pisaniu o ilość. Ciekawe na jakiej podstawie? Przy kolekcjonerskiej już tego podziału nie wprowadzają...
johnykovalsky - 2011-04-16, 16:03

Tak w Poznaniu zawsze jest "ciekawie" na stronie kwp poznań jest formularz z podziałem na boczny centralny i śrut

http://bip.poznan.kwp.pol...ia_na_bron.html

WIELKOPOLSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
W POZNANIU


WNIOSEK

Proszę o wydanie pozwolenia na ___________ jednostek broni do celów sportowych,
w tym: __________ egz. broni centralnego zapłonu
__________ egz, broni bocznego zapłonu
__________ broni śrutowej
z jednoczesnym wydaniem ___________ zaświadczenia (zaświadczeń) uprawniających do nabycia broni ____________________________________________________


1. Imiona i nazwisko _________________________________________________________________________

2. Imię ojca ________________________________________________________________________________

3. Imię i nazwisko rodowe matki _______________________________________________________________

4. Miejsce i data urodzenia ____________________________________________________________________

5. Nr PESEL _______________________________________________________________________________

6. Adres stałego zameldowania _________________________________________________________________

7. Adres faktycznego zamieszkania _____________________________________________________________

8. Adres do korespondencji ____________________________________________________________________

9. Numer telefonu kontaktowego _______________________________________________________________

Uzasadnienie wniosku _______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________


___________________________ ___________________________
/ miejscowość, data/ / podpis wnioskodawcy /
Załączniki:
1. kserokopia stron dowodu osobistego
zawierających dane osobiste oraz adres
2. orzeczenie lekarskie i psychologiczne
wydanie przez uprawnionego lekarza i psychologa
3. licencja PZSS
4. zaświadczenie o przynależności do klubu lub stowarzyszenia strzeleckiego
5. dokument PZSS potwierdzający posiadanie kwalifikacji
6. dwa aktualne zdjęcia wnioskodawcy o wym. 4x3 cm
7. oryginał dowodu wpłaty od pozwolenia na broń oraz od zaświadczeń uprawniających do nabycia 242 zł

9x19 - 2011-04-16, 18:14

Rado napisał/a:
Ciekawe, że w Poznaniu przy broni sportowej życzą sobie podział na boczny, centralny i gładkolufowe przy pisaniu o ilość. Ciekawe na jakiej podstawie? Przy kolekcjonerskiej już tego podziału nie wprowadzają...

W związku z tym w podaniu należy pisać tak:
"wnoszę o wydanie mi pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej w postaci broni:
- bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
- centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
- gładkolufowej,
- przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomoc prochu czarnego (dymnego),
w łącznej ilości 10 egzemplarzy broni do celów sportowych."

I twardo obstawć przy swoim.

9x19 - 2011-04-16, 18:25

johnykovalsky napisał/a:
Tak w Poznaniu zawsze jest "ciekawie" na stronie kwp poznań jest formularz z podziałem na boczny centralny i śrut

http://bip.poznan.kwp.pol...ia_na_bron.html

Pomijając kwestię wymuszania ilości poszczególnych rodzajów broni, to we wzorcu WPA KWP w Poznaniu tym popełniono co najmniej trzy błędy, a mianowicie:
1) zapomniano, że czwartym rodzajem broni sportowej jest broń przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego) i broni tej nie wymieniono we wzorcu,
2) bezprawnie żąda się dołączenia do podania dwóch zdjęć wnioskodawcy – rozumiem, że jedno idzie do wydanej potem legitymacji posiadacza broni, a drugie ? Nie ma przepisu, który pozwalałby Policji na gromadzenie zdjęć posiadaczy pozwoleń na broń. Czyli bezprawie.
3) opłata skarbowa za pozwolenie na broń wynosi 242z zł, ale za każde zaświadczenie trzeba też zapłacić 17 zł, o czym tutaj we wzorze pominięto.

WRB - 2011-04-16, 20:51

Ode mnie zażądali dwóch zdjęć, tłumacząc, że jedna do legitymacji w druga do akt.
satin - 2011-04-16, 20:58

9x19 napisał/a:
Rado napisał/a:
Ciekawe, że w Poznaniu przy broni sportowej życzą sobie podział na boczny, centralny i gładkolufowe przy pisaniu o ilość. Ciekawe na jakiej podstawie? Przy kolekcjonerskiej już tego podziału nie wprowadzają...

W związku z tym w podaniu należy pisać tak:
"wnoszę o wydanie mi pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej w postaci broni:
- bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
- centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
- gładkolufowej,
- przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomoc prochu czarnego (dymnego),
w łącznej ilości 10 egzemplarzy broni do celów sportowych."

I twardo obstawć przy swoim.


Dlaczego w formacie na stronie ROMBu wymieniona jest potem broń w liczbach w danych kategoriach?

9x19 - 2011-04-16, 21:27

satin napisał/a:
.... Dlaczego w formacie na stronie ROMBu wymieniona jest potem broń w liczbach w danych kategoriach?

Nie myl żądania, które znajduje się na początku podania, z wyjaśnieniem, które jest w uzasadnieniu. To co jest w uzasadnieniu ma tylko ilustrować dlaczego wnioskodawca chce taką a nie inną liczbą broni. Ważne jest to co się pisze po zwrocie "wnoszę o". a listę z uzasadnienia możesz rozszerzyć, zawęzić, wyrzucić rodzaje broni i wszystko pomieszać jak groch z kapustą. :P

9x19 - 2011-04-16, 21:40

WRB napisał/a:
Ode mnie zażądali dwóch zdjęć, tłumacząc, że jedna do legitymacji w druga do akt.

Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa (art. 6 kpa), co oznacza, że mogą czynić tylko to, na co prawo im zezwala. Nie ma przepisu, który nakazywałby dołączać do akt postępowania o wydanie pozwolenia na broń zdjęcia wnioskodawcy. Jeżeli pracownik WPA tego żąda, to narusza prawo. Ustawa o borni i amunicji wylicza dokładnie jakie dokumenty należy dołączać do akt i jakie dane mogą się znajdować w rejestrze posiadaczy broni. I nie ma tam nic o zdjęciu osoby.

Sventevith - 2011-04-18, 12:54

W WPA w Warszawie jednak nadal chcą podziału kula/śrut. Właśnie miałem telefon z WPA, że nie określiłem o jakie promesy wnioskuję. Po niezbyt miłej rozmowie podałem przez telefon. Zobaczmy, czy wydadzą czy znowu jakiś pismo przyjdzie, abym się tam osobiście stawił i poprawił podanie.
Zinngiesser - 2011-04-18, 12:58

A masz patent na wszystko?
Sventevith - 2011-04-18, 13:10

Mam pozwolenie do celów łowieckich. I mam 5 śrut/15 kula.
9x19 - 2011-04-18, 17:02

Sventevith napisał/a:
Mam pozwolenie do celów łowieckich. I mam 5 śrut/15 kula.

Jeżeli Twoje pozwolenie brzmi: "wydaję pozwolenie na broń palną myśliwską w postaci 5 egzemplarzy broni śrutowej i 15 egzemplarzy broni kulowej do celów łowieckich", to żądanie ze strony WPA określenia, co mają zapisać w promesie (zaświadczeniu) było zasadne. Gdyby w pozwoleniu był zapis, że wydano pozwolenie na "broń myśliwską do celów łowieckich w ilości 20 egz.", to wtedy moglibyśmy mówić o wyskoku WPA.

Sventevith - 2011-04-18, 17:36

OK. Rozumiem. :shame:
tomekwroclawski - 2011-04-18, 20:42

Z tego co wiem Poznan był zawsze specyficzny. I czego to dowodzi ?

We Wrocławiu tez zycza sobie podzial na boczny, centralny i srut. Ale jesli trzymac sie

nowych zasad wydawania licencji, to powinni jeszcze dzielic na dluga i krotka, tak zgodnie z

logika.

Odnosnie pozwolen kolekcjonerskich - podzialu nie ma, bo obowiazuje egzamin przed

organem Policji, tylko teoretyczny, dotyczacy "hurtem" wszytskie rodzaje broni. Egzamin

obejmuje zagadnienia zwiazane z UoBiA, nie wyszczegolnia sie w nim rodzaju broni,

na " uzywanie " ktorych zdajacy nabywa uprawnienia.

9x19 - 2011-04-18, 20:54

tomekwroclawski napisał/a:
…. We Wrocławiu tez zycza sobie podzial na boczny, centralny i srut. Ale jesli trzymac sie nowych zasad wydawania licencji, to powinni jeszcze dzielic na dluga i krotka, tak zgodnie z logika….

Policja jako organ administracji ma działać na podstawie przepisów prawa, w tym i ustawy o broni i amunicji, która w zakresie broni sportowej wyróżnia jedynie:
- broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
- broń centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
- broń gładkolufową,
- broń przystosowaną do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego).
Żadne uchwały, nawet tak poważnego grona jak Zarząd PZSS, nie są jednak w stanie zmienić ustawy, a więc żadnego innego podziału nie ma prawa być.

tomekwroclawski napisał/a:
….. Odnosnie pozwolen kolekcjonerskich - podzialu nie ma, bo obowiazuje egzamin przed organem Policji, tylko teoretyczny, dotyczacy "hurtem" wszytskie rodzaje broni. Egzamin obejmuje zagadnienia zwiazane z UoBiA, nie wyszczegolnia sie w nim rodzaju broni, na " uzywanie " ktorych zdajacy nabywa uprawnienia.

Jeżeli ktoś się ubiega o pozwolenie na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich, a ma patent, licencję, przynależność do PZSS i stowarzyszenia kolekcjonerskiego, to jest zwolniony z egzaminu przed organem Policji.

jerbro - 2011-04-18, 21:12

tomekwroclawski napisał/a:
Z tego co wiem Poznan był zawsze specyficzny. I czego to dowodzi ?

We Wrocławiu tez zycza sobie podzial na boczny, centralny i srut. Ale jesli trzymac sie

nowych zasad wydawania licencji, to powinni jeszcze dzielic na dluga i krotka, tak zgodnie z

logika.

Odnosnie pozwolen kolekcjonerskich - podzialu nie ma, bo obowiazuje egzamin przed

organem Policji, tylko teoretyczny, dotyczacy "hurtem" wszytskie rodzaje broni. Egzamin

obejmuje zagadnienia zwiazane z UoBiA, nie wyszczegolnia sie w nim rodzaju broni,

na " uzywanie " ktorych zdajacy nabywa uprawnienia.


z którego WPA jesteś ...?

tokujesz, mędrkujesz i nic nowego nie wnosisz. :?: Taki pomysłowy Dobromir jestes ?!

Fenixom - 2011-04-18, 21:29

Kolega jest trollem wypowiada się w 15 tematach na raz i nic nowego nie wnosi :!: :evil:
tomekwroclawski - 2011-04-18, 21:32

Hej Fenixom,

milo cie widziec

Dokladniej rzecz biorac w 6. Kwestie merytoryczne pozwol ocenic kazdemu indywidualnie

Pozdrawiam

Fenixom - 2011-04-18, 21:34

:shock:
Telesfor - 2011-04-18, 21:42

Mam pytanie do kolegi 9x 19 : w decyzji mam nieszczęsny podział nie tylko na boczny , centralny zapłon , srutową gładkolufową i odprzodową na nabój niescalony , ale i konkretne ilości w podziale krótka , długa ( pistolet/rewolwer , karabin) ( WPA Warszawa)

Czy wnioskując teraz o promesę w ramach dotychczasowej decyzji mogę pominąć podział pistolet/rewolwer - karabin i napisać tym razem "broń sportową bocznego zapłonu do 6mm" , czy podział z decyzji pozostaje w mocy również w zakresie "krótka/ długa" ?

9x19 - 2011-04-18, 22:32

Niestety decyzja obowiązuje i ten nieszczęsny podział krótka/długa będący w decyzji rzutuje też na sposób zapisu w promesie. Jedyna rada to wnieść o zmianę dotychczasowej decyzji (żądana przez Policję opłata skarbowa 242 zł) celem dostosowania jej brzmienia do aktualnego podziału broni sportowej na boczny i centralny zapłon, gładkolufową i czarnoprochową (wymieniam to w skrócie, a nie w brzmieniu ustawowym).
Telesfor - 2011-04-18, 22:46

Dzięki. Rozumiem ,że na tak postawiony wniosek o zmianę decyzji może być tylko odpowiedź pozytywna ( zgodna z wnioskowanymi zmianami) lub negatywna ( czyli odmowa wprowadzenia zmian zapisów) , natomiast nie może byc mowy o jakichkolwiek innych zmianach w treści decyzji?
9x19 - 2011-04-18, 23:33

Trzeciej możliwości absolutnie nie ma. Albo organ się przychyla do wniosku, albo nie. Zakładając, że wnioskodawca nadal uprawia strzelectwo sportowe.
pkzp - 2011-04-19, 08:09

Jedno pytanie, tak dla pewności. Jeżeli posiadam decyzję na łącznie np. 5 szt i kupię 5 egzemplarzy a nastepnie sprzedam, czy nadal mogę "w to miejsce" kupić innych pięć? Czy Policja wyda mi nowe promesy? Czy w ramach posiadanej decyzji mogę dowolnie kupować i sprzedawać broń? Z góry dzięki za odp.
9x19 - 2011-04-19, 08:16

Decyzja taka oznacza, że w tym samym czasie możesz posiadać tylko 5 egzemplarzy broni. Za każdy sprzedany możesz w jego miejsce, po odebraniu promesy (zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni), nabyć następny egzemplarz. Jeżeli masz puste, nie wykorzystane miejsce, Policja nie ma prawa odmówić wydania Ci promesy. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy żądasz wydania zaświadczenia na taki rodzaj broni, na który nie opiewa Twoje pozwolenie. Np. na pozwolenie sportowe chcesz pistolet maszynowy.
igi - 2011-04-19, 08:41

9x19 napisał/a:


Na dzień dzisiejszy należy złożyć wraz z podaniem tylko i wyłącznie:
1) dowód wniesienia opłaty skarbowej 242 zł za wydanie pozwolenia na broń,
2) orzeczenie lekarskie,
3) orzeczenie psychologiczne,
4) zaświadczenie o członkostwie w klubie strzeleckim,
5) kserokopię patentu strzeleckiego PZSS (oryginał do wglądu),
6) kserokopia licencji PZSS (oryginał do wglądu),
7) kserokopia legitymacji członkowskiej PZSS (oryginał do wglądu).

Lista zamknięta, koniec, kropka. Już nawet żądanie dwóch zdjęć fotograficznych jest bezprawne. Zdjęcie (jedno!) będzie potrzebne dopiero, jak uzyskamy pozwolenie na broń i przyjdziemy zarejestrować pierwszy egzemplarz broni.


Czy kserokopia legitymacji PZSS jest niezbędna? Nie wystarczy kserokopia legitymacji klubowej (ZKS Warszawa) który to jest zrzeszony w PZSS? Pytam bo w ustawie nie ma
chyba nic o legitymacji tylko patent + licencja.

PS. Może warto byłoby gdzieś przykleić ten zbiór bo chwilę mi zajęło zanim go znalazłem :)

satin - 2011-04-19, 11:14

We czwartek jest ten dzień - składam podanie w WPA :)

W związku z tym mam ostatnie pytanie. Pamiętam z dawnych dyskusji i wypowiedzi naszego nieocenionego moderatora/prawnika o możliwości składania niekompletnych podań - celem wykorzystania zdobytych już badań lekarskich.

Opisując przypadek dokładniej składałbym podanie o broń do celów sportowych i kolekcjonerskich ze wszystkimi wymaganymi załącznikami poza dokumentem związanym z przynależnością do stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Na kolekcjonerską oczywiście nie dostanę pozwolenia i pewnie dostanę wyjaśnienie z WPA.
Uroiłem sobie taki przypadek czy jednak mam dobrą pamięć? :) Ile mam czasu na ewentualne uzupełnienie danych?

9x19 - 2011-04-19, 11:22

W naszym kraju nie obowiązuje formalna teoria dowodów, a więc członkostwo w PZSS można udowadniać na różne sposoby. najprostszym jest okazanie legitymacji członkowskiej. Dobrym dowodem jest zaświadczenie z macierzystego klubu, który jest zrzeszony w PZSS i może tym samym w zaświadczeniu potwierdzić, że wnioskodawca jest członkiem tego klubu oraz członkiem PZSS.

W kwestii wzorów zajrzyj na stronę ROMB-u, gdzie są wzory podań http://www.romb.org.pl/?id=58

Old Cadet - 2011-04-19, 13:28

satin napisał/a:
Uroiłem sobie taki przypadek czy jednak mam dobrą pamięć? :) Ile mam czasu na ewentualne uzupełnienie danych?


Nie uroiłeś sobie.
Składaj podanie z badaniami, ale bez zaświadczenia o przynależności do stowarzyszenia, a następnego dnia wnoś o zawieszenie postępowania. Zawiesić możesz na długo, o ile pamiętam co najmniej rok.

pimos - 2011-04-19, 14:33

Old Cadet napisał/a:
Zawiesić możesz na długo, o ile pamiętam co najmniej rok.

Dokładnie na trzy lata :P

satin - 2011-04-19, 21:02

Cudownie :)
Zatem dzięki ROMB składam zgodnie z potrójnym wzorem nie dołączając na razie zaświadczenia ze stowarzyszenia Kolekcjonerskiego i po świętach zawieszam postępowanie w sprawie kolekcjonerskiej. Rozumiem, że dokonuje się tego składając odpowiednie pismo.

9x19 - 2011-04-19, 21:12

Krótkie pisemko:

"Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
Niniejszym wnoszę o zawieszenie postępowania w sprawie wydania mi pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej do celów kolekcjonerskich."


Do tego jeszcze Twoje dane personalne wraz z adresem i podpis, by było wiadome od kogo pochodzi pismo. Żadne uzasadnienie nie jest potrzebne. Po otrzymaniu zaświadczenia ze stowarzyszenia kolekcjonerskiego drugie pisemko:

"Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
Niniejszym wnoszę o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie wydania mi pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej do celów kolekcjonerskich i jednocześnie załączam zaświadczenie o moim członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim."


Zawieszenie może trwać do trzech lat. Potem uznaje się, że podanie zostało wycofane.

satin - 2011-04-21, 22:25

Czuję się w obowiązku zdać raport z dzisiejszego składania podania o broń do celów sportowych, kolekcjonerskich i dopuszczenia do broni. WPA Gdańsk.

1. Podanie składane w miłej atmosferze - pierwszy raz byłem w Komendzie :)
2. Przyjmujący podanie Policjant wyposażony był w wyciąg z UoBiA z najważniejszymi punktami. Pełnił on rolę dyżurnego - nie on osobiście zajmuje się tymi wnioskami tylko dwie Panie (może będę miał okazję jeszcze poznać) - jedna z nich zajmuje się pozwoleniami kolekcjonerskimi, sportowymi i łowieckimi, druga natomiast dopuszczeniami.

Merytorycznie:
1. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym. Żadnych wstrętów związanych z ilością.
2. Uwaga dotycząca dopuszczenia. Stwierdzono, że w zaświadczeniu z klubu powinien znajdować się wpis, że członek klubu/stowarzyszenia organizuje/prowadzi zawody.

Odparłem, że byłoby to bezcelowe gdyż jestem członkiem z 4 klubów i prowadzić zawody mogę w każdym z nich (licencja zawodnika, licencja sędziego, prowadzący strzelanie).

3. Najważniejsza uwaga. Stwierdzono, że powinienem określić o ile sztuk, jakiego rodzaju broni wnioskuje (bz, cz, gładka lufa, proch czarny) - cytowano art 12. Na prośbę o zmianę wniosku - stanowczo i grzecznie odmówiłem obstając że występuję o XX jednostek broni do celów sportowych, w której zawierają się te kategorie.

4. Oczywiście nie znalazłem w domu zdjęcia - obiecałem donieść :)

5. Prawidłowo stwierdzono brak zaświadczenia ze stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Powiedziałem, że nie zdązyłem go uzyskać i po świętach występuje o zaiwieszenie postępowania w tym zakresie.

6. Poproszono mnie o prywatny numer telefonu (podałem) oraz pokwitowano przyjęcie dokumentów.

jerbro - 2011-04-21, 23:13

satin napisał/a:
Czuję się w obowiązku zdać raport z dzisiejszego składania podania o broń do celów sportowych, kolekcjonerskich i dopuszczenia do broni. WPA Gdańsk.

1. Podanie składane w miłej atmosferze - pierwszy raz byłem w Komendzie :)
2. Przyjmujący podanie Policjant wyposażony był w wyciąg z UoBiA z najważniejszymi punktami. Pełnił on rolę dyżurnego - nie on osobiście zajmuje się tymi wnioskami tylko dwie Panie (może będę miał okazję jeszcze poznać) - jedna z nich zajmuje się pozwoleniami kolekcjonerskimi, sportowymi i łowieckimi, druga natomiast dopuszczeniami.

Merytorycznie:
1. Wniosek został sprawdzony pod względem formalnym. Żadnych wstrętów związanych z ilością.
2. Uwaga dotycząca dopuszczenia. Stwierdzono, że w zaświadczeniu z klubu powinien znajdować się wpis, że członek klubu/stowarzyszenia organizuje/prowadzi zawody.

Odparłem, że byłoby to bezcelowe gdyż jestem członkiem z 4 klubów i prowadzić zawody mogę w każdym z nich (licencja zawodnika, licencja sędziego, prowadzący strzelanie).

3. Najważniejsza uwaga. Stwierdzono, że powinienem określić o ile sztuk, jakiego rodzaju broni wnioskuje (bz, cz, gładka lufa, proch czarny) - cytowano art 12. Na prośbę o zmianę wniosku - stanowczo i grzecznie odmówiłem obstając że występuję o XX jednostek broni do celów sportowych, w której zawierają się te kategorie.

4. Oczywiście nie znalazłem w domu zdjęcia - obiecałem donieść :)

5. Prawidłowo stwierdzono brak zaświadczenia ze stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Powiedziałem, że nie zdązyłem go uzyskać i po świętach występuje o zaiwieszenie postępowania w tym zakresie.

6. Poproszono mnie o prywatny numer telefonu (podałem) oraz pokwitowano przyjęcie dokumentów.


art 12 dotyczy organu wydajacego pozwolenie, a nie wnioskodawcy !!!
Nie czytają ze zrozumieniem. A szkoda. :shame:

Rlyeh - 2011-04-22, 01:38

pkzp napisał/a:
Mieli tydzień na opamiętanie a oni dalej swoje :shock:
Jak tak dalej pójdzie to przed Wielkanocą dogonią Gdańsk w ilości wyskoków :)

Ba, śmiejecie się z jeszcze niezorientowanych urzędników, a tu potrzebna jest praca organiczna!
http://www.kssbursztyn.pl/ - link po lewej "Grupa powszechna". A data aktualizacji jakoś tak kole 17 kwietnia 2011 r.

9x19 - 2011-04-22, 08:15

Żądanie jakiegokolwiek zaświadczenia z klubu od osoby ubiegającej się o dopuszczenie do posiadania broni w opartu o art. 30 ust. 1a i 1b ustawy o broni i amunicji jest żądaniem pozaprawnym i należy je ignorować.

satin napisał/a:
... 3. Najważniejsza uwaga. Stwierdzono, że powinienem określić o ile sztuk, jakiego rodzaju broni wnioskuje (bz, cz, gładka lufa, proch czarny) - cytowano art 12. Na prośbę o zmianę wniosku - stanowczo i grzecznie odmówiłem obstając że występuję o XX jednostek broni do celów sportowych, w której zawierają się te kategorie....


Tu będzie walka. W niektórych WPA, w tym w Gdańsku*, uznano, że art. 12 ust. 1 ustawy o broni i amunicj mówiłcy o tym , że w pozowleniu na broń należy określić cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni" daje podstawą do żądania od składającego podanie określenia ile egzemplarzy konkretnego rodzaju broni chce otrzymać. Tak jednak nie jest - ma być:
1) cel - sportowy,
32) rodzaj - broń sportowa bocznego i centralnego zapłonu, gładkolufowa i czarnoprochowa (dokładny opis w art. 10 ust. 4 pkt. 4 ustawy),
3) liczba - włącznej ilości XX egzemplarzy.

Ciekawe czy II instancja uzna zapis ustawowy, czy na siłę poprze I instancję. ale i wtedy będzie szansa - przy każdym rodzaju trzeba będzie pisać liczbę co najmniej "10" albo i więcej ... :P

* wyskoki WPA w Gdańsku są opisane na stronie ROMB-u http://www.romb.org.pl/index.php?id=103

mathix - 2011-04-22, 10:04

Cytat:
Ciekawe czy II instancja uzna zapis ustawowy, czy na siłę poprze I instancję. ale i wtedy będzie szansa - przy każdym rodzaju trzeba będzie pisać liczbę co najmniej "10" albo i więcej ... :P

No właśnie, zamiast wyrabiać pozwolenie na 5 jednostek broni, będzie trzeba na np. 5 jednostek bocznego, 5 centralnego i 5 gładkolufowych. Czy w świetle prawa będą mogli odmówić?

Niestety z racji tego, że mieszkam w Gdańsku będę miał do czynienia z tutejszym WPA.

9x19 - 2011-04-22, 12:46

Przyczyny odmowy wydania pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych są ściśle określone w ustawie o broni i amunicji. Nie ma tam powodu - "za dużo egzemplarzy chce."
satin - 2011-04-23, 15:15

Najbardziej podoba mi się przypadek z Bydgoszczy :) http://www.romb.org.pl/index.php?id=110 Nie podobało im się 30 ... więc jest 400 :)
PilotHN - 2011-04-23, 16:15

Z niecierpliwością oczekuję wieści z frontu o zakończeniu postępowania. Jestem ciekaw co tym razem wymyślą specjaliści od łamania prawa...
A swoją drogą, to "organ" sam się o to prosił, nie przewidział tylko że strona (ukłony dla Kolegi) przywali z grubej rury i zabije "organowi" potężnego ćwieka.
Śmiem twierdzić, iż podania na 400 pukawek dla osoby fizycznej to chyba w całej powojennej Rzeczpospolitej na żadnej komendzie nie widzieli... Co nie znaczy że ten rekord wkrótce nie zostanie pobity :-D

Rumburak - 2011-04-23, 19:11

Jak by się tak dobrze zastanowić to sam bym znalazł ze 100 szt. modeli broni krótkiej i długiej, które bym chciał mieć w swojej kolekcji (tylko ecie pecie brak).
400 szt. to duża ale bardzo rozsądna liczba by stworzyć sensowną kolekcję broni, ale na pewno nie kompletną. Prośba o mniejszą ilość niż 100 szt. wydaje się mocno ograniczać możliwości kolekcji :mad: , słusznie Pan podinspektor zwrócił się z prośbą o uściślenie, pewnie chciał by wnioskodawca przeanalizował perspektywicznie rozwój swojej pasji, „swój chłop” :P .

WRB - 2011-04-23, 20:11

PilotHN napisał/a:
Z niecierpliwością oczekuję wieści z frontu o zakończeniu postępowania. Jestem ciekaw co tym razem wymyślą specjaliści od łamania prawa...
A swoją drogą, to "organ" sam się o to prosił, nie przewidział tylko że strona (ukłony dla Kolegi) przywali z grubej rury i zabije "organowi" potężnego ćwieka.
Śmiem twierdzić, iż podania na 400 pukawek dla osoby fizycznej to chyba w całej powojennej Rzeczpospolitej na żadnej komendzie nie widzieli... Co nie znaczy że ten rekord wkrótce nie zostanie pobity :-D


Tyle sztuk, to chyba nawet nie było w całym moim batalionie ;laughing:

PilotHN - 2011-04-23, 23:00

WRB napisał/a:
Tyle sztuk, to chyba nawet nie było w całym moim batalionie ;laughing:

W moim pułku może by się i znalazło... razem z tym, co było zachomikowane w ZN-ach :)
A wracając do podziału tych 400 luf... Wystąpiłbym o 150 pistoletów i 150 karabinów, 50 strzelb i 50 czarnoprochowców. Najwięcej ciekawej (ocena subiektywna) broni jest dwóch pierwszych rodzajów.

9x19 - 2011-04-23, 23:04

Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Na razie walka trwa. Piłka jest teraz po drugiej stronie. :P
PilotHN - 2011-04-23, 23:59

9x19 napisał/a:
[...] Na razie walka trwa. [...]

Dlatego napisałem iż czekam na wieści z frontu :) .

BTW: Czy były już sygnały nt. krakowskiego WPA? Bliskie spotkanie III stopnia z nimi wstępnie zaplanowałem na przyszły rok...

Janek_M - 2011-04-26, 18:00

A miał ktoś okazję spotkać się z Kielecką komendą? Bo tak powoli myślę i myślę ale jeszcze się waham :P
michał.b - 2011-04-26, 18:37

Odebrałem dzisiaj pozytywną (WPA Łódź) na sześć sztuk do celów sportowych, załączyłem tylko to co w ustawie. Napisali do klubu o przesłanie komunikatów, ale nie przesłali bo… bo nie :P .

Dziękuję kolegom z forum za pomoc.

Aha… złożyłem dzisiaj na kolekcjonerską… jak Pani zobaczyła ilość to powiedziała „WOW” :shock: .

danwoj-85 - 2011-04-26, 18:47

No to niech się kolega pochwali na ile sztuk napisał na kolekcjonerską :-)
Janek_M - 2011-04-26, 19:01

I bardzo prosiłbym kogoś kto niedawno uzyskał pozwolenie na broń kolekcjonerską o napisanie(może być na PW) ile go ta przyjemność kosztowała(chodzi o całokształt- szafe,administracje,kwoty manipulacyjne,badania,itd)? No i czy wiadomo coś czy będzie taniej czy drożej? Choć i tak przy tak zabójczych cenach amunicji to kropla w morzu-ale może będzie lepiej jak nas będzie więcej :P
adi-000 - 2011-04-26, 20:41

michał.b napisał/a:


Aha… złożyłem dzisiaj na kolekcjonerską… jak Pani zobaczyła ilość to powiedziała „WOW” :shock: .


Pochwal się ilością. :-D

michał.b - 2011-04-26, 21:40

Rekordu nie pobiłem, ale powiedzieli, że najwiecej ile wydali to 10... myśliwemu.
Złożyłem na 50. :-D

Raphael27 - 2011-04-26, 21:48

Było napisać w uzasadnieniu definicję 'kolekcja' :-D
po2 - 2011-04-26, 22:38

Dopuszcznie do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji oraz przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych to jaka kategoria-I? Pytam, bo kilka osób PO mnie indygowało na ten temat, gdyż sam przechodziłem ciężkie boje z WPA z rozszerzeniem dopuszczenia(z B na G i I) i tylko dzięki pomocy tego forum sie udało.
jerbro - 2011-04-26, 23:04

po2 napisał/a:
Dopuszcznie do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji oraz przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych to jaka kategoria-I?

Żeby być dokładnym - kategoria "I" jest w książeczce, ale nijak to się ma z "dopuszczeniem do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji oraz przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych"

I dlatego WPA mają problemy z poprawną interpretacją obowiązujących przepisów.

9x19 - 2011-04-26, 23:28

jerbro napisał/a:
… I dlatego WPA mają problemy z poprawną interpretacją obowiązujących przepisów.

A więc propozycja dla pracowników WPA:
W legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, na stronie 4, w rubryce „cel posiadania broni” należy wpisać „patrz strona 7”.

Następnie na stronie 7, zatytułowanej „Adnotacje urzędowe” należy wpisać:
„Ad. 1 – decyzją Nr ….. z dnia ….. dopuszczony do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych"

Oczywiście, gdy dopuszczenie będzie na stronie 4 wpisane w pozycji „1”, to na stronie 7 będzie zapis „Ad 1- ….”. Natomiast, gdy będzie to kolejny wpis na stronie 4 np. „3”, to na stronie 7 będzie odpowiednio „Ad 3 - ….”.

pkzp - 2011-04-27, 02:06

A ja mam w na stronie 4 w rubryce cel wpisane: B*

Natomiast na stronie 7 coś takiego:

* Dopuszczenie do posiadania broni klubowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych oraz do prowadzenia magazynu podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.

Fajne co? :)

Janek_M - 2011-04-27, 08:39

A wie ktoś czy w najbliższym czasie koszty pozwolenia na broń wzrosną? Bo i takie plotki słyszałem ale wydają mi się one dziwne bo już teraz koszt np. egzaminu jest kosmiczny w porównaniu z tym co na nim jest(kilka pytań,wykazanie się znajomością broni)....
9x19 - 2011-04-27, 09:04

pkzp napisał/a:
A ja mam w na stronie 4 w rubryce cel wpisane: B*
Natomiast na stronie 7 coś takiego:
* Dopuszczenie do posiadania broni klubowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych oraz do prowadzenia magazynu podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych.
Fajne co? :)

Jedno wielkie nieporozumienie, bo literka "B" to ochrona bezpieczeństwa innych osób oraz mienia.
zabrakło wyobraźni autorom wzoru legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni. Nie przewidzieli celu o nazwie "INNY" jak w legitymacji posiadacza broni: "H sygnalizacja alarmowa (inny)", a biorąc pod uwagę treść np. art. 29 ust. 7 ustawy o broni i amunicji powinni.

Razorblade1967 - 2011-04-27, 09:46

9x19 napisał/a:
...zabrakło wyobraźni autorom wzoru legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni. Nie przewidzieli celu o nazwie "INNY" jak w legitymacji posiadacza broni: "H sygnalizacja alarmowa (inny)", a biorąc pod uwagę treść np. art. 29 ust. 7 ustawy o broni i amunicji powinni.


A czy czasami prawidłowym i logicznym wpisem nie jest zastosowanie literowych oznaczeń kategorii zgodnych z umieszczonymi na ostatniej stronie w "Legitymacji posiadacza broni"?

Widziałem legitymację osoby dopuszczonej do broni sportowej z normalnym wpisem o kategorii "D" (tak jak sportowa w legitymacji posiadacza) - tyle, że po prostu w "adnotacjach urzędowych" umieszczono uwagę, że "D" oznacza broń sportową - nie pamiętam dokładnie jak to było sformułowane (bo ja akurat mam B, G i K - ale zgodnie z tym co oznaczają), ale chyba podobnie do tego co zacytował pkzp. Jak widać gdzieniegdzie WPA potrafią sobie poradzić z "problemem" pomimo braku wydrukowanego z tyłu legitymacji pełnego zestawu literowego.

dziki_pl - 2011-04-27, 10:58

Ja dzisiaj probowalem wszystko zalatwic i oczywiscie PZSS robi problem :evil:
Chcialem uzyskac kopie patentu uzyskanego w 2002r, licencje mam, patent gdzies sie podzial. Usilnie chca wniosek "Wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych." ktory nie jest zaswiadczeniem o posiadaniu licencji.

Jaki wniosek do nich zlozyc, osobiscie czy przez klub?
Musze odswiezyc dokument licencji z 2010r w ktorym nie mam podzialu pistolet/karabin a jednynie "kulowa"?

9x19 - 2011-04-27, 11:44

Razorblade1967 napisał/a:
... A czy czasami prawidłowym i logicznym wpisem nie jest zastosowanie literowych oznaczeń kategorii zgodnych z umieszczonymi na ostatniej stronie w "Legitymacji posiadacza broni"? .... .

Rozsądne rozwiązanie. "D" z dodatkowym zapisem w adnotacjach urzędowych: "Dopuszczenie do posiadania broni klubowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych".

MaciekSz - 2011-04-28, 07:07

PilotHN napisał/a:

BTW: Czy były już sygnały nt. krakowskiego WPA? Bliskie spotkanie III stopnia z nimi wstępnie zaplanowałem na przyszły rok...


Krakow jest na razie na takim etapie:

Cytat:
(...)zawody organizujemy w współpracy z Klubem Strzeleckim
LOK HTS
posiadającym Licencję PZSS, a to jest równoznaczne z tym, że komunikaty z
naszych
zawodów "liczą się" na Policji dla osób ubiegających się o otrzymanie lub o
utrzymanie
pozwolenia
na broń do celów sportowych.


Podkreslenie moje.

To z informacji o zawodach, ktora dzisiaj otrzymalem. Skoro wiec same kluby krakowskie "wychowuja" sobie w ten sposob miejscowe WPA, to na cuda bym tam nie liczyl.

9x19 - 2011-04-28, 09:21

Niektórym działaczom widać nie w smak, że zmieniły się przepisy. Komunikaty z takich zawodów, jak opisane wyżej mają taką samą moc do utrzymania pozwolenia na broń palną do celów sportowych, jak zawody organizowane przez klub bez licencji PZSS, zawody podwórkowe, czy też zawody organizowane przez osobę fizyczną. Każdy z tych komunikatów udowadnia, że osoba, która brała udział w takich zawodach nadal uprawia sport strzelecki. I nie ma tu zawodów lepszych czy gorszych. A do otrzymania pozwolenia na broń sportową nie jest wymagane uczestnictwo w jakichkolwiek zawodach. Teraz wystarczy sam zamiar uprawiania strzelectwa.
PilotHN - 2011-04-28, 22:29

Mój klub też należy do PZSS, a po "komunikaty" koledzy niestety jeżdżą wystrzelać na Pasternik (Strzelnica WKS Wawel Kraków).
Czasem pytam chłopaków: Po jaką cholerę jeździcie tam i ponosicie niemałe koszty związane ze startami (a teraz będą jeszcze większe - 4x karabin + 4x pistolet, strzelb nie mamy), a oni na to że inaczej "milicja" zabierze im pozwolenia, a oni są już za starzy żeby włóczyć się po sądach... Również nie potrafią zrozumieć, że posiadają bezterminowe licencje PZSS! Które to tenże PZSS bezprawnie "unieważnił". Mimo to wierzą, iż komunikaty muszą być zaliczone.
Trochę chłopaków rozumiem, niektórzy są już emerytami sporo zachodu włozyli w pozwolenia i cenią sobie spokój. Być może będę pierwszym z klubu, który się wyłamie...
Wracając do wychowania WPA... Prawnicy zwykli mawiać, iż sa dwie szkoły prawa: krakowska i polska. Niestety (dla WPA, a na szczęście dla Strzelców), KGP reprezentuje ten drugi typ, co widać po orzeczeniach opisywanych "wyskoków" na stronach ROMB. Miejmy nadzieję, że kiedy będe składał wizytę w przyszłym roku, krakowskie WPA dołączy do tej drugiej grupy i nie będzie konieczności podejmowania walki z bezprawiem "prawych" milicjantów. I to zarówno przy składaniu podania o pozwolenie, jak również po utracie licencji PZSS, której nie mam zamiaru utrzymywać "komunikatami".

MaciekSz - 2011-04-29, 12:25

Z ocenami zaczekalbym jednak, az ktos pojdzie po "nowe" zezwolenie sportowe cz kolekcjonerskie do WPA w Krakowie :)

Przy okazji, nie ma tam u was w okolicy zadnej strzelnicy, ze trzeba dymac az na Pasternik?

PilotHN - 2011-04-29, 14:47

Ależ mamy. Własną strzelnicę po byłej jednostce wojskowej w Bukownie. Na razie jest to przysłowiowa dziura w ziemii i należy do Lasów Państwowych, ale po ponad roku zabiegania otrzymaliśmy zgodę z Generalnej Dyrekcji LP na przejęcie tego terenu i zmodernizowaniu strzelnicy by była zgodna z przepisami i można było na niej rozgrywać zawody nawet z delegatem technicznym. Być może już w przyszłym roku będę miał zaszczyt zaprosić Szanownych Kolegów (obojga płci :) ) na jakąś "strzelaninkę" na nowy obiekt...
ass3 - 2011-05-01, 10:23

Witam

Mam pyatnie czy zmieniły się przepisy odnośnie przenoszenia broni do celów szkoleniowych ?
Do tej pory nie było żadnych ograniczeń w postaci wymogu rozładowanej czy pozbawionej magazynku broni.
W ustawie dodano zapis o zakazie noszenia broni kolekcjonerskiej i pamiątkowej ale nie znalazłem żadnych zmian ani dodatków dotyczącej przewozu , noszenia broni do celów szkoleniowych.

Old Cadet - 2011-05-01, 10:35

ass3 napisał/a:
Mam pyatnie czy zmieniły się przepisy odnośnie przenoszenia broni do celów szkoleniowych ?


Nic sie nie zmieniło.

9x19 - 2011-05-01, 18:01

ass3 napisał/a:
... Mam pyatnie czy zmieniły się przepisy odnośnie przenoszenia broni do celów szkoleniowych ? ...


A noś sobie jak chcesz. W ręku, w plecaku, za pasem, na plecach, w pokrowu i bez pokrowca, a także załadowaną lub rozładowaną. Twoja wola. Ważne by, nosić ją w sposób uniemożliwający dostęp do niej osób nieuprawnionych.

pkzp - 2011-05-01, 18:57

A co zrobić w takim przypadku: podmiot posiada broń zarejestrowaną na podstawie decyzji przyznającej prawo do posiadania broni do celów szkoleniowych i jednocześnie ten sam podmiot posiada decyzję przyznającą prawo do posiadania broni do celów sportowych. Klub (podmiot) chciałby używać owej broni do celów sportowych (tej już zarejestrowanej jako szkoleniową). Co powinien zrobić? W świadectwie broni nie ma określonego celu. Rozumiem, że cel posiadania broni w tym przypadku wynika z rodzaju decyzji na podstawie której broń zakupiono (decyzji wymienionej na promesie). Nie można wystąpić o wpisanie dodatkowego celu do świadectwa. Odniosłem wrażenie, że pracownik WPA sam nie miał pojęcia jak sprawę rozwiązać. Zasugerował napisanie pisma z prośbą o wyrażenie zgody na używanie owej broni w celu sportowym. Gdy wyrażą zgodę, oczywiście będzie to jakaś "podkładka" ale mam wrażenie, że należałoby tą sprawę załatwić inaczej. Jak sprawić, aby broń na świadectwo, bez żadnych wątpliwości mogła być używana w obu celach?
ass3 - 2011-05-01, 19:23

Dziękuję za odpowiedź
Odnośnie pytania powyżej , pytałem w WPA w Gdańsku czy broń do celów szkoleniowych można używać do odparcia ataku ( chodzi o przewożenie kilku sztuk broni na strzelnice ) to nie potrafili odpowiedzieć , chociaż byli przeciwni i wysyłali do podstawy otrzymania tej broni , a więc do celu szkoleniowego, a nie do samoobrony. Stwierdzili że jeżeli mam obawy że ktoś może mi tą broń odebrać to mam sobie wynająć ochrone do transportu broni na strzelnice .

Rado - 2011-05-01, 20:04

Może niech Oni wynajmą ochronę dla swoich Policjantów, którzy noszą broń i nie umieją się nią posługiwać...

Z mojej strony drobna złośliwość, a nie próba obrazy kogoś...

Yeleń - 2011-05-01, 22:28

Witam
Yeleń - 2011-05-01, 22:44

Witam jestem tutaj nowy w czwartek zawiozłem papiery do WPA Katowice ,o rozszerzenie jednostek cel sportowy. Przygotowany na .... a tu bardzo miła pani żadnych dodatkowych papierków tylko to co trzeba , szczęka mi opadła dziękuje,prosze zostanie pan powiadomiony co i jak przyjęte dziękuje [/list]
9x19 - 2011-05-01, 23:23

pkzp napisał/a:
... Jak sprawić, aby broń na świadectwo, bez żadnych wątpliwości mogła być używana w obu celach?

O tym czy jest to broń do celów szkoleniowych, czy do celów sportowych decyduje to, na podstawie jakiej promesy konkretny egzemplarz broni została zakupiony. Jeżeli była to promesa wydana na podstawie decyzji - pozwolenia na broń do celów szkoleniowych, to jest to broń szkoleniowa i mogą ją brać wyłącznie osoby posiadające dopuszczenie do posiadania broni. Jeżeli promesa była wydana na podstawie decyzji - pozwolenia na broń do celów sportowych, to jest to broń sportowa, którą mogą brać zarówno osoby dopuszczone do posiadania broni, jaki i posiadacze pozwoleń na broń palną sportową do celów sportowych (będą brać ją w użyczenie).

Rozwiązaniem byłoby rozszerzenie decyzji na broń do celów sportowych w zakresie ilości egzemplarzy broni i zarejestrowanie całej broni do celów szkoleniowych również do drugiego celu jako broni do celów sportowych (jeżeli odpowiada ona broni sportowej). Wtedy broń taką mogą brać osoby posiadająca zarówno dopuszczenie do posiadania broni, jak i osoby mające pozwolenie na broń sportową do celów sportowych. Te ostatnie będą brać tą broń w użyczenie.

Innego prawnego rozwiązania nie widzę.

9x19 - 2011-05-01, 23:32

ass3 napisał/a:
Dziękuję za odpowiedź
Odnośnie pytania powyżej , pytałem w WPA w Gdańsku czy broń do celów szkoleniowych można używać do odparcia ataku ( chodzi o przewożenie kilku sztuk broni na strzelnice ) to nie potrafili odpowiedzieć , chociaż byli przeciwni i wysyłali do podstawy otrzymania tej broni , a więc do celu szkoleniowego, a nie do samoobrony. Stwierdzili że jeżeli mam obawy że ktoś może mi tą broń odebrać to mam sobie wynająć ochrone do transportu broni na strzelnice .

Broń do celów szkoleniowych można przemieszczać w dowolny sposób, a więc również załadowaną. Nie wolno tylko z taką załadowaną bronią wejść do publicznych środków komunikacji. Czyli broń może być przykładowo w kaburze z nabojem w komorze nabojowej.

W sytuacji obrony koniecznej, a więc odpierania bezprawnego zamachu na dobro chronione prawem, można użyć do odparcia tego zamachu każdego dostępnego środka, a w tym i broni palnej. Nie ma tu znaczenia czy będzie to broń palna bojowa do ochrony osobistej, czy też broń myśliwska do celów łowieckich, czy też broń palna do celów szkoleniowych. Zakaz użycia innej broni niż wydanej do ochrony osobistej w sytuacji obrony koniecznej kłóciłby się ze zdrowym rozsądkiem i logiką.

PS. Z WPA rozmawia się wyłącznie na piśmie.

pkzp - 2011-05-02, 11:47

9x19 napisał/a:
(...)Innego prawnego rozwiązania nie widzę.


Dzięki za odpowiedź. Ja też nie widzę innego rozwiązania. Problem w tym, że w WPA nie bardzo chyba wiedzieli jak to ugryźć. Teraz sprawa będzie prosta- poprosimy o zarejestrowanie tej broni również do celów sportowych (wolne miejsca w "decyzji sportowej" oczywiście są) i zobaczymy co oni na to.

Pozdrawiam :-D

Lord von Banan - 2011-05-04, 09:09

Chcę złożyć podanie o broń do celów sportowych.
Posiadam decyzję o przyznaniu licencji (bezterminowej) ale nie posiadam samego druczku licencji (zgubiłem).
Czy muszę wyrabiać kwity "licencyjne" od nowa (PZSS duplikatu mi nie wyda) czy też pisząc podanie mogę oprzeć się na samej decyzji?

9x19 - 2011-05-04, 09:36

Jeżeli masz orzeczenie z PZSS o przyznaniu licencji, to jest to zupełnie wystarczające http://www.romb.org.pl/?id=56 Legitymacja licencji jest dokumentem wtórnym.
adi-000 - 2011-05-04, 11:23

Mam pytanie.
Co mi grozi gdy nie zarejestruje kupionej broni w ustawowym terminie?
Czy tylko sąd grodzki i grzywna, czy może dochodzą do tego jakieś konsekwencje związane z pozwoleniem.
Pozdrawiam.

michał.b - 2011-05-04, 11:38

Mogą cofnąć pozwolenie. Gdybyś znowu się o nie ubiegał mają prawo nie wydać.
arkady73 - 2011-05-04, 18:05

9x19 napisał/a:
arkady73 napisał/a:
Pytanie: Jestem instruktorem strzelectwa sportowego i posiadam zarejstrowaną działalność gospodarczą w zakresie nauki strzelania. Posiadam 10 sztuk broni do celów sportowych. Czy w świetle nowej nowelizacji powinienem zmienić "status" tej broni na szkoleniowy lub szkoleniowo/ sportowy (???) aby jej używać do działalności gospodarczej oraz czy ewentualnie taka zmiana spowoduje jakieś dodatkowe utrudnienia np. osobna zgoda na nabywanie amunicji, sposób przechowywania ( magazyn broni) itd. ?

Możesz ubiegać się na nowy cel - szkoleniowy, gdyż masz zarejestrowaną działalność gospodarczą. Jako osoba fizyczna nie musisz mieć magazynu. przy celu szkoleniowym możesz posiadać szerszy zakres broni (np. sportową i myśliwską), ale wiąże się to z nowym egzaminem. Jeżeli będzie to broń sportowa do celów szkoleniowych, to mając patent, licencję i członkostwo w PZSS jesteś z kolei zwolniony z egzaminu.


Czy mogę prosić o ponowne pełniejsze rozwinięcie tego tematu oraz podanie podstaw prawnych, gdyż jak się dowiedziałem dzisiaj w WPA nie mogę prowadzić szkoleń z własnej prywatnej broni sportowej , tej broni nie da się przekwalifikować na szkoleniową, natomiast broń sportowa do celów szkoleniowych może być wydana tylko na świadectwo ( powołano się na art. 29), jestem co prawda zwolniony z egzaminu aby otrzymać dopuszczenie, ale muszę posiadać magazyn broni. Szczerze, to nie ogarniam za bardzo tego tematu.

Pozdrawiam

satin - 2011-05-04, 19:03

Otrzymałem dziś pisma z WPA Gdańsk wzywające mnie, pod rygorem pominięcia stanowiska strony, do pisemnego uzupełnienia wniosku o ilość jednostek w poszczególnych kategoriach wnioskowanej broni do celów sportowych i kolekcjonerskich.

Szczegóły wysyłam na adres interwencja-prawna@romb.org.pl

Dokumenty sygnowane oczywiście przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Gdańsku, który zapisuje się już chyba na wieki w kartach historii wydawanych pozwoleń po nowelizacji :)

Raphael27 - 2011-05-04, 19:31

Witam, czy ktoś może orientuje się jak stoi sytuacja z wydawaniem pozwoleń na broń palną sportową w Białostockim WPA :?:
9x19 - 2011-05-04, 20:10

satin napisał/a:
Otrzymałem dziś pisma z WPA Gdańsk wzywające mnie, pod rygorem pominięcia stanowiska strony, do pisemnego uzupełnienia wniosku o ilość jednostek w poszczególnych kategoriach wnioskowanej broni do celów sportowych i kolekcjonerskich.

Szczegóły wysyłam na adres interwencja-prawna@romb.org.pl

Dokumenty sygnowane oczywiście przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Gdańsku, który zapisuje się już chyba na wieki w kartach historii wydawanych pozwoleń po nowelizacji :)

Na sportową proponuję po 20 egzemplarzy w każdym rodzaju = łącznie 80. Na kolekcjonerską po 100 w każdym rodzaju = łącznie 400. I po herbacie. Pan Piotr Arendt jest wyjątkowo niepoprawny.

Poza tym proponuję wysłać pismo do WPA:
W związku z pismem nr .... z dnia ... polecającym mi uzupełnienie podania o liczbę broni każdego rodzaju uprzejmie proszę na zasadzie art. 9 kpa o wytłumaczenie co oznacza stwierdzenie "pod rygorem pominięcia stanowiska strony" i w jakim przepisie to występuje.

bulter - 2011-05-05, 22:22

satin napisał/a:

Dokumenty sygnowane oczywiście przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Gdańsku, który zapisuje się już chyba na wieki w kartach historii wydawanych pozwoleń po nowelizacji :)

Taaak. To moze warto by ustalic jakąś skale porownawczą tej ignorancji. Na przykład,
Niewielkie uchybienie urzędnicze - 1 w skali Arendta.
Totalny niereformowalny beton i ignorancja - 10 w skali Arendta.
I tak dalej. Przemyślę to w wolnej chwili, niech chłop też coś z tego ma :)

Krzysztof66 - 2011-05-08, 13:32

Mam pytanie, czy zgodnie z nowelizacją ustawy będzie można kupować pistolety maszynowe, przerobione na ogień pojedynczy, np. STEN czy pepesza? Czytałem, że już sprzedawano tak przerobione stare wojskowe AKMy, chociaż cena była jak za nowego Worksa11?
9x19 - 2011-05-08, 13:39

Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt. 1 ustawy o broni i amunicji pozwolenie na broń nie może być wydane na broń szczególnie niebezpieczną w postaci samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość. I tyle.
Krzysztof66 - 2011-05-08, 14:00

No tak, ale czy Art. 6 pozwala na takie przeróbki? W USA można kupić repliki broni samoczynnej, wytwarzane tak jak WORKSy od podstaw jako broń samopowtarzalna, ale są dość drogie no i to jednak nie oryginały.
bartek75 - 2011-05-12, 17:00

Mam pytanie do Kolegi 9x19 o możliwość (lub jej brak) przeprowadzenia następujacej operacji.
Po uzyskaniu pozwolenia na zakup broni palnej centralnego zapłonu (Works 11) do celów sportowych, zakupuje niniejszy karabin w ramach posiadanej promesy (jest np. maj roku 2011). W listopadzie tego samego roku zdaje egzaminy myśliwskie, które upoważniają mnie do wystąpienia o broń do celów łowieckich.
Czy zatem istnieje możliwość "sprzedaży sobie" owego karabinka Works 11, tak aby zwolnić jedno miejsce na pozwoleniu na bron do celów sportowych i jednoczesne zajęcie przez Worksa 11 miejsca na pozwoleniu do celów myśliwskich?

9x19 - 2011-05-12, 17:38

Oczywiście, że takie działanie jest dopuszczalne i wielokrotnie wykonywane w praktyce. Piszesz krótkie podadnie w stylu:

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
Uprzejmie proszę o zmianę przeznaczenia karabinu centralnego zapłonu WORKS 11, który jest zarejestrowany na mnie do celów sportowych i zarejestrowanie do do celów łowieckich przy jednoczesnym skreśleniu go z rejestru broni sportowej.

I składasz je za pokwitowaniem w WPA wraz z legitmyacją posiadacza broni. A potem czekasz na efekt, czyli stosowny wpis.

9x19 - 2011-05-12, 18:08

arkady73 napisał/a:
Czy mogę prosić o ponowne pełniejsze rozwinięcie tego tematu oraz podanie podstaw prawnych, gdyż jak się dowiedziałem dzisiaj w WPA nie mogę prowadzić szkoleń z własnej prywatnej broni sportowej , tej broni nie da się przekwalifikować na szkoleniową, natomiast broń sportowa do celów szkoleniowych może być wydana tylko na świadectwo ( powołano się na art. 29), jestem co prawda zwolniony z egzaminu aby otrzymać dopuszczenie, ale muszę posiadać magazyn broni. Szczerze, to nie ogarniam za bardzo tego tematu.

Z dużą ostrożnością należy podchodzić do tych „prawd objawionych”, które płyną z ust niektórych pracowników WPA.

Jeżeli będziesz prowadził zajęcia szkoleniowe przy użyciu własnej broni do celów sportowych wyłącznie na strzelnicy, to nic ci nie grozi. Na strzelnicy nie potrzebne jest pozwolenie na broń. I nie ma przepisu, który by groził jakąkolwiek sankcją za wykorzystywanie na strzelnicy broni niezgodnie z celem na który wydano pozwolenie.

Z ustawy o broni i amunicji wynika natomiast wyraźnie, że pozwolenie na broń do celów szkoleniowych może być wydane na dwa sposoby:
1) w oparciu o art. 10 ust. 1 w zw z ust. 2 pkt 8 oraz ust. 3 pkt. 7 dla osób fizycznych,
2) w oparciu o art. 29 ust. 1 pkt. 4 dla podmiotów (szkół, organizacji sportowych i łowieckich, stowarzyszeń, placówkom oświatowym i organizatorom kursów) czyli broń na świadectwo.

W przypadku pierwszym osoby musi posiadać uprawnienia, określone w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich. Jeżeli zestawi się tu zapis art. 10 ust. 1 z ust. 3 pkt. 7 oraz art. 15 ust. 1 pkt. 6 to widać wyraźnie, że to pozwolenie dotyczy osób fizycznych mających uprawnienia do szkoleń (instruktorów strzelectwa), którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w zakresie szkoleń. Oczywiście w tym trybie osoba fizyczna nie dostanie pozwolenia na broń szczególnie nieb bezpieczną. Konsekwencją takiego pozwolenia jest to, że nie trzeba mieć magazynu broni, ani magazyniera z dopuszczeniem do posiadania broni. I generalnie działalność szkoleniową prowadzić osobiście (niuanse dla jasności sprawy pomińmy).

Uzyskanie tego pozwolenia na broń sportową do celów szkoleniowych wiąże się oczywiście z koniecznością przedstawienia orzeczeń – lekarskiego i psychologicznego (płatne) oraz opłaty skarbowej 242 zł.

Z kolei za broń na świadectwo (wariant drugi) należy zapłacić opłatę skarbową 1193 zł i koszty budowy magazynu. Ponadto należy też zrobić badania, by uzyskać dopuszczenie do posiadania broni (10 zł opłata skarbowa).

Tak więc widać od razu co się opłaca.

Nie ma więc co dyskutować ustnie z WPA, tylko robić badania, wnosić opłatę skarbową i składa- odpowiednie podanie. W przypadku posiadania patentu, licencji i członkostwa w PZSS nie zdaje się też żadnego egzaminu (przy ubieganiu się o dopuszczenie również nie zdaje się egzaminu!!!).

lekomin - 2011-05-12, 19:14

Mam dwa pytania:
1) w piątek nabywam pistolet bocznego zapłonu, w poniedziałek idę go zarejestrować (bo WPA u nas w piątek interesantów nie przyjmuje). W sobotę "pomiędzy" są zawody w Krakowie. Jak rozumiem mogę broni bez problemu korzystać?
2) pistolet kupuję bez amunicji. Czy kolega może mi dać paczkę naboi bocznego zapłonu, czy też musi czekać jak będę miał ją zarejestrowaną i będę miał legitymację posiadacza broni?

Pozdrawiam

9x19 - 2011-05-12, 19:39

Na oba pytania odpowiedź jest twierdząca. Pozwoleniem na broń jest decyzja administracyjna, którą już otrzymałeś, a nie legitymacja posiadacza broni. Legitymacja tylko potwierdza (jako dokument wtórny), że jesteś posiadaczem pozwolenia na broń i masz zarejestrowany konkretny egzemplarz broni oraz uprawnia Cię do nabycia amunicji do tej już zarejestrowanej broni.
lekomin - 2011-05-12, 20:04

Dzięki 9x19 jak zawsze :)
michał.b - 2011-05-12, 20:52

Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą decyzję i fakturę (no i dowód tożsamości) - w razie kontroli.
Paweł L. - 2011-05-12, 21:03

9x19 napisał:

Z kolei za broń na świadectwo (wariant drugi) należy zapłacić opłatę skarbową 1193 zł i koszty budowy magazynu. Ponadto należy też zrobić badania, by uzyskać dopuszczenie do posiadania broni (10 zł opłata skarbowa).
******************************************************************
Proszę sprawdź wysokość tej opłaty za świadectwo broni bo wydaje mi się, że opłatę podaną przez Ciebie uiszczają osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Instruktor prowadzący działalność gospodarczą to osoba fizyczna i powinien za świadactwo broni zapłacić tak jak za zwykłe pozwolenie 242zł.
Budowa magazynu i jego monitoring kosztują. Tak jak napisałeś to niemałe wydatki.

pozdrawiam
Paweł L.

9x19 - 2011-05-12, 21:44

Ty chyba masz rację. Muszę pogrzebać w przepisach. :P
bartek75 - 2011-05-12, 21:53

Dzięki :-D
Gromek - 2011-05-15, 21:23

Składał już ktoś wniosek o pozwolenie na broń palną do celów sportowych w woj. śląskim (oczywiście po nowemu)?
Gromek - 2011-05-15, 23:45

1.Składał już ktoś wniosek o pozwolenie na broń palną do celów sportowych w woj. śląskim (oczywiście po nowemu)?

2. Jak zmienić wniosek o pozwolenie na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich w przypadku nie posiadania udokumentowanego członkostwa w klubie kolekcjonerskim (wniosek ze strony ROMBU)? Chcę złożyć wniosek o pozwolenie do celów sportowcy oraz kolekcjonerskich po czym go zawiesić do czasu zapisania się do klubu kolekcjonerskiego.

9x19 - 2011-05-16, 01:06

Zmień sam początek uzasadnienia w podaniu o wydanie pozwolenia na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich, by brzmiało no tak:

"Uzasadnienie
Po mojej stronie nie występują żadne negatywne przesłanki uniemożliwiające posiadanie pozwolenia na broń, a nadto w najbliższej przyszłości będć mógł przedstawić ważną przyczynę posiadania broni do celów kolekcjonerskich jaką - stosownie do art. 10 ust. 3 pkt. 5 ustawy o broni i amunicji – jest udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim."

a reszta dalej jak we wzorze.

danwoj-85 - 2011-05-16, 02:33
Temat postu: Egzamin na Policji.
Witam!

Czy jest na tym forum ktoś kto zdawał egzamin na Policji?

Ile razy można zdawać w razie najgorszego poprawkę? Narazie wiem, że kosztuje połowe kwoty pozwolenia.

9x19 - 2011-05-16, 07:43

Negatywny egzamin + negatywna poprawka = odmowa wydania swydania pozwolenia.
bulter - 2011-05-16, 11:58

link
Ciekawe jak to będzie w praktyce, ale zawsze to jakiś bat... 8-)

danwoj-85 - 2011-05-16, 14:19

9x19 napisał/a:
Negatywny egzamin + negatywna poprawka = odmowa wydania swydania pozwolenia.


Ok. A czy w takim wypadku bedzie można się ubiegać jeszcze raz o pozwolenie? Bo ma się rozumieć, że cała kasa przepada?

9x19 - 2011-05-16, 16:45

Kasa przepada i zaczynasz wszystko od nowa (nowe podanie). Jeżeli od badań minęły 2 miesiące robisz nowe badania. Znam takich, którzy robili to 6 - 7 razy. W końcu zdali.
Janek_M - 2011-05-16, 17:50

9x19 napisał/a:
Kasa przepada i zaczynasz wszystko od nowa (nowe podanie). Jeżeli od badań minęły 2 miesiące robisz nowe badania. Znam takich, którzy robili to 6 - 7 razy. W końcu zdali.

No właśnie może by zbierać swoje pytania na egzaminie na daną kategorię pozwolenia? By wiedzieć mniej więcej jak będą wyglądać-bo z tego co się orientuję w internecie można znaleźć tylko przykładowe na patent...*

*Już nie wspominam o tym że na patent zapewne są całkowicie inne-bardziej praktyczne, bo np. na kolekcjonerską zapewne są bardziej teoretyczne związane z przechowywaniem,eksponowaniem itp.-tak na logikę przynajmniej rozumiem.
Dla nowych(przynajmniej dla mnie) na pewno pomocne będą chociażby takie podpowiedzi co do specyfiki pytań jak np. czy to czysto przepisowe(np. podaj brzmienie pkt.XX w paragrafie YY ustawy o XYXY z dnia ZZ.ZZ.ZZZZ) czy praktyczne(np. jak w sposób właściwy przewozić broń samochodem osobowym:a)b)c)d))...

satin - 2011-05-16, 18:56

Pan Arendt raczył odpowiedzieć co znaczy fraza "pod rygorem pominięcia stanowiska strony".

Odpowiedź: "[...] pojęcie to oznacza, że jeżeli strona nie zajmie stanowiska, ustosunkowując się do wezwania w toku postępowania, to organ administracji nie będzie mógł go uwzględnić przy wydaniu decyzji[...]"

danwoj-85 - 2011-05-16, 20:34

9x19 napisał/a:
Kasa przepada i zaczynasz wszystko od nowa (nowe podanie). Jeżeli od badań minęły 2 miesiące robisz nowe badania. Znam takich, którzy robili to 6 - 7 razy. W końcu zdali.


A zna kolega takich, którzy zdali za pierwszym razem? Jaki jest mniej więcej procent osób, które zdały taki egzamin na pierwszym razem, ewentualnie za drugim?
Na egzaminie są również pytania ze znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią. Czy to są te przestępstwa, które są wypisane w ustawie? Czy trza dodatkowo przestudiować Kodeks karny celem wyszukania jeszcze jakichś innych przestępstw związanych z bronią.
Chcę się pożadnie przygotować do egzaminu z tąd moje wątpliwości.

9x19 - 2011-05-16, 20:44

Znam wielu. :P Z kodeksu karnego obrona konieczna i stan wyższej konieczności oraz art. 263. Ćwicz na pytaniach na patent strzelecki (polecam stronę Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego).
danwoj-85 - 2011-05-16, 21:29

Już mam pytania na patent :-) Wraz z nowelizacją Ustawy ściągnołem nowe pytania wraz z odpowiedziami. 4 razy przestudiowałem całość.

Czy na egzaminie praktycznym się losuje bron czy jak to wygląda (pozw. kolekcjonerskie na wszystko)?

Jest ktoś chętny do założenia Stowarzyszenia kolekcjonerów broni palnej?

Może zna już ktos jakieś Stowarzyszenia w okolicach Jastrzębia Zdroju, Żor lub Pszczyny?

Pozdrawiam..

Janek_M - 2011-05-16, 21:59

danwoj-85 napisał/a:
Jest ktoś chętny do założenia Stowarzyszenia kolekcjonerów broni palnej?

No właśnie to ma być stowarzyszenie kolekcjonerów broni palnej czy ogólnie militariów?

Janek_M - 2011-05-16, 22:20

Znalazłem przykładowe pytania na egzamin:
Cytat:

1. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni .

2. Kto wydaje pozwolenie na broń?

3. Kto nie może otrzymać pozwolenia na broń?

4. Kto ma prawo cofnąć pozwolenie na broń i z jakiego powodu ?

5. Gdzie można zakupić broń i amunicję?

6. Na jakim terytorium ważne jest pozwolenie na broń ?

7. Czy można wywozić broń poza granicę kraju?

8. Jakie czynności i w jakim terminie musi wykonać posiadacz broni w wypadku zmiany miejsca zamieszkania?

9. Czy broń można użyczać ?

10. . Na jaką broń nie jest potrzebne pozwolenie?

11. . Jakie czynności należy wykonać w wypadku utraty broni?

12. . Podaj “istotne” części broni i amunicji.

13. . Jakie części broni i amunicji można posiadać bez zezwolenia ?

14. . Wyjaśnij pojęcie “obrony koniecznej”.

15. . Wyjaśnij pojęcie “stanu wyższej konieczności”.

16. . Kiedy i gdzie można użyć broni sportowej?

17. . Jeśli nastąpiło użycie broni zgodnie z art.25lub 26 k.k.- jakie czynności należy wykonać?

18. . Budowa naboi.

19. . Do czego służy lufa?

20. . Do czego służy zamek?

21. . Co to jest “kaliber” , stosowane kalibry broni sportowej?

22. . Jak przewozimy broń?

23. . Jak przechowujemy broń?

24. . Czy broń i amunicję można przesyłać pocztą?

25. . Czy można oddawać broń i amunicję w zastaw?

26. . Zasady zachowania na strzelnicy sportowej.

27. . Postępowanie w wypadku “zacięcia” broni.

28. . Czy można strzelać z broni sportowej w kamieniołomie?

29. . Jakie czynności wykonasz po otrzymaniu broni do rąk ?

30. . Jakie są odległości w strzelaniu w poszczególnych konkurencjach strzelectwa sportowego

Tyle że kilka tak jak np. 24 już nie aktualne bo wpewnych określnych warunkach od nowej ustawy można przesyłać broń pocztą :mad:

dodatkowo na stronie krakowskiej Policji:
Cytat:
1. Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano:

a/ naruszyła obowiązek rejestracji broni w ciągu 5 dni

b/ naruszyła zakaz użyczania broni osobie nieuprawnionej

c/naruszyła obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Policji o utracie broni

2. Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

a/ posiadania miotaczy gazu obezwładniającego

b/ używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu

c/ posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą ładunków elektrycznych

3. Istotnymi częściami broni palnej są:

a/ szkielet, baskila, lufa, zamek, magazynek

b/szkielet, baskila, lufa, zamek, uchwyt

c/ szkielet, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa

4. Pozwolenie na broń wydawane jest na czas:

a/ do 5 lat

b/ nieokreślony

c/ do 10 lat

5. Pozwolenie na broń używaną do celów ochrony osobistej może być wydawane na:

a/ broń palną bojową, gazową i alarmową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu w kalibrach od 6.35 do 9.65 mm

b/ broń palną bojową, gazową i alarmową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu w kalibrach od 5.6 do 9.65 mm

c/ broń palną bojową, gazową i alarmową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu w kalibrach od 6.35 do 11.43 mm

6. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni lub amunicji, zgodnie z prawem pozostającą w jego dyspozycji, podlega:

a/ grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

b/ grzywnie,

c/ karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat

7. Osoba posiadająca pozwolenia na broń jest obowiązana w razie zmiany miejsca zamieszkania zawiadomić o tym fakcie pisemnie organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania, w terminie, w terminie:

a/ 7 dni

b/ 14 dni

c/ niezwłocznym

8. Zaświadczenie uprawniające do nabycia broni jest ważne:

a/ 1 miesiąc

b/ bezterminowo

c/ 3 miesiące

9.Pozwolenia na broń nie wydaje się:

a/ cudzoziemcom

b/ osobom nie mającym ukończonych 21 lat

c/ podmiotom wykonującym zadania związane z realizacja filmów i innych przedsięwzięć artystycznych

10/ Zbywający broń jest obowiązany jest:

a/ pouczyć kupującego o konieczności niezwłocznego pisemnego powiadomienia właściwego organu Policji o fakcie nabycia broni

b/ niezwłocznie pisemnie powiadomić organ Policji o fakcie zbycia broni

c/ wykreślić (wyrejestrować) posiadaną dotychczas broń w legitymacji posiadacza broni

Zakres przedmiotowy praktycznej części egzaminu, która przeprowadza się na strzelnicy, obejmuje:

- sprawdzenie przestrzegania regulaminu strzelnicy,

- sprawdzenie umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania amunicją i rozładowywania oraz zabezpieczania i odbezpieczania danej broni, a także postępowania w przypadku jej niesprawności,

- przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użyciem danego rodzaju broni

Tyle że z tego testu niezbicie wynika że może być kilka dobrych odpowiedzi(np. 1-a,b,c czy 10-b,c(i chyba a?))

Rlyeh - 2011-05-16, 22:45

No właśnie trzeba dokładnie czytać co napisano. A napisano "właściwy organ Policji cofa". A od "cofa" jest art. 18.
9x19 - 2011-05-16, 23:00

Janek_M napisał/a:
... Tyle że z tego testu niezbicie wynika że może być kilka dobrych odpowiedzi(np. 1-a,b,c czy 10-b,c(i chyba a?))

Już nie zdałeś. Obie odpowiedzi są błędne. Prawidłowe są tylko 1c oraz 10b.

9x19 - 2011-05-16, 23:02

danwoj-85 napisał/a:
... Czy na egzaminie praktycznym się losuje bron czy jak to wygląda (pozw. kolekcjonerskie na wszystko)? ...

Na egzaminie Policja daje taką broń jaką ma.

danwoj-85 - 2011-05-16, 23:16

Janek_M napisał/a:
danwoj-85 napisał/a:
Jest ktoś chętny do założenia Stowarzyszenia kolekcjonerów broni palnej?

No właśnie to ma być stowarzyszenie kolekcjonerów broni palnej czy ogólnie militariów?


To jest propozycja. Gdyby byli chętni do zakładania stowarzyszenia i większość była by za stowarzyszeniem kolekcjonerów militariów to jestem również jak najbardziej za.
To jak są chętni?

danwoj-85 - 2011-05-16, 23:23

9x19 napisał/a:
Janek_M napisał/a:
... Tyle że z tego testu niezbicie wynika że może być kilka dobrych odpowiedzi(np. 1-a,b,c czy 10-b,c(i chyba a?))

Już nie zdałeś. Obie odpowiedzi są błędne. Prawidłowe są tylko 1c oraz 10b.


I właśnie trzeba się konktetnie przygotować by nie popełnić żadnej gafy bo powtórka kosztuje i jest tylko jedna, a już nie mówię o nerwach w oczekiwaniu na poprawkę.
Osobiście myślę, że niektóre artykuły z UoBiA warto wykuć na blachę
:mad:

Fenixom - 2011-05-17, 09:24

Mam prośbę możę ktoś wrzucić aktualne pytania na Patent Strzelecki :-D
I z jakiej Broni Strzela się na egzaminie z Pistoletu , Karabinu i Strzelby chodzi mi o modele Broni :?:

9x19 - 2011-05-17, 09:40

Są na stronie Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego w zakładce "Do pobrania" http://www.strzelectwo.lo...taniapatent.pdf
lukasz2223 - 2011-05-17, 09:40

Ohh cóż za lenistwo ....Dopiero co była o tym mowa kilka tematów niżej w tym samym dziale....
http://www.strzelectwo.lo...taniapatent.pdf
Leniwy poniedziałek był wczoraj...we wtorek wypadało by już ruszyc paluchami po klawiaturze i myszcze i poszukać....

gucio17 - 2011-05-17, 11:51

9x19 napisał/a:
Są na stronie Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego w zakładce "Do pobrania" http://www.strzelectwo.lo...taniapatent.pdf


Fajnie, wygląda że dopasowali te pytania do znowelizowanej ustawy :-)

PilotHN - 2011-05-17, 14:02

Czy ktoś się wybiera na egzamin na patent do Krakowa na Pasternik, 8 czerwca? Byłoby mi raźniej... :)
gucio17 - 2011-05-17, 14:32

PilotHN napisał/a:
Czy ktoś się wybiera na egzamin na patent do Krakowa na Pasternik, 8 czerwca? Byłoby mi raźniej... :)

Ja się chciałem wybrać ale nie wyrobie z różnych powodów :-(
Ale jak pójdziesz, to daj znać czy rzeczywiście było "po nowemu"

/W

mkl1 - 2011-05-17, 14:45
Temat postu: Patent
http://ozss.katowice.pl/


Cytat:


Egzamin na Patent Strzelecki

W dniu 11 czerwca 2011r. o godz. 1400 na strzelnicy w Siemianowicach Śl.(Bańgów) ul. Zwycięstwa 2, odbędzie się egzamin na Patent Strzelecki PZSS.

Dla zainteresowanych lekarz sportowy będzie przyjmował od godz 12:00.

PilotHN - 2011-05-17, 16:55

No pięknie! Termin lepszy (weekend, nie trzeba brać urlopu), kilometrów tyle samo co do Krakowa, lekarz na miejscu... Same plusy. A w na stronie MZSS nie ma nawet takiej informacji.
Zakładam że nie obowiązuje rejonizacja wojewódzkich ZSS-ów i mój wniosek na Śląsku przyjmą równie chętnie...?
BTW: Kto z Was wybiera się do Siemianowic?

mkl1 - 2011-05-17, 19:15

Mój syn... a ja jestem "kierowiec".............bo PATENT mam i takie inne "tyż"
zimgr5 - 2011-05-17, 20:03

No brawo, kilkadziesiat miesiecy pitolenia o podpisy, miało być łatwiej a wyszło g..no lepiej. To juz lepiej nie tykajcie nastepnej petycji z nowelizacją bo wowczas zrobią rewolwery hukowe na pozwolenie. ;laughing: ;laughing: ;laughing: ;laughing: ;laughing: Komuno wróć!!!!
Gromek - 2011-05-17, 20:38

Szybkie pytanie.
Czy numer i seria z patentu strzeleckiego (plastiku) jest taki sam jak na orzeczeniu wydania patentu strzeleckiego. W moim przypadku ta dwa różne numery. Tak ma być?

satin - 2011-05-17, 20:45

Gromek napisał/a:
Szybkie pytanie.
Czy numer i seria z patentu strzeleckiego (plastiku) jest taki sam jak na orzeczeniu wydania patentu strzeleckiego. W moim przypadku ta dwa różne numery. Tak ma być?


Tak ma być :)

Gromek - 2011-05-17, 20:59

Super. Wielkie dzięki. :)
VIS - 2011-05-17, 22:29

9x19 napisał/a:
Zgodnie z art. 10 ust. 5 pkt. 1 ustawy o broni i amunicji pozwolenie na broń nie może być wydane na broń szczególnie niebezpieczną w postaci samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość. I tyle.


Art. 10

4. Pozwolenie na broń, wydawane w celach, o których mowa w ust. 2, uprawnia do posiadania następujących rodzajów broni i amunicji do niej:

2) do celów ochrony osób lub mienia:
c) pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm,

7) do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych - broni, o której mowa w pkt 1 - 6.


Po zestawieniu tych przepisów wynika iż jako broń kolekcjonerską można posiadać pistolet maszynowy, gdyż brak tu jest stwierdzenia typu:
"do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych - broni, o której mowa w pkt 1 - 6 z wyjątkiem broni wymienionej w pkt 2 ppkt c".

Wiem że dalej jest zapis:

Art. 10

5. Pozwolenie na broń, o którym mowa w art. 10 ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci:

1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość;

Tu z kolei brakuje mi zapisu:

"1) samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość z wyjątkiem przypadku pkt 2 ppkt c).

danwoj-85 - 2011-05-17, 22:50
Temat postu: Re: Patent
mkl1 napisał/a:
http://ozss.katowice.pl/


Cytat:


Egzamin na Patent Strzelecki

W dniu 11 czerwca 2011r. o godz. 1400 na strzelnicy w Siemianowicach Śl.(Bańgów) ul. Zwycięstwa 2, odbędzie się egzamin na Patent Strzelecki PZSS.

Dla zainteresowanych lekarz sportowy będzie przyjmował od godz 12:00.


Ja bym się wybrał.

Ale nie należę do żadnego klubu sportowego. Czy muszę się zapisywać do klubu? Co proponujecie? Jestem z okolic Żor. A egzamin powinienem zdać, jestem obyty z centralnym zapłonem zawodowo w pracy;) . Nawet tą szczególnie niebezpieczną :mad:
Nadmieniam, że interesuje mnie tylko pistolet centr. zapł..

pozdr..

9x19 - 2011-05-17, 23:36

VIS napisał/a:
... Po zestawieniu tych przepisów wynika iż jako broń kolekcjonerską można posiadać pistolet maszynowy, gdyż brak tu jest stwierdzenia typu:
"do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych - broni, o której mowa w pkt 1 - 6 z wyjątkiem broni wymienionej w pkt 2 ppkt c". ...

Błędne i nielogiczne wyciąganie wniosków z czytanych przepisów.

VIS - 2011-05-18, 00:08

Prawo czasami trudno jednoznacznie zinterpretować.

1. Ustawodawca umożliwił posiadanie w celach kolekcjonerskich broni z punktów 1-6, a w tym katalogu znajdują się pistolety maszynowe o kalibrze ... . Brak jest wyłączeń.

2. Ustawodawca określił że pozwolenie na broń nie może być wydane na broń szczególnie niebezpieczna między innymi samoczynną, nie wspominając o pistoletach maszynowych które można posiadać do ochrony osób i mienia.

Nie chcę nic zarzucać koledze 9x19, może powyższa interpretacja jest błędna ale według mnie jest logiczna.

Mogą być inne ustawy regulujące problem bardziej szczegółowo. Może po prostu broń do ochrony osób i mienia można posiadać tylko na podstawie świadectwa broni i legitymacji posiadacza broni.

Niestety nie jestem prawnikiem i jeżeli 9x19, który jest na pewno bardziej obyty z prawem, miałby ochotę trochę rozjaśnić swój punkt widzenia byłbym bardzo wdzięczny.

danwoj-85 - 2011-05-18, 00:17

Gdzie strzelacie w okolicach Żor?

Daniel..

gucio17 - 2011-05-18, 08:01
Temat postu: Re: Patent
danwoj-85 napisał/a:

Ale nie należę do żadnego klubu sportowego. Czy muszę się zapisywać do klubu? Co proponujecie?


Zgodnie z nowym regulaminem, trzeba należeć minimum 3 miesiące do klubu zrzeszonego w PZSS, aby uzyskać patent.
Nie wiem, czy jest to warunek przystąpienia do egzaminu - można spytać tutaj:
patenty@pzss.org.pl

/W

Grzela - 2011-05-18, 09:17
Temat postu: Re: Patent
gucio17 napisał/a:
danwoj-85 napisał/a:

Ale nie należę do żadnego klubu sportowego. Czy muszę się zapisywać do klubu? Co proponujecie?


Zgodnie z nowym regulaminem, trzeba należeć minimum 3 miesiące do klubu zrzeszonego w PZSS, aby uzyskać patent.
Nie wiem, czy jest to warunek przystąpienia do egzaminu - można spytać tutaj:
patenty@pzss.org.pl

/W


Jest to prawdopodobnie martwy przepis członkiem klubu zostałem w połowie lutego a patent zdawałem w połowie kwietnia i nikt nic nie wspominał o jakimś okresie przejściowym (3 miesiące). Również nieprawdziwe jest twierdzenie że trzeba być członkiem klubu żeby zdawać na patent ze mną zdawał chłopak który nim nie był pieczątki wszystkie niezbędne dostał kasę zapłacił egzamin zdał

Raphael27 - 2011-05-18, 09:48

Głównym mankamentem są zawodny na których jest wymagana licencja. Jeśli ktoś się wybiera świeżo po wstąpieniu do klubu, nikt nie będzie pilnować przekroczenia przepisowych trzech miesięcy.
danwoj-85 - 2011-05-18, 12:01

Po jakim czasie można robić licencję gdy ma się już patent?
Zastanawiam się na zapisaniu się do klubu sportowego.

Rlyeh - 2011-05-18, 13:01

Od razu. Jak klepałeś papierki na patent u lekarza, trzeba było mu też na licencję podsunąć. We wniosku o wydanie licencji znajduje się po prostu pole, w którym należy wpisać numer patentu.
Tylko mała uwaga w związku z Twoimi poprzednimi postami - za pierwszym razem PZSS nada Ci licencję "za darmo" na rok kalendarzowy. Musisz zaliczyć po 4 starty ze wszystkiego, na co masz licencję. Czyli musisz brać udział w zawodach. Jeżeli nie, to licencja Ci wygaśnie. Niby halo nie jest wielkie, ale żeby ponownie ją uzyskać, musisz zapłacić haracz - gapowe w wysokości 400 PLN + zdać jakiś bzdurny egzamin, mniemam że identyczny z tym z patentu.
To na cholerę mi licencja i ten cały PZSS, można zapytać...

danwoj-85 - 2011-05-18, 13:31

Jeszcze nie klepałem żadnych papierków. Jaki czas są ważne badania? Dzwonilem w sprawie egzaminu na patent Siemianowicach ale na razie nikt mi nie odbiera. Jeszcze później będę się tam dobijał :)

Mam pytanie do kolegów z Żor i Jastrzębia Zdroju - Gdzie strzelacie. Szukam jakiegoś klubu w pobliżu z licencją PZSS. Do tej pory korzystałem jedynie ze strzelnic komercyjnych np. Komes w Bielsko-Białej. Ciekawą ofertę ma również Emjot w Chorzowie. Ale nie mają żadnego związku z PZSS. Emjot kasuje tylko za wystrzelone naboje oraz tarcze :)

Gromek - 2011-05-18, 18:19

Zgodnie z treścią art. 10 ust.3 pkt. 3 trzeba udokumentować członkostwo w stowarzyszeniu strzeleckim czyli np w klubie strzelecki.
Czy ważny jest staż bycia członkiem takiego stowarzyszenia oraz czy ważna jest częstotliwość uczestniczenia w treningach, czy tylko wystarczy samo członkostwo w takim stowarzyszeniu klubie?

igi - 2011-05-18, 23:52

Rlyeh napisał/a:
Musisz zaliczyć po 4 starty ze wszystkiego, na co masz licencję. Czyli musisz brać udział w zawodach. Jeżeli nie, to licencja Ci wygaśnie.


Co będzie musiała zrobić osoba która załóżmy dostanie licencję w listopadzie? W miesiąc 4 startów nie zrobi raczej..

Rlyeh - 2011-05-19, 00:11

Sam zaczynam się nad tym zastanawiać.
9x19 - 2011-05-19, 00:23

Gromek napisał/a:
Zgodnie z treścią art. 10 ust.3 pkt. 3 trzeba udokumentować członkostwo w stowarzyszeniu strzeleckim czyli np w klubie strzelecki.
Czy ważny jest staż bycia członkiem takiego stowarzyszenia oraz czy ważna jest częstotliwość uczestniczenia w treningach, czy tylko wystarczy samo członkostwo w takim stowarzyszeniu klubie?

Ważne jest tylko i wyłącznie członkostwo w klubie. Staż, treningi i starty w zawodach są nieistotne. Rano można wstąpić do klubi, a po południu złożyć podanie o wydanie pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych.

9x19 - 2011-05-19, 00:24

igi napisał/a:
Rlyeh napisał/a:
Musisz zaliczyć po 4 starty ze wszystkiego, na co masz licencję. Czyli musisz brać udział w zawodach. Jeżeli nie, to licencja Ci wygaśnie.


Co będzie musiała zrobić osoba która załóżmy dostanie licencję w listopadzie? W miesiąc 4 startów nie zrobi raczej..

Wystąpić o pozwolenie na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich. :P

Gromek - 2011-05-19, 08:43

A co w przypadku jeżeli posiadam licencję i patent bezterminowo? Czy po 31.12.2011 będę musiał startować w zawodach, żeby mi licencja nie wygasła?
Fenixom - 2011-05-19, 08:59

A ja mam takie pytanie kolego 9x19 co my Strzelcy możemy zrobić by PZSS padł :?: :?:
I żeby zamiast PZSS licencje i Patenty wydawało Ministerstwo Sportu i Turystyki lub LOK :evil:

9x19 - 2011-05-19, 09:04

A słyszałeś żeby jakiś Wydział Postępowań Administracyjnych podjął uchwałę, że anuluje wszystkie wydane w roku ubiegłym pozwolenia na broń? Dotychczasowe licencje, to decyzje administracyjne wydawane przez organizację upoważnioną do tego przez ustawę. Anulować decyzję można tylko ustawą, albo indywidualną decyzją wydaną w konkretnej sprawie. Nie ma możliwości podjęcia uchwały przez Zarząd i anulowania ważności wydanych decyzji. Inna sprawa, że łamiąc prawo PZSS może nie dopuszczać do swych zawodów osób z takimi licencjami. Ale na łamanie prawa nie ma rady (przynajmniej tak się niektórym wydaje).
MaciekSz - 2011-05-19, 09:05

Jednym slowem chcialbys rozwiazac PZSS i utworzyc PZSS Bis.
No to trzeba sie modlic chlopie, modlic, tylko nie jestem pewien o co...

A powaznie, to moim skromnym zdaniem licencja nie sluzy absolutnie niczemu. To po prostu relikt minionej (?) epoki i jedno z narzedzi reglamentacji dostepu do broni. Wiec po co ja utrzymywac?

hexer - 2011-05-19, 09:10

Fenixom napisał/a:
A ja mam takie pytanie kolego 9x19 co my Strzelcy możemy zrobić by PZSS padł :?: :?:
I żeby zamiast PZSS licencje i Patenty wydawało Ministerstwo Sportu i Turystyki lub LOK :evil:

Pytanie nie jest do mnie, jednak powtórzę, co już kiedyś pisałem:
niejaki A.H. w latach 30-ych ubiegłego wieku całkiem legalnie! doszedł do władzy. A potem robił, co chciał.
Wystarczy dać się wybrać, obsadzić 'swoimi' odpowiednie krzesełka w odpowiedniej ilości i większością przegłosować rozwiązanie związku.
Pragnę jednak zwrócić uwagę, że ów wspomniany A.H. nie pytał co ma robić, tylko po prostu robił.
Zmiany władz dokonywały się zawsze na dwa sposoby: rewolucyjnie bądź demokratycznie.
Pierwszy sposób w dzisiejszych realiach jest 'nie za bardzo tenteges', lecz gorąco polecam drugi.

Fenixom - 2011-05-19, 09:14

Boga nie ma co w to mieszać :-D Też się zgadzam że Licencja to przeżytek :) Bo jak ktoś chce trenować Strzelectwo to nie musi w PZSS , jest jeszcze IPSC i IPDA i Policja ma obowiązek to uwzględnić. Chodzi mi bardziej oto co można zrobić , gdzie napisać by np Patent wydawał kto inny niż PZSS bo zaraz sobie wymyślą że Patent też będzie terminowy jakąś tam uchwałą . Mam nadzieje że PZSS padnie niedługo na Pys.....
kokosowy luck - 2011-05-19, 09:19

Czesc, to moj pierwszy post, chociaz forum sledze juz od bardzo dawna. Mam takie pytanie. Jestem instruktorem, patent i licencje posiadam od 2006 roku. Jak jest teraz z "zoltym papierem"?. Czy nalezac do klubu strzeleckiego, oraz do pzss musze jeszcze sie wykazywac osobostartami i odznakami? Czy nie ma juz koniecznosci zdobywania dokumentu z hologramem ( o ktory tak zawsze zabiegala "milicja" ). Czy wystarczy ze mam popodbijane legitymacje z klubow, wazna licencje i patent? Pytam poniewaz szef pzss z Warszawy, twierdzi ze ten dokument w dalszym ciagu jest niezbedny, roznica polega na tym ze nie trzeba juz zdobywac odznak, wystarczy miec tylko 6 osobostartow ( niezaleznie od wyniku strzelania ). To jak to jest w swietle nowelizacji ustawy? Bzdura?
9x19 - 2011-05-19, 09:27

kokosowy luck napisał/a:
Czesc, to moj pierwszy post, chociaz forum sledze juz od bardzo dawna. Mam takie pytanie. Jestem instruktorem, patent i licencje posiadam od 2006 roku. Jak jest teraz z "zoltym papierem"?. Czy nalezac do klubu strzeleckiego, oraz do pzss musze jeszcze sie wykazywac osobostartami i odznakami? Czy nie ma juz koniecznosci zdobywania dokumentu z hologramem ( o ktory tak zawsze zabiegala "milicja" ). Czy wystarczy ze mam popodbijane legitymacje z klubow, wazna licencje i patent? Pytam poniewaz szef pzss z Warszawy, twierdzi ze ten dokument w dalszym ciagu jest niezbedny, roznica polega na tym ze nie trzeba juz zdobywac odznak, wystarczy miec tylko 6 osobostartow ( niezaleznie od wyniku strzelania ). To jak to jest w swietle nowelizacji ustawy? Bzdura?

Aby otrzymać pozwolenie na broń do celów sportowych należy:
1) mieć patent strzelecki,
2) mieć licencję zawodnika,
3) należeć do klubu strzeleckiego.
Oprócz tego oczywiście badania lekarskie i psychologiczne, opłaty skarbowe itp.
Jeżeli wykażesz się jeszcze członkostwem w PUSS (wystarczy m. in. leigtymacja członkowska PZSS),. to nie zdajesz egzaminu przed organem Policji i po złożeniu podania otrzymujesz pozwolenie na broń.

Przestudiuj cały ten temat, to będziesz wiedział wszytko. A podanie weź ze strony ROMB-u http://www.romb.org.pl/?id=58

Żółty papierek z hologramem możesz użyć do ... rozpalenia grila. By obecnie uzyskać pozwolenie nie musisz nawet trenować i startować w zawodach.

kobusz - 2011-05-19, 09:28

do wykasowania - przepraszam
gucio17 - 2011-05-19, 09:37

igi napisał/a:
Rlyeh napisał/a:
Musisz zaliczyć po 4 starty ze wszystkiego, na co masz licencję. Czyli musisz brać udział w zawodach. Jeżeli nie, to licencja Ci wygaśnie.


Co będzie musiała zrobić osoba która załóżmy dostanie licencję w listopadzie? W miesiąc 4 startów nie zrobi raczej..


Mnie ciekawi, jakie zawody się kwalifikują do utrzymania licencji na strzelbe :-)
Po przejrzeniu kalendarza PZSS, odliczeniu mistrzostw Polski, świata, olimpiad, młodzieży, etc.... wyszlo że zawodów z delegatem jest 3 w roku.

gucio17 - 2011-05-19, 09:58

9x19 napisał/a:
igi napisał/a:
Co będzie musiała zrobić osoba która załóżmy dostanie licencję w listopadzie? W miesiąc 4 startów nie zrobi raczej..

Wystąpić o pozwolenie na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich. :P


Ja mam takie pytanie: czy przy wydaniu decyzji bierze się pod uwagę stan na dzień złożenia wniosku o pozwolenie, czy też w dniu wydania decyzji?
Zakładając że np. składam wniosek w grudniu, 1 stycznia ustaje ważna przyczyna (bo licencja straciła ważność). No i kicha :-(

Pytanie bonusowe: czy w przypadku zawieszenia postępowania (bo czekam np. na licencje lub na zarejestrowanie stowarzyszenia kolekcjonerskiego), gdyby w tym czasie zmieniła się ustawa (dajmy na to że na gorsze), jakie przepisy będą właściwe do rozpatrzenia wniosku w momencie "odwieszenia" postępowania? Nowe, stare, czy te ktore są "lepsze" dla składającego wniosek?

pozdrawiam, Wojtek

kokosowy luck - 2011-05-19, 09:59

Dzieki za odpowiedz. Tak wlasnie myslalem, tylko mi zamieszali w glowie :)
johnykovalsky - 2011-05-19, 10:22

gucio17 napisał/a:

Mnie ciekawi, jakie zawody się kwalifikują do utrzymania licencji na strzelbe :-)
Po przejrzeniu kalendarza PZSS, odliczeniu mistrzostw Polski, świata, olimpiad, młodzieży, etc.... wyszlo że zawodów z delegatem jest 3 w roku.


Dokładnie, w moim okręgu w zeszłym roku były 3, w tym roku są 2 zawody śrutowe.... brawa dla "betonu" ;laughing:

Fenixom - 2011-05-19, 10:43

Dziwi mnie to że jeszcze PZSS nie padł na pysk , ale cóż jak na forum są ludzie którzy gadają jaki to PZSS jest zły i jak to nie będą płacić więcej kasy a później lecą z jęzorem do pasa i płacą kasę PZSS to tak później macie :!: :!:
Rlyeh - 2011-05-19, 11:53

Fenixom napisał/a:
Dziwi mnie to że jeszcze PZSS nie padł na pysk , ale cóż jak na forum są ludzie którzy gadają jaki to PZSS jest zły i jak to nie będą płacić więcej kasy a później lecą z jęzorem do pasa i płacą kasę PZSS to tak później macie :!: :!:

Znowu mam problemy z ogarnięciem, z czym konkretnie wojujesz i o co Ci chodzi.
Ludzie (na forum) którzy nie mają jeszcze któregoś z pozwolenia na broń a chcą je mieć dzielą się na grupy:

- tych, co chcą mieć pozwolenie żeby kupic coś do sportu, bo ten sport faktycznie uprawiają,
- tych, co chcą mieć pozwolenie żeby kupić, mieć i zapomnieć o sporcie, korzystając z ustawowej definicji sportu, którą opisać można jako aktywność niekoniecznie wykonywaną w ramach jakiejś struktury,
- tych, co chcą mieć pozwolenie kolekcjonerskie,
- tych, co chcieliby mieć w ogóle.

Grupa pierwsza ma, krótko mówiąc, w nosie wszystkie debilizmy PZSS jak cudowne wygaśnięcie licencji czy opłaty za wydanie następnej po roku nieaktywności. W nosie, bo sport uprawia, na zawody jeździ, w komunikatach się pojawia i generalnie tym żyje, więc żadne cyckanie kasy "za twarz" ze strony PZSS im nie grozi. Tutaj mała uwaga. Sport strzelecki w ramach PZSS to strzelanie długodystansowe, statyczne (boczny, centralny, pneumatyk), dynamiczne i czarnoprochowe. Brakuje tylko pneumatycznego "polowego", ciekawe na jak długo.
Grupa druga chce mieć broń żeby od czasu do czasu postrzelać, albo po prostu mieć "bo im się należy bo dlaczego nie", a "droga sportowa" wydaje się być najszybszą, najpewniejszą i najtańszą.
Kolekcjonerzy to kolekcjonerzy - część tych co się tak deklarują faktycznie interesuje się tematem i jest chodzącą encyklopedią, a inni chcą mieć własną dziewiątkę dla lansu.

I weź mi teraz wskaż konkretnie, do kogo zaadresowałeś swojego posta.

Fenixom - 2011-05-19, 12:02

Do tych co lecą i płacą pieniadzę PZSS a także do tych co tylko gadają na forum jak nam źle i nic nie robią. Co z tego że będziesz miał Pozwolenie na Broń Sportową do Celów Kolekcjonerksich lub Pamiątkowych jak Policja zastraszy sklepy , że jak będą sprzedawać amunicję to odbierze im koncesje i co wtedy. Będzie tak samo jak z Czarnym Prochem kiedyś .A może pisanie skarg do MSWIA lub Policji coś da jak oni są za tym by ten zakaz był w legitymacji posiadacza broni :evil:

Ps.Ustawa stoi wyżej ok ale który sklep sprzeciwi się Policji :evil: A jak pisał już któryś z kolegów na forum to sklepy nie chcą sprzedawać bo jest zakaz w legitymacji posiadacza broni , co z tego że bezprawny ale jest :!:

Zinngiesser - 2011-05-19, 12:12

gucio17 napisał/a:
Mnie ciekawi, jakie zawody się kwalifikują do utrzymania licencji na strzelbe :-) Po przejrzeniu kalendarza PZSS, odliczeniu mistrzostw Polski, świata, olimpiad, młodzieży, etc.... wyszlo że zawodów z delegatem jest 3 w roku.


Zarzad Glowny PZSS juz wykombinowal jak wybrnac z tego ambarasu. Poczatkowo problemem byl '"Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych na uprawniajacych do uczestnictwa we spolzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzacych w sklad sportu strzeleckiego" rzekomo z 13 listopada 2010 r., ktory zastąpil "Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie dyscyplin sportu wchodzących w skład dziedziny strzelectwa sportowego" z 19 listopada 2005 r. Klopot ze sfalszowanym dokumentem (oraz jego niektorymi zapisami) "rozwiazano" w ten sposob, ze 27 kwietnia 2011 r. zatwierdzono "Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych na uprawniajacych do uczestnictwa we spolzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzacych w sklad sportu strzeleckiego" - obowiazujacy z dniem 1 maja 2011 r.

W regulaminie z data 13 listopada 2010 warunki przedluzenia licencji byly nastepujace: "Czynny udział we wspolzawodnictwie sportowym oznacza co najmniej cztery starty w kazdej dyscyplinie zaznaczonej we wniosku o przedluzenie licencji, przynajmniej dwukrotnie z wynikiem nie nizszym od normy na srebrna odznake strzelecka PZSS, w zawodach ujetych w kalendarzu PZSS lub wojewodzkiego zwiazku strzelectwa sportowego, w ktorych uczestniczyl delegat techniczny powołany przez kolegium sedziow polskiego lub wojewodzkiego związku" (§ 7 ust. 3).

W regulaminie z 27 kwietnia 2011 r. jest to natomiast: "Postepowanie w sprawie przedluzenia licencji wszczyna się na wniosek zlozony przez osobe ubiegajaca sie, ktora posiada licencje zawodnicza PZSS w roku poprzedzającym, jest czlonkiem klubu sportowego posiadającego licencję klubowa PZSS, posiada zaswiadczenie lekarza medycyny o stanie zdrowia umozliwiajacym bezpieczne uczestnictwo we wspolzawodnictwie w sporcie strzeleckim oraz udokumentuje udział we wspolzawodnictwie sportowym w roku poprzednim w nie mniej niż 4 startach w kazdej z uprawianych dyscyplin strzelectwa sportowego: a) w konkurencjach ujetych w wykazie PZSS, b) w zawodach przeprowadzonych w roku poprzednim, c) w zawodach zamieszczonych w kalendarzu imprez PZSS lub wojewodzkiego zwiazku strzelectwa sportowego, d) w zawodach, na ktorych był obecny obserwator wojewodzkiego ZSS lub PZSS" (§ 7 ust. 3).

Praktycznie oznacza to, ze od 2 tygodni wystarczaja 4 zawody rangi klubowej, na ktorych jest obserwator z wojewodztwa, na ktorych strzela sie z karabinu, pistoletu i strzelby. Konkurencje obojetne - moze by strzelanie do kroliczka albo balonikow. Startowe wyznacza klub (moze to byc np. 1 grosz/konkurencje). Klub musi tylko oplacic delegata technicznego z wojewodztwa (dojazd + dieta - w sumie maksymalnie 200 pln/zawody czyli w skali roku ok. 800 pln). Zrezygnowano z bezsensownego progu na srebrne odznaki oraz konkurencji "odznakodajnych". W sumie to bardzo pozytywne dla osob majacych licencje terminowe. Dla posiadajacych bezterminowe czyli sprzed grudnia 2010 r. nic sie nie zmienia - zgodnie z polskim prawem ale wbrew woli Zarzadu Glownego PZSS - maja je przeciez dozywotnio.

Czy we wkroczeniu na droge rozsadku mialy dla Zarzadu PZSS opinie wyrazane na naszym forum (i kilku innych) - oto jest pytanie... Pozostaje jeszcze kwestia odczepienia sie od posiadaczy starych licencji oraz formalnego wymuszania przynaleznosci klubowej od starajacych sie o patent strzelecki (§ 7 ust. 1 oraz 2 pkt a "Regulaminu egzaminow stwierdzajacych posiadanie kwalifikacji niezbednych do uprawiania sportu strzeleckiego" z 27 kwietnia 2011 r.) - i bedzie mozna powiedziec, ze Zarzad Glowny PZSS jest dla polskiego strzelectwa grupa stosunkowo malo szkodliwa.

PilotHN - 2011-05-19, 14:50

Zinngiesser napisał/a:
[...] Czy we wkroczeniu na droge rozsadku mialy dla Zarzadu PZSS opinie wyrazane na naszym forum (i kilku innych) - oto jest pytanie... Pozostaje jeszcze kwestia odczepienia sie od posiadaczy starych licencji oraz formalnego wymuszania przynaleznosci klubowej od starajacych sie o patent strzelecki (§ 7 ust. 1 oraz 2 pkt a "Regulaminu egzaminow stwierdzajacych posiadanie kwalifikacji niezbednych do uprawiania sportu strzeleckiego" z 27 kwietnia 2011 r.) - i bedzie mozna powiedziec, ze Zarzad Glowny PZSS jest dla polskiego strzelectwa grupa stosunkowo malo szkodliwa.

Najlepiej żeby zarząd PZSS odczepił się też od posiadaczy nowych licencji i przywrócił stare bezterminowe.
Kto chce strzelać "wyczynowo" to strzelał będzie, a kto chce strzelać rekreacyjnie też będzie na legalu. A wszyscy pozostaniemy - jak śpiewał (i grał) Przemysław Gintrowski w czołówce serialu "Zmiennicy" - "w atmosferze wzajemnego zrozumienia".

Poczekajmy na rejestrację ROMBu. Kiedy zacznie działać, co wtedy zrobi PZSS? Bo zakładam że ROMB podejmie działania zmierzające do ukrócenia "wyskoków" PZSS przeciwko nam, poprzez grzebanie w regulaminach by wyciągnąć haracz za obowiązkowe starty.

Fenixom - 2011-05-19, 15:02

PilotHN napisał/a:
Poczekajmy na rejestrację ROMBu. Kiedy zacznie działać, co wtedy zrobi PZSS? Bo zakładam że ROMB podejmie działania zmierzające do ukrócenia "wyskoków" PZSS przeciwko nam, poprzez grzebanie w regulaminach by wyciągnąć haracz za obowiązkowe starty.


Też mam taką nadzieje :-D

czmiel - 2011-05-19, 16:02

Według mnie obowiązek wystrzelania 4 zawodów z czego 2 wynikiem na srebrną odznakę nie jest aż tak bardzo zły. Jeżeli ludzie legitymują się pozwoleniem na broń do celów sportowych a na 10 strzałów tylko 2 są w tarczy (Z WŁASNEJ BRONI!!!) to jednak trochę wstyd. Miałem niedawno przyjemność uczestniczyć w tego typu zawodach. Idealistycznie patrząc PZSS chce przymusić do poprawy wyników ;-).
Zamiast robić szopkę z usportowieniem narodu, lepszym rozwiązaniem byłaby po prostu kategoria rekreacyjna. Niestety przepadła.

kokosowy luck - 2011-05-19, 17:13

9x19 napisał/a:
kokosowy luck napisał/a:
Czesc, to moj pierwszy post, chociaz forum sledze juz od bardzo dawna. Mam takie pytanie. Jestem instruktorem, patent i licencje posiadam od 2006 roku. Jak jest teraz z "zoltym papierem"?. Czy nalezac do klubu strzeleckiego, oraz do pzss musze jeszcze sie wykazywac osobostartami i odznakami? Czy nie ma juz koniecznosci zdobywania dokumentu z hologramem ( o ktory tak zawsze zabiegala "milicja" ). Czy wystarczy ze mam popodbijane legitymacje z klubow, wazna licencje i patent? Pytam poniewaz szef pzss z Warszawy, twierdzi ze ten dokument w dalszym ciagu jest niezbedny, roznica polega na tym ze nie trzeba juz zdobywac odznak, wystarczy miec tylko 6 osobostartow ( niezaleznie od wyniku strzelania ). To jak to jest w swietle nowelizacji ustawy? Bzdura?

Aby otrzymać pozwolenie na broń do celów sportowych należy:
1) mieć patent strzelecki,
2) mieć licencję zawodnika,
3) należeć do klubu strzeleckiego.
Oprócz tego oczywiście badania lekarskie i psychologiczne, opłaty skarbowe itp.
Jeżeli wykażesz się jeszcze członkostwem w PUSS (wystarczy m. in. leigtymacja członkowska PZSS),. to nie zdajesz egzaminu przed organem Policji i po złożeniu podania otrzymujesz pozwolenie na broń.

Przestudiuj cały ten temat, to będziesz wiedział wszytko. A podanie weź ze strony ROMB-u http://www.romb.org.pl/?id=58

Żółty papierek z hologramem możesz użyć do ... rozpalenia grila. By obecnie uzyskać pozwolenie nie musisz nawet trenować i startować w zawodach.Rozmawialem ponownie z pzss w Warszawie i poinformowano mnie, ze licencja i patent wydane bezterminowo sa wazne do konca roku 2011. I ze w tym roku jest jeszcze okres przejsciowy, wiec wydawanie pozwolen odbywa sie w oparciu o stare zasady - 6 osobostartow i hologram :) totalny balagan i dezinformacja

kobusz - 2011-05-19, 17:27

Po co pytasz się PZSS ... przecież to nie oni wydają pozwolenie na broń :?:
Złóż podanie zgodnie z ROMB-u wnioskiem i czekaj.... po kraju już wydają bez udziwnień więc i stołeczna musi....

Zinngiesser - 2011-05-19, 17:36

kokosowy luck napisał/a:
Rozmawialem ponownie z pzss w Warszawie i poinformowano mnie, ze licencja i patent wydane bezterminowo sa wazne do konca roku 2011.


Skoro lubisz rozmowy z ostrolecko-warszawskimi Lesnymi Dziadkami - zadzon jeszcze raz i zapytaj jak uchwala Zarzadu Glownego PZSS moze uniewaznic decyzje administracyjna w postaci ORZECZENIA?

kokosowy luck - 2011-05-19, 17:46

Musze w licencji i patencie zmienic dane ( adres ) i zastanawiam sie czy moga mi przy okazji zmienic "bezterminowa" na terminowa. A przy okazji chcialem sie dowiedziec o pare innych kwestii. Jak oni to widza i interpretuja. Oczywistym jest, ze interpretuja pod Siebie.
michał.b - 2011-05-19, 18:42

kokosowy luck napisał/a:
Musze w licencji i patencie zmienic dane ( adres ) i zastanawiam sie czy moga mi przy okazji zmienic "bezterminowa" na terminowa. A przy okazji chcialem sie dowiedziec o pare innych kwestii. Jak oni to widza i interpretuja. Oczywistym jest, ze interpretuja pod Siebie.

Po co? Ja złożyłem podanie o broń z dokumentami ze starym, niezmienionym adresem. Dostałem pozwolenie.

Fenixom - 2011-05-19, 19:13

To teraz Patent wydany w 2011 też jest Terminowy czy Bezterminowy :?: :?:
Bo Nowa Licencja wydana w 2011 jest terminowa i żeby ją przedłużyć trzeba 4 razy wystartować w zawodach tylko klasy powszechnej nie mając żadnych wyników , wystartować i wystrzelić 20 naboi i sprawa załatwiona tak samo z Karabinem i Strzelbą :-D Co do ilości naboi to proszę mnie poprawić jeśli sie mylę :P

Rlyeh - 2011-05-19, 19:21

Terminowy, nieterminowy, trudno powiedzieć. Zabierają za:

Cytat:
§ 15
1. KL PZSS może cofnąć uprawnienia do uprawiania strzelectwa o których mowa w Art.10b ustawy z 21 maja
1999 roku o broni i amunicji (z późniejszymi zmianami) w przypadkach:
1) odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim i antydopingowym,
2) niezdolności do uprawiania wybranej dyscypliny strzelectwa stwierdzonej przez lekarza, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt. 2,
3) odmowy poddania się badaniu na alkomacie lub testowi antynarkotykowemu przez prowadzącego
strzelanie lub osobę przez niego wyznaczoną,
4) naruszenia regulaminów strzeleckich,
5) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, ich nieznajomości oraz niezgodnego z przepisami
posługiwania się bronią.
2. KL PZSS cofa uprawnienia o których mowa w Art.10.b ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji
w przypadkach:
1) stwierdzenia pozytywnego wyniku testów antydopingowych,
2) stwierdzenia przez prowadzącego strzelanie, że podczas strzelania osoba strzelająca znajduje się pod
wpływem alkoholu (>0,2 promila) lub pod działaniem środków psychotropowych i podobnie działających.

http://www.pzss.org.pl/im...rzeleckiego.pdf

Liczba naboi zależy od typu zawodów, przykładowo pdw GP to 40 strzałów, dla "pro" to 60. Ale już pistolet sportowy pro strzelają 30+30, a GP strzela i samą część dokładną. Kwestia organizacji zawodów, na które się jedzie.
Zresztą wypisali trochę tego tutaj:
http://www.pzss.org.pl/in...eckie&Itemid=86

FIGA1 - 2011-05-20, 12:54

Mam kilka pytań, które chciałbym tutaj zadać. Pytam z czystej ciekawości i dla własnej wiedzy.

1) Czy osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń do celów wymienionych w znowelizowanej ustawie o broni i amunicji(obojętnie czy to do ochrony osobistej, do celów sportowych,łowieckich,bądź kolekcjonerskich) po spełnieniu wszystkich kryteriów przewidzianych ustawowo do uzyskania konkretnego rodzaju pozwolenia może mieć problemy z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku jeśli posiada kategorię wojskową E(przebyty zabieg operacyjny wszczepów tytanowych w staw skokowy), jednocześnie nie zalicza się do osób wymienionych w UoBIA art.15 ust.1 .Pzyjmijmy iż jest ona sprawna fizycznie i psychicznie co potwierdzi lekarz uprawniony i psychiatra.
2) Czy osoba z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma szansę na uzyskanie pozwolenia na broń(czytaj przejścia/po przejściu badań przez lekarza uprawnionego) do jakiegokolwiek celu(przykładowo uprawianie strzelectwa,ochrona osobista)
3) Czytając ustawę o broni i amunicji natrafiłem na dość ciekawą sprawę. Otuż w myśl art.10 ust.3,,Za ważną przyczynę, o której mowa w ust. 1, uważa się w szczególności: stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia - dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej oraz mienia"
,,udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim – dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich"
,,udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia – dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych"
Teraz moje pytania.
a) Czy zapisując się bądź tworząc ze znajomymi stowarzyszenie o charakterze kolekcjonerskim będę hipotetycznie mógł starać sie o pozwolenie na broń typu Beretta 92FS, Desert Eagle?
*czy stowarzyszenie ROMB można podciągnąć pod stowarzyszenie kolekcjonerskie??
b) Nie do końca rozumiem kwestię darowizny broni. Jak to wygląda w rzeczywistości??
Zakładając, że znajdę kogoś, kto zgodzi się zbyć mi swoją sztukę broni(jaka by ona nie była) poprzez notarialny akt darowizny, zgłoszę się do KWP WPA i spełnię pozostałe warunki(badania, egzamin) to pozwolenie na posiadanie takiej podarowanej broni zostanie mi wydane??
c) I kwestia, która nie ukrywam nurtuje mnie chyba najbardziej. Jak to jest z tą formułką ,,stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia". jak taką kwestię najlepiej uzasadnić??
Zakładając, iż osoba X jest zdrowa na ciele i umyśle, spełnia warunki przewidziane w ustawie, i chciała by się ubiegać o broń do ochrony, gdyż...przykładowo została kilkakrotnie pobita i wylądowała w szpitalu na ponad 7 dni, ponadto została okradziona, grożono jej wielokrotnie. Wszystko ma swoje uzasadnienie w toczonych sprawach karnych i o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu.Czy taka osoba ma szansę na broń. Wiem, że w przypadku pozwolenia do ochrony osobistej niezbędne jest specjalne zaświadczenie od Św.Piotra wydawane bezpłatnie w kancelarii Raju.Co jednak jeśli osoba X nie posiada wyżej wymienionego ;laughing:
Jesli można chciałbym aby wypowiedziały się osoby, które już pozwolenie na broń do ochrony osobistej posiadają. Zawsze to opis tego co samemu się przebyło jest bardziej pomcny niż suche informacje prawne.
Co do komentarzy w stylu "użyj wyszukiwarki,a po co Ci to,Zastanów się itp." odpowiadam.Sam nie zamierzam na razie występować o jakiekolwiek pozwolenie na broń palną(mam dopiero 18 lat), pytania zadałem właśnie po przeczytaniu informacji zebranych na tym forum.
Jeśli kogokolwiek z czytających mój post uraziłem/obraziłem informuję,iż nie było to moim celem i szczerze przepraszam.

Z poważaniem FIGA1

Janek_M - 2011-05-20, 13:14

A ja mam jedno pytanie- Czy to prawda że wyjeżdżając z domu np. na urlop jest obowiązek płatnego zdawania broni do policyjnego depozytu?
Arnie - 2011-05-20, 13:25

A po co :?: Broń zostawiasz w kasecie/szafie/skarbcu tak jak przewiduje Ustawa. Kluczyka na szafie nie zostawiasz :-D
AKM - 2011-05-20, 13:26

Janek_M napisał/a:
A ja mam jedno pytanie- Czy to prawda że wyjeżdżając z domu np. na urlop jest obowiązek płatnego zdawania broni do policyjnego depozytu?


A kto Ci takich głupot naopowiadał? :shock:

Janek_M - 2011-05-20, 13:32

AKM napisał/a:
Janek_M napisał/a:
A ja mam jedno pytanie- Czy to prawda że wyjeżdżając z domu np. na urlop jest obowiązek płatnego zdawania broni do policyjnego depozytu?


A kto Ci takich głupot naopowiadał? :shock:


Czasem bywam na pewnej strzelnicy której danych publicznie wole nie ujawniać bo się strasznie człowiek boi policji, i jak powiedziałem że będę się starał o pozwolenie to naopowiadał mi takich rzeczy- że co bym nie zrobił i tak nie dostane pozwolenia, bo policja nawet jak będzie musiała mi je wydać to podstawi kogoś kto zezna że np. groziłem mu śmiercią czy "wysokoczyłem" do niego z nożem i pozamiatane. Albo że przy wywiadzie środowiskowym spytają się kogoś czy "lubię wypić"(sąsiada,znajomego,itp.) i jak ktoś powie że tak to już mogę zapomnieć dożywotnio o pozwoleniu(tak samo starczy jak na pytanie czy ma ktoś do mnie zaufanie odpowie że nie)... Dostałem ponad godzinny wykład cały w tonacji jaką przytoczyłem- z morałem że w prawie mogą być zapisane cuda a Policja i tak będzie robić po swojemu...

P.S Mam nadzieję że to przez to że właściciel jest człowiekiem pamiętającym II WŚ i pamięta "inną" Policję, oby... :-/

Old Cadet - 2011-05-20, 13:39

Janek_M napisał/a:
Mam nadzieję że to przez to że właściciel jest


A może po prostu właścicielowi strzelnicy zależy by klijenci strzelali u niego z jego broni i z jego amunicji i dlatego wygaduje takie idiotyzmy.

Zamiast słuchać debili, proponuje spokojnie przeczytać ustawę i rozporządzenia. Zrozumienie tego naprawdę nie jest jakąś wielka filozofią.

Janek_M - 2011-05-20, 13:44

Old Cadet napisał/a:
Janek_M napisał/a:
Mam nadzieję że to przez to że właściciel jest


A może po prostu właścicielowi strzelnicy zależy by klijenci strzelali u niego z jego broni i z jego amunicji i dlatego wygaduje takie idiotyzmy.

Zamiast słuchać debili, proponuje spokojnie przeczytać ustawę i rozporządzenia. Zrozumienie tego naprawdę nie jest jakąś wielka filozofią.

Tyle że to strzelnica non-profit a ja jako członek organizacji do której należy strzelnica a której ten człowiek jest komendantem strzelam praktycznie po kosztach amunicji(jak patrzyłem w sklepie to nawet nie wiem czy bym za 35-40gr/szt. kupił amunicje do kbksu). Ustawe i wszystkie rozporządzenia czytałem wielokrotnie- w końcu od dwóch lat zbieram pieniądze na ten cel, tyle że sednem wywodów był fakt że prawo może pozwalać na wiele a policja i tak zrobi co zechce... A po wielokrotnych wypowiedziach na temat np. Krakowskiej KWP zdaje się to nawet logiczne, chciałbym tylko wiedzieć o skali tego zjawiska...

Arnie - 2011-05-20, 13:46

Janek_M napisał/a:
Ustawe i wszystkie rozporządzenia czytałem wielokrotnie- .
Nie obraź się, ale cos Ci kiepsko idzie to czytanie :-D - przechowywanie broni to absolutna podstawa jeżeli chodzi o przepisy
Old Cadet - 2011-05-20, 13:54

Janek_M napisał/a:
A po wielokrotnych wypowiedziach na temat np. Krakowskiej KWP zdaje się to nawet logiczne, chciałbym tylko wiedzieć o skali tego zjawiska...


Zadałeś pytanie o konieczność zostawiania broni policji. A czegoś takiego żaden WPW żądać nie może i nigdy nie żądał. Gdybyś znał rozporządzenie o zasadach przenoszenia i przechowywania, to nie zadawałbyś takich pytań.

AKM - 2011-05-20, 14:06

Janek_M napisał/a:
...


Janku, spróbuj delikatnie podsunąć "komendantowi" strzelnicy pomysł, aby powtórzył badania u uprawnionego psychologa :P Jednym słowem: głupot Ci naopowiadał. Również znam takiego jegomościa z lokalnego LOK-u, który podobne rzeczy opowiada. Ludzie uprzejmie słuchają (z grzeczności), ale swoje wiedzą.

Fenixom - 2011-05-20, 14:08

Janek_M gadaś to sobie może ten SB, UB czy ZOMOWIEC co chce .Prawa nie zmieni gadaniem :-D A teraz jest tak że jak spełniasz warunki to masz dostać pozwolenie. Proponuje ci wystapić o Pozwolenie na Broń Sportową do Celów Kolekcjonerskich w ilości sztuk 40 a także na Sportową do Celów Sportowych w ilości sztuk też 40 razem daje to 80 sztuk broni Centralnego Zapłonu :-D Nie będziesz musiał poźniej bawić się w udawadnianie że nie jesteś wielbładem, jeśli będziesz chciał rozszerzyć Decyzję . Bo będziesz miał na 80 sztuk które spokojnie ci wystarczą 8-)
Janek_M - 2011-05-20, 14:13

AKM napisał/a:
Janek_M napisał/a:
...


Janku, spróbuj delikatnie podsunąć "komendantowi" strzelnicy pomysł, aby powtórzył badania u uprawnionego psychologa :P Jednym słowem: głupot Ci naopowiadał. Również znam takiego jegomościa z lokalnego LOK-u, który podobne rzeczy opowiada. Ludzie uprzejmie słuchają (z grzeczności), ale swoje wiedzą.


Hmmm chyba w takim razie to u nich norma bo mówiłem akurat o wieloletnim działaczu LOK/LPŻ/LM(Ligii morskiej) i wielu innych organizacji z których aktualnie składa się LOK,a aktualnie komendancie oddziałów Strzeleckich :shame:

Fenixom---> Nie spełniam uprawnień sportowych, myślałem o broni kolekcjonerskiej-już za 2 miesiące, bo tyle brakuje mi do 21 urodzin :P

Fenixom - 2011-05-20, 14:19

Janek_M napisał/a:
Fenixom---> Nie spełniam uprawnień sportowych, myślałem o broni kolekcjonerskiej-już za 2 miesiące, bo tyle brakuje mi do 21 urodzin :P

Patent , Licencja i Członkowsto w PZSS zwalnia cię z Egazminu przed Organem Policji :-D
Moim zdaniem warto to mieć , niż szarpać się na egzaminie z kimś kto ma inne poglądy i myśli że Broń jest tylko dla władzy , jeśli trafisz na takiego egzaminatora :evil:

Janek_M - 2011-05-20, 14:23

Fenixom napisał/a:
Janek_M napisał/a:
Fenixom---> Nie spełniam uprawnień sportowych, myślałem o broni kolekcjonerskiej-już za 2 miesiące, bo tyle brakuje mi do 21 urodzin :P

Patent , Licencja i Członkowsto w PZSS zwalnia cię z Egazminu przed Organem Policji :-D

A do Patentu i Licencji nie trzeba osobostartów(strzelam rekreacyjnie,zawodnik ze mnie żaden) ani utrata licencji(czytałem na forum ze teraz są czasowe) nie wiąże się z utratą pozwolenia?
No i czy na pozwolenie sportowe można posiadać to samo co na kolekcjonerskie(praktycznie wszystko co nie strzela seriami, nawet o pochodzeniu wojskowym tak jak Tigr/SWD czy innej maści Glocki/Beretty)?
Bo ja mam dusze kolekcjonera(widać zresztą po moim pokoju gdzie mam multum bagnetów i innego złomu) i chciałbym mieć różne ciekawe sztuki-niekoniecznie sportowe(np. polski Mauser czy Mosin 91/30), takie by czasem z nich strzelić a tak to oko cieszyć :P

AKM - 2011-05-20, 14:38

Janek_M napisał/a:
No i czy na pozwolenie sportowe można posiadać to samo co na kolekcjonerskie(praktycznie wszystko co nie strzela seriami, nawet o pochodzeniu wojskowym tak jak Tigr/SWD czy innej maści Glocki/Beretty)?


Oczywiście, że można :-D Nie można posiadać broni określonej w ustawie jako szczególnie niebezpieczna (np. maszynowa itp.).

Sunray - 2011-05-20, 15:00

FIGA1 napisał/a:
jeśli posiada kategorię wojskową E(przebyty zabieg operacyjny wszczepów tytanowych w staw skokowy), jednocześnie nie zalicza się do osób wymienionych w UoBIA art.15 ust.1 .Pzyjmijmy iż jest ona sprawna fizycznie i psychicznie co potwierdzi lekarz uprawniony i psychiatra.

Kategoria wojskowa nie ma nic do tego.

FIGA1 napisał/a:
a) Czy zapisując się bądź tworząc ze znajomymi stowarzyszenie o charakterze kolekcjonerskim będę hipotetycznie mógł starać sie o pozwolenie na broń typu (...)

Tak i polecam przejrzeć Forum (i ustawę, oczywiście), bo już o tym nieraz było.

Zlewozmywak - 2011-05-20, 20:13

Witam

Ja pragne zwrocic uwage na jedna rzecz. Od momentu zmiany ustawy pojawilo sie tu mase wypowiedzi ludzi, ktorzy kombinuja jak kon pod gore zeby zdobyc bron, a widac wyraznie ze strzelectwem nie sa tak naprawde zainteresowani. Oni chca ja MIEC.

Wkladacie argumenty do reki tym, ktorzy twierdza ze obecna ustawa jest absolutnie zbyt liberalna. Robcie tak dalej, a zaczna panikowac tam na "gorze" bo im Policjanty nagadaja ze masa ludzi uzyska bron - i zaczna dumac jak te ustawe zmienic.

Jak czytam niektore wypowiedzi to sam zaczynam sie zastanawiac nad tym co niektorzy ludzie maja w glowie.

Kupe ludzi krytykuje tu PZSS, ok - z pewnoscia nieco skostniala instytucja,ale ja jednak wole zeby istniala. Bo jednak moze uda sie odsiac takich wlasnie "strzelcow" ktorzy po prostu wymyslili sobie ktoregos dnia ze beda mieli jakiegos "desert igla".

Ludzie, bron to nie nowa para skarpet. Troche rozsadku.

Sunray - 2011-05-20, 20:35

Zlewozmywak napisał/a:
Ja pragne zwrocic uwage na jedna rzecz. Od momentu zmiany ustawy pojawilo sie tu mase wypowiedzi ludzi, ktorzy kombinuja jak kon pod gore zeby zdobyc bron, a widac wyraznie ze strzelectwem nie sa tak naprawde zainteresowani. Oni chca ja MIEC.
(...)
Bo jednak moze uda sie odsiac takich wlasnie "strzelcow" ktorzy po prostu wymyslili sobie ktoregos dnia ze beda mieli jakiegos "desert igla".

Ludzie, bron to nie nowa para skarpet. Troche rozsadku.

Naturalny stan rzeczy, zwłaszcza, kiedy obowiązuje podział na broń "do celu", a do tego kategoria rekreacyjna została wycofana. Zresztą analogicznie było i jest z kwestią myślistwa i broni myśliwskiej... Nic nowego.

A osobiście... Jeśli ktoś udowadnia swoje zdrowie fizyczne, psychiczne i podstawowe kompetencje- to nie wiem, czemu społeczeństwo miałoby się "bać" bardziej kogoś, kto podchodzi do sportu minimalistycznie, zamiast wyczynowo.

sas88 - 2011-05-20, 20:48

Cytat:
Od momentu zmiany ustawy pojawilo sie tu mase wypowiedzi ludzi, ktorzy kombinuja jak kon pod gore zeby zdobyc bron, a widac wyraznie ze strzelectwem nie sa tak naprawde zainteresowani. Oni chca ja MIEC.


No i proszę, poznalismy oto warunek sine qua non posiadania broni - zainteresowanie strzelectwem. Jka się kto strzelectwem nie interesuje -wara od broni!! Drżyjcie niestrzelający kolekcjinerzy, istnienie waszych kolekcji jest argumentem przeciwko nowelizacji ustawy.

A mnie się widzi, że jedynym sensownym argumentem przeciwko byłby masowy wzrost przestępczości z użyciem legalnie posiadanej broni. Który, oczywiście, nie nastąpi, bo wbrew temu co myślą o nas politycy i część policji, Polacy nie są szajbusami.

Choć, wyznam szczerze, że gdy czytam takie posty jak Zlewozmywaka, to czasam nachodzą mnie wątpliwości...

Zinngiesser - 2011-05-20, 20:52

zimgr5 napisał/a:
A zmieniliście interpretację kuszy?
Nie?
Nadal traktowana jest jako broń?
No to gratuluję autorom nowelizacji całościowego podejścia do ustawy.
P**lony kraj.


A niby kto mial zmienic? Jakies ogolnoplskie Stowarzyszenie Strzelcow Cieciwowych lobbowalo przy pracach nad UoBiA i jego glos zostal zignorowany? Nie? W takim razie prosze zaczac sie interesowac wlasnymi sprawami, a nie miec pretencje do kolegow strzelcow czaroprochowy i znitrowanych. To dokladnie jak pretensja do garbatego, ze ma proste dzieci.

stream - 2011-05-21, 02:46

Tak jak jest nie jest źle, przynajmniej w części została zniesiona uznaniowość i człowiek może w miarę normalnie rozwijać zainteresowania.


A koledze powyżej odpowiadam że nie wiem skąd ta panika - jest dostęp do broni czarnoprochowej legalny, sportowej, myśliwskiej i jakoś 150 000 ludzi z pozwoleniem + bliżej nieokreślona liczba ludzi z urządzeniami nie podpadającymi pod pozwolenie ale wyrażona też w minimum dziesiątkach tysięcy nie strzela do siebie na ulicach tak jak to głosi propaganda służb wrogich wolnościom obywatelskim i próbujących nas ubezwłasnowolnić.

Nie dajmy się zwariować i nie wierzmy w propagandę. Rzeczywistość weryfikuje te idiotyzmy.


Musimy walczyć aby tej odrobiny normalności nie odebrały nam wrogie normalnym ludziom służby działające we własnym interesie i na szkodę wolności obywatelskich.


Przypominam że widmo nowelizacji UoBiA przez MSWiA wisi w powietrzu...

Razorblade1967 - 2011-05-21, 06:44

Zlewozmywak napisał/a:
Ja pragne zwrocic uwage na jedna rzecz. Od momentu zmiany ustawy pojawilo sie tu mase wypowiedzi ludzi, ktorzy kombinuja jak kon pod gore zeby zdobyc bron, a widac wyraznie ze strzelectwem nie sa tak naprawde zainteresowani. Oni chca ja MIEC.


A mogę poprosić definicję "strzelectwa" wg Kolegi - bo sam teraz nie wiem czy jestem nim zainteresowany czy nie. A ciekawy strasznie jestem ...

MaciekSz - 2011-05-21, 08:06

Cytat:
widmo nowelizacji UoBiA przez MSWiA wisi w powietrzu


Jakiej znowu nowelizacji? Ktorys juz raz o tym tu slysze, ale konkretow zero.

Fenixom - 2011-05-21, 08:52

MaciekSz napisał/a:
Jakiej znowu nowelizacji? Ktorys juz raz o tym tu slysze, ale konkretow zero.

A myślisz że MSWIA lub KGP będą czekać z założonymi rękami :?: :?: Już w Sejmie było powiedziane że MSWIA szykuje swoją Ustawę o Broni i Amunicji i dopiero da popalić strzelcom :evil: . Jeśli Romb do końca Czerwca się nie zarejestruje to czarno to widzę , tak samo jak nie ruszy się w pewnym momęcie Ustawy o Broni i Amunicji FRSWP :!:

taunus_73 - 2011-05-21, 09:28

MaciekSz napisał/a:
Jakiej znowu nowelizacji? Ktorys juz raz o tym tu slysze, ale konkretow zero.

a żeby daleko nie szukać: "poprawienie" bezpieczeństwa na euro . Jasno z tego wynika, że kolekcjonerzy dostaną po (...... :090: ) Polecam również uwadze uzasadnienie.

stream - 2011-05-21, 10:03

To, że MSWiA przygotowuje projekt UoBiA było powiedziane podczas dyskusji w sejmie nad wspaniałym projektem PiS dotyczącym uznania wszystkich ludzi w Polsce za potencjalnych przestępców i zakazania im noszenia ostrzy. Na Knives w wątku o tym była dokładnie opisana dyskusja i jakiemuś posłowi się wymsknęło, że i tak nieważne co chce PiS wprowadzić bo MSWiA szykuje nowa ustawę.

Nie chce mi się w tej chwili szukać ale jeśli kolega chce to poszukam (powinno być w wątku o projekcie PIS-u w postach z 13 maja jak dobrze pamiętam).

Oni nie śpią i aktywnie próbują jakiś przepis przemycić a to pod publiczkę, a to w związku z Euro 2012, a za chwilę MSWiA przypuści frontalny atak.

Zlewozmywak - 2011-05-21, 10:16

Koledzy, swobodnego dostepu do broni w Polsce nigdy nie bedzie. Kto sadzi inaczej to chyba nie wie w jakim kraju mieszka. Obecna ustawa miala na celu zapewnienie pewnej normalnosci, zeby nie bylo tak ze zawodnik czynnie uczestniczacy w zawodach i to czesto miedzynarodowych - nie mogl dostac pozwolenia na bron. A przeciez to sie zdarzalo, nawet media o tym trabily. No i nagle sie udaje, tacy ludzie moga miec juz bron, fajnie. Ale ta ustawa nie moze byc wytrychem dla "swobodnego posiadania broni" bo jesli zacznie tym byc - ustawe po prostu zmienia.

A - jeszcze jedno. Zarowno na stronie ROMBu jak i tu, sugeruje sie by w podaniach o pozwolenie na bron wpisywac jakies absurdalne liczby np: 40 pistoletow itp. Ja ( ...... :090: ) ludzie, sami sobie grob kopiecie. Jak szybko zaczna dumac nad zmiana ustawy skoro zaraz okaze sie ze w miescie zwykli ludzie maja 10 razy wiecej broni niz lokalny posterunek Policji ?

Doczekalismy sie niezlej ustawy, ale glupota ludzi moze szybciutko to wszystko zniweczyc.

Zinngiesser - 2011-05-21, 10:55

Zlewozmywak napisał/a:
Koledzy, swobodnego dostepu do broni w Polsce nigdy nie bedzie. Kto sadzi inaczej to chyba nie wie w jakim kraju mieszka. Obecna ustawa miala na celu zapewnienie pewnej normalnosci, zeby nie bylo tak ze zawodnik czynnie uczestniczacy w zawodach i to czesto miedzynarodowych - nie mogl dostac pozwolenia na bron. A przeciez to sie zdarzalo, nawet media o tym trabily. No i nagle sie udaje, tacy ludzie moga miec juz bron, fajnie. Ale ta ustawa nie moze byc wytrychem dla "swobodnego posiadania broni" bo jesli zacznie tym byc - ustawe po prostu zmienia.

A - jeszcze jedno. Zarowno na stronie ROMBu jak i tu, sugeruje sie by w podaniach o pozwolenie na bron wpisywac jakies absurdalne liczby np: 40 pistoletow itp. Ja pierd.... ludzie, sami sobie grob kopiecie. Jak szybko zaczna dumac nad zmiana ustawy skoro zaraz okaze sie ze w miescie zwykli ludzie maja 10 razy wiecej broni niz lokalny posterunek Policji ?

Doczekalismy sie niezlej ustawy, ale glupota ludzi moze szybciutko to wszystko zniweczyc.


Zlewozmywaku, dziekujemy za sugestie i dobre rady. Ale powroc z laski swojej na polke w pupermarkecie skad do nas laskawie przyszedles wczoraj o godzinie 20.05... i juz tam pozostan. Jesli nie, a masz duzo wolnego czasu, to moze dziel sie swoimi cennymi spostrzezeniami raczej na jakims forum policyjnym? Czy nie wiesz skad sie wziely korzystne zmiany w UoBiA? Ide o zaklad, ze gdyby cie zapytac w koncu ubieglego roku czy jest mozliwe rozluznienie petli garoty dzieku lobbingowi i aktywnosci spolecznej strzelcow, to bys twierdzil to samo co dzisiaj. My jednak pozostaniemy optymistami i... razem do celu!

stream - 2011-05-21, 10:58

@Zlewozmywak Gdyby wychodzić z takiego założenia że lepiej z czymś nie będzie no bo nie to może już nic nie róbmy w żadnej dziedzinie życia.

Nowelizacja nie dotyczyła tylko strzelców sportowych więc jak możesz pisać że tylko o nich chodziło.

Walczyć o swoje trzeba bo jak dasz im palec to jak historia uczy wezmą rękę. "Oni" od zawsze walczą z ludźmi chcącymi więcej swobód obywatelskich. Jak nie będziesz walczył to śrubę przykręca jeszcze bardziej jak im pozwolisz. W Polsce mamy haniebną historię w temacie normalności co do praw zwykłego człowieka - wiele dziesięcioleci PRL-u zmarnowało życie wielu ludziom. Czas aby było lepiej.

Nie widzę nic dziwnego w chęci posiadania kolekcji broni. 40 sztuk jest liczbą zupełnie normalną tak jak 10 albo 100. Skoro kogoś stać niech sobie ma. I tak strzelać na raz celnie da się z 1 sztuki więc co za różnica.

Ale ja wiem o co chodzi.

Ty nie chcesz żadnej broni w rękach obywatela chyba że jest strzelcem sportowym i startuje w zawodach i ma wyniki i ktoś to uzna... otóż nie. My walczymy o dostęp dla KAŻDEGO NORMALNEGO CZŁOWIEKA. Czy ci się to podoba czy nie.

Zaczynam odbierać twoje posty jako trolowanie. Obawiam się że nie znajdziesz tutaj "przyjaciół". Zdążyłeś się wczoraj zarejestrować i jedyne twoje posty to mącenie. Widocznie nie jest to forum dla ciebie więc po co siejesz zamęt?

Nie zgadzasz się a tym co tutaj propagujemy - nikt nie zmusza cię do czytania. Mamy kilku dyżurnych troli na forum a ty próbujesz do nich dołączyć.

Fenixom - 2011-05-21, 10:59

Bo ludzie mają więcej pieniędzy na broń palna niż Policja :P A powiedz kolego co złego w tym że ktoś chce mieć np 100 sztuk broni Centralnego Zapłonu do 12mm na Pozwolenie Kolekcjonerskie i Sportowe . Wiesz dlaczego Romb na tyle proponuje , a no dlatego kolego że później ma zastosowanie art 155.k.p.a poczytaj sobie jakie kłody pod nogi się dostaje przy rozszerzeniu Pozwolenia na Broń :evil: Dlatego ilość w podaniu ma być taka by wystarczyła Strzelcowi Sportowcowi i Kolekcjonerowi do uprawnia jego hobby :-D
stream - 2011-05-21, 11:14

Jest tyle krajów gdzie z dostępem do broni jest normalnie. Nie widzę przeszkód aby tak też było w Polsce.

Już mamy setki tysięcy ludzi z bronią - normalnych ludzi. Próba ograniczenia im dostępu do broni to zamach na nich właśnie, a nie na przestępców. Oni z definicji się prawem nie przejmują.

Ale tworzącym takie prawo nie chodzi o dobro ludzi im chodzi o kontrolę nad ludźmi a szczególnie nad tymi którzy z nimi się nie zgadzają . Ubezwłasnowolnienie i zniewolenie. Masz robić jak ci każą - tak wygląda rozmowa z nimi. Oni są na górze, maja układy, kasę - ty na dole i masz na nich pracować. Niewolnicy nie posiadają broni.

W pełni popieram założenia ROMB-u jak i każde dążenie do normalności i lepszego wolniejszego świata dla normalnych ludzi i będę je wspierał.

Razem do celu!

danwoj-85 - 2011-05-21, 11:46

Ja również jestem optymistą co do dostepu do broni dla normalnych osób.
Wiesz co Zlewozmywak? Ja będę pisał wniosek jakiś 400 szt. br. palnej. I co żal Ci? Ale potem nie będę musiał sie martwić czy Policja da mi rozszerzenie czy nie da. Hmm.. A gdybym napisał w podaniu na 500 szt. to był bym chyba rekordzistą :-D

Daniel.

Zlewozmywak - 2011-05-21, 12:02

No coz, naprawde nic nie zrozumieliscie. To nie Texas. Wam sie chyba wydaje ze jednak wlasnie jest.

Dorosli ludzie a mysla jak dzieci. Wlasnie takie zbyt-optymistyczne i nieco dziecinne podejscie moze doprowadzic do tego, ze ktos zacznie intensywnie myslec zeby te korzystna dla ludzi ustawe zmienic. Jak jeden baran z drugim zacznie skladac podania o 150 pistoletow. W Polsce. Ta ... powodzenia.

Zebyscie za rok nie plakali.

ku*** ludzie, jacy wy jestescie jednobiegunowi ! Jak ktos nie zachowuje sie jak (..... :090: ) i widzi pewien problem w masowych podaniach o bron na kilkadziesiat sztuk to od razu musi byc jakims "tajnym agentm Policji" albo po prostu "trollem" tak ? Tez jestem zapisany do ROMBu i popieram jego dazenia. Ale mieszkam w Polsce juz kupe lat i wiem jakie tu jest nastawienie do swobodnego dostepu do broni i jak ogromne lobby trzyma na tym lape. To, ze ustawa teraz jest jaka jest, to doslownie jakis cud. Ale wlasnie takich idiotycznym zachowaniem jakie tu niektorzy porponuja mozna to zmarnowac ! I tylko o to mi chodzi.

stream - 2011-05-21, 12:27

@Zlewozmywak

Przykładu mogłeś poszukać w Europie - czemu zaraz do USA pijesz. Niedaleko mamy Państwa gdzie dostęp do broni jest bardzo szeroki i bezproblemowy. Słabo się starasz.

Poglądy mamy nie po twojej myśli - więc skorzystaj ze swojej wolności i już więcej się nie wypowiadaj. Idź na inne forum trollować przez postowanie rzeczy niezgodnych z przekonaniami ludzi forum tworzących. Nie na każdym potraktują cię tak miło jak tutaj.

Są ludzie którzy nie chcą wolności dla każdego (oprócz siebie bo oni są wybranymi rzecz jasna) i dla nich każda broń w ilości większej niż 0 sztuk u obywatela innego niż oni sami to za dużo. Walczyli o zniewolenie i walczyć będą - niezależnie na ile sztuk podanie składasz. A duża liczba sztuk w podaniach wynika z późniejszej uznaniowości rozszerzenia pozwolenia.


Skoro twierdzisz że wspierasz ROMB to przestań kulić ogon i propaguj nasze przekonania a nie zachowuj się jak ludzie nam przeciwni.

O ustawę się nie martw - już chcą na nią położyć łapę a dopiero co w życie weszła. Twoje obawy są bezzasadne - będą dążyli do ograniczeń niezależnie czy będziesz siedział skulony cicho czy nie.

Zlewozmywak - 2011-05-21, 12:31

stream napisał/a:
@Zlewozmywak

Przykładu mogłeś poszukać w Europie - czemu zaraz do USA pijesz. Niedaleko mamy Państwa gdzie dostęp do broni jest bardzo szeroki i bezproblemowy. Słabo się starasz.

Poglądy mamy nie po twojej myśli - więc skorzystaj ze swojej wolności i już więcej się nie wypowiadaj. Idź na inne forum trollować przez postowanie rzeczy niezgodnych z przekonaniami ludzi forum tworzących. Nie na każdym potraktują cię tak miło jak tutaj.

Są ludzie którzy nie chcą wolności dla każdego (oprócz siebie bo oni są wybranymi rzecz jasna) i dla nich każda broń w ilości większej niż 0 sztuk u obywatela innego niż oni sami to za dużo. Walczyli o zniewolenie i walczyć będą - niezależnie na ile sztuk podanie składasz. A duża liczba sztuk w podaniach wynika z późniejszej uznaniowości rozszerzenia pozwolenia.


Skoro twierdzisz że wspierasz ROMB to przestań kulić ogon i propaguj nasze przekonania a nie zachowuj się jak ludzie nam przeciwni.Chlopaczku ..... wez zimny prysznic. Mowisz jak 18 letni idealista. A ja jestem 40 letnim realista.

Lec lec, skladaj podanie o 16 tysiecy karabinow.

stream - 2011-05-21, 12:33

Zlewozmywak napisał/a:
stream napisał/a:
@Zlewozmywak

Przykładu mogłeś poszukać w Europie - czemu zaraz do USA pijesz. Niedaleko mamy Państwa gdzie dostęp do broni jest bardzo szeroki i bezproblemowy. Słabo się starasz.

Poglądy mamy nie po twojej myśli - więc skorzystaj ze swojej wolności i już więcej się nie wypowiadaj. Idź na inne forum trollować przez postowanie rzeczy niezgodnych z przekonaniami ludzi forum tworzących. Nie na każdym potraktują cię tak miło jak tutaj.

Są ludzie którzy nie chcą wolności dla każdego (oprócz siebie bo oni są wybranymi rzecz jasna) i dla nich każda broń w ilości większej niż 0 sztuk u obywatela innego niż oni sami to za dużo. Walczyli o zniewolenie i walczyć będą - niezależnie na ile sztuk podanie składasz. A duża liczba sztuk w podaniach wynika z późniejszej uznaniowości rozszerzenia pozwolenia.


Skoro twierdzisz że wspierasz ROMB to przestań kulić ogon i propaguj nasze przekonania a nie zachowuj się jak ludzie nam przeciwni.Chlopaczku ..... wez zimny prysznic. Mowisz jak 18 letni idealista. A ja jestem 40 letnim realista.

Lec lec, skladaj podanie o 16 tysiecy karabinow.


A żebyś wiedział kolego. Tą 40-letnią głowę czas przewietrzyć bo ma za dużo bagażu z poprzedniej epoki.
Rzucanie wiekiem jest jednym z najniższych argumentów i kojarzy mi się z prymitywizmem.

Idź poopowiadaj swoje mądrości 9x19 on jest jeszcze starszy niż ty a nie wykształcił syndromu niewolnika.

kobusz - 2011-05-21, 12:56

Kolego Zlewozmywak, jak znasz tak dobrze historię walki o pozwolenia ( nie dotyczy myśliwych ) to zapewne wiesz, że policja sama się o to prosiła ... teraz zgodnie z prawem nie ma ustawowego ograniczenia w ilości sztuk. To że liczby są "szokujące" ... no cóż WPA muszą się do tego przyzwyczaić - choć albo obywatelowi się ufa albo nie i tak naprawdę powinno być wydawane pozwolenie na broń /kropka/ bez jakichkolwiek ograniczeń ( nie licząc Szczególnie niebezpiecznej itp) bo wytłumacz mi po jaką cho...ę ograniczenie dla mysliwych w zakupie kbks czy margolina?
Fenixom - 2011-05-21, 12:59

Nie karmcie trolla bo to nic nie da :evil: :!: Każdy ma prawo mieć tyle sztuk broni ile chce i nikt nie może tego kwestionować , jeśli dany Obywatel spełnia wszystkie wymagania :-D
stream - 2011-05-21, 13:14

Fenixom napisał/a:
Nie karmcie trolla bo to nic nie da :evil: :!: Każdy ma prawo mieć tyle sztuk broni ile chce i nikt nie może tego kwestionować , jeśli dany Obywatel spełnia wszystkie wymagania :-D


Dokładnie.

A Zlewozmywak udaje że ROMB wspiera mimo że z jego postów wynika że wcale nie wspiera jego podstawowych celów - oprócz pozwoleń na sportową a i to w ograniczonym zakresie.

Każdy ma coś z czym się nie zgadza, ale dyskutować można rzeczowo albo rzucać się jak ty Zlewozmywak.

Na tym etapie zakładania ROMB-u każde działanie jak twoje uznaję za dywersję. Na dyskusje o szczegółach przyjdzie czas później. Teraz albo wspierasz inicjatywę w całości czego wyraźnie nie robisz albo jesteś przeciw i próbujesz siać niepewność i zwątpienie co dokładnie robisz.

Koledzy poświęcają się dla dobra nas wszystkich i trzeba ich wspierać jak tylko się da.

A na forum są ludzie z organów nam przeciwnych siejący niepewność i próbujący nas dzielić, można jasno wywnioskować z postów niektórych (pozdrawiam Guliwera co innym każe broń na lemiesze przekuć lecz sam ze swoją tego nie robi).

Na tym etapie najważniejsze to wspierać ROMB. O szczegółach podyskutujemy później.

Gwena - 2011-05-21, 13:44

A może tak spokojniej? Bez wyzwisk o trollowaniu - bo one same są trollowaniem.
To o czym mówi Zlewozmywak, nie jest wyssane z palca. Nie ulega wątpliwości, ze podania o kilkaset sztuk broni - przynajmniej te składane przez osoby które się kolekcjonerstwem nie parały do tej pory, zostaną użyte przez MSWiA jako argument do obalenia zmian w ustawie. Inna sprawa czy to się MSWiA uda.
Jest decyzją ROMBu by iść na zwarcie z władzami, czy jest to decyzja słuszna, dowiemy się kiedyś. Na pewno jej przyczyną jest fakt, że ROMB nie ma żadnego wiarygodnego partnera do rozmów z tamtej strony.

stream - 2011-05-21, 14:08

Zlewozmywak przyszedł się posprzeczać to i dostał czego chciał.

Z Twojej strony to już rzeczowa dyskusja i tak dyskutować powinniśmy.

Ponieważ mamy tylko ROMB to powinniśmy się jednoczyć mimo różnic w zdaniach. Podział środowiska nie przynosi dobrych skutków. Skoro ROMB przyjął taka drogę a nie inną to trzeba ich w tym działaniu wspierać.

Szczerze mówiąc nie widzę z kim by można z "tamtej" strony dyskutować i o czym - jakie ich zdanie jest na te tematy pokazywali wielokrotnie. Tak samo argumenty znajda zawsze - niekoniecznie sensowne tak jak to miało miejsce w ostatniej debacie nad zakazem noszenia noży.

Tak czy siak jestem wdzięczny za poświęcenie ludzi tworzących ROMB. Co z tego będzie czas pokaże. O wiele lepiej działać niż siedzieć i nic nie robić.

Zinngiesser - 2011-05-21, 19:53

Przez krotka chwile w Sejmie partnerem do spolecznej dysputy wydawal sie minister Rapacki. Ale okazalo sie, ze daje sie latwo zmanipulowac swoim podwladnym. TEORETYCZNIE podwladnym. O czym to swiadczy? Wyciagnijcie sami wnioski.
MaciekSz - 2011-05-23, 11:47

stream napisał/a:
Na Knives w wątku o tym była dokładnie opisana dyskusja i jakiemuś posłowi się wymsknęło, że i tak nieważne co chce PiS wprowadzić bo MSWiA szykuje nowa ustawę.


Wolalbym jakis twardszy dowod. Kiedy po raz pierwszy pojawil sie policyjny projekt nowelizacji i zanim odrzucono projekt Czumy/Fundacji/KPP, rozmawialem z pewnym posłem z Peło, ktorego z litosci nie wymienie z nazwiska. Osoba znana, prawnik, milosnik militariow. Naopowiadal mi wtedy takich bzdur o aktualnie procedowanych projektach, ze glowa mala. Wiec podchodze ostroznie do takich objawien.

zimgr5 - 2011-05-23, 14:08

Taak, nie wymienisz. Rączka rączke myje. Bo jakby był z PIS to bardzo chetnie byś wymienił. A za kilka miesiecy pójdziesz zagłosować pewnie na tego samego. Typowa moralność Kalego
kobusz - 2011-05-23, 14:11

... znowu polityka ... 8-)
tomkow - 2011-05-23, 14:34

zimgr5 napisał/a:
Taak, nie wymienisz. Rączka rączke myje. Bo jakby był z PIS to bardzo chetnie byś wymienił. A za kilka miesiecy pójdziesz zagłosować pewnie na tego samego. Typowa moralność Kalego


Zimgr5, czy nabyłeś już wymarzony rewolwerek hukowy i czy oceniłeś który nabój jest głośniejszy - ślepak short czy long ? Jeśli nie, to wróć do swoich zabawek a nie wypowiadaj się na temat Ustawy, polityki i spraw których nie rozumiesz.

tomekwroclawski - 2011-05-23, 15:39

Trzymac sie razem- jak najbradziej.

Trzymac sie kurczowo zdrowego rozsadku - jeszcze lepiej.

MaciekSz - 2011-05-23, 17:17

zimgr5 napisał/a:
Taak, nie wymienisz. Rączka rączke myje. Bo jakby był z PIS to bardzo chetnie byś wymienił. A za kilka miesiecy pójdziesz zagłosować pewnie na tego samego. Typowa moralność Kalego


Bo ty akurat wiesz, synku, na kogo ja glosuje... Posluchaj Tomkowa i wroc, jak podrosniesz.

Senny - 2011-05-23, 22:38

Witam !
To mój pierwszy post na forum które czytam od około roku. Okazją do zalogowania na forum jest fakt odebrania dziś pozytywnej decyzji dotyczącej pozwolenia na broń.
W momencie składania podania do KWP strzelałem w klubie od 3 lat i dokładnie jednego miesiąca. Uczestniczyłem tylko w zawodach organizowanych przez klub do którego należę. Podanie wg wzoru ze strony ROMBu wysłałem miesiąc temu. Nie wysyłałem ani komunikatów z zawodów, ani tzw. "żółtego" dokumentu z PZSS. Po ok. dwóch tygodniach klub dostał pisemne zapytanie w mojej sprawie z KWP. Około półtora tygodnia temu - wizyta dzielnicowego. Przebiegała w miłej atmosferze chociaż pierwsze pytanie troszkę wytąciło mnie z równowagi - policjant z uśmiechem na ustach: Chce Pan kogoś zastrzelić ? Inne nietypwe wg mnie pytania to pytanie o dochody i metraż mieszkania. Cała wizyta trwała ok. 20 min. z czego ok 10 min. to pogawędka o pogodzie i tego typu błahych sprawach. Na koniec wizyty dzielnicowy powiedział że opinia będzie oczywiście pozytywna. A dziś awizo w skrzynce pocztowej i pozytywna decyzja.
Ilość jednostek broni: 18 szt. Decyzja podpisana przez p.o. naczelnik WPA KWP w Radomiu
Na koniec chciałem podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w prace na zmianą UOBiA dzięki którym nastapiły pozytywne dla Nas - strzelców zmiany: szczególnie z FWRSwP i kol. 9X19 którego rady i wzory pism są nieocenione.
Pozdrawiam.
Senny

jerbro - 2011-05-23, 22:48

Czyli może być normalnie. ;laughing: Tylko pogratulować takiego załatwienia sprawy.
satin - 2011-05-23, 23:26

Senny gratulacje! Na Pomorzu ta normalność jeszcze nie przyszła :)
czmiel - 2011-05-24, 00:28

@Senny
A czy w pozwoleniu masz wyszczególnienie na sztuki bocznego i centralnego zapłonu? Czy 18 sztuk do 12mm ?

stingerandy - 2011-05-24, 07:38

:shock:

to ja może jednak na 21 będę próbował rozszerzyć, co tam szkodzi

mógłbyś napisać z jakiego regionu polski jesteś

Janek_M - 2011-05-24, 08:34

Senny gratuluje!
Fenixom - 2011-05-24, 09:53

A jak sprawa wygląda w WPA KSP :?: :evil:
Senny - 2011-05-24, 12:19

Witam.
Ad Czmiel
Cytat z decyzji: "Informuję, że w dniu 18.05.2011r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji wydał decyzję przyznajacej Panu pozwolenie na broń palna do celów sportowych w ilości osiemnastu egzemplarzy broni." I tyle - żadnych dodatkowych warunków i ograniczeń.
Ad. Stingerandy
Województwo mazowieckie, ale nie Warszawa.
Pozdrawiam.
Senny

danwoj-85 - 2011-05-24, 12:32

Gratulacje :)
sprengkapsel - 2011-05-25, 20:29

Witam
czy ktoś już składał wniosek na broń do celów kolekcjonerskich i zdawał egzamin w WPA Katowice ? ( oczywiście w/g przepisów po nowelizacji )

Grzela - 2011-05-26, 14:08

Hejka

Gratulacje Senny pochwal się co kupiłeś i dlaczego jak już wrócisz z zakupów :)

Jurand - 2011-05-26, 18:03

Gratulujemy! Razem do Celu!
Janek_M - 2011-05-29, 09:42

Hej,
Jednak udaje mi się zmieniać mentalność choć części znajomych, pewien człowiek który jeszcze pół roku temu nazywał mnie oszołomem i fantastą jak poruszyłem ten temat teraz sam się pyta o możliwość pozwolenia. Więc prosił bym przekazał jego zapytanie do 9x19: Ów znajomy posiada patent,licencje strzelecką(pneumatyk,kula) i licencję sędziowską III kl. Chciałby się dowiedzieć czy w ogóle może a jak tak to w jaki sposób(jakie dokumenty musi złożyć, jakie badania przebyć, co załatwi) uzyskać pozwolenie?
Pozdrawiam
Jasiek

Old Cadet - 2011-05-29, 09:52

Janek_M napisał/a:
Więc prosił bym przekazał jego zapytanie do 9x19: Ów znajomy posiada patent,licencje strzelecką(pneumatyk,kula) i licencję sędziowską III kl. Chciałby się dowiedzieć czy w ogóle może a jak tak to w jaki sposób(jakie dokumenty musi złożyć, jakie badania przebyć, co załatwi) uzyskać pozwolenie?


Proponowałbym nie powtarzać bez przerwy tych samych pytań, na poziomie przedszkolnym i nie kierować ich do 9x19, który zajmuje się poważniejszymi problemami.
Ty sam Janku deklarowałeś, że znasz ustawę, więc powinieneś sam odpowiedzieć znajomemu, bo pytanie jest banalne.
Jeśli znajomy ma: ważny patent i ważną licencję zawodniczą, to spełnia dwie przesłanki "ważnej przyczyny". Brakuje jeszcze jednej przesłanki, czyli członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim.
Jak załatwi członkostwo w klubie i zrobi badania lekarskie i psychologiczne, to ma już wszystko, teraz tylko opłata skarbowa, podanie i nie powinno być problemów.

Janek_M - 2011-05-29, 10:00

Ja odpowiedź doskonale znam, ale pisałem już niejednokrotnie o moich znajomych, to są ludzie którzy najczęściej "wiedzą swoje" i nie posłuchają kogoś tak mało doświadczonego jak ja :-/ Stąd koniecznie chciał by mu to powiedział ktoś kto się na tym zna, za problem przepraszam ale bardzo się cieszę że będę fair w stosunku do niego jak odpowiedź przekażę.
Pozdrawiam
Jasiek

Rlyeh - 2011-05-29, 10:27

To coś jest nie tak, skoro Twoi znajomi wyżej cenią opinię kogoś nieznajomego z internetowego forum, niż Twoją. Bez urazy dla nikogo.
Bierzesz ustawę w ręce i czytasz.

Janek_M - 2011-05-29, 10:53

Rlyeh napisał/a:
To coś jest nie tak, skoro Twoi znajomi wyżej cenią opinię kogoś nieznajomego z internetowego forum, niż Twoją. Bez urazy dla nikogo.
Bierzesz ustawę w ręce i czytasz.

Nie do końca, akurat ta grupa znajomych to starzy lokowcy/PZSSowcy, ludzie którzy tam działają od najmniej 20 lat, jeden z nich od powstania w kilka lat po wojnie(nie pamiętam jak się nazywał poprzednik LPŻtu), są to ludzie niesamowicie specyficzni, "przesiąknięci" tym że policja nie da, że to niemożliwe, że nic się nie może zmienić a jak się zmieni to wszyscy Polacy się pozabijają(dosłowne cytaty) aż tu nagle przychodzi młody człowiek i sieje ferment i gada niestworzone historie że się da.... Normalnie ktoś raczył wejść w ich poukładany zasklepiony światek i jeszcze tm postanawia remont zrobić :P


P.S Wy jako ludzie korzystający z internetu nawet pewnie nie zauważacie jaka strzelecka nędza panuje na "peryferiach" naszego kraju, chodzę na strzelnicę gdzie właściciel oddaje broń do depozytu jak tylko wyjeżdża na więcej niż dzień z domu, tak samo podczas wyborów by jakby coś się stało nie było na niego, człowiek od wielu lat nie miał nawet kieliszka wódki/lampki wina w rękach by tylko policja nie mogła go posądzić o alkoholizm, twierdzi że policja nawet jakby musiała wydać mi pozwolenie o czym nawet nie ma mowy to będzie chwytać się wszytskiego-nawet podstawiania osób które będą wymyślać niestworzone rzeczy na mnie bym nie dostał pozwolenia...
Nie wiem jak u was, możecie mi wierzyć albo nie, ale gdy nowa osoba taka jak ja chce wejść w ten świat i w realu widzi coś takiego-jawny terror a w internecie wszyscy piszą że jest pięknie i wspaniale to na prawdę się gubi i nie wie co się dzieje...

kobusz - 2011-05-29, 12:27

Najciekawsze jest to, że tak wbito społeczeństwu do głowy że broń jest tylko i wyłącznie dla elit. Przez właśnie takie podejście nawet działacze - j.w. nawet nie próbowali ...
pekin - 2011-05-29, 21:52

kobusz napisał/a:
Najciekawsze jest to, że tak wbito społeczeństwu do głowy że broń jest tylko i wyłącznie dla elit. Przez właśnie takie podejście nawet działacze - j.w. nawet nie próbowali ...

To ja 8 lat temu dołączyłem do elity :one: nawet nie wiedziałem, ja zwykły blacharz samochodowy po zawodówce ? Chyba się z tej okazji upiję (upsss żeby mnie tylko milicja nie przyuważyła bo ani chybi zabiorą papier ) . Niestety ja w Poznaniu też spotykam takich ludzi , nawet mam na nich swoje określenie "zginacze karków" zawsze kiedy takiego spotykam mówię mu prosto w oczy że jest zwykłą :P (wulgarne określenie kobiecych narządów płciowych ) :P . Niestety przez takich ludzi my normalni jeszcze długo będziemy mieli przesr....e i to nie tylko w WPA w pracy , urzędzie itp.

Janek_M - 2011-05-29, 21:59

pekin napisał/a:
Niestety przez takich ludzi my normalni jeszcze długo będziemy mieli przesr....e i to nie tylko w WPA w pracy , urzędzie itp.

Ale to najciekawsze że to niby ludzie po naszej stronie-trenerzy, właściciele strzelnic, często sportowcy...

Fenixom - 2011-05-29, 22:28

Jak by byli po naszej stronie to by tak nie robili a jak widać nie są po naszej stronie :evil:
Janek_M - 2011-05-29, 22:33

Fenixom napisał/a:
Jak by byli po naszej stronie to by tak nie robili a jak widać nie są po naszej stronie :evil:

Nie do końca, część po prostu jest nieświadoma lub nie chce być uświadomiona tak jak mój kolega który wiele lat ma licencje,patent i papiery sędziego a żył sobie z przeświadczeniem że nigdy mu się nie uda uzyskać pozwolenia, z początku twierdził że jestem oszołomem że takie brednie gadam-teraz sam ma zamiar wystąpić o pozwolenie...

tomekwroclawski - 2011-05-30, 18:57

Cos w tym jest. Ostatnio w klubie pojawilo sie ogloszenie o sprzedazy broni. Zadzwonilem, bo zainteresowalo mnie i ... facet do mnie, ze chce uprzedic WPA, bo nie strzela i w ogole...

Wyjasnilem, ze nikt mu nie zabierze, bo za bardzo nie ma do tego podstawy, zreszta nawet jesli, to akurat w naszych okolicach sie nie czepiaja.
A jesli juz, to niech choc raz w roku jakis komunikat przyniesie i po sprawie. Na pewno gdzies sie przytuli i cos tam wystrzela.

pirx45 - 2011-05-31, 17:31

Tomek, no to straciłeś dobrą okazję nabycia broni ;laughing: , ale z drugiej strony jest szansa , że ilość strzelców nie ulegnie redukcji ...
satin - 2011-05-31, 20:52

Z frontu WPA Gdańsk. Uzyskałem dopuszczenie. Sprawa pozwolenia do celów sportowych odroczona - zostały dokładnie 3 tygodnie.

Tradycyjnie pomoc kolegi 9x19 nieoceniona.

3majcie kciuki za pozytywne zakończenie całej procedury :)

rlatala - 2011-06-02, 18:28
Temat postu: WPA Katowice
Witajcie
To mój pierwszy post zatem witam serdecznie.

Jestem w trakcie postępowania w WPA Katowice dotyczącego pozwolenia na broń do celów sportowych.
Składałem na 2 sztuki centralnego zapłonu, gwintowana lufa, kaliber do 12 mm.
Jestem po odbiorze szafy na broń oraz wywiadzie z dzielnicowym.

Po miesiącu od złożenia dostałem pismo o przedłużeniu postępowania do 13.06, z uwagi na braki w aktach (opinia środowiskowa dzielnicowego). Później kolejne pismo, że akta są kompletne i jako strona w sprawie mogę się z nimi zapoznać (co nie omieszkałem zrobić).
Teraz cierpliwie czekam na 13.06 jak na zmiłowanie :]

Dam znać jak się zakończyło postępowanie.

Janek_M - 2011-06-02, 19:07

A jak jest teraz z licencjami-coś ostatnio porobili że miały być czasowe ale podobno to niezbyt było zgodne z prawem, na czym to stanęło? No i to czy będzie czasowa czy nie ma zależeć od szefa wojewódzkiego PZSS czy wszystkie wyrobione od xx.xx.xxxx obligatoryjnie są czasowe?
9x19 - 2011-06-02, 19:09

rlatala napisał/a:
... Teraz cierpliwie czekam na 13.06 jak na zmiłowanie ....

Zamiast czekać cierpliwie, biegnij natychmiast do WPA i modyfikują swoje podanie. Zażądaj pozwolenia na broń palną sportową w ilości co najmniej 10 egzemplarzy. Ponadto rozszerz swoje żądanie o wydanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich oraz o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania zawodów strzeleckich. Jak tego nie zrobisz to za parę miesięcy będziesz żałował. Potem zmienić decyzję w zakresie ilości egzemplarzy borni będzie bardzo trudno. Teraz żądać możesz, a Policji musi żądanie spełnić. Potem już nie.

9x19 - 2011-06-02, 19:14

Janek_M napisał/a:
A jak jest teraz z licencjami-coś ostatnio porobili że miały być czasowe ale podobno to niezbyt było zgodne z prawem, na czym to stanęło? No i to czy będzie czasowa czy nie ma zależeć od szefa wojewódzkiego PZSS czy wszystkie wyrobione od xx.xx.xxxx obligatoryjnie są czasowe?

Wszystkie wydane na podstawie ubiegłorocznej (i tegorocznej) uchwały PZSS są
terminowe. I tego nic nie zmieni. Natomiast na pewno ważności bezterminowej nie uchyli żadna uchwała PZSS. A walka z tym nastąpi, gdy Policja będzie próbować podważć kwiestie ich ważności. Nie nastąpi top jednak wcześniej jak po 1.01.2012r.

rlatala - 2011-06-02, 19:30

9x19 napisał/a:
Zamiast czekać cierpliwie, biegnij natychmiast do WPA i modyfikują swoje podanie. Zażądaj pozwolenia na broń palną sportową w ilości co najmniej 10 egzemplarzy.


Wiem, że zabrzmi to jak bluźnierstwo na tym forum ale ... ja nie potrzebuje więcej.
Jeśli zajdzie taka potrzeba i będę chciał rozszerzać wtedy złoże stosowny wniosek.
Jeśli odmówią - trudno, będę się odwoływał i skorzystam, z wszelkiej prawnej drogi uzyskania rozszerzenia.

rlatala - 2011-06-02, 19:39

9x19 napisał/a:

Wszystkie wydane na podstawie ubiegłorocznej (i tegorocznej) uchwały PZSS są
terminowe. I tego nic nie zmieni. Natomiast na pewno ważności bezterminowej nie uchyli żadna uchwała PZSS. A walka z tym nastąpi, gdy Policja będzie próbować podważć kwiestie ich ważności. Nie nastąpi top jednak wcześniej jak po 1.01.2012r.


Faktycznie PZSS nie da rady prawnie "unieważnić" licencji - wymaga to zmiany ustawy, ale... chodzą słuchy, że "działacze" dogadali się z Policją i to Policja ma wymagać komunikatów z osobostartami. Kiedy i dlaczego? Nie wiem - na pewno przy próbie rozszerzenia pozwolenia.

AKM - 2011-06-02, 19:42

rlatala napisał/a:
Wiem, że zabrzmi to jak bluźnierstwo na tym forum ale ... ja nie potrzebuje więcej.


Mylisz się i wspomnisz moje słowa :) Ja też myślałem tak jak Ty.

rlatala napisał/a:
Jeśli zajdzie taka potrzeba i będę chciał rozszerzać wtedy złoże stosowny wniosek.
Jeśli odmówią - trudno, będę się odwoływał i skorzystam, z wszelkiej prawnej drogi uzyskania rozszerzenia.


I po co, skoro można od razu? 9x19 dobrze Ci radzi! Potem poniesiesz tylko koszty, których mogłeś uniknąć (242 zł. opłaty skarbowej). O kosztach ewentualnych odwołań czy skarg nie wspominam. Pamiętaj! Nie musisz od razu kupować wszystkiego! Następne sztuki możesz kupić za kilka lat. Wierz mi, lepiej posłuchaj Kol. 9x19.

rlatala - 2011-06-02, 19:48

hmmm... no to zabiliście mi klina :(
Zlewozmywak - 2011-06-02, 19:55

A ja mam pytanie typowo techniczne, bo w ustawie pisze dosc niejasno ze by uzyskac pozwolenie na bron trzeba oczywiscie byc czlonkiem klubu strzeleckiego itp itd i dostarczyc orzeczenie lekarskie i psychologiczne. To sie pytam - a od jakiego lekarza ? Obojetnie jakiego ? Czy sa jacys wyznaczeni ze specjalnymi uprawnieniami. A jesli tak - gdzie ich znalezc ?
rlatala - 2011-06-02, 19:59

Zlewozmywak napisał/a:
A ja mam pytanie typowo techniczne, bo w ustawie pisze dosc niejasno ze by uzyskac pozwolenie na bron trzeba oczywiscie byc czlonkiem klubu strzeleckiego itp itd i dostarczyc orzeczenie lekarskie i psychologiczne. To sie pytam - a od jakiego lekarza ? Obojetnie jakiego ? Czy sa jacys wyznaczeni ze specjalnymi uprawnieniami. A jesli tak - gdzie ich znalezc ?


Mającego uprawnienia do badań osób mających do czynienia z bronią.

W Katowicach mogę polecić dr Jacka Ciszewskiego.

9x19 - 2011-06-02, 20:48

rlatala napisał/a:
...Wiem, że zabrzmi to jak bluźnierstwo na tym forum ale ... ja nie potrzebuje więcej. Jeśli zajdzie taka potrzeba i będę chciał rozszerzać wtedy złoże stosowny wniosek. Jeśli odmówią - trudno, będę się odwoływał i skorzystam, z wszelkiej prawnej drogi uzyskania rozszerzenia.

Zaczniej płakać najpóźniej przed końcem 2011r. czyli przed upływem 6 miesięcy. Gotów jestem nawet założyć się, że tak będzie.

Życzę powodzenia w walce ze śląskim WPA. I przyjmi do wiadomości, że rozszerzenie, to decyzja uznaniowa i do Policji należy oceny, czy słuszny interes strony za tym przemawia.

rlatala - 2011-06-02, 20:51

9x19 napisał/a:
Zaczniej płakać najpóźniej przed końcem 2011r. czyli przed upływem 6 miesięcy. Gotów jestem nawet założyć się, że tak będzie.


Możesz mi wyjaśnić o co chodzi z tymi 6 miesiącami?

9x19 - 2011-06-02, 20:52

Zlewozmywak napisał/a:
A ja mam pytanie typowo techniczne, bo w ustawie pisze dosc niejasno ze by uzyskac pozwolenie na bron trzeba oczywiscie byc czlonkiem klubu strzeleckiego itp itd i dostarczyc orzeczenie lekarskie i psychologiczne. To sie pytam - a od jakiego lekarza ? Obojetnie jakiego ? Czy sa jacys wyznaczeni ze specjalnymi uprawnieniami. A jesli tak - gdzie ich znalezc ?

Ustawa mówi o upoważnionych lekarzach i psychologach, czyli takich, którzy - po przejściu odpowiedniego przeszkolenia - są wpisani na listę Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wykazy tych lekarzy i psychologów są na stronach internetowych wszystkich Wydziałów Postępowań Administracyjnych KWP w kraju. Nie ma przy tym rejonizacji. Można iść do lekarza w Szczecinie, psychologa w Rzeszowie, a podanie o pozwolenie złożyć w Katowicach. Oczywiście są to dwa orzeczenia - jedno od upoważnionego lekarza i jedno od upoważnionego psychologa.

rlatala - 2011-06-02, 20:56

9x19 napisał/a:
Oczywiscie są to dwa orzeczenia - jedno od upoważnionego lekarza i jedno od upoważnionego psychologa.


W Katowicach można je zdobyć w jednym miejscu - przyjmuje lekarz i psycholog.
Stronę WWW w/w ośrodka łatwo znaleźć w sieci.

9x19 - 2011-06-02, 21:12

rlatala napisał/a:
... Możesz mi wyjaśnić o co chodzi z tymi 6 miesiącami?

Mogę. Moja ponad 10 - letnia praktyka na to wskazuje. Każdy, kto uzyskał pozwolenie na broń w krótkim czasie dochodzi do przekonania, że ma pozwolenie na zbyt małą ilość broni w stosunku do swoich potrzeb i marzeń. Ten czas, w którym dochodzi do takiej konstatacji, z reguły nie przekracza 6 miesięcy. :P

szogun - 2011-06-02, 22:18

Jurek dobrze gada. Jak zwykle :-D

To jest jak z twardym dyskiem na kompie - nigdy nie jest za duży żeby go nie zapełnić. Teraz masz 1 TB, a poczekaj rok, dwa a zobaczysz..... :)

Lord von Banan - 2011-06-03, 17:05

Witam.
Czy mogę wystąpić o pozwolenie na strzelbę, mając patent tylko na kulowe?

seBOOL - 2011-06-03, 17:10

odpowiedź zawarta w pytaniu :P masz patent na kule a nie na gładką lufę ...
trzeba by dopłacić i zdać patent na gładką lufę...

pkzp - 2011-06-04, 12:50

Mam pytanie, jeśli można, do Kolegi 9x19. Jeżeli składam dokumenty w WPA i załączam badania, które tracą ważność, za powiedzmy dwa dni, czy mogę oczekiwać, że zostaną uznane? I czy dotyczy to również innych dokumentów np. licencja itp. Czy liczy się stan faktyczny na dzień złożenia wniosku czy na dzień wydania decyzji. Np. kolega odchodzi na emeryturę, w chwili wydania decyzji nie będzie już f-szem. Czy mimo to przysługuje mu zwolnienie z egzaminu. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
9x19 - 2011-06-04, 18:22

pkzp napisał/a:
…. Jeżeli składam dokumenty w WPA i załączam badania, które tracą ważność, za powiedzmy dwa dni, czy mogę oczekiwać, że zostaną uznane? ….

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne stanowi podstawę do wydania pozwolenia przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenie. Należy to rozumieć w ten sposób, że orzeczenia muszą być złożone w WPA najpóźniej w ostatnim dniu ważności, czyli w tym dniu w którym o godz. 24,oo kończy się ich ważność. Natomiast samo pozwolenie na broń (decyzja) może by- wydane w terminie późniejszym. Po miesiącu, roku czy dwóch latach (w przypadku zawieszenia postępowania i podjęcia po pewnym czasie). Inna interpretacja jest niedopuszczalna. Uznanie, że decyzja musiałaby być wydana w ciągu dwóch miesięcy od daty wydania orzeczeń skazywałoby składającego podanie na dobrą wolę WPA, które przykładowo przeciągałoby czas trwania postępowania ponad dwa miesiące i żądałoby nowych orzeczeń.

pkzp napisał/a:
… I czy dotyczy to również innych dokumentów np. licencja itp. Czy liczy się stan faktyczny na dzień złożenia wniosku czy na dzień wydania decyzji. Np. kolega odchodzi na emeryturę, w chwili wydania decyzji nie będzie już f-szem. Czy mimo to przysługuje mu zwolnienie z egzaminu. Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.

Ważność innych dokumentów i stanu faktycznego musi być aktualna na dzień wydania decyzji. Funkcjonariusz idący na emeryturę winien złożyć podanie o pozwolenie na broń z takim wyprzedzeniem, by był jeszcze funkcjonariuszem w momencie wydawania decyzji (zwalnia go to z egzaminu), ale także, gdy ma jeszcze na swoim stanie broń służbową (zwalnia go to od przedstawiania orzeczeń) czyli nie zdał jej jeszcze do magazynu.

pkzp - 2011-06-04, 20:58

9x19 napisał/a:
Funkcjonariusz idący na emeryturę winien złożyć podanie o pozwolenie na broń z takim wyprzedzeniem, by był jeszcze funkcjonariuszem w momencie wydawania decyzji (zwalnia go to z egzaminu), ale także, gdy ma jeszcze na swoim stanie broń służbową (zwalnia go to od przedstawiania orzeczeń) czyli nie zdał jej jeszcze do magazynu.


No to chłop przegapił sprawę. Dzięki serdeczne za jak zawsze wyczerpującą odpowiedź.

Zlewozmywak - 2011-06-08, 22:24

Kolejne pytanie :

W ustawie jest napisane ze pozwolenia na bron nie wydaje sie osobie ktora nie ma stalego miejsca pobytu na terenie RP. Ok, tylko co to wlasciwie oznacza ? Czy tu aby nie chodzi o miejsce stalego zameldowania ?

Bo np: ja jestem na stale zameldowany w mieszkaniu matki, ale mieszkam w mieszkaniu ktore wynajmuje w jednej z willi w tym samym miescie. Czy moge miec jakies problemy z tego powodu ? Jaki adres wlasciwie podawac w podaniu o pozwolenie ?

9x19 - 2011-06-08, 22:38

Wszyscy miejsce stałego pobytu utożsamiają z miejscem zameldowania. Fakt zameldowania w jednym miejscu, a pobytu w drugim niczemu nie przeszkadza. Zawsze można podawać jako adres zamieszkania miejsce stałego zameldowania, a miejsce pobytu jako adres dla korespondencji.
Zlewozmywak - 2011-06-09, 06:28

No ok, ale jak podam jako miejsce zamieszkania mieszkanie w ktorym jestem zameldowany, a rzeczywiscie mieszkam gdzie indziej to przeciez Policja bedzie wprowadzona w blad jesli chodzi o miejsce w ktorym trzymam bron. A z tego co wiem raz na 2 lata dzielnicowy ma obowiazek przyjsc i zbadac, gdzie to trzymam, zbadac papiery itp itd. Przyjdzie do mieszkania matki, gdzie jestem zameldowany, a tam ... nic.

Nie jestem pewny wlasnie, czy to nie stanowi problemu.

9x19 - 2011-06-09, 07:35

A znasz przepis, który mówiłby o tym, że broń należy przechowywać w miejscu stałego pobytu? Ja w każdym razie nie znam. Odpowiednie rozporządzenie mówi JAK przechowywać, a nie GDZIE przechowywać posiadaną broń. Czyli mieszkając w Szczecinie, mogę broń trzymać w szafie metalowej w Rzeszowie i nikomu nie muszę się z tego tłumaczyć.
Grzela - 2011-06-09, 10:00
Temat postu: re
Zlewozmywak napisał/a:
No ok, ale jak podam jako miejsce zamieszkania mieszkanie w ktorym jestem zameldowany, a rzeczywiscie mieszkam gdzie indziej to przeciez Policja bedzie wprowadzona w blad jesli chodzi o miejsce w ktorym trzymam bron. A z tego co wiem raz na 2 lata dzielnicowy ma obowiazek przyjsc i zbadac, gdzie to trzymam, zbadac papiery itp itd. Przyjdzie do mieszkania matki, gdzie jestem zameldowany, a tam ... nic.

Nie jestem pewny wlasnie, czy to nie stanowi problemu.


Koledze pewnie chodzi o to czy podajemy adres zameldowania czy adres zamieszkania i faktycznego przetrzymywania broni bo jak niby dzielnicowy miałby sprawdzić szafę na broń w miejscu zameldowania skoro jej tam nie ma bo jest w miejscu zamieszkania. Ja ze swej strony mam jeszcze pytanie jak w takim przypadku umawiamy się z dzielnicowym na spotkanie ? Z tym z miejsca zameldowania czy z tym z miejsca zamieszania? A może z oboma ? Gdzie będzie wywiad środowiskowy w miejscu zameldowania czy zamieszkania skoro są różne?

9x19 - 2011-06-09, 10:24

To są problemy Policji, nie posiadacza broni. Nie istnieje obowiązek uprzedniego podawania miejsca przechowywania broni. Gdy WPA zleca kontrolę, to w przypadku dwóch - trzech adresów (zameldowanie - przebywanie - przechowywanie) sam musi ustalić jakiego dzielnicowego wysłać. Przykład jaki podałem w moim poprzednim poście wskazuje, że nie przyjdzie dzielnicowy ze Szczecina, kontrolować broni w Rzeszowie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by posiadacz broni sam, dobrowolnie i po otrzymaniu pozwolenia powiadomił WPA o miejscu przechowywania broni.
1414 - 2011-06-09, 10:26

Jeśli dobrze rozumiem, to zgodnie z nowelizacją ustawy jako członek Związku Strzeleckiego "Strzelec" mogę dostać pozwolenie na broń sportową. Czy mogę wtedy używać wtedy do celów rekreacyjnych np. Glocka 22 na amunicję .22? (o ile oczywiście takiego dostanę).

Wie ktoś jak wygląda droga po takie pozwolenie?

drako - 2011-06-09, 10:47

1414 napisał/a:
Jeśli dobrze rozumiem, to zgodnie z nowelizacją ustawy jako członek Związku Strzeleckiego "Strzelec" mogę dostać pozwolenie na broń sportową. Czy mogę wtedy używać wtedy do celów rekreacyjnych np. Glocka 22 na amunicję .22? (o ile oczywiście takiego dostanę).

Wie ktoś jak wygląda droga po takie pozwolenie?


Nie ma czegoś takiego jak cel rekreacyjny - zapis został wykreślony przez senat. Będąc członkiem "Strzelca" spełniasz tylko jedną z przesłanek do uzyskania pozwolenia na broń sportową. Radzę przeczytać ten temat od deski do deski, wszystko zostało już wcześniej wyjaśnione.

AKM - 2011-06-09, 10:49

1414 napisał/a:
Jeśli dobrze rozumiem, to zgodnie z nowelizacją ustawy jako członek Związku Strzeleckiego "Strzelec" mogę dostać pozwolenie na broń sportową. Czy mogę wtedy używać wtedy do celów rekreacyjnych np. Glocka 22 na amunicję .22? (o ile oczywiście takiego dostanę).


Do celów sportowych możesz nabyć także Glocka w kal. 9 mm. Nie tylko broń w kal. 22 LR.

1414 napisał/a:
Wie ktoś jak wygląda droga po takie pozwolenie?


Poczytaj wątki na tym forum (zwłaszcza w tym dziale). Znajdziesz dużo ciekawych informacji, które z pewnością Ci się przydadzą. Zwracaj szczególną uwagę na wypowiedzi moderatora (nick 9x19). To fachowiec i prawdziwa encyklopedia w tym zakresie. Takiej dawki wiedzy prawniczej dotyczącej broni nie znajdziesz nigdzie indziej.

seBOOL - 2011-06-09, 10:59

9x19 napisał/a:
To są problemy Policji, nie posiadacza broni. Nie istnieje obowiązek uprzedniego podawania miejsca przechowywania broni. Gdy WPA zleca kontrolę, to w przypadku dwóch - trzech adresów (zameldowanie - przebywanie - przechowywanie) sam musi ustalić jakiego dzielnicowego wysłać. Przykład jaki podałem w moim poprzednim poście wskazuje, że nie przyjdzie dzielnicowy ze Szczecina, kontrolować broni w Rzeszowie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by posiadacz broni sam, dobrowolnie i po otrzymaniu pozwolenia powiadomił WPA o miejscu przechowywania broni.

czyli że w przyszłym tygodniu kupuję broń i...i mogę ja przechować u kolegi
który posiada odpowiednie miejsce nie tłumacząc się nikomu ? co ,gdzie ,jak ?
czy dobrze to rozumuję ? bo by mi to ułatwiło trochę sprawę ...
nie musiałbym się śpieszyć z szafą a broń mógłbym kupić i wrzucić do szafy kolegi :-D

Maciucha - 2011-06-09, 11:00

Ale do szafy kolegi, tylko Ty mógłbyś mieć dostęp. I tylko Twoja broń mogłaby w niej być.
Old Cadet - 2011-06-09, 11:02

seBOOL napisał/a:
czyli że w przyszłym tygodniu kupuję broń i...i mogę ja przechować u kolegi
który posiada odpowiednie miejsce nie tłumacząc się nikomu


Tak. Pod warunkiem, że kolega posiada zezwolenie do celów sportowych (lub łowieckich), ale musicie zawrzeć umowę użyczenia, bo broń będzie w jego dyspozycji. Umowę można zawrzeć ustnie, forma pisemna nie jest wymagana.

seBOOL - 2011-06-09, 11:02

a to dlaczego... nie rozumiem... przecież mógłbym powiedzieć że mu pożyczyłem...
chciałbym mieć pewność...niby wszystko zgodnie z ustawą...

calwero - 2011-06-09, 11:03

Old Cadet napisał/a:
seBOOL napisał/a:
czyli że w przyszłym tygodniu kupuję broń i...i mogę ja przechować u kolegi
który posiada odpowiednie miejsce nie tłumacząc się nikomu


Tak. Pod warunkiem, że kolega posiada zezwolenie do celów sportowych (lub łowieckich), ale musicie zawrzeć umowę użyczenia, bo broń będzie w jego dyspozycji. Umowę można zawrzeć ustnie, forma pisemna nie jest wymagana.


kolega ma wymagane pozwolenie

Old Cadet - 2011-06-09, 11:04

seBOOL napisał/a:
a to dlaczego... nie rozumiem... przecież mógłbym powiedzieć że mu pożyczyłem...
chciałbym mieć pewność...niby wszystko zgodnie z ustawą...


Dając mu broń na przechowanie dajesz mu ją w użyczenie, a to wymaga umowy, choćby ustnej.

Old Cadet - 2011-06-09, 11:07

Old Cadet napisał/a:
seBOOL napisał/a:
a to dlaczego... nie rozumiem... przecież mógłbym powiedzieć że mu pożyczyłem...
chciałbym mieć pewność...niby wszystko zgodnie z ustawą...


Dając mu broń na przechowanie dajesz mu ją w użyczenie, a to wymaga umowy, choćby ustnej.
Chyba, że w szafie będzie Tylko twoja broń, a klucze będziesz miał tylko Ty. Wtedy użyczenia nie będzie.

Old Cadet - 2011-06-09, 11:22

calwero napisał/a:
kolega ma wymagane pozwolenie


Jeśli klucze do szafy masz Tylko Ty, w szafie będzie tylko Twoja broń, a szafa jedynie stoi u kolego w mieszkaniu to umowa użyczenia nie jest konieczna.

Jeśli w szafie będzie Twoja broń, a klucze będzie miał on, to umowa użyczenia (zawarta choćby ustnie) jest niezbędna.

PilotHN - 2011-06-09, 11:33

Jeżeli dajemy komuś na przechowanie to musi być nie tylko osoba z odpowiednim pozwoleniem ale i zaufaniem. Na zdrowy rozum nikt nie włoży komuś do jego szafy w jego lokalu broni bez jego wiedzy i zgody. Więc prosząc kolegę o przechowanie, a on przyjmuje "na ilostan" nasze strzeladła, w zasadzie zawieramy umowę ustną.
MaciekSz - 2011-06-09, 11:35

drako napisał/a:
1414 napisał/a:
Jeśli dobrze rozumiem, to zgodnie z nowelizacją ustawy jako członek Związku Strzeleckiego "Strzelec" mogę dostać pozwolenie na broń sportową. Czy mogę wtedy używać wtedy do celów rekreacyjnych np. Glocka 22 na amunicję .22? (o ile oczywiście takiego dostanę).

Wie ktoś jak wygląda droga po takie pozwolenie?


Nie ma czegoś takiego jak cel rekreacyjny - zapis został wykreślony przez senat. Będąc członkiem "Strzelca" spełniasz tylko jedną z przesłanek do uzyskania pozwolenia na broń sportową. Radzę przeczytać ten temat od deski do deski, wszystko zostało już wcześniej wyjaśnione.


Nie robcie czlowiekowi wody z mozgu, bo napisal, ze chce zezwolenie sportowe, a przeciez z takim zezwoleniem moze sobie jechac postrzelac ogolnie w strone tarczy, niekoniecznie w ramach sportowej napinki. Czyli rekreacyjnie.

gucio17 - 2011-06-09, 11:39

9x19 napisał/a:
To są problemy Policji, nie posiadacza broni. Nie istnieje obowiązek uprzedniego podawania miejsca przechowywania broni. Gdy WPA zleca kontrolę, to w przypadku dwóch - trzech adresów (zameldowanie - przebywanie - przechowywanie) sam musi ustalić jakiego dzielnicowego wysłać.


Skoro taki obowiązek nie istnieje, to jak rozumiem, najpierw skontaktują się z właścicielem broni w miejscu zameldowania?
A jaka jest podstawa prawna takich kontroli w ogóle, musi zaistnieć uzasadnione podejrzenie naruszenia art. 32, itp., czy tak sobie mogą od czasu do czasu wedle swojego widzimisię?

pozdrawiam, Wojtek

seBOOL - 2011-06-09, 11:49

coś to wszystko się nie klei...
chciałbym mieć jasność ...

mam kolegę baaardzo zaufanego (niektórzy mają takich kolegów) od wielu lat który ma broń od wielu ładnych lat...
(swoją drogą pierwszą jednostkę kupiłem pod koniec zeszłego roku na pozwolenie kolegi myśliwego a przechowuję ją u kolegi który ma ją w użyczeniu od kolegi myśliwego który mieszka gdzie indziej...ma się tych zaufanych kolegów :wink: )
w poniedziałek powiedzmy kupuję broń i wracając ze sklepu zostawiam ją u tego właśnie kolegi
i co dalej...w wtorek puka do mnie dzielnicowy bo chce zobaczyć jak wygląda moja szafa i czy spełnia warunki
ustawy i co dalej !! ja mu mówię że użyczyłem koledze który ma wszelkie
warunki do przechowywania broni a i zgodnie z ustawą mogę ją użyczyć na "pysk"...
chcę tylko wiedzieć czy mogę czy nie ,czy muszę to gdzieś zgłaszać i czy muszę mieć szafę
mając broń w użyczeniu... ??

drako - 2011-06-09, 12:41

MaciekSz napisał/a:
Nie robcie czlowiekowi wody z mozgu, bo napisal, ze chce zezwolenie sportowe, a przeciez z takim zezwoleniem moze sobie jechac postrzelac ogolnie w strone tarczy, niekoniecznie w ramach sportowej napinki. Czyli rekreacyjnie.


No więc masz oczywiście rację. Kolega się zapytał czy można, więc odniosłem się do przepisów które nie definiują celu rekreacyjnego. W domyśle - każde strzelanie z broni sportowej jest strzelaniem sportowym i nie ma znaczenia czy się odbywa na zawodach czy swobodnie na strzelnicy.

Grzela - 2011-06-09, 13:51
Temat postu: Podanie a orzeczenia
Składając jednocześnie wniosek o wydanie pozwolenia oraz wniosek o wydanie dopuszczenia składa się jako załączniki orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Są to dwa różne podania i powinny być dwa oddzielne załączniki - orzeczenia. Czy z przychodni w której się robi te badania trzeba wziąć orzeczenia w dwóch egzemplarzach ? Skserować pierwotne ? Czy może jedno orzeczenie składa się do w/w dwóch różnych podań? Jak to wygląda w praktyce
Old Cadet - 2011-06-09, 14:02

Grzela napisał/a:
Są to dwa różne podania i powinny być dwa oddzielne załączniki - orzeczenia.


Trzeba napisać jedno podanie z kilkoma punktami

Wnoszę o:

- wydanie pozwolenia na broń XXX do celów VVV w ilości NNN

- wydanie dopuszczenia

dublowanie załączników zbędne.

1414 - 2011-06-09, 14:13

A mógłby chociaż ktoś wskazać od której strony mniej więcej czytać? Nie sposób przeczytać 57 str. tematu gdzie 3/4 postów to pytania.

Generalnie sprawa wygląda tak: Chciałbym od czasu do czasu pójść sobie na strzelnicę postrzelać do tarczy posiadając własny egzemplarz broni na amunicję bocznego zapłonu (kal .22) względy głównie ekonomiczne. Nie interesują mnie zawody sportowe bo nigdy nie miałem zacięcia do tego jako dyscypliny sportu. Prędzej traktuje to jako formę rozrywki po godzinach.

Wiem, że dostać zwykłe pozwolenie na broń graniczy z cudem więc szkoda mojego zachodu, ostatnio słyszałem, że procedury dla członków stowarzyszeń patriotycznych na broń sportową zostały rzekomo ułatwione stąd moje pytanie.

Do tego jeszcze pytanie, co w przypadku używania takiej broni do ochrony osobistej (praca) czy trzeba ubiegać się o normalne pozwolenie czy wystarczy takie na broń sportową?

drako - 2011-06-09, 14:53

Cytat:
ostatnio słyszałem, że procedury dla członków stowarzyszeń patriotycznych na broń sportową zostały rzekomo ułatwione stąd moje pytanie.


To źle słyszałeś, a raczej nie usłyszałeś wszystkiego. Taki zapis rzeczywiście był w projekcie nowelizacji ale został usunięty przez senat. Podobno członkowie stowarzyszeń obronnych posiadając broń w kalibrze .22 stanowią zagrożenie dla pokoju na świecie (sorry za ironię ale się nie mogłem powstrzymać).

Na dobry początek proponuję zapoznać się z treścią ustawy:
http://www.romb.org.pl/as...jednolicona.pdf bo najwidoczniej nie orientujesz się w podstawowych kwestiach dotyczących prawnych aspektów posiadania broni. Broń sportowa (czyli zakupiona na pozwolenie do celów sportowych) służy właśnie do uprawiania sportu i nawet ci jej naładowanej przenosić nie wolno.

kobusz - 2011-06-09, 14:56

Tak po krótce:

pozwolenie na sportową:
- patent PZSS
- licencja PZSS
-przynależność do klubu
- legitymacja PZSS
- składasz papiery z badaniami
- dostajesz pozwolenie bez egzaminów bo zdawałeś je - patent

pozwolenie na kolekcjonerską:
- przynależność do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim
- składasz papiery z badaniami
- zdajesz egzamin na POLICJI

Moim zdaniem i nietylko droga sportowa tańsza, skuteczniejsza mniej problemowa itp.

ps. niestety wyszukiwanie tematów na forum jest ciężkie - spróbuj przez google

Grzela - 2011-06-09, 15:03

To są załączniki z podania potrójnego ( pozwolenie, dopuszczenie i kolekcja) umieszczonego na stronie ROMB'u nie powinno byc tam jeszcze

pkt.10 zdjęcie 3x4 do legitymacji dopuszczającej do posiadania broni ?

bo takowy pkt jest przy pojedynczym wniosku o dopuszczenie do posiadania.1) dowód wniesienia opłaty skarbowej 242 zł za wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych,
2) dowód wniesienia opłaty skarbowej 242 zł za wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich,
3) dowód wniesienia opłaty skarbowej 10 zł za dopuszczenie do broni,
4) orzeczenie lekarskie z 8.03.2011r.,
5) orzeczenie psychologiczne z 8.03.2011r.,
6) zaświadczenie o moim członkostwie w Klubie Miłośników Militariów w Gdyni,
7) kserokopia patentu strzeleckiego PZSS Nr 19800/PAT/10/2007 z 17.10.2007r. (oryginał do wglądu),
8) kserokopia licencji PZSS Nr L-28800/B/2009 z 4.06.2009r. (oryginał do wglądu),
9) kserokopia legitymacji członkowskiej PZSS Nr AA 10200 z 15.07.2009r. (oryginał do wglądu),

czmiel - 2011-06-09, 16:26

Witam, może mi ktoś wyjaśnić co to jest to słynne:
"dopuszczenie do broni za 10zł" ?
Co to daje? kiedy się może przydać?

Przecież na zawodach mogę pożyczać broń od kolegi/klubu.

Chodzi o organizowanie przeze mnie zawodów?

madpat - 2011-06-09, 16:31

czmiel napisał/a:
Witam, może mi ktoś wyjaśnić co to jest to słynne:
"dopuszczenie do broni za 10zł" ?
Co to daje? kiedy się może przydać?

Przecież na zawodach mogę pożyczać broń od kolegi/klubu.

Chodzi o organizowanie przeze mnie zawodów?


Pozwala korzystać z broni kupowanej na świadectwo przez uprawniony do tego podmiot.
Z tym podmiotem trzeba być związanym..

więcej pod linkiem: http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?t=58922

Losiek - 2011-06-09, 17:44

Grzela napisał/a:
..... nie powinno byc tam jeszcze ?....

4) orzeczenie lekarskie z 8.03.2011r.,
5) orzeczenie psychologiczne z 8.03.2011r.


Jeżeli zamierzasz te dokumenty dopiero złożyć, to orzeczenia straciły ważność (ważne są dwa miesiące) i nie mogą być uznane.

9x19 - 2011-06-09, 18:15

madpat napisał/a:
... Pozwala korzystać z broni kupowanej na świadectwo przez uprawniony do tego podmiot.
Z tym podmiotem trzeba być związanym..

więcej pod linkiem: http://bron.iweb.pl/viewtopic.php?t=58922

Najogólniej dopuszczenie do posiadania broni pozwala na przemieszczeanie się z bronią, którą posiadają podmioty (kluby strzeleckie) nią poza granicami strzelnicy i do prowadzenia magazynu w klubie.

Od 10 marca 2011r. uległy zmianie niektóre przepisy ustawy o broni i amunicji, a więc link nieco jest przestarzały. Mianowicie obecnie osoba posiadająca licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego może ubiegać się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych. Od takich osób nie wymaga się zatrudnienia w podmiocie posiadającym broń (nie trzeba więc z tym podmiotem być związanym. Nie zdaje się też egzaminu, jeżeli dopuszczenie ma dotyczyć broni sportowej, a zdawało się taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów (uzyskało się patent strzelecki).

9x19 - 2011-06-09, 18:18

kobusz napisał/a:
pozwolenie na kolekcjonerską:
- przynależność do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim
- składasz papiery z badaniami
- zdajesz egzamin na POLICJI ....

Nie będziesz zdawał egzaminu na Policji jeżeli wniesiesz o wydanie pozwolenia na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich oraz będziesz miał patent, licencję i członkostwo w PZSS.

9x19 - 2011-06-09, 18:23

seBOOL napisał/a:
w poniedziałek powiedzmy kupuję broń i wracając ze sklepu zostawiam ją u tego właśnie kolegi i co dalej...w wtorek puka do mnie dzielnicowy bo chce zobaczyć jak wygląda moja szafa i czy spełnia warunki ustawy i co dalej !! ja mu mówię że użyczyłem koledze który ma wszelkie warunki do przechowywania broni a i zgodnie z ustawą mogę ją użyczyć na "pysk"... chcę tylko wiedzieć czy mogę czy nie ,czy muszę to gdzieś zgłaszać i czy muszę mieć szafę mając broń w użyczeniu... ??

Oczywiście ten dzielnicowy i WPA tak zareagują, gdyż jeszcze przed zarejestrowaniem kupionej przez Ciebie broni, drogą telepatyczną dowiedzą się, że zostałeś szczęśliwym posiadaczem strzelającej zabawki. :P

Powtórzę to co już pisałem wcześniej - przepisy mówią JAK należy przechowywać broń, a nie GDZIE. Jeżeli będzie to broń sportowa lub myśliwska, to może być przechowywana na zasadach użyczenia u osób posiadających pozwolenie na broń wydane w celach łowieckich lub sportowych.

seBOOL - 2011-06-09, 19:22

to było czysto hipotetycznie :P

chciałem mieć tylko pewność że nie muszę się śpieszyć z szafą bo jest taka możliwość
i śmiało mogę pozostawić swoje zabaweczki w odpowiednim miejscu nie obawiając
się konsekwencji...

Zinngiesser - 2011-06-09, 19:31

drako napisał/a:
Nie ma czegoś takiego jak cel rekreacyjny - zapis został wykreślony przez senat. Będąc członkiem "Strzelca" spełniasz tylko jedną z przesłanek do uzyskania pozwolenia na broń sportową.


Moze i takiego celu wyliczonego nie ma, ale jest art. 10 ust. 2 UoBiA, a w nim slowa: 'Pozwolenie na bron wydaje sie w szczegolnosci w celach...". Uwaga: W SZCZEGOLNOSCI!!! Oraz istnieja art. 11: "Pozwolenia na bron nie wymaga sie w przypadku (...) 2) uzywania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy...". Wiem dlaczego tak jest: przy wycinaniu celu rekreacyjnego z art. 10 i 45 zapomniano to zrobic w przypadku art. 11. Niemniej prawo, to prawo. Zatem to ewentualnie wykorzystaj. Nawet ustawodawca potencjalnie widzi taki cel! ;laughing:

Old Cadet - 2011-06-09, 19:44

Zinngiesser napisał/a:
przy wycinaniu celu rekreacyjnego z art. 10 i 45 zapomniano to zrobic w przypadku art. 11.


Niezupełnie - cel rekreacyjny w art. 11 był również przed nowelizacją z 2011.

Zinngiesser - 2011-06-09, 20:16

O.K. - naturalnie, ze byl. Ale w Senacie dzielnie i konsekwentnie wycieto wszedzie to slowo w procedowanym projekcie. Z wyjatkiem tego jednego miejsca. Wniosek?
1414 - 2011-06-09, 21:29

Cytat:
art. 11: "Pozwolenia na bron nie wymaga sie w przypadku (...) 2) uzywania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy...".


Czyli siłą rzeczy wg tego zapisu mogę bez pozwolenia sobie kupić broń której będę używał tylko na strzelnicy? :P

9x19 - 2011-06-09, 21:41

Może jestem ponurak, ale nie widzę w tym nic dowcipnego.
Zlewozmywak - 2011-06-09, 22:02

1414 napisał/a:
Cytat:
art. 11: "Pozwolenia na bron nie wymaga sie w przypadku (...) 2) uzywania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy...".


Czyli siłą rzeczy wg tego zapisu mogę bez pozwolenia sobie kupić broń której będę używał tylko na strzelnicy? :P


"Uzywanie" a "posiadanie" to duza roznica prawda ? :P

pekin - 2011-06-10, 11:30

seBOOL napisał/a:
to było czysto hipotetycznie :P

chciałem mieć tylko pewność że nie muszę się śpieszyć z szafą bo jest taka możliwość
i śmiało mogę pozostawić swoje zabaweczki w odpowiednim miejscu nie obawiając
się konsekwencji...

Kiedy ja walczyłem na milicji o swoje 8 lat temu też padło pytanie "a zakupił pan sejf? " "a wydaliście mi pozwolenie ? " i na tym rozmowa się skończyła

1414 - 2011-06-10, 15:17

Żeby używać to trzeba posiadać.
Co w takim wypadku z promesą na zakup broni?

9x19 - 2011-06-10, 15:19

Żeby mieć promesę (czytaj - zaświadczenie uprawniające do nabycia broni) należy najpierw uzyskać pozwolenie na broń.
rlatala - 2011-06-10, 16:34

pekin napisał/a:

Kiedy ja walczyłem na milicji o swoje 8 lat temu też padło pytanie "a zakupił pan sejf? " "a wydaliście mi pozwolenie ? " i na tym rozmowa się skończyła


A ja po złożeniu papierów otrzymałem telefon z komendy, celem umówienia się na odbiór szafy. Powiedziałem dokładnie j.w. a na to usłyszałem, że bez odbioru szafy nie będzie pozwolenia. Zatem kolejność jest szafa a potem pozwolenie a nie odwrotnie.
Przynajmniej tak jest w WPA Katowice

Fenixom - 2011-06-10, 16:37

No to mamy łamanie Prawa przez WPA Katowice . Warto to dodać do Wyskoki WPA :evil:
Najpierw będzie żę musi być szafa , później okna kuloodporne a na samym końcu komunikaty z zawodów i czynne uprawianie Strzelectwa :!: :!:

TWE - 2011-06-10, 16:42

rlatala napisał/a:
pekin napisał/a:

Kiedy ja walczyłem na milicji o swoje 8 lat temu też padło pytanie "a zakupił pan sejf? " "a wydaliście mi pozwolenie ? " i na tym rozmowa się skończyła


A ja po złożeniu papierów otrzymałem telefon z komendy, celem umówienia się na odbiór szafy. Powiedziałem dokładnie j.w. a na to usłyszałem, że bez odbioru szafy nie będzie pozwolenia. Zatem kolejność jest szafa a potem pozwolenie a nie odwrotnie.
Przynajmniej tak jest w WPA Katowice

Witam,
Ty nie rozmawiaj przez telefon (a jeżeli już to nagrywaj) tylko poproś o taką informację na piśmie lub także pisemnie wyjaśnij, że kupisz jak będziesz miał co przechowywać. W takim przypadku jeżeli zmuszą Cię do zakupu szafy a nie dostaniesz pozwolenia będziesz mógł szafę odstąpić "po cenie" osobie, która Cię zmusiła do zakupu. Numer z "kupię jak będzie potrzebna" przerabiałem dwukrotnie sam i kilku moich znajomych i zawsze znajdowało to zrozumienie u Policjantów.
Pozdrawiam,
Tomek

rlatala - 2011-06-10, 18:06

No cóż... mądry Polak po szkodzie :(
variag - 2011-06-10, 18:53

Cytat:

A ja po złożeniu papierów otrzymałem telefon z komendy, celem umówienia się na odbiór szafy. Powiedziałem dokładnie j.w. a na to usłyszałem, że bez odbioru szafy nie będzie pozwolenia. Zatem kolejność jest szafa a potem pozwolenie a nie odwrotnie.
Przynajmniej tak jest w WPA Katowice

W WPA Łódź nikt o szafę nie pyta.
Nawet gdy odbiera się zaświadczenia uprawniające do zakupu.

9x19 - 2011-06-10, 19:14

rlatala napisał/a:
A ja po złożeniu papierów otrzymałem telefon z komendy, celem umówienia się na odbiór szafy. Powiedziałem dokładnie j.w. a na to usłyszałem, że bez odbioru szafy nie będzie pozwolenia. Zatem kolejność jest szafa a potem pozwolenie a nie odwrotnie.
Przynajmniej tak jest w WPA Katowice

To trzeba ich wyleczyć z łamania prawa. Pierwszy krok, to zażądanie by swój wniosek przedstawili na piśmie z podaniem podstawy prawnej. Drugi krok, to pisemne pytanie do WPA czy to oznacza, że w przypadku odmowy wydania pozwolenia koszty zakupu szafy zwaraca Komenda Wojewódzka Policji i osoba, która żądała odbioru szafy.

Zinngiesser - 2011-06-10, 19:40

W WPA w Radomiu, na tresci wniosu o zarejestrowanie broni, jest nastepujaca adnotacja: „Jednoczesnie oswiadczam, ze posiadam warunki do przechowywania broni zgodne z par. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2000 r. Nr 27 poz. 343)”. Sklamiesz - masz ewentualnie kolejny problem, poza samym brakiem szafy. Przed i po uzyskaniu zezwolenia - zero pytan o szafe i miejsce jej ustawienia.
PilotHN - 2011-06-11, 10:47

Szafa zaufanego kolegi czy magazynek klubowy spełniają te wymagania. Czyż nie?
past - 2011-06-11, 15:28

WPA Wrocław po raz drugi przedłużyło postępowanie dot pozwolenia na broń do celów sportowych o kolejny miesiąc. Będąc w WPA na ścianie są piękne tablice z aktami prawnymi, pokazałem uprzejmie że WPA ma miesiąc na rozpatrzenie sprawy , w szczególnie skomplikowanych przypadkach dwa. W moim przypadku idzie trzeci :( ciekawe na co czekają- opinie z CIA, KGB czy z Kasjopei.
W aktach widziałem opinie dzielnicowego, pismo z klubu, swiadectwo niekaralności i mój komplet dokumentów.

WRB - 2011-06-11, 18:43

Krew się we mnie gotuje jak to czytam.
Ostatnim razem wykręcali się, że majowy weekend długi nie pozwolił, że dzielnicowy późno opinie przysłał, o dziwo jak rozmawiałem z dzielnicowym, to twierdził, że praktycznie z marszu przesłał pozytywną opinię, że Pani inspektor była na zwolnieniu, że poczta się spóźniła.
Idę o zakład, że w związku z sezonem urlopowym przedłużą postępowanie o kolejne miesiące.
Ciekawe, że Pani Kędzierska powiedziała, że w piątek zasiądzie nad moją sprawą, czyli wychodzi na to, że nic się nie dzieje w naszej sprawie. Papiery leżą a urzędasy grają czasem.
Past napisali co jest przyczyną?
Pewnie w poniedziałek dostanę identyczną wiadomość.
Będę w poniedziałek w WPA, mam jakąś możliwość przycisnąć do muru milicjantów?
Jakiś twardy argument? Czy musimy tańczyć tak jak WPA nam zagra?

Fenixom - 2011-06-11, 19:08

Albo Ustawa Czumy teraz zacznię być lobbowana i ruszy w dalsze procedowania i wejdzie w 2012 roku lub Ustawa Rombu albo leżymy bo tak to sobie możemy się bawić w przepychanki 2 miesiące później odmowa znowu 2 miesiące KGP i już mamy 4 , a później 2 lata w Sądzie przykład brońsportowa. To że wydali kilka pozwoleń na broń w kilku komendach to nie znaczy że się nagle coś zmieniło .Zobaczcię co się dzieje z Rejestracją Rombu w KRS !! Jeszcze raz powtórzę teraz należy przed wyborami przepchnąć Projekt Czumy bo później nikt się nim nie zajmię bo wyborach to właśnie teraz Partie potrzebują głosu jak ryba wody , a wydawanie pozwoleń trzeba przenieść do samorządów :!: Bo jak widzimy i czytamy na forum to Policja nie zamierza wydawać Pozwoleń w niektórych WPA a to może być zaraźliwe i inne WPA też przybiorą taką samą strategie tzw gra na czas , i kto wtedy będzie miał czas za własne pieniądze ciężko zarabione ciągać się po sądach z 2 lata :?: :!:
rlatala - 2011-06-11, 20:39

Faktycznie odnoszę wrażenie, że pomimo nowelizacji UBA wiele się nie zmieniło.
Dzwoniłem w piątek do WPA (dla przypomnienia 13.06 upływa termin uzyskania decyzji) i dowiedziałem się, że papiery właśnie zostały wysłane. Zatem po weekendzie będę wiedział na czym stanęło. Nie omieszkam Was poinformować jaki wynik.

W przypadku odmowy nie ma co biadolić i płakać w rękaw tylko niestety konieczne będzie uruchomienie kancelarii prawnej i złożenie odwołania. Piszę niestety, ponieważ z racji wykonywanego zawodu miałem częsty kontakt z policja (czasy jeżdżenia w Rce) i wszyscy z którymi miałem okazję współpracować, okazywali się świetnymi fachowcami i w ogóle Gostkami (duża litera użyta celowo) na poziomie. Aż żal, że kilku (.... :090: ) psuję opinię rzeszy normalnych, pomocnych ludzi.

Nie mogę się doczekać chwili kiedy KAŻDY urzędnik będzie ponosił pełne konsekwencje błędnych lub celowo i złośliwie wydanych niekorzystnych lub niezgodnych z prawem decyzji. Łącznie z prawem do ścigania takiego delikwenta z powództwa cywilnego, wraz z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.

9x19 - 2011-06-11, 23:27

WRB napisał/a:
.... Będę w poniedziałek w WPA, mam jakąś możliwość przycisnąć do muru milicjantów?
Jakiś twardy argument? Czy musimy tańczyć tak jak WPA nam zagra?

Weź ze sobą aparat cyfrowy i sfotografuj całe akta, kartka po kartce w trybie makro. Może się to przydać do ewentualnych działań dyscyplinujących. Może publikacja na stronie ROMB-u?

Janek_M - 2011-06-12, 00:17

A ja mam pytanie które nasuwa mi się czytając wasze posty- czym różni się pozwolenie sportowe do celów kolekcjonerskich od pozwolenia kolekcjonerskiego? Chodzi mi czy dodaje to jakieś nowe uprawnienia itp.? No i jakie trzeba mieć uprawnienia by mieć broń do celów szkoleniowych?
Rlyeh - 2011-06-12, 01:15

Nie ma pozwolenia sportowego do celów kolekcjonerskich.
Wszystko jest w ustawie.

past - 2011-06-12, 08:11

9x19 napisał/a:
WRB napisał/a:
.... Będę w poniedziałek w WPA, mam jakąś możliwość przycisnąć do muru milicjantów?
Jakiś twardy argument? Czy musimy tańczyć tak jak WPA nam zagra?

Weź ze sobą aparat cyfrowy i sfotografuj całe akta, kartka po kartce w trybie makro. Może się to przydać do ewentualnych działań dyscyplinujących. Może publikacja na stronie ROMB-u?


Ja zdjęcia robiłem , sprawa jest na stronie ROMBu , a machina urzędnicza swoje

9x19 - 2011-06-12, 08:14

Janek_M napisał/a:
A ja mam pytanie które nasuwa mi się czytając wasze posty- czym różni się pozwolenie sportowe do celów kolekcjonerskich od pozwolenia kolekcjonerskiego? Chodzi mi czy dodaje to jakieś nowe uprawnienia itp.? No i jakie trzeba mieć uprawnienia by mieć broń do celów szkoleniowych?

Może być pozwolenie na:
- broń sportową do celów sportowych,
- broń sportową do celów kolekcjonerskich,
- broń sportową do celów szkoleniowych.

Różnica między nimi polega głównie na "ważnej przyczynie posiadania broni" tj spełnieniu kryterium, które uzasadnia wydanie pozwolenia.

W praktyce, by nie zdawać egzaminu przed organem Policji, należy mieć patent, licencję członkostwo w PZSS, a do celu:
- sportowego - dodatkowo członkostwo w klubie strzeleckich,
- kolekcjonerskim - dodatkowo członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim,
- szkoleniowym - dodatkowo zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich oraz posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń strzeleckich (bycie instruktorem strzelectwa).

Różnica między sportowym, a szkoleniowym jest żadna. Na noszenie broni kolekcjonerskiej niezbędna jest zgoda Policji, ale przy obecnej definicja noszenia broni (noszeniem jest prze mieszczanie broni załadowanej), w praktyce nie ma to znaczenia. Wynika bowiem z przepisu, że transport broni kolekcjonerskich bez amunicji jest dozwolony bez zezwolenia, gdyż nie jest to noszenie broni.

Janek_M - 2011-06-12, 10:36

Chwilka....znajdę fragment o który mi chodziło(wbrew pozorom wszystkie wypowiedzi 9x19 które mogą się przydać notuje na kompie :-P):
9x19(tematu i odbiorcy tego postu nie pamiętam) napisał/a:

Zamiast czekać cierpliwie, biegnij natychmiast do WPA i modyfikują swoje podanie. Zażądaj pozwolenia na broń palną sportową w ilości co najmniej 10 egzemplarzy. Ponadto rozszerz swoje żądanie o wydanie pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich oraz o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania zawodów strzeleckich. Jak tego nie zrobisz to za parę miesięcy będziesz żałował. Potem zmienić decyzję w zakresie ilości egzemplarzy borni będzie bardzo trudno. Teraz żądać możesz, a Policji musi żądanie spełnić. Potem już nie.

Chodziło mi dokładnie o ten fragment, jakie mają być korzyści z takiego rozszerzenia pozwolenia?

Zinngiesser - 2011-06-12, 10:58

Janek_M napisał/a:
Chodziło mi dokładnie o ten fragment, jakie mają być korzyści z takiego rozszerzenia pozwolenia?


Analogiczne jak do posiadania w kuchni 15 kubkow do herbaty a nie 3. Doprawdy nie widzisz roznicy?

Gromek - 2011-06-12, 13:11

W piątek (tj.10.06.2011) otrzymałem pismo z WPA Katowice w sprawie wydania pozwolenia na broń palna co celów sportowych i kolekcjonerskich (cel kolekcjonerski zawiesiłem przed otrzymaniem pisma), oraz o dopuszczenie do posiadania broni palnej podczas .... Z tego co wyczytałem WPA żąda ode mnie uwierzytelnienia licencji, patentu, legitymacji członkowskie oraz wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia na broń kolekcjonerska.

Rozumiem, że chcą zobaczyć oryginały (według mnie granie na czas), ale czy żądanie ode mnie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich jest uzasadnione w tym przypadku, gdy je zawiesiłem?

Chciałbym również zmienić ilość egzemplarzy broni z 12 na 18 (cel sportowy) oraz z 20 na 30 (cel kolekcjonerski).

Koledzy, chciałbym Was prosić o pomoc w napisaniu odpowiedzi na otrzymane pismo.

Otrzymane pismo z WPA Katowice:

http://www.fotosik.pl/pok...a29857ea28.html

Zinngiesser - 2011-06-12, 13:50

Janek_M napisał/a:
No tak ale przecież nie ma ograniczeń co do posiadanej ilości broni, możesz mieć nawet 100szt.


Ograniczen nie ma, ale najpierw trzeba KONKRETNA ilosc zadeklarowac. Zadeklarujesz mniej - bedziesz w przyszlosci mial mniej. Nie zawsze bowiem bedziesz mial mozliwosc zmienic te decyzje w przyszlosci. Zatem cel drugi - otwiera nowe mozliwosci, np. krzyzowej wymiany sztuk pomiedy pozwoleniami, gdyby cos zmienilo sie w UoBiA w kwestii przemieszczania broni kolekcjonerskiej pomiedy domem a strzelnica. Na 'sportowym' mozna miec bron 'bardziej do strzelania', a na 'kolekcjonerskim' te 'bardziej dla mania'. Zatem jest roznica czy masz jedno, dwa, trzy czy jeszcze wiecej pozwolen.

Fenixom - 2011-06-12, 16:45

To że wydali kilka pozwoleń na broń w kilku komendach to nie znaczy że się nagle coś zmieniło .Zobaczcię co się dzieje z Rejestracją Rombu w KRS !! Jeszcze raz powtórzę teraz należy przed wyborami przepchnąć Projekt Czumy lub Projekt Rombu. Bo później nikt się nim nie zajmię bo wyborach , to właśnie teraz Partie potrzebują głosu jak ryba wody , a wydawanie pozwoleń trzeba przenieść do samorządów Bo jak widzimy i czytamy na forum to Policja nie zamierza wydawać Pozwoleń w niektórych WPA a to może być zaraźliwe i inne WPA też przybiorą taką samą strategie tzw gra na czas , i kto wtedy będzie miał czas za własne pieniądze ciężko zarabione ciągać się po sądach z 2 lata :evil: :!:
danwoj-85 - 2011-06-12, 17:25

Co Ty zawsze z tym projektem Czumy wyskakujesz? Przecież już dawno nie ma projektu Czumy koleś. Na dzień dzisiejszy jest w ustawie oBiA czarno na białym (poza pozw. do ochr. osobistej) jakie dokumenty trzeba złożć by Policja była zobowiazana do wydania pozytywnej decyzji. Ploblem nie leży w złej czy dobrej ustawie tylko w tym czy organ wydający pozwolenie na broń jest nastawiony przyjaźnie do posiadania broni przez obywateli. Dlatego tak długo jak długo organem wydajacym pozw. na bron będzie WPA Policji będą problemy z otrzymaniem pozytywnej decyzji. W dwudziestoleciu międzywojennym była jeszcze bardziej uznaniowa ustawa o Broni niż przed nowelizacją tej która teraz obowiązuje i jakoś obywatelom wydawano pozwolenia bez większych problemów. Tak, że problemem nie jest sama ustawa tylko mentalność poszczególnych WPA.

Daniel.

montrala - 2011-06-12, 18:47

Fenixom napisał/a:
Jeszcze raz powtórzę teraz należy przed wyborami przepchnąć Projekt Czumy lub Projekt Rombu.


1. Nic teraz przed wyborami nie "przepchniesz".
2. Co to jest "Projekt Rombu"? Nie znam takiego.

Fenixom - 2011-06-12, 18:59

danwoj-85 napisał/a:
Co Ty zawsze z tym projektem Czumy wyskakujesz? Przecież już dawno nie ma projektu Czumy koleś. Na dzień dzisiejszy jest w ustawie oBiA czarno na białym (poza pozw. do ochr. osobistej) jakie dokumenty trzeba złożć by Policja była zobowiazana do wydania pozytywnej decyzji. Ploblem nie leży w złej czy dobrej ustawie tylko w tym czy organ wydający pozwolenie na broń jest nastawiony przyjaźnie do posiadania broni przez obywateli. Dlatego tak długo jak długo organem wydajacym pozw. na bron będzie WPA Policji będą problemy z otrzymaniem pozytywnej decyzji. W dwudziestoleciu międzywojennym była jeszcze bardziej uznaniowa ustawa o Broni niż przed nowelizacją tej która teraz obowiązuje i jakoś obywatelom wydawano pozwolenia bez większych problemów. Tak, że problemem nie jest sama ustawa tylko mentalność poszczególnych WPA.Daniel.


Projekt Czumy nie upadł to po pierwsze i nadal jest w Sejmie , a po drugie koleś jak długo WPA będzie wydawać Pozwolenia na broń tak długo będziemy się p....... z tym tematem czyli sądy , odwołania itp cyrki. Nadmienić należy że została Uznaniowość odnośnie Broni do Ochrony Osobistej , nie ma jasnych reguł i jest na zasadzie Nie bo Nie. Nie wiem czy jest Projekt Rombu i czy powstanie ale moim zdaniem kiedyś taki Projekt powinien powstać :-D , wystarczyło by zebrać podpisy 100 000 tys Obywateli i złożyć na ręce Marszałka Sejmu a z taką grupą Posłowie , KGP I MSWIA będą się liczyć :!:

Pozwolenia do Ochrony Osobistej nie można odpuścić przy kolejnej Nowelizacji a nastąpi ona wprawdopodobnie w 2012 roku jak wejdzie w życie Nowa Dyr UE odnośnie Broni i Amunicji a z tego co mi wiadomo ma ona zaostrzać kryteria a nie luzować , a czasu zostało nam mało :cry:

http://sejmometr.pl/proje...amunicji/proces

czmiel - 2011-06-13, 12:18

Ha! :-)
Ja również dostałem pozytywną decyzję na te kilka sztuk sportowych, które chciałem (Kraków). W niedługiej przyszłości postaram się jeszcze o pozwolenie kolekcjonerskie. Niestety w stowarzyszeniu do którego się zapisałem jest staż kandydacki... :/

Ps.
Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wywalczyli obecnie obowiązująca nowelizację. Natomiast malkontentom życzę więcej pogody ducha :-)

Grzela - 2011-06-13, 12:47

czmiel napisał/a:
Ha! :-)
Ja również dostałem pozytywną decyzję na te kilka sztuk sportowych, które chciałem (Kraków). W niedługiej przyszłości postaram się jeszcze o pozwolenie kolekcjonerskie. Niestety w stowarzyszeniu do którego się zapisałem jest staż kandydacki... :/

Ps.
Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wywalczyli obecnie obowiązująca nowelizację. Natomiast malkontentom życzę więcej pogody ducha :-)


Opisz swoją przygodę z WPA Jakie podanie złożyłeś? to ze strony ROMB'u? Czy jakieś dodatkowe dokumenty? czy tylko to co jest w ustawie? Czepiali się czegoś? Na ile sztuk napisałeś?

PilotHN - 2011-06-13, 13:06

Opisz koniecznie, ja też podlegam pod krakowski WPA :) .
Bliskie spotkanie III stopnia zaplanowałem na początek przyszłego roku, kiedy odbiorę nowiutką licencje PZSS, a stare będą tracić ważność i - jak mniemam - część z nich nie zostanie odnowiona.

czmiel - 2011-06-13, 13:15

Witam,
Osobiście w WPA, na starcie chcieli wszystkie papiery, osobo starty itp. ponieważ uczepili się słówka "w szczególności". Generalnie polecam drogę pocztową, na zdrowie wyjdzie wszystkim :)
Cała procedura trwała niecały miesiąc, dzielnicowy był w przeciągu tygodnia. Podanie standardowe ze stronki ROMBu, wniosek opiewał na 6 sztuk. Wiem, że mało i wiem, że mi będzie brakowało ale czynniki wyższe (żona :D) zadecydowały w ten a nie inny sposób.

Grzela - 2011-06-13, 13:27

czmiel napisał/a:
Witam,
Osobiście w WPA, na starcie chcieli wszystkie papiery, osobo starty itp. ponieważ uczepili się słówka "w szczególności". Generalnie polecam drogę pocztową, na zdrowie wyjdzie wszystkim :)
Cała procedura trwała niecały miesiąc, dzielnicowy był w przeciągu tygodnia. Podanie standardowe ze stronki ROMBu, wniosek opiewał na 6 sztuk. Wiem, że mało i wiem, że mi będzie brakowało ale czynniki wyższe (żona :D) zadecydowały w ten a nie inny sposób.


Ale donosiłeś im te osobo starty lub jakieś inne papiery nie ujęte w UOBiA

czmiel - 2011-06-13, 13:42

Papiery miałem przy sobie (startowałem w zawodach parę dni przed złożeniem papierów). Była bardzo krótka piłka: dam papiery i będzie spokój, albo będą pisać do klubu, co wydłuży postępowanie.
rlatala - 2011-06-13, 15:41

Zgodnie ze złożoną wcześniej obietnicą niniejszym informuję o zakończeniu postępowania w WPA Katowice oraz otrzymaniu pozytywnej decyzji.

Cieszę się nieprawdopodobnie.
Mam nadzieje, że wreszcie zaczynamy żyć w normalnym kraju, gdzie uczciwy obywatel nie musi się wszędzie tłumaczyć, że nie jest wielbłądem a przepisy prawa są stosowane bez niepotrzebnych nadinterpretacji.

PilotHN - 2011-06-13, 17:05

czmiel napisał/a:
Papiery miałem przy sobie (startowałem w zawodach parę dni przed złożeniem papierów). Była bardzo krótka piłka: dam papiery i będzie spokój, albo będą pisać do klubu, co wydłuży postępowanie.

Ja im nie przedstawię komunikatów, (bo nie mam licencji i "obowiązku" startów), ewentualnie pokażę im treść odpowiedzi, jaką dostaną od klubu - czyli że nie dostaną żadnych komunikatów, chyba że przedstawią przepis, który taki obowiązek nakłada (ja nie znam).

9x19 - 2011-06-13, 17:27

Gromek napisał/a:
W piątek (tj.10.06.2011) otrzymałem pismo z WPA Katowice w sprawie wydania pozwolenia na broń palna co celów sportowych i kolekcjonerskich (cel kolekcjonerski zawiesiłem przed otrzymaniem pisma), oraz o dopuszczenie do posiadania broni palnej podczas .... Z tego co wyczytałem WPA żąda ode mnie uwierzytelnienia licencji, patentu, legitymacji członkowskie oraz wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia na broń kolekcjonerska.

Rozumiem, że chcą zobaczyć oryginały (według mnie granie na czas), ale czy żądanie ode mnie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich jest uzasadnione w tym przypadku, gdy je zawiesiłem?

Chciałbym również zmienić ilość egzemplarzy broni z 12 na 18 (cel sportowy) oraz z 20 na 30 (cel kolekcjonerski).

Koledzy, chciałbym Was prosić o pomoc w napisaniu odpowiedzi na otrzymane pismo.

Otrzymane pismo z WPA Katowice:

http://www.fotosik.pl/pok...a29857ea28.html


Opłatę za wydanie pozwolenia na broń palną sportową do celów kolekcjonerskich musisz wnieść zgodnie z żądaniem WPA. Opłatę wnosi się bowiem wraz z podaniem. Gdy pozwolenie nie zostanie wydane to składa się wniosek o zwrot opłaty skarbowej. Opłata musi więc być wniesiona z góry i fakt złożenia wniosku o zawieszenie postępowania nie ma żadnego znaczenia.

Zmienić ilość wnioskowanej broni można w każdej chwili. Należy w tym celu napisać , iż modyfikuje się swoje żądanie i obecnie wnosi o wydanie XX egzemplarzy broni palnej sportowej do celów sportowych oraz YY egzemplarzy broni do celów kolekcjonerskich (to tak w skrócie).

Jeżeli wraz z podaniem nie złożyłeś potwierdzonych notarialnie kserokopii dokumentów (patent, licencja itp.), to musisz iść i okazać oryginały tych dokumentów w WPA. Od tego nie ma odwołania i żądanie Policji w tym zakresie jest w pełni zasadne.

Jeżeli w WPA udokumentowałeś posiadanie:
- patentu strzeleckiego,
- licencji zawodnika,
- członkostwa w klubie strzeleckim (a także w PZSS),
to na żądanie WPA przedstawione na końcu drugiego akapitu o treści - "W związku z powyższym uprzejmie proszę o udokumentowanie ważnej przyczyny posiadania pozwolenia na 12 egzemplarzy broni do celów sportowych" - możesz opowiedzieć, że przedstawiłeś już ustawową ważną przyczynę posiadania broni palnej sportowej, która została opisana w art. 10 ust. 3 pkt. 3 ustawy o broni i amunicji. w związku z tym nie zamierzasz nic więcej dokumentować, gdyż prawo Ci tego nie nakazuje. Natomiast art. 10 ust. 1 ustawy o broni i amunicji nakłada na organ Policji obowiązek wydania pozwolenia na broń gdy zajdą przesłanki opisane w tym przepisie.

Waldek - 2011-06-13, 19:50

We wzorze wniosku na stronie ROMB-u o pozwolenie na 21 sztuk broni sportowej do celów sportowych jest przedstawiona, poniżej przytoczona, lista 21 rodzajów broni. Czyli niby zgodne. Ale ta lista obejmuje razem 28 sztuk broni (patrz pogrubienie). Czy wzorcowe podanie nie powinno opiewać na 28 sztuk. Czy nie jest tu jakiś błąd.


I. broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm:
1) pistolet sportowy do strzelań precyzyjnych,
2) pistolet szybkostrzelny do strzelań szybkich,
3) rewolwer sportowy do strzelań precyzyjnych,
4) pistolet standardowy
5) pistolet sportowy do konkurencji pistolet dowolny,
6) karabin sportowy,
7) karabin dowolny,
8) karabin z otwartymi przyrządami celowniczymi,
9) karabin sportowy z możliwością montażu optycznych przyrządów celowniczych,
II. broń centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm:
10) pistolet centralnego zapłonu do strzelań precyzyjnych,
11) rewolwer centralnego zapłonu do strzelań precyzyjnych do amunicji WC kalibru 0,32,
12) cztery pistolety dynamiczne do strzelań w klasie Open, Standard, Modyfikowana, Produkcyjna,
13) trzy pistolety / rewolwer / obronne w klasie Standard, Dużego Kalibru i Rewolwer,
14) karabin (sztucer) do strzelań na odległość do 300 m,
15) trzy karabiny (varminty) do strzelań długodystansowych w klasie Standard, Magnum i Super Magnum,
16) karabin samopowtarzalny do strzelań dynamicznych,
III. broń gładkolufowa:
17) strzelba do strzelań dynamicznych typu pump – action,
18) strzelba do konkurencji Trap,
19) strzelba do konkurencji Skeet,
IV. broń przystosowana do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego):
20) pistolet,
21) karabin

Pozdrawiam
Waldek

WRB - 2011-06-13, 20:34

Witam Panów.
Miałem dzisiaj udać się do WPA aby dowiedzieć się, czy otrzymałem już pozwolenie czy też nie. Niestety pocałowałem tylko klamkę bo dzisiaj WPA jest zamknięte dla zaintersowanych.
Jako, że jestem upierdliwy dla urzędników WPA postanowiłem zadzwonić.
Po krótkiej rozmowie okazało się, że nie jestem jedyna osobą, którą się zajmują i to, że otrzymałem pismo, że decyzja będzie 13, nie oznacza, że dowiem się 13 czerwca czy dostałem pozwolenie na broń.
Na tym się skończyła rozmowa.

W między czasie na poczcie czekało na mnie pismo, którego i tak się spodziewałem i szczerze powiedziawszy, nie miałem zamiaru się nim chwalić na forum.
Jednak ostatnie posty były związane z pozwoleniem kolekcjonerskim, to postanowiłem je wkleić.
Pismo, dokładnie potwierdza to co pisał 9x19, odpowiadając na pytania kolegów związane z tym tematem.
Ja przez przypadek zapomniałem włożyć do koperty z podaniem druku potwierdzającego opłatę za wydanie pozwolenia na broń sportowa do celów kolekcjonerskich.

Ale do rzeczy.
Pierwsze co rzuca się w oczy to użycie słowa "w szczególności" tekst podkreślony na niebiesko. W tym przypadku nie ma zastrzeżeń. Tylko automatycznie nasuwa się pytanie, dlaczego w podaniu na broń sportowa do celów sportowych wyrazy " w szczególności" zaczynają nabierać całkiem innego sensu? Widać, że WPA tak to sobie tłumaczy. Inaczej w celu sportowym a inaczej w celu kolekcjonerskim.
Jest jeszcze jedna sprawa związana z tym pismem. Podkreśliłem na czerwono.
Osoby spostrzegawcze zobaczą czym grozi mi WPA jeśli nie przyniosę zaświadczenia o członkostwie w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim :shock: ;laughing: :) :mad:
:568:


Pozdrawiam Robert.

czmiel - 2011-06-13, 21:24

Czyżby stałym realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniem życia była przynależność do stowarzyszenia kolekcjonerskiego? ;laughing:
rlatala - 2011-06-13, 21:29

Czegoś tu nie łapie.
Co ma pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich do posiadanego pozwolenia na broń do celów ochrony?
Hmmm niezła jazda.

Arnie - 2011-06-13, 21:36

Pytanie, jak dostarczy zaswiadczenie to jakie pozwolenie dostanie :) ? Do celow kolekcjonerskich czy do ochrony :) ?
9x19 - 2011-06-13, 21:45

No cóż komentarz jest prosty. St. insp. Anna Kędzierska w sposób niechlujny sporządziła pismo, a Zastępca Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych i Prezydialnego KWP w Wrocławiu podinsp. Bogusław Mielnikiewicz po raz kolejny udowodnił, że nie czyta dokumentów które podpisuje. I tu pytanie - za co on bierze pieniądze? Nie lepiej dać pani Annie Kędzierskiej faksymile by sama stawiała podpis naczelnika na swoich pismach? Efekt będzie taki sam jak danie ich do podpisu podinsp. B. Mielnikiewiczowi.

Arnie napisał/a:
Pytanie, jak dostarczy zaswiadczenie to jakie pozwolenie dostanie :) ? Do celow kolekcjonerskich czy do ochrony :) ?

Dobre, dobre. Wysłałbym takie zapytanie do podinsp. Bogusława Mielnikiewicza. :-D

MaciekSz - 2011-06-13, 22:08

czmiel napisał/a:
Papiery miałem przy sobie (startowałem w zawodach parę dni przed złożeniem papierów). Była bardzo krótka piłka: dam papiery i będzie spokój, albo będą pisać do klubu, co wydłuży postępowanie.


I dales? To blad. W ten sposob pokazales im, ze moga sobie bimbac na przepisy. Nastepnym razem kaza Ci przyjsc w zielonej czapce z daszkiem - tez posluchasz?
Rozumiem motywy, ale nie popieram. Trzeba sie bylo uprzec.

9x19 - 2011-06-13, 23:16

Waldek napisał/a:
We wzorze wniosku na stronie ROMB-u o pozwolenie na 21 sztuk broni sportowej do celów sportowych jest przedstawiona, poniżej przytoczona, lista 21 rodzajów broni. Czyli niby zgodne. Ale ta lista obejmuje razem 28 sztuk broni (patrz pogrubienie). Czy wzorcowe podanie nie powinno opiewać na 28 sztuk. Czy nie jest tu jakiś błąd....

To jest tylko przykład, wzorzec. Liczyby nie są ważne. Można je dowolnie zmieniać w zależności od potrzeb. Tylko w podaniu "rozpiska" przy egzemplarzach broni musi grać z liczbą ogólną wnioskowanej broni (musi być między nimi znak równości). :P

zyjo - 2011-06-14, 07:41

Witam!
Ale czy rozpiskę trzeba dawać?
Czy może po prostu piszemy:
- broń centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm --- 6szt.
- broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm ---- 6szt.
- broń gładkolufowa: ---- 6szt.
Czy czasem jak za dużo się rozpiszemy to ktoś nie będzie się czepiał, że zmieniliśmy zdanie i kupiliśmy tylko np: pistolety centralnego zapłonu do strzelania precyzyjnego, a pisaliśmy, że będzie rewolwer i pistolet do strzelania dynamicznego.

9x19 - 2011-06-14, 08:02

"Rozpiska" jest w uzasadnieniu, a w główce podania. To kwestia dyskusyjna, ale jej pominięcie nie będzie błędem.
P_iter - 2011-06-14, 08:44

WRB, dostarcz im papiery wraz z pismem w stylu "W związku ze spełnieniem wymagań dotyczących dostarczenia dokumentów świadczących o mojej przynależności do stow. o char. kolek., proszę o wydanie zgody na posiadanie czterech egzemplarzy broni do ochrony osobistej. Z pisma nr........., podpisanego przez........ wynika bowiem, że spełniając powyższy warunek, takie pozwolenie otrzymam."
Coś takiego.
Ciekawe jaka będzie reakcja?...

Grzela - 2011-06-14, 15:28

Jedna z osób składających podanie o pozwolenie razem z dopuszczenie do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych spotkała sie z pytaniem urzędnika: po co to Panu skoro nie jest Pan instruktorem strzelectwa?

Co należy w takiej sytuacji sensownego odpowiedzieć ? Bo chcę mieć dla posiadania? i druga sprawa na stronie WPA KSP jest wykaz opłat:

http://wpa.policja.waw.pl...446/oplata.html

nie ma w tym wykazie opłaty za dopuszczenie więc co należy wpisać w tytule przelewu?

variag - 2011-06-14, 17:05

Grzela napisał/a:
Jedna z osób składających podanie o pozwolenie razem z dopuszczenie do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych spotkała sie z pytaniem urzędnika: po co to Panu skoro nie jest Pan instruktorem strzelectwa?

Odpowiedzieć że wystarczy być zawodnikiem.
Lub nie mówić nic i wysłać pocztą.
Ja wysłałem listem poleconym.
Grzela napisał/a:

nie ma w tym wykazie opłaty za dopuszczenie więc co należy wpisać w tytule przelewu?

Wpisać:"za dopuszczenie do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania zawodów."
Opłata: 10 PLN

Zlewozmywak - 2011-06-14, 17:28

Moze zadaje jakies glupie pytanie ale po co "dopuszczenie do posiadania broni" skoro sie pisze podanie o "pozwolenie na bron ? Co to za roznica ? Moglby mi to ktos rozjasnic ?
9x19 - 2011-06-14, 18:34

Grzela napisał/a:
Jedna z osób składających podanie o pozwolenie razem z dopuszczenie do posiadania broni palnej sportowej podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych spotkała sie z pytaniem urzędnika: po co to Panu skoro nie jest Pan instruktorem strzelectwa? ....

"Chcę bo chcę" albo "Lubię kolekcjonować papierki z WPA" albo mniej grzecznie "A co Pani do tego?".

Grzela napisał/a:
. Co należy w takiej sytuacji sensownego odpowiedzieć ? Bo chcę mieć dla posiadania? i druga sprawa na stronie WPA KSP jest wykaz opłat:
http://wpa.policja.waw.pl...446/oplata.html
nie ma w tym wykazie opłaty za dopuszczenie więc co należy wpisać w tytule przelewu?

zaniedbali się w KSP. A napisać można "Opłata skarbowa za wydanie decyzji dopuszczenia do posiadania broni". Jest to opłata za wydanie "innej decyzji". Jeżeli złoży się wniosek o rezygnacji z pozwolenia, to też każą zapłacić 10 zł , gdyż to jest też "inne decyzja".

9x19 - 2011-06-14, 18:39

Zlewozmywak napisał/a:
Moze zadaje jakies glupie pytanie ale po co "dopuszczenie do posiadania broni" skoro sie pisze podanie o "pozwolenie na bron ? Co to za roznica ? Moglby mi to ktos rozjasnic ?

Po to żeby legalnie móc paradować z bronią klubową. Wprawdzie mając pozwolenie na broń można brać broń z klubu na zasadzie użyczenia, albo by móc otrzymać eureopejską kartę broni palnej i wyjechać z bronią klubową na zawody za granicę. Tego z bronią użyczną zrobić natomiast nie da rady.

Zlewozmywak - 2011-06-14, 20:02

Dzieki.

Dobrze ze sa tacy ludzie jak ty tutaj. Jestes jak Yoda :)

P_iter - 2011-06-15, 08:47

Zlewozmywak napisał/a:


Jestes jak Yoda :)


Mały, brzydki acz skuteczny...?
:)

PilotHN - 2011-06-15, 13:27

Niech Moc (prawa) będzie z Nami!
Janek_M - 2011-06-15, 13:32

PilotHN napisał/a:
Niech Moc (prawa) będzie z Nami!

A niech się tylko odważy nie być :P

Waldek - 2011-06-15, 14:44

Witam
Mam naszykowany wniosek o pozwolenie sportowe, kolekcjonerskie i dopuszczenie. Czy dopisać we wniosku fakt iż posiadam od 2009 roku strzelbę lefoszkę. Czy też dopiero po otrzymaniu pozwolenia zgłosić ją po prostu do zarejestrowania. Należę do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, więc posiadanie lefoszki zbytnio nie ułatwi mi uzyskanie pozwolenia. Jeżeli o strzelbie wspomnę w podaniu , to czy nie będzie twórczej dyskusji na temat faktu nietrzymania jej obecnie w szafie pancernej.

Old Cadet - 2011-06-15, 14:49

Waldek napisał/a:
Witam Czy dopisać we wniosku fakt iż posiadam od 2009 roku strzelbę lefoszkę.


Pisz tylko to, co będzie dowodzić, że spełniasz ustawowy "ważny powód". Posiadanie lub nie tej strzelby takim dowodem nie jest.

Grzela - 2011-06-15, 14:51

Właśnie miałem rozmowę z bardzo miłym Panem z WMZSS i w jej trakcie "wyszło" że nie składamy kserokopii patentu i licencji a ksero orzeczenia o nadaniu patentu i ksero orzeczenia o nadaniu licencji zawodnika najlepiej poświadczone przez klub że są zgodne z oryginałem. To jak to w końcu jest ksero czego się składa w WPA ? Może wypowie się ktoś kto już składał "po nowemu" wniosek i i ksero czego składał jako załączniki i sie go o nic nie czepiali
Rlyeh - 2011-06-15, 14:54

Na moje, orzeczenie o nadaniu patentu jak to właśnie w tym momencie widzę przed sobą, to jest kartka z numerem, że się nadaje, komu, że przysługuje odwołanie itd. Popularnie nazywa się to patent no i nim jest, bo stwierdza że egzamin został zdany i patent nadany.
Z kolei plastiki o licencji i patencie to... patent i licencja.

Grzela - 2011-06-15, 14:56

Rlyeh napisał/a:
Na moje, orzeczenie o nadaniu patentu jak to właśnie w tym momencie widzę przed sobą, to jest kartka z numerem, że się nadaje, komu, że przysługuje odwołanie itd. Popularnie nazywa się to patent no i nim jest, bo stwierdza że egzamin został zdany i patent nadany.
Z kolei plastiki o licencji i patencie to... patent i licencja.


No dokładnie
Chodzi mi o to co mamy skserować papier czy plastik bo to niby to samo a jednak co innego

Rlyeh - 2011-06-15, 15:25

Jeśli orzeczenie, to papier.
Grzela - 2011-06-15, 15:29

Rlyeh napisał/a:
Jeśli orzeczenie, to papier.


W podaniu ze strony ROMB'u jest:

5) kserokopia patentu strzeleckiego PZSS Nr
6) kserokopia licencji PZSS Nr

a więc ksero plastików
nie żebym był upierdliwy ale jak mam jechać dwa razy do WPA to wolę raz :)

Rlyeh - 2011-06-15, 15:32

Czego i sobie w przyszłości życzę ;)
fusz - 2011-06-15, 15:40

Podchodząc do tematu z innej beczki - obecnie PZSS nie wydaje standardowo patentu w plastiku, wysyła jedynie orzeczenie. Plastik jest opcją.
W przypadku licencji - dostajesz jedno i drugie - sądzę zatem, że orzeczenie powinno wystarczyć w obu przypadkach.

A już w ogóle największa pewność będzie jeśli zrobisz kopie i plastiku i papieru :wink:

satin - 2011-06-15, 15:51

Ja zrobiłem ksera plastyków i miałem je ze sobą w czasie składania papierów - porównano wtedy ksera z oryginałem. Ten sposób nie był podważany. Pamiętajcie że numer legitymacji a numer decyzji to dwa różne numerki :)
9x19 - 2011-06-15, 16:48

Problem jest identyczny jak z decyzją administracyjną przyznającą pozwolenie na broń i legitymacją posiadacze broni. Oba dokumenty w świetle naszego prawa udowadniają, że ich posiadacz ma pozwolenie na broń. Tyle tylko, że decyzja jest dokumentem pierwotnym, a legitymacja wtórnym.

Tak samo jest z orzeczeniem o przyznaniu patentu i plastikiem o nazwie patent, albo orzeczeniem o przyznaniu licencji i legitymacją licencji.

W WPA można z takim samym skutkiem przedstawić albo orzeczenie, albo legitymacje patentu lub licencji. Nie obowiązuje bowiem u nas formalna teoria dowodów. właściwszym jednak byłoby przedstawić orzeczenia o przyznaniu patentu i licencji, bo są to dokumenty pierwotne.

Należy do podania dołączać kserokopie patentu i licencji, a oryginały tych dokumentów do wglądu. Można też dołączyć poświadczone kserokopie tych dokumentów.

Natomiast niedopuszczalnym jest przestawianie kserokopii, które potwierdzi macierzysty klub strzelecki. Klub nie ma bowiem takich uprawnień, gdyż nie on, a PZSS (Zarząd) wydał patent i licencje. Uwierzytelnić wszelkie dokumenty może generalnie notariusz, który widział oryginał, a także występujący w sprawie pełnomocnik, który jest adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Klub natomiast może uwierzytelnić (potwierdzić "za zgodność") tylko te dokumenty, które zostały wytworzone w tym klubie np. komunikaty klasyfikacyjne z zawodów tego klubu, czy odpis statutu. Może tak zrobić, gdyż sam jest wytwórcą tych dokumentów.

rlatala - 2011-06-15, 17:16

Składałem dokumenty w kwietniu (WPA Katowice) i dołączyłem ksera papierowych orzeczeń.
Oryginały miałem ze sobą do wglądu.
Składając papiery Pani oglądała oryginały a na kserokopiach wpisała stosowną adnotację (zapewne "za zgodność")
Plastików w ogóle nie zabierałem.

WRB - 2011-06-17, 11:35

A więc wojna!!! :evil:

Grzela - 2011-06-17, 11:50

PW
WRB - 2011-06-17, 11:58

Poszło.
wklejam jeszcze uzasadnienie.

Może to zabrzmi dziwnie ale to jest skandal. Ustawa ustawą a milicja swoje.
Kazali się odwołać do Głównego.

johnykovalsky - 2011-06-17, 12:00

Czyli z pierwszego fragmentu pisma wynika że " NIE WYDAJĄ bo art. 10 pkt 1,2,3 mówią że MAJĄ WYDAĆ".... :shock: Wielkie brawa dla człowieka który to napisał i ubolewania dla jego polonisty ze szkoły podstawowej.
WRB - 2011-06-17, 12:03

Jak widać "beton" w WPA ma się dobrze. Nawet ustawa podpisana przez Prezydenta nie jest w stanie go skruszyć.
Nie odpuszczę, nawet gdyby miało to trwać miesiącami! :evil:

Lesterasalas - 2011-06-17, 12:07

Z ciekawości o ile jednostek występowałeś?
WRB - 2011-06-17, 12:12

Lesterasalas napisał/a:
Z ciekawości o ile jednostek występowałeś?


Początkowo o 10. Później za radą zmodyfikowałem podanie do 17.
Zrobiłem to dla tego m.in, że we wzorcu na stronie ROMBu jest wpisanych kilka sztuk pod jedna pozycją. Dlatego rozbiłem je na pojedyncze sztuki.

drako - 2011-06-17, 12:18

Hmm, a gdzie w tym uzasadnieniu jest uzasadnienie? Bo ja tam widzę bełkot na zasadzie "nie dostanie bo mi się nie podoba i basta".
WRB - 2011-06-17, 12:20

drako napisał/a:
Hmm, a gdzie w tym uzasadnieniu jest uzasadnienie? Bo ja tam widzę bełkot na zasadzie "nie dostanie bo mi się nie podoba i basta".

Te uzasadnienie to kompromitacja.
Oberwało się nawet mojemu klubowi "Śląsk Wrocław", że przerzuca ciężar wyposażenia w broń na organy Policji ;laughing:

tomekwroclawski - 2011-06-17, 12:23

Zaraz mnie zakrzycza, ale jedno pytanie

przedstawies komunikaty ?

jakos udokumnetowales uprawianie strzelctwa sportowego ?

Grzela - 2011-06-17, 12:26

Nie wiem czy błędem w podaniu ( które mi kolega przesłał na PW) nie było rozpisywanie poszczególnych sztuk broni. Nasz szanowny moderator odradził mi to i powiedział żebym określi ilość sztuk broni danego kalibru i tak w podaniu mam które składam w poniedziałek.
Robert uszy do góry jeszcze z SYSTEMEM wygrasz a odpowiedź WPA z podaniem nazwisk ślij na stronę ROMB'u

WRB - 2011-06-17, 12:27

Nie przedstawiłem i nie mam zamiaru tego robić, mimo, że posiadam takowe.
Dodam jeszcze, że wynikło z rozmowy tyle, że jestem pierwszy i WPA boi się podjąć decyzję.

drako - 2011-06-17, 12:30

WRB napisał/a:
Nie przedstawiłem i nie mam zamiaru tego robić, mimo, że posiadam takowe.


I słusznie. Widać ciężko im zaakceptować fakt, że obywatel nie przychodzi do nich na kolanach ze stertą makulatury w zębach.

Rlyeh - 2011-06-17, 12:32

Albo że jest to teraz decyzja warunkowa tak/nie.
tomekwroclawski - 2011-06-17, 15:08

Eeeee,

z tego co wiem, WPA we Wrocławiu wymaga nadal komunikatow, pod rygorem wydania odmownej decyzji.
Zatem ...

drako - 2011-06-17, 15:16

Zatem jest okazja żeby ich tego oduczyć. Panowie sobie interpretują prawo według własnego widzimisię i dobrze, że kolega WRB ma przysłowiowe jaja żeby im to wytknąć.
9x19 - 2011-06-17, 15:27

Sprawa jest prosta. Należy napisać odwołanie, a po zakończeniu sprawy skierować doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 231 § 1 kodeksu karnego. Artykuł ten stanowi, że funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia działa na szkodą interesu prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat 10. A przekroczył uprawnienia ten, który prowadził postępowanie i ten, który podpisał decyzję odmowną w sytuacji, w której wnioskodawca nie stanowił zagrożenie dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego i przedstawił ważną przyczynę posiadania broni.

8-)
PS. Jeden z Komendantów Wojewódzkich już stoi w mojej kolejce - czekam tylko na odpowiedź z KGP.

drako - 2011-06-17, 15:34

Dokładnie tak. Jak jednemu czy drugiemu gryzipiórkowi się koło tyłka gorąco zrobi to się może opamiętają bo teraz się wyraźnie czują bezkarni.
Janek_M - 2011-06-17, 15:37

Hmmmmm niezły bełkot, normalnie taki mi znany- ostatnio jak byłem pytać się o patent dowiedziałem się że na pozwolenie sportowe to można mieć max 3-4szt broni i do tego tylko taką spełniającą pojęcie "broni sportowej" z jakiś rozporządzeń/ustaw o sporcie więc np. o danym nacisku na spust, lufie nie dłuższej niż XXX wyposażoną w YYY i bez ZZZ. I że w ogóle to jest bardzo mało takiej broni która podchodzi pod to pozwolenie bo to musi być broń które powstała jako sportowa [ogólnie rzecz biorąc wszystkie worksy,tigry,glocki,beretty,colty odpadają bo mają rodowód wojskowy] <blablabla dalsza część bełkotu>. Ale olałem to ciepłym moczem i i tak przy najbliższym patencie się zapiszę :-D
AKM - 2011-06-17, 15:41

Janek_M napisał/a:
(...)


Próbują Cię zniechęcić. Olej i się nie przejmuj.

tomekwroclawski - 2011-06-17, 15:43

http://forumgieksy.pl/showthread.php?t=592

jakos blado widze, zeby prokuratora znalazla powody do wszczecia postepowania

9x19 - 2011-06-17, 16:26

Mało poważna wypowiedź. Autorowi miesza się paragraf pierwszy z paragrafem drugim art. 231 kodeksu karnego. Wystarczy tylko, by czynność funkcjonariusza (przekroczenie uprawnień lub nie dopełnił obowiązku) była działaniem na szkodę interesu prywatnego. W naszej sprawie funkcjonariusz nie mając podstawy prawnej wydaje negatywną decyzję, mimo, iż wnioskodawca spełnia wszystkie ustawowe warunki do otrzymania pozwolenia. Tak więc przekracza swoje uprawnienia i niewątpliwie uniemożliwia wnioskodawcy uprawiania strzelectwa, a tym samym działa na szkodę interesu prywatnego.

Ale niezależnie od powyższego "w praniu wszystko wyjdzie" czyli w odpowiednich postępowaniach wszczętych w celu obrony naszego kolegi.

satin - 2011-06-17, 18:47

@WRB jestem porażony poziomem uzasadnienia organu.
Dziś byłem na przesłuchaniu na podobną okoliczność gdzie wypytywano mnie o uzasadnienie ilości jednostek broni, "uprawnień do startowania w konkurencjach strzeleckich, uzasadnienia czy Kluby, których jestem członkiem są w stanie zapewnić mi mi rywalizację przy użyciu TYLU jednostek. W przyszłym tygodniu przypada termin wydania decyzji ... zobaczymy co na to WPA Gdańsk.

rlatala - 2011-06-17, 18:49
Temat postu: Komunikaty z zawodów - kilka przemyśleń
Witajcie
Tak sobie śledzę ten wątek i nasunęła mi się pewna myśl. Dlaczego wszyscy (a przynajmniej większość) tak bardzo negatywnie odnosicie się do kwestii komunikatów z zawodów a posiadania broni do celów sportowych? Przecież każdy z nas nie ma żadnego problemu z przedstawieniem kilkunastu (a zapewne nawet kilkudziesięciu) komunikatów.

Nie odnoszę się do interpretacji WPA w toczących się sprawach o pozwolenie - bo tu jest jasna sprawa i niektóre WPA łamią w sposób rażący obowiązujące przepisy. Ale jestem pewien, że stosowne sądy im to wyklarują dosadnie i precyzyjnie.

Wracając do meritum sprawy czy nie uważacie, że obecna UoBiA jednak ułatwia dostęp do broni również dla tych, którzy chcą na naszych (tzn sportowych) plecach otrzymać pozwolenie? Przecież macie świadomość, że spełnianie obecnych wymagań jest proste do realizacji (patent, licencja, klub). Jestem prawie pewien, że w znaczny sposób wzrośnie w Polsce liczba strzelców sportowych, z których większość nigdy się nie pojawi na zawodach.

Jakie jest Wasze zdanie? Jestem ciekawy Waszych opinii.

PS. Nie jestem policjantem, milicjantem, pracownikiem WPA ani innych siłowych instytucji. Tyle, że patrząc na kwestię wydawania pozwoleń na broń sportową obawiam się, żebyśmy sobie sami nie strzelili w stopę, jeśli większość nowych sportowców wyrabia papiery sportowe wyłącznie celem otrzymania pozwolenia na broń.

satin - 2011-06-17, 19:01
Temat postu: Re: Komunikaty z zawodów - kilka przemyśleń
rlatala napisał/a:
Witajcie
Tak sobie śledzę ten wątek i nasunęła mi się pewna myśl. Dlaczego wszyscy (a przynajmniej większość) tak bardzo negatywnie odnosicie się do kwestii komunikatów z zawodów a posiadania broni do celów sportowych? Przecież każdy z nas nie ma żadnego problemu z przedstawieniem kilkunastu (a zapewne nawet kilkudziesięciu) komunikatów.

Tak Kolego, mógłbym im przynieść ze dwa segregatory komunikatów, jeszcze więcej dyplomów. W samym roku 2009 miałem 109 osobostartów. Dzisiaj już ich nie liczę obejmują strzelania od pistoletów bz i cz, przez karabiny bz i cz po broń maszynową. Zawody o charakterze lokalnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Z wynikami, z których bylem zadowolony i z takich, których byłem zadowolony mniej. Wyniosłem wszystkie puchary do piwnicy porozdawałem w klubie by zmieniając plakietkę można było obdarować strzelającą młodzież.

Pomimo, że mógłbym i zarzucić tym wszystkim jak Chińczycy czapkami tego nie zrobiłem, bo prawo stanowi inaczej! Jak zdasz egzamin na prawo jazdy i przejdziesz pozytywnie badania nikt nie każe udowadniać Ci, że nie jesteś wielbłądem.

rlatala napisał/a:
Nie odnoszę się do interpretacji WPA w toczących się sprawach o pozwolenie - bo tu jest jasna sprawa i niektóre WPA łamią w sposób rażący obowiązujące przepisy. Ale jestem pewien, że stosowne sądy im to wyklarują dosadnie i precyzyjnie.
Wytłumacz po co marnować pieniądze podatników i uprzykrzać praworządnym obywatelom życie?

rlatala napisał/a:
Wracając do meritum sprawy czy nie uważacie, że obecna UoBiA jednak ułatwia dostęp do broni również dla tych, którzy chcą na naszych (tzn sportowych) plecach otrzymać pozwolenie? Przecież macie świadomość, że spełnianie obecnych wymagań jest proste do realizacji (patent, licencja, klub). Jestem prawie pewien, że w znaczny sposób wzrośnie w Polsce liczba strzelców sportowych, z których większość nigdy się nie pojawi na zawodach.


Na to jednak trzeba trochę cierpliwości i zapału. Trzeba poświęcić czas, pieniądze. Dla tych co mają strzelać raz w roku taniej wyjdzie pójść na strzelnicę komercyjną. Bronią sportową nie pochwalisz się kolegom z dzielni więc nie wydaje mi się, że będzie taki owczy pęd.

po2 - 2011-06-17, 19:01

Czołem!
W zeszłym tyg decyzja pozytywna, 8 sztuk, Wpa Katowice, czas-2miesiące, bez najmniejszych problemów, uprzejmie i miło, także nie takie Katowice straszne jak je malują:) chociaż sam miałem tam kiedyś problem...
W ciągu tych 2 lat od uzyskiwania kolejnych dopuszczeń(dzięki 9x19 za wzory i pomoc) do własnego pozwolenia, długą drogę przeszedłem ale przydało się, każde doświadczenie uczy czegoś nowego. Pozdr.

sas88 - 2011-06-17, 19:01

Cytat:
Jestem prawie pewien, że w znaczny sposób wzrośnie w Polsce liczba strzelców sportowych...


Tyle, ze jakos nie wzrasta.
Patent, licencja, badania lekarskie, wpisowe i składki w klubie etc.etc., to są takie koszta, których raczej nie poniesie nikt kto nie zamierza uprawiać strzelectwa i chce miec broń tylko dla "mania.

9x19 - 2011-06-17, 19:06
Temat postu: Re: Komunikaty z zawodów - kilka przemyśleń
rlatala napisał/a:
.... Dlaczego wszyscy (a przynajmniej większość) tak bardzo negatywnie odnosicie się do kwestii komunikatów z zawodów a posiadania broni do celów sportowych? Przecież każdy z nas nie ma żadnego problemu z przedstawieniem kilkunastu (a zapewne nawet kilkudziesięciu) komunikatów....

Bo jest takie jedno słowo WOLNOŚĆ, z którego wnika, że nikt nie może mnie zmusić do czynienia czegoś, czego mi prawo nie nakazuje. Ja osobiście nienawidzę, gdy ktoś chce mnie zmusić do czegoś, czego nie mam obowiązku czynić.

Tak więc nie ma podstawy prawnej do żądania komunikatów z zawodów, to nie ma komunikatów. I basta.

A poza tym chciałbyś by były takie czasy, że żaglówka należy się tylko super zawodnikowi, samochód Hołowczycowi, a piłka wybitnemu piłkarzowi? Jeżeli ludzie chcą strzelać rekreacyjne (czytaj: wyłącznie dla przyjemności i wypoczynku), to dlaczego niby należy im tego zabraniać, jeżeli nie byli karani, nie są uzależnieni od alkoholu i narkotyków, przeszli pozytywnie badana lekarskie i psychologiczne oraz nabyli umiejętność posługiwania się bronią? Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe i życiowe wskazuje, że takie osoby nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego.

AKM - 2011-06-17, 19:12
Temat postu: Re: Komunikaty z zawodów - kilka przemyśleń
rlatala napisał/a:
Tak sobie śledzę ten wątek i nasunęła mi się pewna myśl. Dlaczego wszyscy (a przynajmniej większość) tak bardzo negatywnie odnosicie się do kwestii komunikatów z zawodów a posiadania broni do celów sportowych? Przecież każdy z nas nie ma żadnego problemu z przedstawieniem kilkunastu (a zapewne nawet kilkudziesięciu) komunikatów.


Z ostrożności. Jeżeli w jednej kwestii ustąpimy wobec pozaprawnych żądań organu, to istnieje duży stopień prawdopodobieństwa, iż tenże organ pocznie wymyślać kolejne pozaprawne przesłanki, aby uniemożliwić wydanie pozwolenia.

rlatala - 2011-06-17, 19:15
Temat postu: Re: Komunikaty z zawodów - kilka przemyśleń
9x19 napisał/a:

Tak więc nie ma podstawy prawnej do żądania komunikatów z zawodów, to nie ma komunikatów. I basta.

Obawiam się ze "kolesie" z PZSS pospołu z policją coś wymyślą.
Na zasadzie: dobra damy im bo spełniają kryteria ale później im się cofnie bo nie spełnią ........ odpowiednie wpisać

9x19 napisał/a:

A poza tym chciałbyś by były takie czasy, że żaglówka należy się tylko super zawodnikowi, samochód Hołowczycowi, a piłka wybitnemu piłkarzowi? Jeżeli ludzie chcą strzelać rekreacyjne (czytaj: wyłącznie dla przyjemności i wypoczynku)OK, przekonałeś mnie argumentem o strzelaniu rekreacyjnym.
Nie każdy musi kochać zawody i walkę o medale.

rlatala - 2011-06-17, 19:16
Temat postu: Re: Komunikaty z zawodów - kilka przemyśleń
AKM napisał/a:
Z ostrożności. Jeżeli w jednej kwestii ustąpimy wobec pozaprawnych żądań organu, to istnieje duży stopień prawdopodobieństwa, iż tenże organ pocznie wymyślać kolejne pozaprawne przesłanki, aby uniemożliwić wydanie pozwolenia.


Zgadzam się. Dać im palec odpier* całą rękę.

AKM - 2011-06-17, 19:23
Temat postu: Re: Komunikaty z zawodów - kilka przemyśleń
rlatala napisał/a:
Zgadzam się. Dać im palec odpier* całą rękę.


Dodam jeszcze przykład z "życia". Proszę przypomnieć sobie jak było do tej pory. "Damy, ale przynieś komunikaty". OK, klient komunikaty doniósł. I co dalej? Albo "Wyniki za słabe" (tudzież "za dobre" więc nie jest potrzebna indywidualna broń), albo "Jak przyniesiesz glejt instruktora, to będzie inna rozmowa"-czyli pojawiło się kolejne pozaprawne żądanie. Myślę, że identycznie byłoby w obecnej sytuacji.

Zlewozmywak - 2011-06-17, 19:33

Paru kolegow napisalo juz w czym rzecz ale ja dodam jeszcze od siebie, ze potrzeba mase czasu i zaangazowania zeby bez wlasnej broni dojsc do takiego poziomu strzelania, by bez wstydu pokazac sie na jakichs wiekszych zawodach. Moj klub robi strzelania raz na 2 czy 3 tygodnie. I tam sobie moge spotrzelac z czego tam chce. Ale przeciez to jest bardzo rzadko ! Normalnie to bym sobie jezdzil ze 3 razy czesciej na pobliska strzelnice i po prostu sie szkolil sam.

No i oczywiscie czesc czysto rekreacyjna - jest dla mnie osobiscie bardzo wazna. Ja po prostu lubie strzelac ! I raz na 2 czy 3 tygodnie to dla mnie za malo ...

mkl1 - 2011-06-17, 19:52

sas88 napisał/a:
Cytat:
Jestem prawie pewien, że w znaczny sposób wzrośnie w Polsce liczba strzelców sportowych...


Tyle, ze jakos nie wzrasta.
Patent, licencja, badania lekarskie, wpisowe i składki w klubie etc.etc., to są takie koszta, których raczej nie poniesie nikt kto nie zamierza uprawiać strzelectwa i chce miec broń tylko dla "mania.


Hobby kosztuje... zawsze można z procy strzelać, lub z chińskiej wiatrówki.... doputy paluszków nie obetnie... ;laughing:

rlatala - 2011-06-17, 20:06

Zlewozmywak napisał/a:
Ja po prostu lubie strzelac ! I raz na 2 czy 3 tygodnie to dla mnie za malo ...


Podpisuje się pod tym 4 kończynami.

ORDYNAT - 2011-06-17, 22:02

Jak znam życie może być tak, że coś pozmieniają zanim się po województwach (komendach) wyklaruje jak mają teraz dawać albo nie dawać. Jak zwykle pierwsi PETENCI na własnych tyłkach odczują moc systemu. Ciekaw jestem ilu faktycznie się trafi ludzi, którym się zechce przejść ten cały galimatias i wydać pieniądze tylko po to żeby mieć jednostkę w domu, a na strzelnicy nie być i sportowo nie strzelać. Tym co tak paragrafami wywijają radzę uzbroić się w kodeksy i wiele czasu i cierpliwości na wszelki wypadek. Ja z systemem zadarłem w innym przedmiocie, kilka lat walki na pisma i wygrałem. I nikomu nie życzę tego co przeszedłem. Nie zawsze musi być tak jak u mnie ale ponieważ może tak być warto się zastanowić.
tomekwroclawski - 2011-06-17, 22:43

Pies w tym pogrzebany, ze mimo zmiany ustawy nadal nie ma jednolitej wykladni prawnej, o ktora mozna by sie oprzec w kwestii pozwolenia o bron i prosze mi nie krzyczec, ze przeciez ... bo w Polsce jest cos takiego jak prawo i cos takiego, jak jego stosowanie ( o pomrocznosci jasnej i falandyzaji prawa nie wspomne ).

I sory. Dopoki nie powstana jasne regoly, ktorymi ma sie kierowac WPA w kwestii wydawania pozwolen ( niech mi ktos znajdzie w starej UOBiA uzasadnienie dla " reglamentacyjnego charakteru ustawy" ),a juz o potworku pt.: "ponad przecietne zagrozenie zycia lbu zdrowia ( ze niby jak sie raz dostanie w morde to nie jest, a jak trzy, to juz ok ?! ).nie wspomne, bedzie jak bylo.

Moze czas najwyzszy, zamiast rzucac sie do gardla temu i owemu, albo zakladac bzdurne "wyskoki " ( sory, ale jak bym sie na takiej liscie znalazl, raczej dla zasady cieplym moczem olal bym kazdego, co mi z rombem wyskoczy, dla czystej zasady, ze to ja mam racje i mi se tu mozcie ... ), doprowadzic do stworzenia jakis ram.

Bo realia sa takie, ze zarowno wg, starej jak i nowej ustawy ludzie pozwolenia dostawali i dostaja i wcale znowu na glowie stawac nie musieli ani nie musza.

9x19 - 2011-06-17, 22:45

Trochę więcej optymizmu. A sportowo strzelasz również i wtedy, gdy idziesz sam na strzelnicę i walisz do tarczy lub innego celu, by sprawdzić samego siebie. Nie musisz wcale jeździć na zawody. :-D
Proton - 2011-06-17, 23:29

tomekwroclawski napisał/a:
Pies w tym pogrzebany, ze mimo zmiany ustawy nadal nie ma jednolitej wykladni prawnej, o ktora mozna by sie oprzec w kwestii pozwolenia o bron i prosze mi nie krzyczec, ze przeciez ...


Nie jestem urzędnikiem ale wydaje mi się że urzędnik powinien umieć korzystać z Dziennika Ustaw a nie czekać jak ktoś napisze jakieś HOWTO czy FAQ. A że ustawa jest napisana w sposób niespójny i chaotyczny to nie mój problem.
Wyobraź sobie taką sytuację, na przykład programista nie napisze programu, bo jest tylko dokumentacja do biblioteki a nie ma tutoriala. Śmieszne trochę, nie?

9x19 - 2011-06-18, 00:12

tomekwroclawski napisał/a:
Pies w tym pogrzebany, ze mimo zmiany ustawy nadal nie ma jednolitej wykladni prawnej, ….

Prawo powielaczowe było w poprzednim ustroju. Teraz jedną z naczelnych zasad postępowania jest dwuinstancyjność. Organ II stopnia nie może słać wytycznych organowi I stopnia. A poza tym urzędnik powinien umieć czytać przepisy. A jak nie umie, to niech skorzysta z rady mądrzejszego, a nie stara się wykazać, że szuflada otwiera się z jego strony biurka. Poza tym czas uczyć się na uniwersytetach, a nie na błędach.

tomekwroclawski napisał/a:
… Moze czas najwyzszy, zamiast rzucac sie do gardla temu i owemu, albo zakladac bzdurne "wyskoki " ( sory, ale jak bym sie na takiej liscie znalazl, raczej dla zasady cieplym moczem olal bym kazdego, co mi z rombem wyskoczy, dla czystej zasady, ze to ja mam racje i mi se tu mozcie ... ), doprowadzic do stworzenia jakis ram….

Pożyjemy, zobaczymy. Społeczna kontrola działań administracji też jest potrzebna. A kropla drąży kamień.

tomekwroclawski napisał/a:
… Bo realia sa takie, ze zarowno wg, starej jak i nowej ustawy ludzie pozwolenia dostawali i dostaja i wcale znowu na glowie stawac nie musieli ani nie musza.

Teraz już nie muszą, a poprzednio musieli.

Zinngiesser - 2011-06-18, 00:20

tomekwroclawski napisał/a:
Moze czas najwyzszy, zamiast rzucac sie do gardla temu i owemu, albo zakladac bzdurne "wyskoki " ( sory, ale jak bym sie na takiej liscie znalazl, raczej dla zasady cieplym moczem olal bym kazdego, co mi z rombem wyskoczy, dla czystej zasady, ze to ja mam racje i mi se tu mozcie ... ), doprowadzic do stworzenia jakis ram.


Czemu ROMB-u nie lubisz? Stworzyles w zyciu altruistycznie cos skuteczniejszego i wartosciowszego?

tomekwroclawski - 2011-06-18, 01:08

9x19, masz racje, ale ....

rzecz w tym, ze wrocilismy do punktu wyjscia.

Inna ustawa, nowa interpretacja, efekt koncowy ten sam. Mozna sie odwolywac, isc do NSA, tak do ( ..... :090: ) smierci. Mozna sobie udawadniac, kto ma racje. Tylko po co ?

Jestem zdania, ze zamiast isc na wojne, lepiej siasc do stolu i rozmawiac. Pozowlenia wydawane byly i beda pod rzadami kazdej ustawy, chodzi wylacznie o to, zeby wydobyc sie ze slepej uliczki uznaniowosci.

9x19 - 2011-06-18, 08:17

tomekwroclawski napisał/a:
... Jestem zdania, ze zamiast isc na wojne, lepiej siasc do stolu i rozmawiac. Pozowlenia wydawane byly i beda pod rzadami kazdej ustawy, chodzi wylacznie o to, zeby wydobyc sie ze slepej uliczki uznaniowosci.

Z kim chcesz siadać? Z paroma ludzikami, którzy nie umieją przyjąć do wiadomości, że Sejm zlikwidował uznaniowość, a teraz ich obowiązkiem jest wydawać pozwolenie na broń? Oni i tak tego nie zrozumieją, a tylko rozkaz "z góry" przywrócić im jasność myślenia. A ten rozkaz przyjdzie, przyjdzie w formie uchylenia ich decyzji. Do tego trzeba dodać publiczne ośmieszenie oraz dalsze konsekwencje prawne. A takowe będą, bo ludzie są zdeterminowani i nie pozwolą by ich prawa były naruszane. Znaczna część województw nie ma kłopotów z interpretacją znowelizowanej ustawy o broni i amunicji. Tam sprawy pozwoleń idą szybko i normalnym trybem. "Zacięło się" we Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku. I nie pomaga pokazywanie palcem przepisów, orzeczeń sądowych itp. Po prostu nie ma z kim siadać do stołu i rozmawiać. Nie można dyskutować z kimś, kto na białe mówi czarne i odwrotnie.

Janek_M - 2011-06-18, 08:43
Temat postu: Re: Komunikaty z zawodów - kilka przemyśleń
rlatala napisał/a:

Wracając do meritum sprawy czy nie uważacie, że obecna UoBiA jednak ułatwia dostęp do broni również dla tych, którzy chcą na naszych (tzn sportowych) plecach otrzymać pozwolenie? Przecież macie świadomość, że spełnianie obecnych wymagań jest proste do realizacji (patent, licencja, klub). Jestem prawie pewien, że w znaczny sposób wzrośnie w Polsce liczba strzelców sportowych, z których większość nigdy się nie pojawi na zawodach.

No to może się wypowiem jako "druga strona barykady"- owszem w pewnym sensie będę "żerował" na sportowcach- a czemu? Może dla tego że mam słaby wzrok(astygmatyzm) i po prostu nie mam przysłowiowej "smykałki" do strzelania. Ale ja się pytam czemu ktoś taki ma nie mieć pozwolenia na broń?
Od 8 lat jestem w LOKu, od 2 w STSie, od półtora roku jeżdżę co najmniej raz(najczęściej 2) na miesiąc 60km do Tarnobrzega by postrzelać z CZ pistoletów i karabinów(bardzo dziękuję przy okazji obecnemu tam panu Krzysztofowi za tą możliwość).
W związku z tym mam bardzo proste pytanie- czemu nie mógłbym po prostu mieć własnej broni i strzelać w STSie(10km ode mnie) lub LOKu(1.5km ode mnie) tym bardziej że trwają czynności administracyjne by uruchomić 100m strzelnicę 2km ode mnie(stara wojskowa przedwojenna strzelnica)?
Oszczędzał bym czas,pieniądze,paliwo itp. Komu by to miało przeszkadzać? Broń kocham i interesuje się nią od dawna, tyle że obawiam się egzaminu kolekcjonerskiego i tego że u nas policja robi problemy przy strzelaniu na takie pozwolenie, jeśli faktycznie na sportowe można mieć to samo(Czyli nie ma wymagań o nacisku spustu,długości lufy, przeziernikach,braku muszki i szczerbinki) to czemu by nie spróbować od tej strony? Wątpię bym komuś przeszkadzał jakbym sobie kupił Worksa,Waltera,polskiego przedwojennego Mausera(ostatnio był na EGUN`ie za 220Euro) i może z 2-3 sztuki inne i w rogu strzelnicy sobie strzelał :P Na prawdę proszę nie wyganiać ludzi tylko dla tego że im gorzej idzie i nie jeżdżą na zawody :-D

tomekwroclawski - 2011-06-18, 09:20

Akurat jesli chodzi o Wrocław, to zawsze byl to jeden z najabradziej sensownych wydziałów w Polsce, jesli chodzi zarowno o nowe zezwolenia jak i rozszerzenia oraz rejestracji broni

A jesli ktos nie czyta co o zasadach dotyczacych nowych zezwolen w WPA we Wrocławiu pisalem, albo nie slucha, co mu tam wyjasniaja, to trudno. Sam sobie winien.

9x19 - 2011-06-18, 09:25

Napisz po prostu, że chcesz uprawiać sport. Bo to, o czym Ty piszesz jest właśnie SPORTEM. Ustawa z 25 czerwca 2010r. o sporcie mówi bowiem, że:

„Sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, której przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych LUB osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.”

Przestańmy utożsamiać sport tylko z koniecznością uczestnictwa w zawodach i biciem rekordów !!!

Janek_M - 2011-06-18, 10:02

Ok -zapisane w magicznym pliku pozwolenie.txt na czarną godzinę-jakby się pytali o osobostarty a właściwie ich brak :-D

P.S A Wyjaśnisz mi przy okazji skąd ten mit że broń sportowa musi mieć odpowiedni nacisk na spust,długość lufy,przyrządy itp.? W ustawie wyraźnie pisze co jest bronią sportową ale ONI to wiedzą tylko twierdzą że w grę wchodzą inne rozporządzenia które ją dopełniają.
Jak to jest z Polskim prawem-kiedy ustawę może dopełniać rozporządzenie a kiedy nie? Bo często jest tak że ustawa ma kilka rozporządzeń by doprecyzować temat a czasami ich mieć nie może(słynne rozporządzenie Millera które było nielegalne)?

AKM - 2011-06-18, 10:16

tomekwroclawski napisał/a:
Akurat jesli chodzi o Wrocław, to zawsze byl...


Widocznie BYŁ...

tomekwroclawski napisał/a:
A jesli ktos nie czyta co o zasadach dotyczacych nowych zezwolen w WPA we Wrocławiu pisalem, albo nie slucha, co mu tam wyjasniaja, to trudno. Sam sobie winien.


Hehe. A jeżeli mi "tam wyjaśnią", że aby otrzymać pozytywną decyzję muszę uczynić dwa przysiady i siedem fikołków, to też (według Ciebie) będę musiał to czynić?

Ad meritum: Szanowny Kolego, jeżeli masz taką ochotę-proś, kłaniaj się w pas (uwaga na kręgosłup!) lub nawet czołgaj się przed nimi na brzuchu. Ale, na Boga, nie próbuj zmuszać do tego tych, którzy mają przynajmniej odrobinę godności i świadomości swoich praw.

bartek75 - 2011-06-18, 11:33

W Poznaniu jest coraz lepiej. Zgodnie z dyspozycją art. 155 kpa otrzymałem z WPA KWP w Poznaniu rozszerzenie na kolejne jednostki. :-D Poinformowano mnie, iż podstawą interpretacji w tym WPA przy sprawach wpływajacych z przedmiotowego art. kpa są wyłacznie przesłanki zawarte w znowelizowanej UoBiA.
Przy okazji dziękuję koledze Jurkowi za wszelkie, niezwykle cenne rady i interpretacje.

9x19 - 2011-06-18, 11:35

Janek_M napisał/a:
.... P.S A Wyjaśnisz mi przy okazji skąd ten mit że broń sportowa musi mieć odpowiedni nacisk na spust,długość lufy,przyrządy itp.? W ustawie wyraźnie pisze co jest bronią sportową ale ONI to wiedzą tylko twierdzą że w grę wchodzą inne rozporządzenia które ją dopełniają.
Jak to jest z Polskim prawem-kiedy ustawę może dopełniać rozporządzenie a kiedy nie? Bo często jest tak że ustawa ma kilka rozporządzeń by doprecyzować temat a czasami ich mieć nie może(słynne rozporządzenie Millera które było nielegalne)?

Może to wynikać z nieuctwa i ignorancji urzędniczej. I niczego więcej.

Do 10.03.2011r. obowiązywało rozporządzenie MSWiA z 20.03.2000r. w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadającej celom, w których może być wydane pozwolenie na broń (Dz.U. 19, poz. 240 z późn. zm.). I tam były określone takie cechy broni sportowej. Oprócz tego przepisy ISSF i PZSS zawierają też określenia broni sportowej, ale nie mają one mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Art. 10 ust. 5 ustawy o broni i amunicji, który był podstawą do wydania w/w rozporządzenia został uchylony, a tym samym to rozporządzenie utraciło moc prawną. Nikt nie potrzebował go uchylać, gdyż nastąpiło to automatycznie. Być może Twoi urzędnicy tego nie wiedzą.

Teraz bronią sportową jest to, co określa art. 10 ust. 4 pkt. 3 ustawy o broni i amunicji, który mówi, że do celów sportowych można wydać pozwolenie na broń palną:
a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm,
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm,
c) gładkolufowej,
d) przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego (dymnego).

Czyli inaczej mówiąc jest to ustawowa definicja broni sportowej dla celów związanych z pozwoleniami na broń i żadnej inne przepisy nie wchodzą tu w grę.

9x19 - 2011-06-18, 11:43

bartek75 napisał/a:
W Poznaniu jest coraz lepiej. Zgodnie z dyspozycją art. 155 kpa otrzymałem z WPA KWP w Poznaniu rozszerzenie na kolejne jednostki. :-D Poinformowano mnie, iż podstawą interpretacji w tym WPA przy sprawach wpływajacych z przedmiotowego art. kpa są wyłacznie przesłanki zawarte w znowelizowanej UoBiA.
Przy okazji dziękuję koledze Jurkowi za wszelkie, niezwykle cenne rady i interpretacje.


Tak słodko i praworządnie niestety tam nie jest. W tym miesiącu Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji mł. insp. mgr Krzysztof Jarosz polecił bowiem odmówić wydania pozwolenia na broń sportową osobie, która spełniła wszystkie ustawowe wymogi, a decyzję napisał i podpisał podinsp. mgr Andrzej Szewczyk , to złamanie prawa jakiego się obaj dopuścili uzasadnił następująco:

„przynależność do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, posiadanie uprawnień do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim potwierdzonych stosownym dokumentem wydanym przez właściwy polski związek sportowy, a także legitymowanie się licencją nie stanową okoliczności wystarczającej do wydania pozwolenia na broń palną sportową.”

A jak wiemy ustawową ważną przyczyną posiadania broni jest:
a) przynależność do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim,
b) posiadanie uprawnień do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim potwierdzonych stosownym dokumentem wydanym przez właściwy polski związek sportowy,
c) legitymowanie się licencją. :P

Z tego wynika, że w Wielkim Księstwie Poznańskim obowiązuje inne prawo niż w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zlewozmywak - 2011-06-18, 11:53

Mam nadzieje ze wnioskodawca sie tam odwola. Tak prywatnie, jako po prostu obywatela, niesamowicie WKURZA mnie cos takiego. Facet jest policjantem, jego ( ...... :090: nie jest to ładny zwrot) obowiazkiem jest dbac o poszanowanie prawa. Tymczasem .... sam ma je gleboko w ( ..... :090: ). Ja wiem, syndrom policjanta ("jestem bogiem") ale to moze dotyczyc zwyklego policjanta z drogowki, ale takiego wysoko postawionego oficera ? Ktory ma byc przykladem ? Im sie wydaje ze to jakies Chile czy inny Zair ?

Coz, ja podanie bede skladal za jakies 2 miesiace. Powiem ze doslownie bede czekal, na jakies utrudnienia z ich strony. Bede wtedy liczyl na pomoc takich osob jak 9x19, a jesli to nie wystarczy to po prostu pojde do sadu.Bedzie mnie to kosztowalo, wiem, czas, prawnik i pieniadze. Ale zrobie to chocby po to, zeby pokazac Policjantom co moga, a czego nie moga.

bartek75 - 2011-06-18, 12:26

Ja bym tak ostro nie generalizował, że bycie policjantem to stawianie się "ponad", to raczej zależy od osobowości danego delikwenta i wielu czynników społecznych, które wpłyneły na jego mentalność i postrzeganie świata. Przykre jest, ze kogoś takiego powołuje sie na tak odpowiedzialne stanowiska, ale to już inna kwestia. W społeczeństwie są grupy które zwsze bedą wzbudzać napiecia i kontrowersje: politycy, lekarze, policja, księża... itd. Jednak wsród tych grup znam jednak osobiście większość takich, którzy są bardzo dobrymi ludźmi. (Może miałem szczęście takich poznać...?).
I zawsze mam jedną zasadę: NIGDY NIE GENERALIZUJE JEDNOSTKOWYCH PRZYPADKÓW NA CAŁOŚĆ!
Wszyscy politycy nie są skorumpowani, gdy jednego złapano na sprzedaży ustawy; wszyscy lekarze nie są do luftu bo jedne brał łapówki; cała policja nie jest zła bo jeden czy drugi nie zna przepisów lub je łamie; cały kosciół nie jest zły bo jeden czy drugi proboszcz opowiada głupoty w tv lub parafii...
Takie myślenie zaprowadziłoby nas w matnę z której nie ma wyjścia.

johnykovalsky - 2011-06-18, 12:37

Czy sprawa kolegi który dostał odmowę w Poznaniu będzie opisana na stronie ROMBu? Jestem tym bardzo zainteresowany- osoba która popełniła ten karygodny czyn prowadzi także moją sprawę...
9x19 - 2011-06-18, 13:08

Na razie poszło odwołanie.
Grzela - 2011-06-19, 10:48

Jaka jest procedura w przypadku odmowy? Odwołanie do kogo/czego? Co dalej jak nam nie uznają odwołania?
AKM - 2011-06-19, 12:02

Grzela napisał/a:
Jaka jest procedura w przypadku odmowy? Odwołanie do kogo/czego? Co dalej jak nam nie uznają odwołania?


1. Komendant Główny Policji

2. Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

3. Naczelny Sąd Administracyjny.

johnykovalsky - 2011-06-19, 14:50

Ile czasu na wydanie decyzji ma Komendant Główny?
9x19 - 2011-06-19, 21:38

Miesiąc od chwili otrzymania akt z odwołaniem.
satin - 2011-06-20, 12:41

Czy organ może wydłużyć postępowanie o kolejny miesiąc (raz wydłużył jak sprawa okazała się skomplikowana) ze względu na brak zapoznania się z aktami sprawy?
9x19 - 2011-06-20, 13:37

Jak nie zakończył w terminie, to musi przedłużyć.
satin - 2011-06-20, 17:29

W zasadzie nie zakończył w terminie bo bzdury wymyśla (u mnie nie zdążyli przesłuchania zrobić na czas oraz klub im nie odpowiedział na czas). Trzeba mieć nie lada cierpliwość, by podołać temu w Gdańsku. Dobrze, że cierpliwość to domena strzelców sportowo/rekreacyjnych :)

BTW. Ile razy mogą się tak jeszcze nie wyrobić? :)

9x19 - 2011-06-20, 17:35

Jeżeli chodzi o WPA w Gdańsku to całkowicie się zgadzam.
Grzela - 2011-06-20, 18:09
Temat postu: Przygoda z WPA KSP
No i zaczęła się moja przygoda z WPA KSP zjawiłem się na miejscu a tam szok nikogo nie ma ...... byłem ja okienko i Pan w kucyku powiedziałem grzecznie dzień dobry dałem papiery i czekam Kucyk coś zaczął przekładać czytać oddaje mi papiery i mówi żebym załączniki ułożył zgodnie z ich wyszczególnieniem - no to ułożyłem oddałem. Kucyk zaczął przeglądać prosić po kolei o oryginały - zapewne potwierdzał ich zgodność trochę się zdziwił jak mu dałem legitymację członkowska IDPA pooglądał z każdej strony i mi oddał i powiedział to wszystko dziękuje i szok znowu zero pytań, zero osobo startów, żadnego użerania się wyszedłem na deszcz z WPA w szoku. Tak jak mi doradził nasz kolega 9x19 (tutaj wielkie podziękowania za rzucenie okiem na podanie i cenne uwagi) nie podawałem poszczególnych sztuk broni nie rozpisywałem się napisałem:

a) bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 6 mm 2szt
b) centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi, o kalibrze do 12 mm 7szt
c) gładkolufowej 2szt

Teraz czekam na ciąg dalszy wezwania, pytania, itp.itd.

9x19 - 2011-06-20, 18:48

Z tak małą ilością egzemplarzy broni nie da się normalnie uprawiać strzelectwa. 8-)
Proton - 2011-06-20, 18:51

9x19 napisał/a:
Z tak małą ilością egzemplarzy broni nie da się normalnie uprawiać strzelectwa. 8-)


Spokojnie, jak wyczerpie promesy to wystąpi o pozwolenie kolekcjonerskie. :)
A jak i te wyczerpie to wtedy założy muzeum. :)

Old Cadet - 2011-06-20, 18:53
Temat postu: Re: Przygoda z WPA KSP
Grzela napisał/a:
znowu zero pytańPytań w KSP nie było też gdy jeden gość złożył wnioski na "dwa cele", razem na 90 sztuk.

Zlewozmywak - 2011-06-20, 19:06

Ja naprawde uwazam, ze takie wlasnie dzialania wszystkim strzelcom zaszkodza. Bo w tej chwili prawo jest generalnie takie, ze ten facet o ktorym mowisz - jesli spelni wymagania - to te 90 sztuk sobie kupi, jesli go stac. Ale ja znam troche srodowisko policyjne (znajomi znajomych itp) i wiem ze Policjanty zrobia wszystko, by to sie skonczylo. W ich policyjnych glowach nie miesci sie ze ktos moze miec wiecej broni niz oni i sadze ze beda bardzo naciskac zeby zmieniono ustawe. Z reszta juz czytalem - linka nie dam bo nie pamietam - ze wlasnie dokladnie to im chodzi po glowie.

Ludzie kurcze nie potrafia troche uszanowac tego co maja. Dochrapalismy sie naprawde swietnej dla nas ustawy, ale tacy wlasnie "hurtownicy" moga to wszystko po prostu zniweczyc. Sorry za czarnowidztwo, ale troche juz mieszkam w tym kraju i ja nie wierze ze ta ustawa sie utrzyma dlugo.

WRB - 2011-06-20, 19:17

Drogi zlewozmywaku, dolary przeciw orzeszkom stawiam, że gdyby każdy z nas chciał tylko po jednej sztuce broni i gdyby WPA, wydawała bez jąknięcia takie pozwolenia, to i tak było by źle i było by kombinatorstwo co tu zrobić, żeby ukrócić do niej dostęp.
Czytałem co policjanty sądzą o nowej ustawie, uważają, że wieczorami strzelcy sportowi będą wychodzić uzbrojeni niczym szeryfowie na ulice i będą tępić zło ;laughing:
Normalnie żal.pl
Ktoś kto jest na-NIE, będzie i koniec kropka. Tacy ludzie są niereformowalni.

Old Cadet - 2011-06-20, 19:18

Zlewozmywak napisał/a:
ale tacy wlasnie "hurtownicy"


Bzdury.
Miał prosić o zgodę na stworzenie kolekcji 3 sztuk?
Ma wykonywać działalność szkoleniową jednym Margolinem, jednym Glockiem i jednym Mosbergiem?

Grzela - 2011-06-20, 19:19

Podpisuje się pod zlewozmywakiem dali nam (świadomie lub nie) palec a niektórzy chcą upier... od razu całą rękę to nie może skończyć się dobrze skoro jednego dnia "kolekcjoner" nie ma ani jednej sztuki broni a następnego ma pozwolenie na kilkadziesiąt policja pewnie tylko czeka na jakieś wyskoki żeby obecną ustawę zmienić-utemperować pytanie tylko co mogą i co zrobią z tymi którzy już będą po zakupach czy to kolekcjonerskich czy sportowych
Zlewozmywak - 2011-06-20, 19:23

Pozyjemy zobaczymy. Ale tak na zdrowy rozsadek : jak ludzie zaczna skladac wnioski na taka mase giwer (bo to juz jest naprawde wielki stos broni) to argumenty Policji ze to "zagrozenie" znajda wieksze zrozumienie u naszych najmadrzejszych (czytaj : poslow). Zaczna panikowac ze "wydajemy pozwolenia na tysiace sztuk broni bo nie mamy innego wyjscia" i niektorzy poslowie zaczna nad tym dumac.

I tylko o to mi chodzi.

szeryf - 2011-06-20, 19:26

A wyborcy zaczną dumać nad losem tych p osłów ;laughing:
rlatala - 2011-06-20, 19:41

Po części zgadam się z argumentami Zlewozmywaka, ale...
To, że ktoś dostanie pozwolenie na 90 szt wcale nie znaczy, że je w ciągu tygodnia kupi!
Przecież to ogromne koszty i szczerze wątpię, żeby każdego było stać kupić taką masę broni.

A że Polacy mają to do siebie, że dać im palec to chcą rękę (dotyczy to obu stron "barykady") to mamy jak mamy.
W normalnym kraju składasz pozwolenie na tyle sztuk ile zamierzasz kupić od ręki (2-3? może 4). Kończą się promesy a potrzebujesz więcej - rozszerzasz na kolejne (rzecz jasna korzystając już z uproszczonych procedur).
Tyle, że my jeszcze długo będziemy czekać na taka normalność.

Myślę, że dzięki hurtownikom i niereformowalnym policjantom, w najbliższym czasie na 100% zmieni się ustawa. Na naszą niekorzyść ... :(

drako - 2011-06-20, 19:46

Cytat:
Ale tak na zdrowy rozsadek : jak ludzie zaczna skladac wnioski na taka mase giwer (bo to juz jest naprawde wielki stos broni) to argumenty Policji ze to "zagrozenie" znajda wieksze zrozumienie u naszych najmadrzejszych (czytaj : poslow)


A ja uważam wprost odwrotnie - jeśli wydadzą pozwolenie na to 90 sztuk i nagle się okaże, że facet nie będzie jeździł z ciężarówką wyładowaną bronią i strzelał do wszystkiego co się rusza to może dotrze do zabetonowanych głów, że życie to nie film sensacyjny. Uważam, że należy ich oswajać z tym, że ludzie kupując legalną broń nie używają jej do mordowania.

Cytat:
Ludzie kurcze nie potrafia troche uszanowac tego co maja. Dochrapalismy sie naprawde swietnej dla nas ustawy


W którym miejscu ta ustawa jest "świetna"? Osobiście bym powiedział, że jest zaledwie akceptowalna. Świetna to będzie w chwili, gdy całkowicie zniknie z niej uznaniowość i nie będzie trzeba odstawiać szopki z licencjami PZSS, żeby móc rozwijać umiejętności strzeleckie w ramach innego stowarzyszenia, bez zobowiązań postrzelać z kumplami na strzelnicy albo wziąć raz do roku udział w Longshocie.

Zlewozmywak - 2011-06-20, 20:08

drako napisał/a:

W którym miejscu ta ustawa jest "świetna"? Osobiście bym powiedział, że jest zaledwie akceptowalna. Świetna to będzie w chwili, gdy całkowicie zniknie z niej uznaniowość i nie będzie trzeba odstawiać szopki z licencjami PZSS, żeby móc rozwijać umiejętności strzeleckie w ramach innego stowarzyszenia, bez zobowiązań postrzelać z kumplami na strzelnicy albo wziąć raz do roku udział w Longshocie.


To strefa marzen :) To co jest teraz w ustawie, to jest i tak ogromny krok naprzod. Bo do tej pory bylo tak, ze mogles byc nawet mistrzem miedzynarodowym w strzelectwie a Policja mogla ci odmowic pozwolenia - co przeciez mialo miejsce - a teraz juz nie maja takiego prawa.

Wiec moim zdaniem - ta ustawa jest swietna. Bo z absolutnego zakazu, przeszlismy do normalnosci, gdzie jak sie troche postarasz - to te bron dostaniesz. Ale cholercia ... troche wyczucia trzeba miec ......

ORDYNAT - 2011-06-20, 20:16

Sobota, jestem na strzelnicy. Policjant policjanta pyta czy mogą( bo chcą) mu zabrać broń prywatną. Uzasadnia, że usłyszał od tego i tego (tu wymienia) iż jak ma służbową to prywatna do zabrania. Tamten wyjaśnia, że bzdura, plus prawna wykładnia. Tyle na temat znajomości w samej policji przepisów. Jak tak co chwilę będą coś z ustawą robić to będzie jak jest. Będziemy do siebie pisać gdzie dają, a gdzie nie dają. Gdyby tak obecna ustawa pobyła jakieś czas, bez zmian, to istnieje szansa, że w skali kraju może się w komendach ujednolici (mam taką nadzieję), ucywilizuje jakaś forma. Plus wyjątki oczywiście.
Zlewozmywak - 2011-06-20, 20:22

ORDYNAT napisał/a:
Gdyby tak obecna ustawa pobyła jakieś czas, bez zmian, to istnieje szansa, że w skali kraju może się w komendach ujednolici (mam taką nadzieję), ucywilizuje jakaś forma. Plus wyjątki oczywiście.


Tak by bylo. Tak by musialo byc, bo prawo jest w tej chwili jednoznaczne. Jeszcze po komendach siedza jacys niedouczeni lub z mania wielkosci i probuja utrudniac ale KGP im to wyjasnia dosyc szybko - przynajmniej tak wynika z roznych wpisow na forach. Ale wlasnie takie "osobniki" ktore skladaja podania o 100 karabinow i pistoletow moga to wszystko po prostu zniweczyc.

9x19 - 2011-06-20, 20:23

Wszyscy koledzy z mojego klubu, którzy występują teraz o pozwolenie składają podanie na 10 egz. broni do celów sportowych, 30 do celów kolekcjonerskich oraz o dopuszczenie do posiadania broni i .... bez problemu otrzymują decyzje pozytywne. Jeżeli w którymś WPA zaczynają się kłopoty wówczas modyfikują swe podania i żądania pozwolenia na ... 400 egz. do celów kolekcjonerskich. :P

Zamiast pisywać legendy o zagrożeniu jakim rzekomo jest duża ilość broni w jednym miejscu, proponuję zainteresować się ile spośród około 700 przestępstw popełnionych przy użyciu broni palnej, zostało dokonane przy pomocy broni legalnie posiadanej. :P

drako - 2011-06-20, 20:25

Wiem jak było, ale to nie znaczy, że mamy spocząć na laurach tylko dlatego że udało się coś ugrać. Teraz trzeba przygotowywać grunt pod kolejne korzystne dla nas zmiany a więc przyzwyczajać panów za biurkiem, że ludzie z ustawy korzystają i nic złego się z tego powodu nie dzieje. Właśnie dzięki temu, że ktoś miał marzenie, mamy dzisiaj ustawę która jeszcze rok temu wydawała się niemożliwa do przeforsowania. Trzeba sobie stawiać kolejne cele ;) Jeśli ktoś chce mieć kolekcję broni to chyba logiczne, że nie wnioskuje o 10 sztuk. Gdyby nie było uznaniowości przy rozszerzeniach to by pewnie inaczej to wyglądało.
Zlewozmywak - 2011-06-20, 20:29

9x19 napisał/a:
Wszyscy koledzy z mojego klubu, którzy występują teraz o pozwolenie składają podanie na 10 egz. broni do celów sportowych, 30 do celów kolekcjonerskich oraz o dopuszczenie do posiadania broni i .... bez problemu otrzymują decyzje pozytywne. Jeżeli w którymś WPA zaczynają się kłopoty wówczas modyfikują swe podania i żądania pozwolenia na ... 400 egz. do celów kolekcjonerskich. :P

Zamiast pisywać legendy o zagrożeniu jakim rzekomo jest duża ilość broni w jednym miejscu, proponuję zainteresować się ile spośród około 700 przestępstw popełnionych przy użyciu broni palnej, zostało dokonane przy pomocy broni legalnie posiadanej. :P


Ok ok, ale : WYTLUMACZ TO POLICJI :)

Janek_M - 2011-06-20, 20:32
Temat postu: Re: Przygoda z WPA KSP
Old Cadet napisał/a:
Grzela napisał/a:
znowu zero pytań

Pytań w KSP nie było też gdy jeden gość złożył wnioski na "dwa cele", razem na 90 sztuk.


To wcale nie dużo na cel sportowy i kolekcjonerski moim marzeniem jest(a jak wyjdzie z policją to zobaczymy) 65sztuk, a jestem tylko prostym człowieczkiem :P dużo?
13 sztuk broni krótkiej i długiej bocznego zapłonu
30 sztuk broni krótkiej i długiej centralnego zapłonu
12 sztuk broni krótkiej i długiej przystosowanej wyłącznie do strzelania z czarnego prochu.
5 sztuk broni gładkolufowej śrutowej(zawsze miałem słabość do strzelb single-action)

Jak nadal ktoś myśli że to dużo to powiem że musi to mi prawdopodobnie starczyć do końca życia bo nie wiadomo jak z rozszerzeniem promesy, a nie wiem w którym kierunku strzelectwa pójdę więc muszę mieć zapas z każdej strony :P Poza tym 9x19 podał tu taką piękną definicję kolekcji- a w końcu sporo tej broni będzie miało cel kolekcjonerski.
To na prawdę nie jest dużo przy dzisiejszych cenach broni-gdzie TT`ke masz za 100zł już a Mośka 91/30 za 400 , a nie zapominajmy że kolekcja by była wartościowa musi mieć cały przekrój - pistolety,rewolwery,karabiny,strzelby itp. :P
Szkoda tylko że trzeba zaznaczyć ile sztuk broni potrzebuję na dany cel(sportowy i kolekcjonerski), ale cóż.


P.S Policja nie ma prawa odrzucić podania tylko dlatego że klub kolekcjonerski jest za mały/mało znaczący/zbyt krótko działający? Bo jestem członkiem klubu kolekcjonerskiego przy domu kultury :P

sas88 - 2011-06-20, 20:36

Cytat:
12 sztuk broni krótkiej i długiej przystosowanej wyłącznie do strzelania z czarnego prochu.


A na co ci 12 in-line'ów??? :shock:

Old Cadet - 2011-06-20, 20:41
Temat postu: Re: Przygoda z WPA KSP
Janek_M napisał/a:
To wcale nie dużo na cel sportowy i kolekcjonerski


Pisałem o celu kolekcjonerskim i szkoleniowym.

Janek_M napisał/a:
Bo jestem członkiem klubu kolekcjonerskiego przy domu kultury :P


Jeśli klub nie ma formy stowarzyszenia, to nie ma ustawowej "ważnej przyczyny".

Janek_M - 2011-06-20, 20:42

sas88 napisał/a:
Cytat:
12 sztuk broni krótkiej i długiej przystosowanej wyłącznie do strzelania z czarnego prochu.


A na co ci 12 in-line'ów??? :shock:

Bardziej myślałem o chociażby winchesterze YellowBoy- ewentualnie wersji ze stalową płytą(wytrzymalszy) bo ta pierwsza wersja nie pamiętam czy była przystosowana do strzelania nitro- chyba dopiero puźniejsze mogły :-?

P.S Jest to stowarzyszenie i posiada KRS itp.

P.S2 Rozumiem że to logo ROMBu w tle z przykładowych podań może zostać, bo o wiele lepiej z nim wygląda a niech zauważą że nas jest wielu! :-D

Old Cadet - 2011-06-20, 20:43

sas88 napisał/a:
A na co ci 12 in-line'ów??? :shock:


Nie tylko in-line wchodzą w grę.
Może ktoś myśli o oryginalnym karabinie Henrego, Spencera i czymś podobnym.

Zlewozmywak - 2011-06-20, 20:52

No wlasnie ... widze ze takie nastawienie jest powszechne. "Zloze podanie na 19 tysiecy pistoletow i karabinow zanim ustawe zmienia".

Zmienia, wlasnie przez takie wnioski. No, ale mam nadzieje ze sie myle. Oby.

Janek_M - 2011-06-20, 20:58

Zlewozmywak napisał/a:
No wlasnie ... widze ze takie nastawienie jest powszechne. "Zloze podanie na 19 tysiecy pistoletow i karabinow zanim ustawe zmienia".

Zmienia, wlasnie przez takie wnioski. No, ale mam nadzieje ze sie myle. Oby.

Jak Policja tylko będzie mogła to i tak zmieni, niezależnie jaka będzie i jak będziemy się zachowywać- ba, najchętniej na taką skazującą na śmierć przez rozstrzelanie wszystkich którzy mieli to pozwolenie, chcieli mieć lub w ogóle się interesowali pozwoleniem/strzelaniem. Ale jak będą nas już grzebać w zbiorowych mogiłach, to będę zaszczycony mogąc leżeć w takim towarzystwie, sic! :-D

lukas81 - 2011-06-20, 21:01

MSWiA ewidentnie coś knuje.
Na ich stronie internetowej jest projekt nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów broni odpowiadających
kategoriom z dyrektywy UE.
I ten projekt wygląda całkiem OK. Żadnych bzdur, wymysłów, etc.

TO MUSI BYĆ PODSTĘP. Chcą uśpić naszą czujność i nas wy*****ć.
Więc musimy być czujni jak nigdy wcześniej.

Janek_M - 2011-06-20, 21:05

lukas81 napisał/a:
MSWiA ewidentnie coś knuje.
Na ich stronie internetowej jest projekt nowego rozporządzenia w sprawie rodzajów broni odpowiadających
kategoriom z dyrektywy UE.
I ten projekt wygląda całkiem OK. Żadnych bzdur, wymysłów, etc.

TO MUSI BYĆ PODSTĘP. Chcą uśpić naszą czujność i nas wy*****ć.
Więc musimy być czujni jak nigdy wcześniej.

Tia, i na dodatek z kategorii A wypadł wpis o broni z celownikiem laserowym :P

sas88 - 2011-06-20, 21:42

Cytat:
Bardziej myślałem o chociażby winchesterze YellowBoy


Współczesne repliki mieszczą sie w pojęciach centralnego lub bocznego zapłonu.
Chyba, że jak sgeruje Old Cadet, myślisz o oryginałach. :-D

gatling - 2011-06-21, 00:50

Cytat:
Pozyjemy zobaczymy. Ale tak na zdrowy rozsadek : jak ludzie zaczna skladac wnioski na taka mase giwer


Od tworzenia prawa jest Sejm, nie Policja. Proszę zauważyć, że w ostatnich kilku latach, ilekroć resort chciał ukrócić, wychodziło odwrotnie.

Cytat:
Współczesne repliki mieszczą sie w pojęciach centralnego lub bocznego zapłonu.
Chyba, że jak sgeruje Old Cadet, myślisz o oryginałach. :-D


Nie do końca wiadomo jaka broń, mieści się w pojęciu "przystosowanej do strzelania wyłącznie czarnym prochem". Myślę, że może być na amunicję scaloną, ale naboje napełniane wyłącznie czarnym prochem.

50 BMG - 2011-06-22, 16:38

A moim zdaniem bardzo dobrze robią że chcą na 90 albo 400.

Niech się wszyscy przyzwyczajają, że jak ktoś chce i spełnia prawne wymagania to ma dostać. Nie żeby ale kiedyś pozwolenie na broń nie określało na ile sztuki jest i jakby kogo było stać i miał taką potrzebę to mógł mieć tyle ile w sklepie. I było to za czasów potocznie określanych- za komuny.

A teraz nie róbmy tak bo jeszcze nam wezmą to co mamy.... tak jakby tego zbyt wiele było...

W stanach jak wprowadzono REJESTRACJE broni palnej to ludziska jeździli z naklejkami na samochodach o treści :
Jak chcecie mi odebrać broń to będziecie musieli ja wyciągnąć z mojej martwej dłoni.

i mam wrażenie że całkiem serio to brali.

Zlewozmywak - 2011-06-22, 16:53

50 BMG napisał/a:

W stanach jak wprowadzono REJESTRACJE broni palnej to ludziska jeździli z naklejkami na samochodach o treści :
Jak chcecie mi odebrać broń to będziecie musieli ja wyciągnąć z mojej martwej dłoni.

i mam wrażenie że całkiem serio to brali.


To ja tylko moge na to odpowiedziec : Polska to nie Stany :)

A widze ze czesci ludzi nowelizacja niezle zakrecila w glowie :)

Delwin - 2011-06-22, 17:25

Nie przesadzajmy: kolekcja to kolekcja. Jak ktoś się za to na poważnie weźmie i ma stosowne środki to 90 sztuk nie jest bynajmniej od czapki. Jest odrobinę normalniej po prostu i tyle.
Toost - 2011-06-22, 17:56

Zlewozmywak napisał/a:
50 BMG napisał/a:

W stanach jak wprowadzono REJESTRACJE broni palnej to ludziska jeździli z naklejkami na samochodach o treści :
Jak chcecie mi odebrać broń to będziecie musieli ja wyciągnąć z mojej martwej dłoni.

i mam wrażenie że całkiem serio to brali.


To ja tylko moge na to odpowiedziec : Polska to nie Stany :)

A widze ze czesci ludzi nowelizacja niezle zakrecila w glowie :)


Nic nikomu nie się nie zakręciło. Jest bzdurny zapis o pozwoleniu na określona ilość sztuk to ludzie się do niego dostosowują. Jak by było po prostu pozwolenie na broń sportową to by ludzie kupowali ile potrzebują i dopiero przy rejestracji wychodziło by co kto ma. A tak, żeby potem nie płacić za rozszerzenia, nie tracić czasu i nerwów to składają papiery na 25 sztuk.

Plus będzie taki, że za rok czy dwa okaże się że nawet gość mający 90 sztuk broni jest tak samo niegroźny jak ten mający 3 sztuki. Wyjdzie w praktyce, ze reglamentacja ilości sztuk nie ma kompletnie wpływu na poziom bezpieczeństwa. Potwierdzi się, że przestępstwa są nadal popełniane przy użyciu broni nielegalnej, na którą żadna ustawa nie działa, a sportowcy strzelają normalnie na strzelnicy.
Podobnie było z bronią czarnoprochową. Co to miało nie być po uwolnieniu, krwawe jatki, napady, cuda i dziwy. A powstało jedynie sporo "bractw kurkowych", ludzie organizują zawody i pikniki, na które przyjeżdżają z całymi rodzinami. I nic więcej ...

stream - 2011-06-22, 18:46

Zlewozmywak napisał/a:
50 BMG napisał/a:

W stanach jak wprowadzono REJESTRACJE broni palnej to ludziska jeździli z naklejkami na samochodach o treści :
Jak chcecie mi odebrać broń to będziecie musieli ja wyciągnąć z mojej martwej dłoni.

i mam wrażenie że całkiem serio to brali.


To ja tylko moge na to odpowiedziec : Polska to nie Stany :)

A widze ze czesci ludzi nowelizacja niezle zakrecila w glowie :)


Ani Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Trochę się uspokoiłeś ale znowu ci się zbiera na zaczepki widzę...

Zlewozmywak - 2011-06-22, 19:47

Toost napisał/a:

Plus będzie taki, że za rok czy dwa okaże się że nawet gość mający 90 sztuk broni jest tak samo niegroźny jak ten mający 3 sztuki. Wyjdzie w praktyce, ze reglamentacja ilości sztuk nie ma kompletnie wpływu


To ja to odniose do ... swiatel samochodowych. Ze 2 czy 3 lata temu wprowadzili nakaz jazdy w dzien na swiatlach bo to mialo zwiekszyc bezpieczenstwo na drogach. No i jezdzimy grzecznie na tych swiatlach. Tylko ze co roku robi sie badania i naprawde z tych badan wyniklo, ze wypadkow jest i tak jeszcze wiecej niz bylo, jazda na swiatlach kompletnie niczego nie zmienila. I co ? Zniesli obowiazek jazdy na swiatlach ? Nie. Dalej jezdzimy na swiatelkach, kupujemy w skali kraju miliony zaroweczek dodatkowo ....

Ja mysle ze szukanie logiki i konsekwencji u rzadzacych to jest naprawde prozny trud. I to raczej jest tak, ze jak 10 tysiecy posiadaczy broni nie zrobi nic zlego to nikt nie powie "bron w rekach ludzi nie jest zagrozeniem". Ale za to jak 1 facet cos tam nawywija - to zaraz podniosa sie glosy by zabrac bron ludziom itp itd. I te grzeczne 10 tysiecy nie bedzie mialo znaczenia.

A co do wpisu kolegi STREAM - sluchaj, ja nie chce byc czarnowidzem, nie chce byc straszakiem, ale ja chce by ta ustawa sie utrzymala bo jest po prostu dobra. Ale jak ludzie beda podchodzic do niej tak nieodpowiedzialnie, to ja zmienia na gorsza i tyle z tego wszystkiego bedzie. A juz uzywanie argumentow typu "no bo w stanach to ..." no to sorry, ale troche to bez sensu.

A najlepsze jest to, ze ja podejrzewam ze sporo tych ludzi skaladajacych wnioski na 400 sztuk broni robi to tylko dla szpanu, zeby sie kolegom pochwalic ile to oni moga miec "klamek". No chyba ze kazdy z nich to milioner ....

ORDYNAT - 2011-06-22, 19:56

Gdyby media u nas spełniały swoją rolę zamiast „jeździć na taniej sensacji”, albo przyczepiać nam łatkę balkonowego strzelca, prującego do ptaków, samochodów, przechodniów i by były odbiciem nastrojów społecznych to pewnie i u nas takich naklejek na samochodach by się pojawiło trochę. I kilku z nas by w TV wystąpiło jako głos braci strzeleckiej niezadowolonej z traktowania. Nawet marzy się mi, że jakiś polityk by się starał pozyskać nasze głosy i w trosce o własny interes głośno by w mediach promował nasze pomysły. I politycy by kombinowali jak tu się nie narazić dość sporej grupie społecznej, która dość często w mediach jest pokazywana ze swoimi krytycznymi uwagami pod adresem kiepskich ustaw.
Na razie o normalnych mediach mowy nie ma. Pozamiatać nas mogą jakieś przypadkowe zdarzenia. Propaganda telewizyjna robi swoje. Starczy jakiś straszny wypadek z wiatrówką rozdmuchany dla sensacji i możemy zdawać wiatrówki do policyjnych depozytów i latać po pozwolenia jak na palną.
Mało realne?
Nie! Bardzo realne.

Zlewozmywak - 2011-06-22, 20:04

ORDYNAT napisał/a:
Gdyby media u nas spełniały swoją rolę zamiast „jeździć na taniej sensacji”, albo przyczepiać nam łatkę balkonowego strzelca, prującego do ptaków, samochodów, przechodniów i by były odbiciem nastrojów społecznych to pewnie i u nas takich naklejek na samochodach by się pojawiło trochę. I kilku z nas by w TV wystąpiło jako głos braci strzeleckiej niezadowolonej z traktowania. Nawet marzy się mi, że jakiś polityk by się starał pozyskać nasze głosy i w trosce o własny interes głośno by w mediach promował nasze pomysły. I politycy by kombinowali jak tu się nie narazić dość sporej grupie społecznej, która dość często w mediach jest pokazywana ze swoimi krytycznymi uwagami pod adresem kiepskich ustaw.
Na razie o normalnych mediach mowy nie ma. Pozamiatać nas mogą jakieś przypadkowe zdarzenia. Propaganda telewizyjna robi swoje. Starczy jakiś straszny wypadek z wiatrówką rozdmuchany dla sensacji i możemy zdawać wiatrówki do policyjnych depozytów i latać po pozwolenia jak na palną.
Mało realne?
Nie! Bardzo realne.


Otoz to. Po prostu tak jest w tym kraju. A tu nagle po zmianie ustawy ludziom zaszumialo i mysla ze to USA ....

Cieszmy sie kurcze z tego co mamy i podchodzmy do tego z glowa.

ORDYNAT - 2011-06-22, 20:14

Jedyne wyjście zorganizować się. Z organizacją lepiej niż pospolitym ruszeniem. Mamy kolegów, jeśli mogę tak stwierdzić „reprezentatywnych i bardziej przygotowanych”. Jakieś wybory, statut, koła strzeleckie, i reprezentanci „gniotą” polityków, przedstawiają ustawę napisana przez nas.
WRB - 2011-06-22, 21:11

Zlewozmywak napisał/a:
To ja to odniose do ... swiatel samochodowych.


Nie do końca masz rację zlewozmywaku.
W 2010 roku wydarzyły się 38 832 wypadki drogowe:
• w porównaniu z rokiem 2008, kiedy to miały miejsce 49 054 wypadki, liczba
ta spadła o 10 222 wypadki (-20,8%),
• w porównaniu z 2009 rokiem, w którym zanotowaliśmy 44 196 wypadków,
liczba ta spadła o 5 364 wypadki (-12,1%).

W wyniku wypadków drogowych 3 907 osób poniosło śmierć:
• w porównaniu z rokiem 2008, kiedy zginęło 5 437 osób, nastąpił spadek
o 1 530 osób (-28,1%),
• w porównaniu z rokiem 2009, w którym śmierć poniosły 4 572 osoby nastąpił
spadek o 665 osób (-14,6%).
Najwięcej wypadków zanotowano w ciągu dnia, gdyż wtedy jest największy
ruch. Jednakże w porze nocnej, na drogach nieoświetlonych występuje największy
wskaźnik osób zabitych, w co czwartym takim wypadku ginie człowiek, gdzie w porze
dziennej w co trzynastym wypadku.
informacje za: http://dlakierowcow.policja.pl/portal/dk/807/

Jak widać wyraźnie spada liczba zabitych i rannych na drogach. Tylko wiele czynników może się na to złożyć, kultura jazdy, lepszy stan dróg, jazda na światłach i być może mniejsza liczba pijanych kierowców.
Przepraszam za off topa, ale lubię przeciwstawiać argumenty przeciw zwykłej pisaninie :P

Zlewozmywak - 2011-06-22, 21:14

Coz, kierowalem sie wysokiej rangi oficerem Policji, ktory w TVP 1 wyraznie powiedzial ze liczba wypadkow na drogach nie spadla, lecz wzrosla.
Fenixom - 2011-06-22, 23:53

Jeszcze raz powtórze tylko Ustawa Czumy i jak najszybsze jej wprowadzenie w życie zmieni Patologię odnośnie nie wydawania Pozwoleń na Broń do Ochrony Osobistej czy do Celów Kolekcjonerskich czy Sportowych czy Pamiątkowych czy Myśliwych . Pozwolenia na Broń powinny wydawać samorządy a nie Policja :!: :!:
Janek_M - 2011-06-23, 00:32

Fenixom napisał/a:
Pozwolenia na Broń powinny wydawać samorządy a nie Policja :!: :!:

Marzenia ściętej głowy, jest i tak w miarę dobrze. Jakbyś chciał by samorządy to wydawały-urzędnicy którzy nie są do tego przeszkoleni, nie znają tematu? Były by jeszcze większe jaja niż z Policją. Poza tym jak taki "zielony" urzędas nie w temacie ma przeprowadzać egzamin?

Fenixom - 2011-06-23, 08:28

Oni by tylko wydawali Pozwolenia a Egzamin przeprowadzał by kto inny , wszystko jest do zrobienia jak się chce nie widzę w tym żadnego problemu . Napewno Prawo nie zmieni się na lepsze dla nas jak będziemy siedzieć na forum i pisać po 30 postów dziennie , już teraz trzeba zaczać lobbować Projekt Czumy , czasu zostało mało żeby później nie było że się nam nie udało że znowu takie mamy prawo itp od narzekania na forum i pisania postów jak nam źle nie zmienimy Prawa :!: :!:
Janek_M - 2011-06-23, 13:19

Fenixom napisał/a:
Oni by tylko wydawali Pozwolenia a Egzamin przeprowadzał by kto inny , wszystko jest do zrobienia jak się chce nie widzę w tym żadnego problemu . Napewno Prawo nie zmieni się na lepsze dla nas jak będziemy siedzieć na forum i pisać po 30 postów dziennie , już teraz trzeba zaczać lobbować Projekt Czumy , czasu zostało mało żeby później nie było że się nam nie udało że znowu takie mamy prawo itp od narzekania na forum i pisania postów jak nam źle nie zmienimy Prawa :!: :!:

Ja Cię doskonale rozumiem Fenixom ale nie wolno nic robić w pośpiechu, najlepiej zaczekać pół roku-rok by zobaczyć wszystkie aspekty wprowadzonych zmian i dopiero na ich bazie dopracowywać ustawę....

Fenixom - 2011-06-23, 13:30

Zgadzam się z tobą w 100% :piwo:
AKM - 2011-06-23, 13:45

Fenixom napisał/a:
Jeszcze raz powtórze tylko Ustawa Czumy i jak najszybsze jej wprowadzenie w życie zmieni Patologię odnośnie nie wydawania Pozwoleń na Broń (...)


Fenixom napisał/a:
już teraz trzeba zaczać lobbować Projekt Czumy , czasu zostało mało żeby później nie było że się nam nie udało że znowu takie mamy prawo itp (...)


Itd. itp. ...

Na dobrą sprawę obecnie obowiązujące zmiany nie miały okazji (ze względów czasowych) sprawdzić się jeszcze w praktyce, a co poniektórzy już marzą o kolejnym grzebaniu w dopiero co zmienionych przepisach. Macie pewność, że w toku prac nad kolejnymi zmianami uda się zachować dopiero co wywalczone zdobycze? Weźmiecie potem choćby minimum odpowiedzialności (choćby moralnej) za ewentualne zmiany na gorsze? Tyle lat narzekaliśmy na uznaniowość. Dzięki staraniom niektórych ludzi (także tych z Forum) udało się ograniczyć uznaniowość do minimum. Zachodzą także korzystne zmiany w praktyce WPA o czym świadczą liczne wpisy tu obecnych Kolegów. Gdyby nie "wypięcie się" PZSS na strzelców, można by zaryzykować tezę, że jest całkowicie normalnie. Fenixom, uparłeś się na tę broń do ochrony osobistej niczym dziecko na cumelka w sklepie! I tylko Czuma, Czuma i Czuma! Na dziś dzień o Czumie mało kto już pamięta. Przy ewentualnych zmianach bardziej liczył się będzie ewentualny projekt KGP, a nie dawno zapomniany Czuma! Do tej pory jęczałeś na temat uznaniowości jako takiej. Ograniczono ją. W większości aspektów wręcz wyeliminowano. Dlaczego nie zapiszesz się do stowarzyszenia kolekcjonerów i nie wystąpisz o pozwolenie na broń do tych właśnie celów? Czy chodzi tylko o kwestię chodzenia po ulicy z załadowaną bronią? Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, abyś-przy minimum wysiłku-tę wymarzoną broń miał. Czyżby chodziło tylko i wyłącznie o przysłowiowe bicie piany i gonienie króliczka? Ty myślisz, że krzykniesz "Czuma!", a stanowiący prawo padną na pysk i momentalnie zmienią przepisy w pożądanym przez Ciebie kierunku. Ty wiesz w ogóle jak w praktyce wygląda tworzenie projektów ustaw bądź nowelizacji? Nie mam na myśli tego, co każdy może zobaczyć w szklanym pudełku. Myślę o zakulisowych tarciach, sprzeczności celów i wielości punktów widzenia. Jesteś z Warszawy. Idź do sejmu i krzyknij "Tylko projekt Czumy!" Zobaczysz i zarazem zdziwisz się, że na nikim to większego wrażenia nie zrobi.

rlatala - 2011-06-23, 13:53

Moim skromnym zdaniem UoBiA w obecnej formie, w zakresie broni do celów sportowych, nie wymaga żadnych zmian.
Konieczne jest jedynie uproszczenie postępowania rozszerzającego posiadane pozwolenie o dodatkowe sztuki.
Wtedy składamy pierwszy wniosek na kilka sztuk, które potrzebuje na już (2? 3 może 4), a z czasem rozszerzamy jeśli chcę coś dokupić.

Nie wypowiadam się o celach kolekcjonerskich bo tu faktycznie mając stosowną ilość pieniędzy pozwolenie nawet na 100 szt może być niewystarczające.

Fenixom - 2011-06-23, 16:13

AKM napisał/a:


Itd. itp. ...

Na dobrą sprawę obecnie obowiązujące zmiany nie miały okazji (ze względów czasowych) sprawdzić się jeszcze w praktyce, a co poniektórzy już marzą o kolejnym grzebaniu w dopiero co zmienionych przepisach. Macie pewność, że w toku prac nad kolejnymi zmianami uda się zachować dopiero co wywalczone zdobycze? Weźmiecie potem choćby minimum odpowiedzialności (choćby moralnej) za ewentualne zmiany na gorsze? Tyle lat narzekaliśmy na uznaniowość. Dzięki staraniom niektórych ludzi (także tych z Forum) udało się ograniczyć uznaniowość do minimum. Zachodzą także korzystne zmiany w praktyce WPA o czym świadczą liczne wpisy tu obecnych Kolegów. Gdyby nie "wypięcie się" PZSS na strzelców, można by zaryzykować tezę, że jest całkowicie normalnie. Artur (Fenixom), uparłeś się na tę broń do ochrony osobistej niczym dziecko na cumelka w sklepie! I tylko Czuma, Czuma i Czuma! Na dziś dzień o Czumie mało kto już pamięta. Przy ewentualnych zmianach bardziej liczył się będzie ewentualny projekt KGP, a nie dawno zapomniany Czuma! Do tej pory jęczałeś na temat uznaniowości jako takiej. Ograniczono ją. W większości aspektów wręcz wyeliminowano. Dlaczego nie zapiszesz się do stowarzyszenia kolekcjonerów i nie wystąpisz o pozwolenie na broń do tych właśnie celów? Czy chodzi tylko o kwestię chodzenia po ulicy z załadowaną bronią? Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, abyś-przy minimum wysiłku-tę wymarzoną broń miał. Czyżby chodziło tylko i wyłącznie o przysłowiowe bicie piany i gonienie króliczka? Ty myślisz, że krzykniesz "Czuma!", a stanowiący prawo padną na pysk i momentalnie zmienią przepisy w pożądanym przez Ciebie kierunku. Ty wiesz w ogóle jak w praktyce wygląda tworzenie projektów ustaw bądź nowelizacji? Nie mam na myśli tego, co każdy może zobaczyć w szklanym pudełku. Myślę o zakulisowych tarciach, sprzeczności celów i wielości punktów widzenia. Jesteś z Warszawy. Idź do sejmu i krzyknij "Tylko projekt Czumy!" Zobaczysz i zarazem zdziwisz się, że na nikim to większego wrażenia nie zrobi.


To w takim razie co Proponujesz :?: :?:

Bo Projekt KGP dokręci nam śrubę na amen , co do broni do Ochrony Osobistej to nie ja tylko się uparłem ale też ludzie którzy są napadani i takiego pozwolenie nie dostają nie ma być łatwo a normalnie i nie mów mi że znikneła Uzniowość wszędzie bo tak nie jest i sam dobrze wiesz że nie jest cudownie więc nie pisz że jest Cudownie . Porozmawiaj z ludzmi którym grożono i zostali pobici dotkliwie i wystąpili o takie Pozwolenie i nie dostali Pozwolenia według złotej zasady: NIE bo NIE :!: :!: Wiem jak wygląda tworzenie Ustawy .Jeśli Projekt Ustawy nie zrobi większego wrażenia na nikim tak jak to mówisz to po co go wogóle się nim zajmować ??? Mamy go zostawić i czekać na manne z nieba AKM ??? Posłowie nie muszą padać na Pysk niech tworzą tylko dobre Prawo to że coś się udało to nie znaczy że będzie to trwać wiecznie sam dobrze wiesz że Myśliwi czyli ty ( AKM) byli Faforyzowania w WPA mieli łatwiej w uzyskaniu Pozwolenia i tak jest i tym razem . Oczywiście możemy pisać na forum posty już 70 stron zaraz będzie 300 stron , udowadniać że jest tak albo tak i co to zmieni a nic . Dużo żeczy się udało przy nowelizacji ale też jest parę spraw nie rozwiązanych , rozmawialiśmy o tym nie raz :!: Sam dobrze wiesz że Projekt Czumy rozwiązuje wszystko to co nie udało się osiągnąć :-D

AKM - 2011-06-23, 16:36

Fenixom napisał/a:
To w takim razie co Proponujesz :?: :?:


Monitorowanie właściwego przestrzegania przepisów przez WPA w zakresie wydawania pozwoleń. Na razie to jest najważniejsze.

Fenixom napisał/a:
nie mów mi że znikneła Uzniowość wszędzie bo tak nie jest


A masz jakiekolwiek doświadczenia empiryczne w tym zakresie, że wypowiadasz się w sposób tak kategoryczny?

Fenixom napisał/a:
więc nie pisz że jest Cudownie


Umiesz czytać? Gdzie to napisałem?

Fenixom napisał/a:
Jeśli Projekt Ustawy nie zrobi większego wrażenia na nikim tak jak to mówisz to po co go wogóle się nim zajmować ???


A kto się obecnie zajmuje "projektem Czumy" poza Tobą? Ludzie (także z tego forum) odwalili kawał roboty, a Ty dalej jęczysz na zasadzie "weźmy i zróbcie".

Fenixom napisał/a:
sam dobrze wiesz że Myśliwi czyli ty ( AKM) byli Faforyzowania w WPA mieli łatwiej w uzyskaniu Pozwolenia


Miej pretensje do WPA, a nie do mnie.

Fenixom napisał/a:
i tak jest i tym razem


A niby w jaki sposób nowelizacja wpłynęła pozytywnie na proces uzyskiwania pozwolenia przez myśliwych? Akurat w tej kwestii nic się nie zmieniło. Celem pracy wielu ludzi była normalizacja na kierunku broni sportowej. To się w dużej mierze udało (niestety, poległa propozycja dotycząca celów rekreacyjnych). Wysiłek wspomnianych osób zaowocował także normalnością względem broni do celów kolekcjonerskich i rekonstrukcji historycznej. Zrób 1/100 tyle, co oni, to wówczas podyskutujemy.

Fenixom napisał/a:
Sam dobrze wiesz że Projekt Czumy rozwiązuje wszystko to co nie udało się osiągnąć :-D


Wszyscy ci, którzy z takim trudem wyrywali względną normalność z rąk Policji napracowali się wystarczająco dużo. Tak więc może teraz Ty przejmij ich "pałeczkę" i zrób wszystko idealnie! Szczerze życzę powodzenia.

Fenixom - 2011-06-23, 16:54

Kolego dobrze że się napracowali chwała im za tylko, to co teraz mamy wszyscy spocząć na laurach . Jak wiesz ja i ty pisaliśmy do 997 czy coś to dało , no możę trochę . Mówisz minitorowanie przestrzegania przepisów przez WPA ok zgoda ale jak widać WPA się tym nie przejmują , musi być kilka spraw w sądach i może będzie normalnie wszędzie na co liczę . Co do doświadczeń że nie znikneła Uznaniowość na stronie Rombu masz dział Wyskoki WPA i co przerazili się ci ludzie w WPA nie nadał łamią Prawo i jest im z tym dobrze :evil: Czytać umiem i to bardzo dobrze , nie bawmy się w odbijanie piłeczki bo szkoda na to naszego czasu :!:Nie jęcze kolego to po pierwszę bo tutaj nie ma czasu na jęki a zasada weźmy się i zróbmy mi przyświeca a nie zasada róbcie a ja zgarnę trofeła. Co do Myśliwych pretensji do Ciebie nie mam raczej należy mieć Pretensje do WPA z czym się zgadzam z tobą , chyba źle mnie zrozumiałeś . Też możesz przejąć pałeczkę od tych ludzi którzy się tak napracowali powiem więcej wszyscy z forum możemy przejąć pałeczkę z od tych ludzi i zacząć coś robić . AKM mówisz że nic nie zrobiłem ty też za dużo nie zrobiłeś , ale przyjdzie czas i wtedy każdy z nas będzie się mógł pochwalić co zrobił :-D

Jeśli Projekt Czumy nie ma szans to co dalej , mam nadzieje że jakiś Plan Awaryjny Romb ma :cry: Bardziej mi chodzi oto AKM by w pewnym momęcie jak KGP przygotuje swój Projekt UOBIA nie zaspać , nie przegapić czegoś. Możemy się wszyscy na forum sprzeczać ale fakt jest faktem że Problem odnośnie złych przepisów odnośnie Broni do Ochrony Osobistej pozostał i przy następnej nowelizacji nie można tego odpuścić :!: :!:

AKM - 2011-06-23, 17:06

A więc dyskutujemy dalej :-D

Fenixom napisał/a:
Kolego dobrze że się napracowali chwała im za tylko, to co teraz mamy wszyscy spocząć na laurach .


Oczywiście, że nie! Ale na razie jest po prostu za wcześnie, aby toczyć boje o kolejną nowelizację. Nikt z decydentów na to nie pójdzie! A jeżeli już, to w stronę negatywną (vide: zamysły nowelizacji dotyczącej przenoszenia broni etc.). Idąc teraz, po tak krótkim czasie obowiązywania znowelizowanych przepisów, na wojnę o kolejną nowelizację, ryzykujemy, że dotychczasowe osiągnięcia zostaną po prostu zaprzepaszczone.

Fenixom napisał/a:
Mówisz minitorowanie przestrzegania przepisów przez WPA ok zgoda ale jak widać WPA się tym nie przejmują , musi być kilka spraw w sądach i może będzie normalnie wszędzie na co liczę .


Często tak bywało, że prawidłowa praktyka prawna ugruntowuje się w oparciu o orzecznictwo. Nie ma w tym nic niezwykłego, choć oczywiście zapewne wszyscy chcielibyśmy mieć kumatych urzędników, których praca nie wymagała by absorbowania sądów.

Fenixom napisał/a:
Co do doświadczeń że nie znikneła Uznaniowość na stronie Rombu masz dział Wyskoki WPA i co przerazili się ci ludzie w WPA nie nadał łamią Prawo i jest im z tym dobrze :evil:


Przez tyle lat przyzwyczaili się do takich, a nie innych praktyk, więc trudno oczekiwać, aby nagle stali się wielce praworządni. Dlatego właśnie uważam, że potrzeba odrobinę czasu na ugruntowanie się nowych przepisów w praktyce.

Fenixom napisał/a:
AKM mówisz że nic nie zrobiłem ty też za dużo nie zrobiłeś :evil:


Oczywiście, że nie! Nigdy nie twierdziłem inaczej! Ale równocześnie nie uważam, że nic się nie zmieniło na lepsze. Przeciwnie! Uważam, że bardzo dużo się zmieniło!

Fenixom napisał/a:
Jeśli Projekt Czumy nie ma szans to co dalej , mam nadzieje że jakiś Plan Awaryjny Romb ma :cry:


Osobiście uważam, że w chwili obecnej żaden plan "B" kolejnych zmian nie jest potrzebny. Potrzebne jest raczej utrzymanie tego dobrego, które udało się wywalczyć oraz gotowość do skutecznego reagowania w przypadku pojawienia się policyjnych planów negatywnych zmian w przepisach.

Fenixom - 2011-06-23, 17:12

Bardziej mi chodzi oto AKM by w pewnym momęcie jak KGP przygotuje swój Projekt UOBIA nie zaspać , nie przegapić czegoś. Możemy się wszyscy na forum sprzeczać ale fakt jest faktem że Problem odnośnie złych przepisów odnośnie Broni do Ochrony Osobistej pozostał i przy następnej nowelizacji nie można tego odpuścić , tak samo jak innych nie rozwiązanych spraw :evil:
AKM - 2011-06-23, 17:20

Fenixom napisał/a:
Bardziej mi chodzi oto AKM by w pewnym momęcie jak KGP przygotuje swój Projekt UOBIA nie zaspać , nie przegapić czegoś. Możemy się wszyscy na forum sprzeczać ale fakt jest faktem że Problem odnośnie złych przepisów odnośnie Broni do Ochrony Osobistej pozostał i przy następnej nowelizacji nie można tego odpuścić


Właśnie dlatego napisałem tak, a nie inaczej w ostatnim zdaniu. Zwróć uwagę, że póki co-nie udało się przebić z żadnym nowym lub społecznym projektem (jeżeli się mylę, będę wdzięczny za informacje i korektę). Zmiany (zarówno pozytywne, jak i negatywne) następowały w toku prac nad projektami rządowymi. Mówiąc szczerze, osobiście wolałbym, aby takie organizacje jak ROMB skupiły się na "temperowaniu" co bardziej niesfornych urzędników czy reagowaniu na negatywne tendencje niż traceniu energii na tworzenie (pomijam takie inicjatywy w sytuacjach dających szanse na powodzenie) projektów z których nasi tworzący prawo i tak nie skorzystają.

Fenixom - 2011-06-23, 20:18

AKM temperowanie Urzędników to też jest moim zdaniem teraz priorytetem . Ale nie można zostawić takiej kwesti jak lobbowanie Projektu Czumy , dalsze pracę Parlamentarne w Sejmie nad tym Projektem a nawet warto spróbować zebrać 200 tys podpisów i złożyć na ręce Marszałka Projekt Obywatelski Ustawy o Broni i Amunicji . Sam dobrze wiesz że z grupą ludzi 200 tys osób Posłowie i MSWIA będą się liczyć wkońcu dla Posłów to nie taki mały elektorat wyborczy :-D Oczywiście wszystko w odpowiednim czasie :!: :!:
AKM - 2011-06-23, 20:53

Fenixom napisał/a:
Ale nie można zostawić takiej kwesti jak lobbowanie Projektu Czumy , dalsze pracę Parlamentarne w Sejmie nad tym Projektem


Fenixom, ale tego projektu JUŻ nie ma! NIKT go nie rozpatruje! Nawet-o ile dobrze pamiętam-nie trafił do komisji! Zresztą i sam Czuma olał to. Rozpatrywano podobny projekt Komisji PP, ale również został "wyautowany". Naprawdę myślisz, że w chwili obecnej, przed wyborami, ktokolwiek ruszy ten temat? Nie ma mowy! Jeżeli z jakimś projektem możemy mieć do czynienia w przewidywalnej przyszłości, to będzie to projekt autorstwa KGP. Chcesz mieć broń? Wystąp o pozwolenie! Zapisz się do klubu lub do stowarzyszenia i zrób coś w kierunku uzyskania tego pozwolenia. Naprawdę boję się, że jak będziesz liczył tylko na Czumę, to może Ci życia zbraknąć po prostu. A po co marnować czas na zbędne czekanie?

bulter - 2011-06-23, 21:15

Kurfa, Fenixom. Złóż w końcu te papiery, zdobadz klamke, obojętnie czy kolekcjonerska czy sportowa, i przestań dreczyc ludzi ( jak już będziesz mieć pozwolenie to żadne ciemne moce Ci go nie odbiorą ). No chyba ze masz problemy z dopuszczeniem przez psychologa, no to nawet ustawa Czumy Ci nie pomoże.
Pomijając (mam nadzieje chwilowa) praktykę niektórych wpa jest jak najbardziej normalnie.
Sam jestem przeciwny temu aby broń do ochrony osobistej była ogólnie dostępna, tak jak kolekcjonerska.
Zyczylbym sobie tylko jeszcze jednej rzeczy. Aby egzaminy były przeprowadzane uczciwie. Jesli tak będzie, to czego chcieć wiecej. A propos. Wie ktoś z Was jak wyglądały do tej pory egzaminy "kolekcjonerskie"?

Fenixom - 2011-06-23, 21:35

O Pozwolenie wystąpić to nie Problem . Chodzi mi o Uznaniowość w tym temacie czy tak waszym zdaniem powinno być :?: :?:
Zlewozmywak - 2011-06-23, 22:25

Mozesz powiedziec co to za ankieta ? Bo nie kazdy ma konto na FB ....
Fenixom - 2011-06-23, 22:33

Czy jesteś zwolennikiem liberalizacji dostępu do broni palnej dla uczciwych i praworządnych obywateli do celów ochrony osobistej ??

Zdecydowanie tak: [ 112 głosów ]
Mój dom, moją twierdzą: [ 33 głosów ]
Raczej tak: [ 9 głosów ]
Zdecydowanie nie: [ 23 głosów ]
Nie mam zdania. Nie wiem: [2 głosów]
Raczej nie : [1 głos]

danwoj-85 - 2011-06-24, 00:16

Fenixom napisał/a:
O Pozwolenie wystąpić to nie Problem . Chodzi mi o Uznaniowość w tym temacie czy tak waszym zdaniem powinno być :?: :?: Jak to powszechnie dostępna, spełniasz rygorystyczne wymagania dostajesz a teraz nawet jak cię napadną 30 razy to i tak nie dostaniesz , niektórzy z forum mogą to zrozumieć a niektórzy mają z tym Problem widzę :evil: AKM mówisz że Projekt Czumy upadł , można powiedzieć pod upadł o tak bym to określił ---[Stan na 20-06-2011]--

http://orka.sejm.gov.pl/p...72?OpenDocument Sprawa nie zamknięta

Polecam Artykuł kolegi Alfacharlie

http://strona.alfacharlie...d=375&Itemid=45Kolega Dariusz zadał pytanie na FB wynik Ankiety mówi sam za siebię


http://www.facebook.com/h...222770894416639


Ps. Można w nie dalekiej przyszłości wprowadzić poprawkę do Ustawy


Projekt Ustawy, do którego podałeś link jest projektem komisji Przyjazne Państwo a nie Czumy! Projektu Czumy już dawno nie ma!
Po drugie nikt nie będzie się brał teraz za zmienianie Ustawy dopiero co znowelizowanej. Co do br. do obrony to w najbliższym czasie nie mamy szans na jakiekolwiek zmiany. Chyba, że na gorsze. Już był pomysł aby powrócić do definicji o noszeniu broni z przed nowelizacji, na szczęście pomysł upadł. Najpierw dano nam repliki czarno prochowe teraz dano nam pozwolenia sportowe i kolekcjonerskie, następnym celem będzie ochrona osobista, ale dajmy trochę na to wszystko czasu.
Jeśli chcesz mieć broń to rób chłopie pozwolenie kolekcjonerskie czy sportowe i ciesz oko, dziuraw papier i co tam jeszcze chcesz, ale zrozum, że w najbliższym czasie nie ma szans na znormalizowanie kryteriów broni do obrony. Poczekajmy aż ROMB się zarejestruje, wtedy może coś się ruszy w tej kwestii.
Kolega AKM dobrze prawi, że na chwilę obecną najważniejsze jest Monitorowanie poczynań WPA w kwestii wydawania decyzji oraz publikacja na stronie ROMBu.
Ustawę moim zdaniem teraz mamy nie złą i cieszmy się z tego co mamy.
Ja już pierwszy krok poczyniłem i czekam na patent. Tak że radze Tobie również Fenixom rób coś jak chcesz broń, nie ma na co czekać ;) Bo na razie to Ty piszesz dziennie po ileś tam postów...
Pozdrawiam,
Daniel.

AKM - 2011-06-24, 11:13

Tak jak napisał powyżej Daniel, zalinkowny przez Ciebie projekt jest autorstwa Komisji PP, a nie Czumy. Choć rzeczywiście wiele elementów jest podobnych.

Fenixom napisał/a:
Czy jesteś zwolennikiem liberalizacji dostępu do broni palnej dla uczciwych i praworządnych obywateli do celów ochrony osobistej ??

Zdecydowanie tak: [ 112 głosów ]
Mój dom, moją twierdzą: [ 33 głosów ]
Raczej tak: [ 9 głosów ]
Zdecydowanie nie: [ 23 głosów ]
Nie mam zdania. Nie wiem: [2 głosów]
Raczej nie : [1 głos]


Kolego! Gdyby nawet w rubryce "Zdecydowanie tak" widniała liczba 10000, to i tak jest to dużo za mało, aby wywarło jakikolwiek pozytywny wpływ na decydentów. Zwłaszcza, że jakiś "Fakt" czy inny "SE" może zrobić swój sondaż z którego wyniknie, że zdecydowana większość jest przeciwna unormalnieniu przepisów dotyczących broni. Wiesz, zasada "Vox populi-vox Dei" może ładnie brzmi w usteczkach polityków na konwencjach, ale w czymś, co Niemcy ładnie nazywają "Realpolitik" nie ma najmniejszego znaczenia.

Fenixom - 2011-06-24, 11:20

danwoj-85 napisał/a:
Najpierw dano nam repliki czarno prochowe teraz dano nam pozwolenia sportowe i kolekcjonerskie, następnym celem będzie ochrona osobista, ale dajmy trochę na to wszystko czasu.


I oby tak się stało kolego :-D :piwo:

drako - 2011-06-24, 11:53

rlatala napisał/a:
Moim skromnym zdaniem UoBiA w obecnej formie, w zakresie broni do celów sportowych, nie wymaga żadnych zmian.


Jak usuniemy zapis o PZSS to się z tobą zgodzę.

ROMB w tej chwili powinien się skupić na tym by obecna ustawa była przestrzegana przez WPA. Jak już do tego dojdzie, a w międzyczasie urzędnicy zobaczą, że jak przestępstw z użyciem legalnej broni nie było tak nie ma, to będzie można brnąć dalej ze zmianami. Ważne by mieć za sobą statystyki i opinię specjalistów. No i na pewno trzeba robić wszystko by popularyzować strzelectwo wśród zwykłych ludzi żeby przestali się broni i strzelców bać.

rlatala - 2011-06-27, 09:18

[quote="drako"]
rlatala napisał/a:
Moim skromnym zdaniem UoBiA w obecnej formie, w zakresie broni do celów sportowych, nie wymaga żadnych zmian.


drako napisał/a:
Jak usuniemy zapis o PZSS to się z tobą zgodzę.


Zapis lub "tzw Działaczy" PZSS.

drako napisał/a:
No i na pewno trzeba robić wszystko by popularyzować strzelectwo wśród zwykłych ludzi żeby przestali się broni i strzelców bać.

To jest myślę najważniejsze - obok pilnowania WPA pod kątem przestrzegania prawa.
Ludziom znającym się na broni (nawet w zakresie amatorskim) żaden pismak głupot (choć wydaje się, że sensacyjnych) nie wciśnie

dziki_pl - 2011-06-27, 10:46

No i ja dostalem odpowiedz.
Zastanawia mnie ze od razu dla nich sprawa jest skomplikowana i wydluzaja termin o miesiac, jest jakis sposob by poprosic o utrzymanie terminu?

O ile na dwa ostatnie zadania odmowie odpowiedzi (dobrze?) to mam latac za odpisem statusu?P.S. Maja maly blad, wystapilem o 150 szt :)

Grzela - 2011-06-27, 10:53

No to pięknie pewnie mi tez to samo odpiszą.
Jaki można wykonać następny ruch?

Zinngiesser - 2011-06-27, 10:57

Statut moga sobie sami sciagnac z naszej strony internetowej, a skoro jestes czlonkiem Sekcji Kolekcjonersko-Historycznej, to jej regulamin przeciez sam podpisywales. Nie jest to jednak dokument publiczny, zatem popros p. Bozenke o jego uwierzytelniona kopie. Inne zyczenia sa bezprawne.
Fenixom - 2011-06-27, 11:17

To jak to jest w końcu w WPA KSP przestawili się na nowe przepisy czy nadal jest tak samo jak przed nowelizacją :?: :?:
dziki_pl - 2011-06-27, 11:20

Czy fakt ze wg nich sprawa jest "skomplikowana" mozna zweryfikowac? W ten sposob automatycznie moga przedluzac wszystkie sprawy o miesiac, sprawa jest typowa.
Janek_M - 2011-06-27, 11:29

Hej, do jakiego stowarzyszenia należysz? Bo jak się okazało jednak muszę szukać stowarzyszenia kolekcjonerskiego :-/
Zinngiesser - 2011-06-27, 11:34

dziki_pl napisał/a:
Czy fakt ze wg nich sprawa jest "skomplikowana" mozna zweryfikowac? W ten sposob automatycznie moga przedluzac wszystkie sprawy o miesiac, sprawa jest typowa.

Moga przedluzac o miesiac, o nastepny miesiac i o kolejny miesiac... Intencja ustawodawcy bylo, aby urzad mial mozliwosc przedluzenia terminu o miesiac. JEDEN miesiac, czyli maksylanie do DWOCH miesiecy (art. 35 § 2). Niestety, istnieje takze art. 35 § 5: "Do terminow okreslonych w przepisach poprzedzajacych nie wlicza sie terminow przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania okreslonych czynnosci, okresow zawieszenia postepowania oraz okresow opoznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu". Jak Policja w niektorych WPA kombinuje z terminami moze ci w wolnej chwili wyjasni kol. 9x19. Ale zwaz, ze tylko w niektorych.

Janek_M napisał/a:
Hej, do jakiego stowarzyszenia należysz? Bo jak się okazało jednak muszę szukać stowarzyszenia kolekcjonerskiego :-/

Przeciez 20 czerwca sam napisales, ze jestes czlonkiem wpisanego do KRS klubu kolekcjonerskiego przy domu kultury. Zatem do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim nalezysz. O co chodzi?

Janek_M - 2011-06-27, 13:10

Zinngiesser napisał/a:

Janek_M napisał/a:
Hej, do jakiego stowarzyszenia należysz? Bo jak się okazało jednak muszę szukać stowarzyszenia kolekcjonerskiego :-/

Przeciez 20 czerwca sam napisales, ze jestes czlonkiem wpisanego do KRS klubu kolekcjonerskiego przy domu kultury. Zatem do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim nalezysz. O co chodzi?


No tak, ale byłem się dopytać "szefa" tego klubu, który zaczął coś mi kombinować że my mamy osobowość prawną że to że tamto ale nie jesteśmy "stowarzyszeniem" tylko czymś tam innym bo w stowarzyszeniu to coś trzeba płacić czy coś tam a w ten sposób to ominął(swoją drogo człowiek jest radcą prawnym więc pewnie na podatkach się zna) :-/ Nie znam się na kwestiach prawnych jakie są różnice i jakie statusy mogą mieć takie organizacje więc nie wiem czym to oficjalnie jest ten klub...

Fenixom - 2011-06-27, 13:58

A czy Romb się kwalifikuje :-D ???
Zinngiesser - 2011-06-27, 14:00

Wez statut albo regulamin - wowczas bedziesz wszystko wiedzial. A jak jest stowarzyszenie wpisane do jakiegos rejestru, to w gre wchodzi wylacznie KRS albo wlasciwe starostwo powiatowe. Latwo to sprawdzic. Jesli natomiast jest 'na gebe' z kierownictwem domu kultury, to jakby go w swietle polskiego prawa nie bylo wcale.

ROMB sie nie kwalifikuje przede wszystkim dlatego, ze nie jest jeszcze wpisany do KRS. Data sprawy w sadzie nie jest jeszcze ustalona. Poza tym ROMB w swojei idei jest organizacja integracyjna dla WSZYSTKICH polskich strzelcow, a nie tylko kolekcjonerow. Statut jasno opisuje cele i sposoby ich realizacji. Aktualne zapisy sa nastepujace:

§ 6
Celem Stowarzyszenie jest:
a) dążenie do ustanowienia i utrzymania jednoznacznych zasad regulujących dostęp do broni dla praworządnych obywateli;
b) promowanie pozytywnego wizerunku miłośników i posiadaczy broni;
c) przeciwdziałanie fałszywym stereotypom dotyczącym posiadania broni przez obywateli;
d) popularyzacja wiedzy o broni;
e) promowanie odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

§ 7
2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
a) krzewienie idei patriotycznych, ze szczególnym uwzględnieniem historii i tradycji oręża polskiego;
b) propagowanie idei legalnego dostępu do broni;
c) upowszechnianie wiedzy o broni;
d) promowanie pozytywnego wizerunku legalnych posiadaczy i miłośników broni;
e) współpracę z organizacjami i instytucjami;
f) opiniowanie i proponowanie właściwych z punktu widzenia posiadaczy i miłośników broni palnej zapisów prawa;
g) organizowanie imprez, wystaw i pokazów;
h) działalność promującą rekreacyjne formy uprawiania strzelectwa;
i) współpracę i wzajemną pomoc członków stowarzyszenia;
j) prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia, wspieranie ich aktywności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.

ROMB nie byl, nie jest i (mam nadzieje) nie bedzie szybka trampolina do pozyskiwania kwitow przez osoby, ktore ze strzelectwem nie mialy wczesniej do czynienia, a pewnej nocy przysnila im sie wlasna 'klamka'. Jest tyle klubow sportowych z sekcjami strzeleckimi, stowarzyszen strzeleckich, rekonstrukcyjnych i kolekcjonerskich - droga do nauki i zdobywania doswiadczen jest otwarta.

Raphael27 - 2011-06-27, 16:29

Cytat:
ROMB nie byl, nie jest i (mam nadzieje) nie bedzie szybka trampolina do pozyskiwania kwitow przez osoby, ktore ze strzelectwem nie mialy wczesniej do czynienia, a pewnej nocy przysnila im sie wlasna 'klamka'. Jest tyle klubow sportowych z sekcjami strzeleckimi, stowarzyszen strzeleckich, rekonstrukcyjnych i kolekcjonerskich - droga do nauki i zdobywania doswiadczen jest otwarta.

Takie osoby szybko odpadają po oswojeniu się z informacją co trzeba spełnić aby taki 'kwitek' zdobyć.
Weź też pod uwagę że nie w każdym klubie ludziom pasuje że posiadasz/ubiegasz się o pozwolenie , nawet jeśli jeździsz na zawody, przewożąc broń bez pozwolenia.
Chore ale prawdziwe.

BrunoGL - 2011-06-27, 16:47

Zinngiesser napisał/a:


ROMB sie nie kwalifikuje przede wszystkim dlatego, ze nie jest jeszcze wpisany do KRS.


To teraz ja wyskoczę z pytaniem (albo wątpliwością).
ROMB ma być stowarzyszeniem rejestrowanym w KRS. Pięknie.
Są jednak "stowarzyszenia zwykłe" - bez KRS, za to "rejestrowane" w odpowiednim starostwie powiatowym.
Czy takie stowarzyszenie jest "gorsze"? W senie - czy liczy się jako TO stowarzyszenie kolekcjonerskie, o którym mówi ustawa?

Pozdr.
B.

Old Cadet - 2011-06-27, 16:52

BrunoGL napisał/a:
Czy takie stowarzyszenie jest "gorsze"? W senie - czy liczy się jako TO stowarzyszenie kolekcjonerskie, o którym mówi ustawa?


Poczekaj na lipcowy Strzał, będzie tam odpowiedź na to pytanie.

dziki_pl - 2011-06-27, 17:05

Raphael27 napisał/a:

Weź też pod uwagę że nie w każdym klubie ludziom pasuje że posiadasz/ubiegasz się o pozwolenie , nawet jeśli jeździsz na zawody, przewożąc broń bez pozwolenia.
Chore ale prawdziwe.


A co klub ma do tego?
Zbierajac papiery prosic klub o potwierdzenie swojej przynaleznosci i tyle. W jakim celu nie ich interes.

Fenixom - 2011-06-27, 17:06

Stowarzyszenie zwykłe jest określane jako „uproszczona formuła stowarzyszenia”. Nie ma ono osobowości prawnej. Realizuje cel społeczny, w oparciu o uchwalony regulamin. Stowarzyszenia zwykłe nie rejestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym, tylko u starosty.

Stowarzyszenia zwykłe:

•mają prostszą strukturę organizacyjną;•nie mają osobowości prawnej;•wiążą się z mniej zawiłymi formalnościami przy zakładaniu;•mają ograniczone źródła finansowania – mogą to być tylko składki członkowskie.Założenie stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby fizyczne (art. 40-43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Osoby prawne (np. firmy, inne organizacje) nie mogą być założycielami ani członkami stowarzyszenia zwykłego. Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe, decydują, jaka będzie nazwa stowarzyszenia i po co ono powstaje (jaki jest jego cel). Ustalają też, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę jaki ma teren działania oraz określają regulamin działalności (dokument ten pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym). Wybierają również przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie.

Następnie zgłaszają (pisemnie) utworzenie stowarzyszenia do organu nadzorującego – zwykle jest to wydział spraw obywatelskich w starostwie powiatowym, właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia. Aby stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji starosty musi złożyć u niego odpowiednie dokumenty. Jakie? O to najlepiej zapytać we właściwym dla siedziby organizacji starostwie. Najczęściej wymagane dokumenty to:

•wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń; we wniosku powinny być: data jego sporządzenia, nazwa organu, do którego jest kierowany (czyli starosty), adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela, podpis przedstawiciela;•regulamin działalności (3 egzemplarze).Jak wynika ze stron internetowych wielu urzędów powiatowych zazwyczaj żądają one także następujących dokumentów:

•protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z załącznikami: uchwałą o powołaniu organizacji, uchwałą o zatwierdzeniu regulaminu działalności, uchwałą o powołaniu 3-osobowego komitetu założycielskiego wraz z umocowaniem do wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji;•lista założycieli, zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis (czasami wymagany jest też numer PESEL);•lista obecności na zebraniu założycielskim (założyciele i osoby biorące udział w zebraniu).

Za wniosek o rejestrację opłaty skarbowe wynoszą 5 zł, a za każdy załącznik – 50 gr. Starostwo ma na odpowiedź 30 dni od dnia złożenia wniosku.


Starosta – jeśli nie ma uwag i zastrzeżeń co do celu powstania stowarzyszenia – wpisuje je do swojej ewidencji stowarzyszeń. Jeśli w ciągu tych 30 dni starostwo powiatowe nie zakaże działalności stowarzyszenia (np. z powodu niezgodności regulaminu z przepisami prawa) może ono rozpocząć działalność.

Zawiązanie stowarzyszenia zwykłego jest prostszym, niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, sposobem na podjęcie i prowadzenie formalnej działalności społecznej. Ale wiąże się też z pewnymi ograniczeniami. Mówiąc językiem prawnym: stowarzyszenie zwykłe nie jest podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego (nie ma zdolności prawnej) oraz nie ma zdolności do czynności prawnych. W praktyce oznacza to, że np. nie może zawierać umów o przyznaniu dotacji, czy o wykonaniu zadania publicznego lub innej usługi.


Stowarzyszenia zwykłe nie mogą:


•powoływać swoich oddziałów terenowych,•łączyć się w związki stowarzyszeń,•zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.),•prowadzić działalności gospodarczej,•przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.


Finansowanie

Jedynym źródłem finansowania działalności stowarzyszenia zwykłego są składki jego członków (są to jedyne dozwolone przez prawo przychody stowarzyszeń zwykłych).Składki członkowskie są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 40 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).Zdolność sądowa


Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, ale jest organizacją społeczną i w związku z tym ma zdolność sądową. Oznacza to, że może występować przed sądem jako strona, w sprawach związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie (art. 64 k.p.c.).


]Nadzór zewnętrzny

Organem nadzoru dla stowarzyszenia zwykłego, tak jak dla stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS, jest starosta lub prezydent miasta, jeśli stowarzyszenie ma siedzibę w mieście na prawach powiatu.


Obowiązki stowarzyszenia zwykłego


Stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON, NIP oraz musi założyć konto bankowe i składać sprawozdania. Więcej o tych formalnościach czytaj tutaj:poradnik.ngo.pl/x/443003

past - 2011-06-27, 20:41

Panowie nie demonizujcie stowarzyszeń, nie wiem dlaczego ROMB ma problemy , nam załozenie stowarzyszenia zajęło 2 miesiace - fakt że wcześniej w Gdańsku szło jak po grudzie, ale Wrocław sie spisał. Dopisanie do celów rekonstrukcyjnych celu kolekcjonerskiego było formalnością.
Jeśli ktoś rzeczywiście jest jakąś zorganizowana grupą założenie stowarzyszenia z krs, nipem , regonem trwa góra 2 miesiące, papierologia jest banalna. Trzeba tylko naiwniaka który to spina :) . W razie pytań słuze pomocą :)

dziki_pl - 2011-06-28, 11:04

uzupełniłem statut klubu i sekcji, odmowiłem złożenia komunikatów i przy okazji zmieniłem ilość sztuk sportowej 50->90 kolekcjonerskiej 100->300
Pan w okienku poinformował mnie że taka ilość może skutkować odmową, nie potrafił podać podstawy prawnej gdyż ja "kieruję się wyłącznie ustawą a komentarz do niej ma 600 stron"

czmiel - 2011-06-28, 11:29

Cóż, każdy ma swój rozum, jeżeli uważasz, że tyle sztuk broni jest Ci rzeczywiście potrzebnych to składasz takie podanie. Ja rozumiem, że ktoś chce wymóc przestrzeganie prawa i postawić na swoim, to jest oczywiste. Natomiast nie jestem pewien, czy wszyscy, którzy składają podanie o taką ilość broni są świadomi, że może ich czekać dłuższa walka o poszanowanie swoich praw. Nie bardzo mam prawo umoralniać ponieważ sam nie postawiłem się organowi, natomiast wyszedłem z założenia, że wolę złożyć podanie o mniejszą ilość, dostać pozwolenie i cieszyć się strzelaniem. Sprawia mi to na pewno większą radość niż możliwość chwalenia się pozwoleniem na set sztuk broni...
Nie wierzę, że choćby procent tych osób które ubiegają o abstrakcyjne (dla mnie) ilości broni kupiła w najbliższym czasie choćby 10% tego co jest napisane w uzasadnieniu.
Może niektórzy powinni rozważyć czy zachęcanie do składania podań o dużą ilość broni nie mają jakiegoś drugiego dna? Tak jak pisałem nie sądzę, żeby wszystkich było stać na takie zakupy jakie deklarują.

dziki_pl - 2011-06-28, 12:48

Chce miec wieksza ilosc, bo tak, naprawde. Jak bede mogl kupic tt-tke za 100PLN, P-64 za podobne pieniadze itd to zrobie to i nie mam zamiaru zakladac sobie kaganca w postaci JEDNEJ sztuki do strzelanej konkurencji. Wg organu to ma sens, uslyszalem ze tyle broni ile konkurencji. A jesli budzet mi pozwala dlaczego nie mam kupic trzech roznych pistoletow do jednej, albo trzydziestu?
Grzela - 2011-06-28, 13:20

dziki_pl napisał/a:
Chce miec wieksza ilosc, bo tak, naprawde. Jak bede mogl kupic tt-tke za 100PLN, P-64 za podobne pieniadze itd to zrobie to i nie mam zamiaru zakladac sobie kaganca w postaci JEDNEJ sztuki do strzelanej konkurencji. Wg organu to ma sens, uslyszalem ze tyle broni ile konkurencji. A jesli budzet mi pozwala dlaczego nie mam kupic trzech roznych pistoletow do jednej, albo trzydziestu?


Myślę, że to nie jest chęć posiadania 300 sztuk broni, czy chęć posiadania pozwolenia na zakup 300 szt broni a raczej chęć walki z systemem. Dopóki ten system będzie istniał i będzie reglamentacja, ograniczenia zakupu-posiadania-wydawania zezwoleń ta walka w większym lub mniejszym stopniu będzie miała miejsce. Skończy się wtedy kiedy nastąpi dowolny dostęp do broni palnej jak np. w USA a do tego raczej w naszym pięknym kraju nigdy nie dojdzie.

czmiel - 2011-06-28, 13:26

Grzela napisał/a:
dziki_pl napisał/a:
Chce miec wieksza ilosc, bo tak, naprawde. Jak bede mogl kupic tt-tke za 100PLN, P-64 za podobne pieniadze itd to zrobie to i nie mam zamiaru zakladac sobie kaganca w postaci JEDNEJ sztuki do strzelanej konkurencji. Wg organu to ma sens, uslyszalem ze tyle broni ile konkurencji. A jesli budzet mi pozwala dlaczego nie mam kupic trzech roznych pistoletow do jednej, albo trzydziestu?


Myślę, że to nie jest chęć posiadania 300 sztuk broni, czy chęć posiadania pozwolenia na zakup 300 szt broni a raczej chęć walki z systemem. Dopóki ten system będzie istniał i będzie reglamentacja, ograniczenia zakupu-posiadania-wydawania zezwoleń ta walka w większym lub mniejszym stopniu będzie miała miejsce. Skończy się wtedy kiedy nastąpi dowolny dostęp do broni palnej jak np. w USA a do tego raczej w naszym pięknym kraju nigdy nie dojdzie.


Dokładnie tak. Sprawę załatwiło by po prostu pozwolenie na broń bez określania ilości egzemplarzy.
Dziki naprawdę realnie patrząc trudno mi sobie wyobrazić u statystycznej osoby żyjącej w bloku, ba! nawet w domu, kilka pomieszczeń z szafami pancernymi na 300 sztuk broni ;laughing:
Życie to nie tylko strzelectwo... ale co kto lubi 8-)

Grzela - 2011-06-28, 13:29

osoby żyjącej w bloku, ba! nawet w domu, kilka pomieszczeń z szafami pancernymi na 300 sztuk broni

To już nie byłoby chyba mieszkanie czy dom a magazyn broni:) a do tego potrzeba jakichś szczególnych warunków raczej bunkra :)

Wombat - 2011-06-28, 13:36

Zinngiesser napisał/a:

ROMB nie byl, nie jest i (mam nadzieje) nie bedzie szybka trampolina do pozyskiwania kwitow przez osoby, ktore ze strzelectwem nie mialy wczesniej do czynienia, a pewnej nocy przysnila im sie wlasna 'klamka'. Jest tyle klubow sportowych z sekcjami strzeleckimi, stowarzyszen strzeleckich, rekonstrukcyjnych i kolekcjonerskich - droga do nauki i zdobywania doswiadczen jest otwarta.


Przepraszam, a czym się taka osoba której się pewnej nocy przyśniła własna klamka różni od osoby ze stowarzyszenia/klubu, zakładając że będzie w stanie spełnić wszystkie wymagane ustawą warunki konieczne do uzyskania pozwolenia? Myślałem że ROMB to ma być ruch masowy, a nie dzielący sympatyków strzelectwa, entuzjastów broni czy nawet zwykłych szarych Kowalskich którzy chcą po prostu mieć dla "mania" na lepszych i gorszych. Jak będziemy brnąć w jakąś dziwnie uzasadnianą elitarność nigdy nikt nie będzie się z nami liczył - a zrobienie z ROMBu największej i najprostszej odskoczni do uzyskania pozwolenia kolekcjonerskiego to akurat świetny i niewymagający wielkiego wysiłku sposób na pozyskanie nowych członków.

Zinngiesser - 2011-06-28, 13:42

Nie kazdy milosnik broni chce albo moze miec wlasna bron. A ROMB w zalozeniu ma byc dla kazdego i w interesie kazdego. O elitarnosci nigdy nie pisalem, a wrecz przeciwnie - o egalitarnosci i powszechnosci. Natomiast dla zdobywania kwalifikacja strzeleckich sa kluby i stowarzyszenia, o ktorych bylo juz powyzej. Stowarzyszen kolekcjonerskich i rekonstrukcyjnych tez nie ma malo. Co wiecej, nawet niektore kluby maja sekcje kolekcjonerskie. ROMB ma strzec praw oraz interesow osob zainteresowanych bronia, a nie tylko jej aktualnych/przyszlych posiadaczy badz uzytkownikow. Ale rowniez bezpozwoleniowa badz wiatrowek. Prosze nie mieszac zagadnien, to nie sluzy niczemu dobremu.
Wombat - 2011-06-28, 13:52

Co chcesz przez to powiedzieć? Że ROMB nie może być równocześnie organizacją masową i ułatwiającą uzyskanie pozwolenia kolekcjonerskiego? Jedno drugiemu przecież na przeszkodzie nie stoi... ba, rzekłbym że zachodzi tutaj dość istotna zbieżność.
Zinngiesser - 2011-06-28, 13:55

Osobiscie naleze do stowarzyszenia kolekcjonerskiego - bo czuje kolekcjonerem, naleze do klubu strzelckiego - bo jestem strzelcem, i naleze takze do ROMB-u - gdyz jestem przekonany do jego celow. Kwity nie maja tu nic do rzeczy. Jesli bedzie wola czlokow ROMB-u cele i statut zostana zmienione. Na razie jest jak postanowili jego tworcy, czyli zajecie sie polskim PRAWEM w kwestii dostepnosci do broni i upowszechniania wszelkich form strzelectwa.
Wombat - 2011-06-28, 14:01

Poprzednia "wersja" była sprzed edycji, po prostu nie podoba mi się sugerowanie że ROMB nie powinien robić czegoś co chociażby potencjalnie może zachęcić ludzi do wstępowania w szeregi organizacji. Po co odsyłać ludzi do innych stowarzyszeń skoro to kwestia dopisania kilku linijek do statutu?
Zinngiesser - 2011-06-28, 14:03

Ja natomiast pisalem w trakcie edycji przez kolege. Kwestie priorytetow i statutu wyjasnilem powyzej.
dziki_pl - 2011-06-28, 14:52

czmiel napisał/a:
Sprawę załatwiło by po prostu pozwolenie na broń bez określania ilości egzemplarzy.


Dokladnie, limit jest sztucznym tworem i pozostal po czasach "uznaniowych".
Nie widze wiec potrzeby robienia sobie limitu na wlasne zyczenie w postaci np 5 sztuk a pozniej narzekanie na ten fakt.

montrala - 2011-06-28, 15:37

ROMB z założenia nie ma być super-klubem i nie ma stanowić konkurencji dla innych stowarszyszeń działających w szerokim spektrum strzelectwa.

Dlatego przekształcanie ROMB w "stowarzyszenie o charakterze kolekcjonerskim" zawężało i ograniczało by ROMB w jego działaniu, stawiało ROMB jako konkurenta a nie partnera dla części środowiska i niszczyło jego intergracyjną rolę "ponad podziałami".

Wombat - 2011-06-28, 16:17

No racja, nie pomyślałem o tym... chociaż z perspektywy małego miasteczka czasem łatwo się zapomina że nie żyjemy na kompletnej strzeleckiej pustyni :shame:
Fenixom - 2011-06-28, 17:28

Czy ktoś z Warszawy występował o większą ilość sztuk broni kolekcjonerskiej i sportowej np 100 sztuk sportowej i 100 kolekcjonerskiej :-D :?: :?:
Waldek - 2011-06-28, 17:41

Witam
Składałem wczoraj w KWP Radom podanie o pozwolenie sportowe (15), kolekcjopnerskie (30) i obiektowe. Ze wzgędów czysto technicznych życzą sobie składać trzy oddzielne podania. Oprócz załączników standartowych potrzebne jest również xero dowodu osobistego. Kopii dokumentów nie miałem poświadczonych notarialnie. Pokazanie oryginałów było moją inicjatywą i podobno nie było konieczne. Problemem są wytyczne jakie mają z KGP. Tzn przy większej ilości sportowej komunikaty a przy kolekcjonerskiej zakaz amunicji.

Fenixom - 2011-06-28, 18:18

Jak długo Policja będzie wydawać pozwolenia tak długo będą takie Cyrki . Czyli jak widać nie jest normalnie a wręcz przeciwnie wracamy do Punktu wyjścia :evil: nie trudno było to przewidzieć , nawet w Strzale 1-2-2011 jest to dobrze opisane . Już teraz każdy z was wie dlaczego Romb każe wam występować o dużą ilość broni np sportowa 100 lub 500 i kolekcjonerska 500 nie po to by sie chwalić na forum ale po ty by Organ przestawił się i zaczął wydawać Pozwolenia i nie ma co się uginać, jeśli trzeba będzie to się pójdzie nawet do Sądu z tym. To prawda jak NSA nie powie że ma być tak i tak i WPA przegrają kilka set spraw w Sądach to sytuacja długo się nie zmieni . Szkoda że u nas Strzelcy nie żądają ogromych odszkodować od WPA to by ich nauczyło rozumu :!: :!: :-D
9x19 - 2011-06-28, 18:28

Waldek napisał/a:
Składałem wczoraj w KWP Radom podanie o pozwolenie sportowe (15), kolekcjopnerskie (30) i obiektowe. Ze wzgędów czysto technicznych życzą sobie składać trzy oddzielne podania....

Życzyć to mogą sobie szczęścia i zdrowia przy okazji imienin. :P Jeżeli nie odpowiada im jedno podanie z trzema żądaniami, to mogą sobie je jeszcze dwa razy skserować. Albo jeżeli im to nie odpowiada, to niech wyjmą kartkę papieru i sporządzą protokół z wniesionego ustnie podania.

"Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej ... (art. 63 § 1 kpa). :-D

marmot1 - 2011-06-28, 19:49

Cytat:
Problemem są wytyczne jakie mają z KGP. Tzn przy większej ilości sportowej komunikaty a przy kolekcjonerskiej zakaz amunicji.


Zakaz amunicji, a na jakiej podstawie?

Fenixom - 2011-06-28, 19:51

Na podstawie takiej że takie mają widzimisię , jeszcze raz powtórze jak długo Policja będzie wydawać pozwolenia tak długo będą takie Cyrki :!: :!: Płacze na forum i jęki jak mamy źle że ktoś nie dostał pozwolenia nic nam nie dadzą wręcz przeciwnie jeszcze , bardziej utwięrdzą w przekonaniu WPA że im wolno wszystko :evil:
Waldek - 2011-06-28, 22:08

1. "ustnie do protokołu" Życzę powodzenia. Próbowałem kiedyś parę razy. Finał: patrzą na mnie jak na pijanego.
2. 9x19 , ciekawe czy zastosowałeś kiedyś sam tą metodę.
3.Podanie grzecznie pomnożyłem przez 3 żeby ułatwić im pracę. To był mój gratis.
4. Wg wytycznych na fax-ie KWP Radom stare rozporządzenie , mimo że anulowane przez nowelizację UOBIA, traktuje z pełną mocą prawną bo nie ukazało się nowe. Chodzi o kwestię amunicji do kolekcjonerskiej.

5.Wg innych wytycznych z KGP mają żądać komunikatów z zawodów przy ubieganiu się delikwenta o większą ilość broni do celów sportowych. Problem jest : ile to jest większa ilość. ?.
6. Kolega otrzymał dziś bezproblemowe pozwolenie . Powód ? Ubiegał się o broń sprtową sztuk 1.

Powyższe fakty przytaczam jako wiadomości dla Was. Waszą decyzją jest, jak składać podanie o pozwolenie.

kobusz - 2011-06-28, 23:19

Szkoda mi Kolegi ... a co będzie jak np. będzie chciał choćby wymienić broń na inną ... bedzie musiał sprzedać by zwolnić miejsce ... to nawet ja jako bardziej ostrożny (kiedyś ) nawet nie pomyślałem o broni jako o jednej sztuce ... cóż tkwi we mnie kolekcjoner.

Gdzieś słyszałem powiedzenie:
"Strzeż się człowieka z jednym karabinem"

dziki_pl - 2011-06-28, 23:22

Waldek napisał/a:

5.Wg innych wytycznych z KGP mają żądać komunikatów z zawodów przy ubieganiu się delikwenta o większą ilość broni do celów sportowych. Problem jest : ile to jest większa ilość. 6. Kolega otrzymał dziś bezproblemowe pozwolenie . Powód ? Ubiegał się o broń sprtową sztuk 1.


Ad 5. Mnie wlasnie zapytali o starty, odmowilem, powiedzili ze nie uzasadniajac wiekszej ilosci (90) moga odrzucic. Nie potrafili wskazac przepisu ktory kaze motywowac kazda sztuke broni.

Ad 6. Jak bedzie chcial druga sztuke bedzie zdany na laske WPA.

Flobert - 2011-06-29, 00:34

Jeśli dobrze zrozumiałem z wyjasnień 9x19, pozwolenie jest ściśle pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniem podania w takiej formie w jakiej je złożyliśmy i na komendzie nic od siebie nie mają prawa dopisywać, skreślać, ani zmieniać. Jeśli dają nam kolekcjonerskie z zakazem nabywania amunicji > zaskarżamy decyzję > sąd sprawdza, czy w ustawie jest podstawa do takiego ograniczenia > i decyzję z hukiem uchyla > komenda wydaje pozwolenie bez zakazu.
9x19 - 2011-06-29, 00:53

Waldek napisał/a:
… 2. 9x19 , ciekawe czy zastosowałeś kiedyś sam tą metodę. …

Tak, z powodzeniem .

Waldek napisał/a:

4. Wg wytycznych na fax-ie KWP Radom stare rozporządzenie , mimo że anulowane przez nowelizację UOBIA, traktuje z pełną mocą prawną bo nie ukazało się nowe. Chodzi o kwestię amunicji do kolekcjonerskiej.
5.Wg innych wytycznych z KGP mają żądać komunikatów z zawodów przy ubieganiu się delikwenta o większą ilość broni do celów sportowych. Problem jest : ile to jest większa ilość.

Było poprosić ustnie o doręczenie kserokopii tych „wytycznych”. Chętnie byśmy je poczytali na forum.

Waldek napisał/a:
… 6. Kolega otrzymał dziś bezproblemowe pozwolenie . Powód ? Ubiegał się o broń sprtową sztuk 1. …

Nie powinien dostać, bo z treści podania wynika, że stanowi zagrożenie dla samego siebie. :P

Old Cadet - 2011-06-29, 08:54

Flobert napisał/a:
Jeśli dają nam kolekcjonerskie z zakazem nabywania amunicji


Nie mogą dać pozwolenia z zakazem nabywania amunicji jeśli o taki zakaz nie poprosisz.
Zakaz sprzedawania amunicji posiadaczom pozwoleń kolekcjonerskich jest zapisany w rozporządzeniu o wzorze legitymacji, stoi on w sprzeczności z ustawą, a poza tym jest zakazem sprzedaży skierowanym do sprzedawcy, a nie jest zakazem posiadania amunicji.

Fenixom - 2011-06-29, 09:52

Trzeba poprosić jakiegoś posła by napisał Interpelację Poselską w tej sprawie i żeby wkońcu został zniesiony ten debilny zakaz który jest sprzeczny z UOBIA :!: :!: Po naszej stronie jest Stanisław Wziątek , Jarosław Stolarczyk , Stanisław Pięta może warto już teraz do nich się udać i porozmawiać że jest Problem w tym temacie napewno pomogą :-D
Lesterasalas - 2011-06-29, 14:44

Witajcie,

Dzisiaj otrzymałem pismo z WPA Poznań. Decyzja pozytywna :-D Składałem o pozwolenie na sportową, dokumenty zgodnie z wytycznymi w ustawie. Sprawa trwała ok 2 miesiące (postępowanie było przedłużane), skorzystałem z możliwości wglądu w dokumentację.
Całość oceniam pozytywnie, każdy kontakt czy to telefoniczny, czy osobisty bardzo sympatyczny i rzeczowy.

Kolejny plus dla Poznania :)

Pozdrawiam i z ogromną radością dołączam do Szanownej Braci WBP!!!
Marzenia się jednak spełniają, fakt że trzeba być cierpliwym ale to akurat w tym sporcie opcja obowiązkowa.

A.

Grzela - 2011-06-29, 14:46

Hejka można wiedzieć:

Na ile sztuk składałeś?
Na jakie kalibry?
Rozpisywałeś w podaniu poszczególne modele?

No i oczywiście gratulacje :)

Lesterasalas - 2011-06-29, 15:02

Składałem skromnie na 3 sztuki. Nie rozpisywałem na kalibry i modele (pierwotnie tak miałem - jak w podaniu z rombu - ale ostatecznie to usunąłem).
Widziałem (ale to było już po złożeniu moich kwitów) że ktoś dostał w decyzji informację że tak rozpisane szeroko pozycje sugerują brak jasno określonej dyscypliny czy jakoś tak.
Nie oceniam absolutnie czy to jest prawidłowe z prawnego punktu widzenia, czy nie. Nie jestem prawnikiem.
I tak mnie pewnie koledzy składający na 90 i więcej szt zakrzyczą że napisałem o za mało sztuk :) Mi to jednak wystarczy na jakiś czas, a strzeladła wreszcie będę miał swoje :-D Na razie i tak kupuję jedną .22

Grzela - 2011-06-29, 15:11

Osobo straty składałeś albo chcieli?
Jakieś pisma do Twojego klubu z WPA szły?

Lesterasalas - 2011-06-29, 19:00

Nie, osobo-startów nie składałem. Nawet nie pytali o to. Pani która przyjmowała dokumenty sama sprawdziła czy jest wszystko zgodnie z nowelizacją. Co do pism do klubu to chyba żadnego nie było, jak pytałem jakiś czas temu to nic nie przyszło.
Uzasadnienie też ok, że zgodnie z zebranym materiałem dowodowym, nie stanowię zagrożenia oraz że przedstawiłem oraz udokumentowałem ważną przyczynę posiadania broni palnej sportowej tj. przedłożyłem dokumenty potwierdzające uprawianie strzelectwa sportowego w ramach przynależności do klubu o takim charakterze.
Czyli generalnie bardzo sensownie.
Aha i od razu poprosiłem o promesę. Także zabieram się za zakupy :)

Zlewozmywak - 2011-06-29, 19:04

No i pieknie. Jakby wszedzie tak bylo to bym juz powiedzial ze zyje w normalnym kraju.
bartek75 - 2011-06-29, 23:32

Pisałem juz w innym miejscu ze w Poznaniu sie zmienia. Kiedys pozwolenie otrzymywali tylko nieliczni, dziś tylko nielicznie nie otrzymują. No i kieruja sie nową ustawą. Gratulacje tym co juz odebrali pozytywy!!!
beryl - 2011-06-29, 23:43

Wygląda na to że wszędzie jest lepiej bo na stronie ROMB-u w "wyskokach" zapanował zastój... :-D
9x19 - 2011-06-30, 00:05

bartek75 napisał/a:
Pisałem juz w innym miejscu ze w Poznaniu sie zmienia. Kiedys pozwolenie otrzymywali tylko nieliczni, dziś tylko nielicznie nie otrzymują. No i kieruja sie nową ustawą. Gratulacje tym co juz odebrali pozytywy!!!


Nie rozśmieszaj mnie. Co powiesz na takie stwierdzenie:

„przynależność do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, posiadanie uprawnień do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim potwierdzonych stosownym dokumentem wydanym przez właściwy polski związek sportowy, a także legitymowanie się licencją nie stanową okoliczności wystarczającej do wydania pozwolenia na broń palną sportową.”

Jest to fragment decyzji z dnia 20 maja 2011r. odmawiającej wydania pozwolenia na broń palną sportową do celów sportowych pod którą podpisał się Zastępca Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Poznaniu – podpinsp. mgr Andrzej Szewczyk.

PS. Żeby nie było wątpliwości – nie wystąpiły w tej sprawie żadne przesłanki, które zgodnie z prawem mogłyby być powodem do decyzji odmownej.

9x19 - 2011-06-30, 00:06

beryl napisał/a:
Wygląda na to że wszędzie jest lepiej bo na stronie ROMB-u w "wyskokach" zapanował zastój... :-D

Lepiej nie jest. Brak tylko czasu na opisy "wyskoków". Pisanie odwołań ma pierwszeństwo. Negatywy wystąpiły w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy ... Ale nie przejmuj się, opisy też się ukażą w swoim czasie.

Fenixom - 2011-06-30, 09:10

Mam nadzieje że jak tak dalej WPA będzie robić w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy i innych WPA to sprawa trafi do Sądu i Sąd nauczy rozumu WPA :!: :!:

Bo jak widać Policja nie może wydawać Pozwoleń i te uprawnienia trzeba im odebrać by był spokój raz na zawsze , inaczej będzie tak samo . Beryl nie chwal dnia przed zachodem słońca to że wydali kilka Pozwoleń nie oznacza że jest nagle lepiej.Idzie 4 miesiąc poczekajmy do Listopada z takimi osądami , zbierzę się dane z poszczególnych WPA ile pozwoleń zostało wydanych ile nie zostało , ile razy złamano prawo i wtedy każdy będzie mógł powiedzieć jak jest :evil:

igi - 2011-06-30, 09:14

Fenixom ty masz pozwolenie na broń czy nie? Większość twoich wypowiedzi w tym temacie to w zasadzie w kółko to samo.
Fenixom - 2011-06-30, 09:17

....
rlatala - 2011-06-30, 10:13

Szczerze mówiąc to wisi mi to czy WPA jest cacy czy be.
Mają przestrzegać obowiązujących przepisów.
Jeśli je łamią należy się odwoływać i sądzić.

Tu nie ma miejsca na sympatie czy antypatie. WPA to urzędnicy, których obowiązkiem jest przeprowadzić sprawę w interesującej nas kwestii i wydać decyzję w oparciu o obowiązujące przepisy.

Po co te emocje? Jak widzę po obu stronach można znaleźć "fundematalistów", którzy dla zasady chcą dokopać drugiej stronie. Pamiętajcie, że agresja (oczywiście nie dosłownie) budzi natychmiastową taką samą reakcję. Wystarczy nieco dobrej woli, uprzejmości oraz życzliwości z obu stron i może być normalnie. Tyle, że żyjemy w Polsce a jacy są Polacy wiecie (utopić drugiego w łyżce wody).

Fenixom - 2011-06-30, 10:22

rlatala napisał/a:
Po co te emocje? Jak widzę po obu stronach można znaleźć "fundematalistów", którzy dla zasady chcą dokopać drugiej stronie. Pamiętajcie, że agresja (oczywiście nie dosłownie) budzi natychmiastową taką samą reakcję. Wystarczy nieco dobrej woli, uprzejmości oraz życzliwości z obu stron i może być normalnie. Tyle, że żyjemy w Polsce a jacy są Polacy wiecie (utopić drugiego w łyżce wody).


Kolego jak czytam post kolegi Beryla to ręce opadają że WPA jest cacy . WPA nie ma być cacy ma przestrzegać Prawa koniec kropka , sprawa następna narazie do WPA dokopywało nam przez naście lat a teraz rolę się odwracają , życzliwość ,uprzejmość i dobra wola tego nie brakuje Strzelcom a WPA . Jak widać po Wyskokach WPA to nawet po zmianie UOBIA nic się nie zmieniło w tym temacie w niektórych WPA .Kolega 9x19 wie pewnie więcej od nas i już się wypowiedział nie raz w tym wątku :!: :!:

rlatala - 2011-06-30, 10:34

Fenixom napisał/a:
Jak widać po Wyskokach WPA to nawet po zmianie UOBIA nic się nie zmieniło w tym temacie w niektórych WPA.Kolega 9x19 wie pewnie więcej od nas i już się wypowiedział nie raz w tym wątku :!: :!:


Dlatego należy się odwoływać i wykorzystywać wszelkie dostępne prawem sposoby uchylenia decyzji wydanej niezgodnie z prawem.

Mam nadzieję, że dożyję dnia, że urzędnik będzie musiał posiadać ubezpieczenie OC z tytułu wydanych przez siebie decyzji (w tym własnych błędów) oraz będzie możliwe ściganie takich asów z powództwa cywilnego.
W cywilizowanym świecie urzędnik jest dla petenta nie odwrotnie.

gucio17 - 2011-06-30, 10:48

rlatala napisał/a:
Mam nadzieję, że dożyję dnia, że urzędnik będzie musiał posiadać ubezpieczenie OC z tytułu wydanych przez siebie decyzji (w tym własnych błędów) oraz będzie możliwe ściganie takich asów z powództwa cywilnego.


Szczerze mówiąc to wolałbym dożyć czasów kiedy urzędnicy nie będą mieli prawa do wydawania jakichkolwiek decyzji ograniczających wolność ludzi :-)
(uprzedzając: to nie znaczy że popieram pomysł broni dla każdego bez ograniczeń, jakby ktoś pytał)

tomekwroclawski - 2011-06-30, 11:33

Najlepiej slychac tych, ktorzy najglosniej krzycza.

Jakos nie wydaje mi sie, zeby komu kolwiek chcialo sie cos zmieniac w UOBiA, zauwaz ze rozporzadzenie o zakazie przenioszenia broni w trakcie polskiej prezydencji ostatecznie zostalo zarzucone.

lekomin - 2011-06-30, 11:52

Kluczowe jest teraz to, żeby zachęcać ludzi do strzelectwa, pokazywać im jaka to jest frajda. Zwiększenie ilości pozwoleń na broń przy braku wzrostu przestępstw związanych z niezgodnym z prawem użyciem legalnie posiadanej broni będzie najlepszym argumentem przy ponownej rundzie przepychanek nad ustawą o broni i amunicji.

To będą fakty, a nie przemyślenia strony policyjnej (wszyscy będą chodzić po ulicy i strzelać do siebie) czy strony naszej, strzeleckiej (nic się nie stanie, nikt nigdy legalnie posiadanej broni do przestępstwa nie użyje). Bo prawda leży po środku, mam nadzieję, że bardzo ale to bardzo blisko wyobrażeń naszej strony.

p.s. na koniec trochę humoru: mojego 5-letniego synka uczę podstawowych zasad obchodzenia się z bronią, tzn. nigdy nie celuj w ludzi, zawsze traktuj broń jakby była załadowana i nigdy nie trzymaj palca na spuście [żeby nie było wątpliwości, nigdy nie trzymał w reku załadowanej broni ostrej i strzela tylko z dziecinnej wiatrówki]. Wczoraj szczęka mi opadła, bo łaziliśmy po lesie z lornetka i jego plastikową zabawką, jakimś "winchesterem", "tropiąc" zające. Patrzę, a on trzyma palec wskazujący wyprostowany, poza osłoną spustu zabawki - dokładnie, tak jak jest uczony. Czym skorupka za młodu nasiąknie...

bulter - 2011-06-30, 12:03

Spokojnie. To jest normalna kolej rzeczy - zaprzeczenie, gniew, próba targu, depresja, akceptacja. U niektórych trwa to wolniej u innych szybciej. Dajmy im czas.
Grzela - 2011-06-30, 12:13

bulter napisał/a:
Spokojnie. To jest normalna kolej rzeczy - zaprzeczenie, gniew, próba targu, depresja, akceptacja. U niektórych trwa to wolniej u innych szybciej. Dajmy im czas.Na jakim twoim zdaniem etapie jest teraz POLICA ? :)

gucio17 - 2011-06-30, 12:27

Grzela napisał/a:
bulter napisał/a:
Spokojnie. To jest normalna kolej rzeczy - zaprzeczenie, gniew, próba targu, depresja, akceptacja. U niektórych trwa to wolniej u innych szybciej. Dajmy im czas.Na jakim twoim zdaniem etapie jest teraz POLICA ? :)

Sądząc z opowieści typu "przy większej ilości chcieli komunikatów" - wygląda na próby targowania się:-)
Ciekawe jak będzie wyglądała 'depresja"...

Grzela - 2011-06-30, 12:30

Depresja POLICJI :

300 sportowej 500 kolekcjonerskiej?
hmmm

co tak mało?

:) :):)

Fenixom - 2011-06-30, 12:40

Dobre :piwo:
bartek75 - 2011-06-30, 13:42

9x19 napisał/a:
Nie rozśmieszaj mnie. Co powiesz na takie stwierdzenie: (...) itd.


9x19 dzieki twojej pomocy na tym forum udało mi się rozszerzyć pozwolenie w trybie art. 155 kpa nie gdzie indziej jak tylko w WPA w Poznaniu i jestem za to b. wdzieczny tobie i wszystkim kolegom tu piszącym.
Jestem daleki natomiast od gloryfikowania tego WPA. Jednak ostatnio trzech kolegów z wielkopolski (piszę o faktach które znam) otrzymało kolejne pozytywne decyzje z WPA poznańskiego w tym jeden rozszerzenie w trybie w/w art. Ja tylko stwierdzam suche fakty.
Sprawy o której piszesz nie znam, nie rozmawiałem z proszącym, nie widziałem jego dokumentacji, nie znam jego zycia - dlatego się nie wypowiadam.
Fakt jest jeden - w WPA w Poznaniu z tym co było a z tym co jest to dzień do nocy.

beryl - 2011-06-30, 16:08

Fenixom napisał/a:
Kolego jak czytam post kolegi Beryla to ręce opadają że WPA jest cacy .


Możesz mi wskazać gdzie tak napisałem ?. Zwróciłem tylko uwagę na brak nowych tematów w "wyskokach" na stronie ROMB-u. Odebrałeś to jako gloryfikację WPA ?

Fenixom - 2011-06-30, 17:19

Tak to odebrałem :-D :piwo:
9x19 - 2011-06-30, 17:21

bartek75 napisał/a:
... Sprawy o której piszesz nie znam, nie rozmawiałem z proszącym, nie widziałem jego dokumentacji, nie znam jego zycia - dlatego się nie wypowiadam.
....

Ja ją przestudiowałem i sądzę, że nadaje się, by złożyć przeciwko decydentom zawiadomienie o przestępstwie (art. 231 § 1 kk) za niedopełnienie obowiązku i działanie na szkodę interesu prywatenego.

Lesterasalas - 2011-06-30, 21:29

9x19, nie wiem czy możesz o tym pisać, ale mam pytanie z czystej ciekawości - na ile jednostek składane było to podanie?
9x19 - 2011-06-30, 22:01

Aż na .... cztery, w tym 1 cetralnego i 2 bocznego zapłonu oraz 1 strzelbę. Ale już w odwołaniu zmienił podanie i chce teraz 20. 8-)
Lesterasalas - 2011-06-30, 22:08

I rest my case...
Czy istnieją jakieś statystki, ile podań i jakie wyniki? Jak to wygląda w tym roku?

Fenixom - 2011-06-30, 22:31

Najbardziej rzetelne wyniki ile Pozwoleń zostało wydanych a ile nie będą pod koniec roku 2011 lub Styczeń albo Luty 2012. Jest ktoś z Warszawy kto występował o 100 sztuk broni sportowej i 100 kolekcjonerskiej :?: :P
bronsportowa - 2011-06-30, 23:01
Temat postu: Wyskoki
Białystok nadal żąda osobostartów - zaświadczeń z udziału w zawodach (nie jest to przesłanka ustawowa) oraz uzasadnienia konieczności posiadania każdej jednostki broni. Wnioskodawca ubiega się o 6 sztuk. Są już korowody aby mu to utrudnić i żądać rozpisania jakie jednostki do czego. Zatem ustawa sobie, a niektóre WPA sobie.

UWAGA: DO WYGRANIA JEST KOSZULKA INICJATYWY "TAK":


OTRZYMA JĄ OSOBA, KTÓRA WSKAŻE MI NAZWĘ PERIODYKU I DATĘ WYDANIA, W KTÓRYM SZANOWNA PANI LUCYNA PIETRZYK - NACZELNIK W KGP, STWIERDZIŁA, MNIEJ WIĘCEJ TAK: IŻ ŻĄDANIE SZCZEGÓŁOWEGO ROZPISYWANIA WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA JEST NIEPRAWNE - TJ. JEŚLI KTOŚ WNIOSKUJE O 6 SZTUK, NIE MUSI SZCZEGÓŁOWO TEGO ROZPISYWAĆ I DECYZJA WINNA BYĆ OGÓLNIE SFORMUŁOWANA NA 6 SZTUK BEZ WSKAZANIA NA KARABIN STRZELBĘ PISTOLET.
ZACHĘCAM DO POSZUKIWAŃ, NAGRODA CZEKA - NIE MOGĘ SOBIE PRZYPOMNIEĆ GDZIE TO CZYTAŁEM (BYĆ MOŻE W JAKIMŚ PIŚMIE ŁOWIECKIM).

Proton - 2011-07-01, 06:53

o to chodzi:

Miesięcznik POLICJA 997, nr 7 (64) lipiec 2010 r. strona 15

http://gazeta.policja.pl/...ie_Policji.htmlpełny tekst wywiadu będzie w tym PDFie:
http://gazeta.policja.pl/...hp?s=7&id=62044

Fenixom - 2011-07-01, 09:48

Cytat:
Białystok nadal żąda osobostartów - zaświadczeń z udziału w zawodach (nie jest to przesłanka ustawowa) oraz uzasadnienia konieczności posiadania każdej jednostki broni. Wnioskodawca ubiega się o 6 sztuk. Są już korowody aby mu to utrudnić i żądać rozpisania jakie jednostki do czego. Zatem ustawa sobie, a niektóre WPA sobie.


I właśnie takie działania WPA przemawiają za tym by Policji odebrać Prawo wydawania Pozwoleń mam nadzieje że w 2012 roku tak się stanie i Ustawa z komisji PP zmieni ten stan rzeczy raz na zawsze.Bo jak widać to WPA kombinuje jak może by tylko nie wydawać Pozwoleń na Broń komuś kto spełnia warunki.Musi być kilkanaście wyroków w Sądach które ukrucą ten proceder to może coś się zmieni ale wątpie bo u nas Urzędnik nie odpowiada karnie za złe decyzje a powinien odpowiadać karnie przed sądem + jeszcze kara w wysokości 4 jego pensji :!: :!: Bez szybkiej zmiany UOBIA nie rozwiąże się tego problemu :evil:

Grzela - 2011-07-01, 09:53

Fenioxim ma do Ciebie dwa pytanka :

Kiedy zamierzasz wystąpić do WPA o własne klamki?
Jak dostaniesz już pozwolenie to przestaniesz po nich jeździć ? :)

bronsportowa - 2011-07-01, 09:56
Temat postu: Nie takie proste
SZUKAJCIE DALEJ, TO NIE TEN ARTYKUŁ(TEN OCZYWIŚCIE Z MOJA FAWORYTĄ MAM OPRAWIONY W CZERWONO-ZIELONE SERCE NAD ŁÓŻKIEM). Ten, którego szukam szukam i nie mogę znaleźć miał inny kontekst:

CHODZIŁO O SOFISTYKE PANI LUCYNKI, KTÓRA NA ZARZUT, DZIENNIKARZA, IŻ NIEKTÓRE KWP NIE CHCĄ WYDAWAĆ OGÓLNEJ DECYZJI NP.: "NA 6 SZT. BRONI SPORTOWEJ" LUB "NA 6 SZT. BRONI DO CELÓW ŁOWIECKICH", ZMUSZAJĄ LUDZI DO SZCZEGÓŁOWEGO ROZPISANIA I ZAWNIOSKOWANIA. TO POWODOWAŁO SZTYWNĄ DECYZJĘ NP. NA 2 KARABINY, 2 PISTOLETY 2 STRZELBY. TAKIE POZWOLENIE WYMAGAŁOBY ZMIANY W TRYBIE ART 155 KPA GDYBY WNIOSKODAWCA ZAPRAGNĄŁ MIEĆ NAGLE 1 PISTOLET I 5 KARABINÓW.
OCZYWIŚCIE NASZA "SPECJALISTKA" TŁUMACZYŁA TO TYM, ŻE DECYZJE "SZTYWNE" SĄ SKUTKIEM ŻĄDANIA STRONY. NIE WSPOMINAŁA JEDNAK, ŻE NIEZGODA STRONY NA DOPRECYZOWANIE ILE KONKRETNIE SZTUK I RODZAJÓW BRONI STRONA POSTULUJE, SKUTKOWAŁO DECYZJĄ ODMOWNĄ.

SZUKAJCIE DALEJ.-SPRAWA PILNA - PROSZĘ O POMOC BO JUŻ PRZEWERTOWAŁEM 200KG PERIODYKÓW Z BIBLIOTECZKI PARTYZANTA :) MOŻE TO BYŁO W JAKIMŚ PIŚMIE Z KGP LUB PERIODYKU ŁOWIECKIM - PAMIĘTAM, ŻE MYŚLIWI TEŻ MIELI Z TYM KŁOPOT-NIE MAM KONTA NA ŁOWIECKIM, MOŻE KTOŚ WRZUCI. KOSZULKA "TAK" CZEKA!!!

Fenixom - 2011-07-01, 10:07

Cytat:
Kiedy zamierzasz wystąpić do WPA o własne klamki?
Jak dostaniesz już pozwolenie to przestaniesz po nich jeździć ?


Niech tylko przestrzegają prawa :-D

borawm - 2011-07-01, 10:09
Temat postu: Re: Wyskoki
bronsportowa napisał/a:
Białystok nadal żąda osobostartów - zaświadczeń z udziału w zawodach (nie jest to przesłanka ustawowa) oraz uzasadnienia konieczności posiadania każdej jednostki broni. Wnioskodawca ubiega się o 6 sztuk. Są już korowody aby mu to utrudnić i żądać rozpisania jakie jednostki do czego. Zatem ustawa sobie, a niektóre WPA sobie.


Witam,
podanie do celów sportowych (ze strony ROMBu) w WPA w Białymstoku składałem na początku maja, nikt nie żądał od mnie osobostartów. Od momentu wizyty na Komendzie do wydania pozytywnej decyzji minęło 3 tyg. Nie mam pojęcia dlaczego od Ciebie chcą wykazania startów w zawodach.

bronsportowa - 2011-07-01, 10:30
Temat postu: Re: Wyskoki
borawm napisał/a:
Witam,
podanie do celów sportowych (ze strony ROMBu) w WPA w Białymstoku składałem na początku maja, nikt nie żądał od mnie osobostartów. Od momentu wizyty na Komendzie do wydania pozytywnej decyzji minęło 3 tyg. Nie mam pojęcia dlaczego od Ciebie chcą wykazania startów w zawodach.


Oto najnowsze "dostosowawcze" do nowelizacji żądania tego wydziału, cytaty:

Przedłożenie: "osobostartów / komunikatów potwierdzających uczestnictwo w zawodach strzeleckich celem oceny zasadności wniosku w kontekście żądanej ilości egzemplarzy broni"

Żądanie wskazania „ilości jednostek broni na dany rodzaj broni"

W KONTEKŚCIE POWYŻSZEGO UPRZEJMIE PROSZĘ KOLEŻANKI I KOLEGÓW O ODNALEZIENIE WYPOWIEDZI POLICYJNEGO GURU PRAWA DOT. BRONI P. LUCYNKI.

SZCZEGÓŁY TU:
http://bron.iweb.pl/viewt...hlight=#1015939

Koszulka "TAK" czeka!!!

PS
Pozdrawiam WPA Białystok. Życzę miłego pobytu na forum. Pęd do wiedzy jest rzeczą godną pochwały. Gratuluję pierwszego wpisu na forum.
prawnik

adi-000 - 2011-07-01, 20:58

Pani Lucynka to już chyba emerytką jest. :-D
Raphael27 - 2011-07-01, 23:20

Nareszcie mowa o Białymstoku.
Z tym cyrkiem to raczej nic nowego, są i też ludzie którzy nawet mieli problem z uzyskaniem pozwolenia na jedną sztukę.
Niestety u nas ciągle panuje opinia że najłatwiej jest uzyskać pozwolenie na broń myśliwską a na sportową to jak mission impossible. :cry:

tomekwroclawski - 2011-07-03, 22:08

http://strona.alfacharlie...d=389&Itemid=45
Fenixom - 2011-07-03, 23:27

Jedyne i Słuszne Rozwiązanie :)

http://sejmometr.pl/proje...roni_i_amunicji

Święte Słowa kolegi Alfacharlie: